Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Archiv stalo se:

2006, 2007, leden - červen, 2007, červenec - prosinec, 2008, leden - duben, 2008, květen - srpen, 2008, září - prosinec, 2009, leden - duben, 2009, květen - srpen, 2009, září - prosinec, 2010, leden - duben, 2010, květen - srpen, 2010, září - prosinec, 2011, leden - duben, 2011, květen - srpen, 2011, září - prosinec, 2012, leden - duben, 2012, květen - srpen, 2012, září - prosinec, 2013, leden - duben, 2013, květen - srpen, 2013, září  prosinec, 2014, leden - duben, 2014, květen - srpen, 2014, září - prosinec, 2015, leden - prosinec, 2016, leden - prosinec, 2017, leden - prosinec


Z tisku a televizního zpravodajství, 2010 - 2014

Stalo se v roce 2018:

Dne 1.9.2018, od začátku roku 2018 projednali strážníci celkem 337 přestupků (porušení místní a přechodné úpravy, zákazy vjezdu, zastavení, stání, telefonování za jízdy, nedání přednosti na přechodu pro chodce, narušování veřejného pořádku a vyhlášek obce) a uložili pokuty příkazem na místě ve výši 176 900, - Kč. Zpracovali celkem 77 oznámení přestupků, která jsou průběžně po kompletaci předávány správním orgánům. Od začátku roku 2018 přijala Obecní policie Zdiby celkem 561 oznámení na různá jednání a od svého novodobého vzniku v roce 2006 do současnosti celkem 8121 oznámení.

   
      

Dne 29.8.2018 ve 12.30 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána místostarostkou obce Husinec o zajištění převozu „statika“ záchranným člunem strážníků po řece Vltavě a to na kontrolu mostu v Řeži.

                

Dne 29.8.2018 v 9.11 hod. přijala Obecní policie Zdiby tísňové volání od Policie ČR, že v oblasti Brnky se ztratil starší nemocný muž a bylo vyhlášeno pátrání. Do lokality byl okamžitě vyslán strážník na policejním motocyklu a ten dědečka vypátral až v Praze v Chabrech. Následně dle pokynu Policie ČR autohlídka OP Zdiby převezla muže do místa bydliště ve Zdibech.

                          

Dne 24.8.2018, pokračuje výstavba nového digitálního rozhlasu ve Zdibech, povodňového čidla na Vltavě a obslužného operačního pracoviště na Úřadovně OP Zdiby, včetně vytvoření nového digitálního povodňového plánu. V současné době jsme obdrželi od ČTÚ i povolení k využívání radiových kmitočtů pro přenos signálů k jednotlivým terminálům. Snažíme se maximálně zabezpečit ochranu obyvatelstva a majetku v naší obci.

           

Dne 27.7.2018  ve 13.14 hod. přijala Obecní policie Zdiby nouzové hlášení o problémech plavidla na řece Vltavě v úseku za mostem v Řeži. Na lodi došlo k poruše motoru a nachází se zde rodina s dětmi. Říční hlídka OP Zdiby doplněná o dobrovolného hasiče využila oprávnění přednostního proplavení plavební komorou Roztoky a za použití signalizace modrým světlem směřovala do obce Husinec. Plavidlo bylo následně nalezeno a odtaženo člunem strážníků na bezpečné místo.

              
   

Dne 14.7.2018 od 14.00 hod. se konalo u řeky Vltavy ve Zdibech "Pirátské odpoledne". Tak velkou účast občanů jsme nečekali. Děti plnili pirátské disciplíny, říční hlídka převážela soutěžící na ostrov, kde hledali poklad, dobrovolní hasiči předváděli techniku a zahrála i kapela. Děkujeme všem za výborné ohlasy na rekultivaci území okolo řeky Vltavy ve Zdibech, kde se nově nachází i zázemí pro nepravidelnou říční hlídku strážníků.

          

Dne 11.6.2018, před 6 lety vedení obce Zdiby na základě požadavku Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje rozhodlo, že záložním stanovištěm záchranářů pro případ krize se stane areál mateřské školy a obecní policie. Při rekonstrukci MŠ a OP se podařilo projekt krizového řízení dokončit. Nyní na obecní úrovni dokážeme zabezpečit přechodné ubytování postižených a zajistit záložní pracoviště záchranářů. Při výpadku elektric
ké energie máme k dispozici mobilní diesel agregát o výkonu 44 000 W, který nám umožní uvařit základní stravu a např. zajistit i ohřev vody, dostatek tepla a přísun vzduchu. Také spravujeme dostatek dešťové vody a to v podzemní nádrži např. ke splachování toalet při výpadku dodávek vody. Vše dokážeme kontrolovat a řídit z operačního pracoviště obecní policie.

                                                      

Dne 5. března 2018 jsme otevřeli zrekonstruovanou Úřadovnu OP Zdiby pro občany. V dalším období se stavbaři ještě zaměří na úpravu venkovních prostor, včetně bezbariérového přístupu.

                      

Dne 3. března 2018 se konalo sportovní odpoledne na Přemyšlenském rybníku ve Zdibech s hokejistou HC Sparta Praha Jirkou Černochem. Strážníci Obecní policie Zdiby zajišťovali bezpečnost, ozvučení, občerstvení pro závodníky a „first responder AED" hlídku.

                                   

Dne 1.3.2018 v 11.23 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení o výskytu koně bez jezdce, který následně směřoval k dálnici D8. Strážníci neprodleně oznámili událost na tísňovou linku 112, 158 a sledovali koně po dálnici ve směru na Prahu. Na místo dorazili i dálniční policisté z Nové Vsi. Kůň byl zablokován v nedalekém Stejskalově dvoře a to až do příjezdu majitelů z Prahy.

                                     

Dne 2.1.2018, v roce 2017 uložili strážníci 181 pokut v celkové výši 94 000, - Kč. Z toho 7 – veřejný pořádek, 11 – drobné krádeže, 122 – dopravní předpisy, 19 – rychlost, 17 – pozemní komunikace, 5 – vyhlášky. Správním orgánům bylo oznámeno celkem 91 skutků. Z toho 2 – veřejný pořádek, 2 – občanské soužití, 78 – dopravní předpisy, 4 – rychlost, 5 – vyhlášky. Bylo zajištěno 34 opuštěných zvířat, 2 osoby byly převezeny na záchytnou stanici, bylo oznámeno 8 trestných činů, byla nalezena 3 vozidla. Náklady na provoz, včetně vybudování Obecního kamerového dohlížecího systému byly 4 999 375 – Kč. Strážníci zpracovali celkem 543 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků, vraky, dožádání úřadů, trestních soudů, Policie ČR, zejména odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, NBÚ). Bylo přijato a prověřováno celkem 798 oznámení na různá jednání. Z toho bylo 604 přímo od občanů  (Zdiby - 464, Klecany - 83, Husinec - 39, Větrušice - 6, Sedlec - 12) a 194 od útvarů Policie ČR.  V roce 2018 plánujeme rozšiřování Obecního kamerového dohlížecího systému o malé kamerové body v lokalitách Zlatý kopec, ve směru na Holosmetky a Brnky, přechod Průběžná (Central Group) a to z důvodu páchané majetkové trestné činnosti (vloupání do nemovitostí, krádeže vozidel a autopříslušenství). Strážníci a policisté (Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda, Dálniční oddělení Policie ČR - Nová Ves, Dopravní inspektorát Policie ČR, Praha venkov, východ, různé útvary SKPV) každodenně využívají data k odhalování pachatelů přestupků, trestných činů a monitorování dopravní situace.

                                     

                                                                                                               

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz