Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2016:

V roce 2016 - udělili strážníci 87 blokových pokut a to v celkové výši 55 300, - Kč. Bylo nařízeno 8 soudních exekucí s neplatiči pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 451 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních soudů, Policie ČR, zejména odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, NBÚ).

Celkem bylo zajištěno 57 zatoulaných zvířat, 1 osoba byla převezena na záchytnou stanici, byla nalezena 4 hledaná vozidla, byly oznámeny 3 trestné činy, bylo oznámeno 89 přestupků a správních deliktů. Finanční náklady na činnost obecní policie byly 3 071 617, - Kč. Bylo přijato a prověřováno celkem 823 oznámení na různá protiprávní jednání. Z toho bylo 676 přímo od občanů  (Zdiby - 464, Klecany - 157, Husinec - 46, Větrušice - 7, Sedlec - 2) a 147 od útvarů Policie ČR.

Poskytnuté statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR od Obecní policie Zdiby za rok 2016 - tabulka !

Dne 13.12.2016 v 10.42 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že hlídka cizinecké policie ve spolupráci s pracovníky ŘSD odchytla na dálnici D 8 ve Zdibech psa. Autohlídka OP Zdiby štěně psa (možná portugalský vodní pes) převezla na Obecní úřad Zdiby. Pejsek byl umístěn do Psího útulku Bouchalka.

                         

Dne 12.12.2016 v 16.35 hod. přijala Obecní policie Zdiby tísňový telefonát, že v nemovitosti na Průběžné ve Zdibech uklouzl ve vaně ochrnutý muž a matce ve věku 89 let se nedaří syna vytáhnout. Na místo byla okamžitě vyslána autohlídka OP Zdiby. Strážníci poskytli pomoc a muže z vany opatrně vyprostili.

                                                              

Dne 1.12.2016 je to 10 let co začala fungovat Obecní policie Zdiby. Před 10 lety nastoupil do obce Zdiby první strážník. Ve spolupráci s místními živnostníky a komunálními pracovníky strážník začal budovat Úřadovnu OP Zdiby v kotelně Mateřské školy Zdiby. Za 10 let se podařilo strážníkům vybudovat mnoho, především mají fungující lustrační systémy, moderní techniku a jsou zavedená policejní instituce v regionu. Úřadovna OP Zdiby se stala pro občany tzv. prvním czech pointem (kontaktním místem) v územní působnosti. Velmi dobře spolupracují s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. Zdibští strážníci se aktivně zapojili i do pořádání sportovních a kulturních akcí ve spolupráci s obecními a městskými úřady.

           

Dne 28.11.2016 od 16.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a ozvučení při rozsvícení vánočního stromu na Soběslavově náměstí ve Zdibech. Obecní úřad objednal živý Betlém, svařák a vánočky. Děti ze Základní a mateřské školy ve Zdibech zazpívaly vánoční koledy. Letošní účast občanů byla největší.

           

Dne 27.11.2016 od 15.00 hod. strážníci Obecní policie Zdiby zajišťovali ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Husinec veřejný pořádek a silniční dohled při rozsvícení vánočního stromu v obci Husinec.

                    

Dne 21.11.2016 v 10.36 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Integrovaným operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Na silnici č. I/9 od Sedlece na Líbeznice došlo k vážné dopravní nehodě s těžkým zraněním. Komunikace byla uzavřena. Strážníci Obecní policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice, ve spolupráci s policisty několik hodin řídili provoz na objízdné trase.

                          

Dne 11.11.2016 od 17.00 hod. uspořádala Mateřská škola Zdiby ve spolupráci s Obecní policií Zdiby Svatomartinský lampiónový průvod. V čele průvodu jel Svatý Martin na koni se svoji družinou. V Klubu u parku bylo připraveno slavnostní občerstvení. Strážníci zajišťovali veřejný pořádek a silniční dohled.

                          

Dne 11.11.2016 od 17.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání Svatomartinského lampiónového průvodu v čele se Svatým Martinem na koni v obci Husinec.

                  

Dne 11.11.2016 od 15.30 hod. probíhalo ve Zdibech kladení věnců k "Památce padlých a zemřelých vojáků ve světové válce. Strážníci Obecní policie Zdiby zajistili veřejný pořádek a silniční dohled.

                    
   

Dne 10.11.2016 v 11.07 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na komunikaci Topolová v Klecanech leží občan pod vlivem alkoholu. Hlídka strážníků provedla dechovou zkoušku s výsledkem 3 promile. Strážníkům se nepodařilo občana umístit na záchytnou stanici (Příbram, Kolín, Mladou Boleslav, dopoledne mají zavřeno, Praha - Bulovka nebere osoby nalezené ve Středočeském kraji). Muž uvedl, že se v minulosti léčil ze závislosti na alkoholu. Strážníci požádali o konzultaci prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. a pacient byl v odpoledních hodinách převezen strážníky do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

                   

Dne 8.11.2016, společnost NetRex s.r.o. začala ve Zdibech budovat moderní obecní kamerový dohlížecí systém, který bude provozovat Obecní policie Zdiby. NetRex je českou společností s mnoha instalacemi v řadě evropských zemí. Úzká spolupráce s předním výrobcem kamer, švédskou firmou Axis Communications AB, umožňuje operativní řešení i těch nejnáročnějších požadavků zákazníků.

                         

Dne 30.10.2016, jako každoročně vzpomínáme na naše blízké a proto strážníci Obecní policie Zdiby začali namátkově kontrolovat hřbitov ve Zdibech. Dušičky často lákají na hřbitovy zloděje.

                      

Dne 28.10.2016 od 18.00 hod. se konal lampiónový průvod, který byl  ukončen na fotbalovém hřišti ohňostrojem. U pomníku padlých před Obecním úřadem Zdiby zazpíval starosta obce za doprovodu dětí státní hymnu. Strážníci Obecní policie Zdiby zajistili silniční dohled, veřejný pořádek a ozvučení při pořádání této kulturní akce. Jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby zajistila požární dozor.

           

Dne 17.10.2010 v dopoledních a odpoledních hodinách d
ošlo ve Zdibech u Přemyšlenského rybníka k vážným dopravním nehodám. Na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, hasiči ze stanice Neratovice, jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, policisté z DI PČR Praha venkov a strážníci Obecní policie Zdiby. Strážníci prováděli prvotní úkony alkohol, totožnost, řízení dopravy a to na na základě žádosti od integrovaného operačního střediska Policie ČR Středočeského kraje.

                          

Dne 9.10.2016 cca v 05.00 hod. došlo na Pražské ve Zdibech k dopravní nehodě dodávkového vozidla. Řidič ve vysoké rychlosti prorazil betonový ostrůvek na křižovatce, zastavil se až na středovém dělícím pásu a utekl. Na místě zasahovali policisté z hl. m. Prahy, strážník v době mimopracovní, policisté z Policie ČR Praha venkov, hasiči ze stanice Praha Argentinská, Neratovice, jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, starosta obce Zdiby a motohlídka Obecní policie Zdiby. Pracovníkům správy silnic se nedařilo několik hodin zajistit úklid vozovky po úniku ropných látek a proto byla doprava kyvadlově řízena strážníkem x hasičem, následně strážníkem x policistou až do 14.30 hod.

                        

Dne 6.10.2016 vyhlásil Obecní úřad Zdiby veřejnou zakázku malého rozsahu „Kamerový systém v obci Zdiby“. Předmětem zakázky je výstavba obecního kamerového dohlížecího systému v souladu s požadavky Obecní policie Zdiby, Policie ČR a občanů obce. Videozáznamy budou sloužit i kriminalistům Policie ČR při odhalování trestné činnosti. Cílem je především zlepšení veřejného pořádku a silničního dohledu v naší obci.

                                                               

Dne 3.10.2016 v 8.30 hod. se Obecní policie Zdiby nově připojila do Evidence přestupků Rejstříku trestů Ministerstva spravedlnosti ČR. Za pomoci Tablet PC Dell 11.6", mobilního připojení LTE a RSA může strážník v terénu provést lustraci v evidenci přestupků, řidičů, vozidel, obyvatel, nemovitostí, odcizených kol a vozidel, včetně pátrání po osobách.

                                                        

Dne 21.9.2016 od 15 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby „first responder AED“ motohlídku při konání cyklistických závodů Sokola Veltěž. Na sportovní akci dohlížela i jednotka dobrovolných hasičů obce Husinec.

                    

Dne 21.9.2016 v 6.56 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje o požáru pneumatik v těžko přístupném terénu u komunikace Vltavská, Zdiby, Brnky. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, hasiči ze stanice Neratovice a Argentinská, Praha, strážníci OP Zdiby a policisté. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se jednalo o požár příbytku bezdomovců.

                      

Dne 16. - 17.9.2016 zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s pořadatelkou službou veřejný pořádek, silniční dohled a first responder AED hlídku při konání Oslav 750 let obce Zdiby Na Zámku ve Zdibech.

                 


Dne 9. - 11.9. 2016 zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek, silniční dohled, first responder AED a říční hlídku při konání kulturní akce „Slavnosti Pravého a Levého břehu 2016“ Největší zájem byl o projížďku na evakuačním člunu strážníků. Ve frontě se čekalo až 20 minut a bylo svezeno cca 396 osob.

            

Dne 3.9.2016 od 10.30 hod. zajišťovaly motohlídky OP Zdiby silniční dohled při konání cyklistického závodu XC Řež 2016. Dopravní inspektorát Policie ČR Praha venkov – východ v podmínkách stanovil a Odbor dopravy MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rozhodl, že na bezpečnost při sportovní akci musí dohlížet obecní policie.

                 

Dne 1.9.2016 ve 13.45 hod. kontroloval strážník (first responder AED) motohlídky Obecní policie Zdiby cyklostezku Zdiby - Troja a na komunikaci nalezl ležícího muže, který krvácel z dolní končetiny. Muž po vzbuzení uvedl, že je rybář z protějšího břehu, konzumoval alkohol, přeplaval Vltavu a nyní se opaluje na cyklostezce. Za pomoci vybavení ze záchranářského batohu byla muži poskytnuta první pomoc.

                                        

Dne 31.8.2016 v 17.02 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna o vyhlášeném pátrání po sedmiletém chlapci na koloběžce, který se odpoledne ztratil za hustého provozu na cyklostezce Klecánky - Zdiby ve směru na Prahu. Na místě zasahovaly jednotky hasičů ze Zdib, Klecan, Líbeznic, Neratovic, Roztok, Mělníka a Prahy, vrtulník Policie ČR, policisté a kriminalisté z Policie ČR - Praha východ, policisté z Policie ČR hl. m. Prahy, strážníci Městské policie Praha, motohlídka OP Zdiby a mnoho dobrovolníků z obce Zdiby. Chlapec dojel na koloběžce až k pražskému Výstavišti, kde ho zastavil pozorný kolemjdoucí a informoval okamžitě policii.

                     

Dne 24.8.2016 uspořádali strážníci Obecní policie Zdiby pro děti z příměstského tábora v Klecanech projížďku na záchranném člunu. Tábora se účastnily děti ze Zdib, Klecan, Větrušic, Odolene Vody a Prahy.

                     

Dne 15.8.2016 ve 12.30 hod. byl strážník motohlídky vyrozuměn, že neztotožněný řidič nákladního vozidla založil černou skládku u bývalého vepřína na Brnkách ve Zdibech. Skládka byla odklizena pracovníkem OÚ Zdiby.

                                   

Dne
14.8.2016 zajišťoval strážník motohlídky veřejný pořádek a silniční dohled při konání 2. ročníku kuchařské soutěže o nejlepší kotlíkový guláš amatérů obce Zdiby.

                 

Dne 3.8.2016 v 16.35 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občany a operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, že na nájezdu na kruhový objezd u dálnice D8 stojí nepojízdný kamion a blokuje provoz. Na dálnici D8 sjezdu na Zdiby, rovněž na obchvatu Líbeznic a komunikaci z Klíčan se tvoří dlouhá kolona. Strážníci motohlídek OP Zdiby přes hodinu kyvadlově řídili provoz až do odtažení nepojízdného kamionu.

          

Dne 28.7.2016 ve 13.49 hod. ztotožnila a zajistila na břehu řeky Vltavy, u ÚJV Řež říční hlídka strážníků Obecní policie Zdiby muže, který se v nedávné době pohyboval v rekreační oblasti Zdiby - Holosmetky a byl vyrušen majitelem nemovitosti při překonávání zámku dveří. Policie ČR byla následně vyrozuměna.

               

Dne 26.7.2016 v 18.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o zaplavení části křižovatky Pražská x Průběžná, včetně chodníku u podchodu ve Zdibech a to po bleskové bouřce. Strážník motohlídky usměrňoval provoz a členové Jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby čistili odtokový řád z komunikace.

     

Dne 25.7.2016 v 8.15 hod. byl strážník motohlídky upozorněn pracovníky Městského úřadu Klecany, že ve křoví na Třebízského náměstí spí bezdomovec. Strážník následně ověřil totožnost, pátrání a muže vykázal.

                              

Od pátku 22.7.2016 se strážníci Obecní policie Zdiby „po oznámení občanů“ pokoušeli na Vltavě odchytit labuť, které se okolo nohy zamotal rybářský vlasec s několika háčky a umělohmotnou malou rybkou. Až v pondělí 25.7.2016 v dopoledních hodinách se podařilo strážníkům ve spolupráci s převozníkem Vladimírem Brzybohatým, od útočící rodiny oddělit poraněnou labuť, vytáhnout na břeh a za pomoci kleští zaškrcený vlasec odstranit.

          

Dne 18.7.2016 v 18.45 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje při zajištění místa dopravní nehody motocyklu na Pražské ve Zdibech. Na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a hasiči ze stanice Neratovice

                        

Dne 14.7.2016 v 10.14 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna projíždějícími řidiči, že komunikace Průběžná, Pražská v obci Zdiby a Ústecká na území hl. m. Prahy je znečistěná únikem ropných látek. Službu konající strážník neprodleně informoval operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a následně spolupracoval s velitelem zásahu HZS. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Neratovice a Mělník.

                         

Dne 11.7.2016 v 11.00 hod. byla v objektech Základní a mateřské školy ve Zdibech nahlášena bomba. Na místě zasahovali - starosta obce Zdiby, strážníci Obecní policie Zdiby, policisté z Obvodního oddělení Odolena Voda, Brandýs nad Labem, Čelákovic, policejní psovod a pyrotechnik, kriminalisté Policie ČR - Praha venkov, členové jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby, příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Neratovice, Mělník, posádka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Děti z mateřské školy byly okamžitě evakuovány do sokolovny. Z důvod
u bezpečnosti byl prostor okolo budov Základní a mateřské školy, včetně komunikace Průběžná uzavřen.

                                                           

Dne 28.6.2016 strážníci motohlídek Obecní policie Zdiby kontrolovali cyklostezky od Prahy až do Řeže. Strážníci se zaměřili na kontrolu konzumace alkoholických nápojů zejména u cyklistů a nepořádek u prodejních stánků.

                    

Dne 25.6.2016 od 6.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání sportovní akce „KROS ZDIBY KLECANY“. Po celý den si děti vyzkoušely plavbu na záchranném a evakuačním člunu zdibských strážníků. Akce se konala za podpory Středočeského kraje, obce Zdiby a města Klecany.

                       

Dne 23.6.2016 se vedoucí strážník Obecní policie Zdiby zúčastnil semináře na téma „Evidence přestupků“ s ředitelkou Rejstříku trestů ČR paní Mgr. Bc. Radkou Paulovou. Dle novelizovaného zákona o přestupcích, o Rejstříku trestů (účinného od 1.10.2016) je povinností obecních, městských policií, obecních úřadů, Policie ČR, Armády ČR a dalších správních úřadů připojit se do centrální evidence přestupků, kterou povede Rejstřík trestů ČR. Veškeré náklady s připojením (software a hardware) je každý subjekt povinen uhradit ze svého rozpočtu.

                                            

Dne 22.6.2016 v 18.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla v lokalitě K Sídlišti, Klecany. Strážník následně zjistil, že cyklista je pod vlivem alkoholu a je zraněn. Na místo byla povolána Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a policisté z dopravního inspektorátu.

                                      

Dne 17.6.2016 od 04.00 hod. strážníci motohlídek Obecní policie Zdiby zajišťovali ve Zdibech silniční dohled při přepravě zvlášť rozměrného nákladu a to na základě rozhodnutí silničního správního úřadu.

                  

Dne 15.6.2016 v 15.20 hod. zajistil strážník Obecní policie Zdiby na komunikaci Hlavní v obci Husinec jedoucího cyklistu pod vlivem alkoholu. Strážník provedl dechovou zkoušku s výsledkem 2,67 promile. Po zpracování spisové dokumentace na OP Zdiby bude protiprávní jednání oznámeno na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem. Za tento přestupek ukládá správní orgán pokutu v rozmezí od 2 500 Kč do 50 000 Kč.

                                                   

Dne 11.6.2016 od 8.00 hod. do 24.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a "first responder AED moto hlídku" při konání soutěže historických vozidel XX. Klecanská veteran rallye.

                      

Dne 9.6.2016 zajišťovaly motohlídky Obecní policie Zdiby ve spolupráci s motohlídkami Krajského ředitelství policie - hl. m. Prahy a Středočeského kraje 7. ročník cyklotour „Na kole dětem“, jejíž hlavním cílem je získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí.

                     

Dne 8.6.2016 do 10.6.2016 uspořádali dopravní a obvodní policisté Policie ČR, Praha venkov- východ ve spolupráci se strážníky Obecní policie Zdiby a učitelským sborem „dopravní hřiště“ na nám. Třebízského v Klecanech. Děti ze Základní školy v Klecanech plnily různé úkoly na cyklistických kolech.

                    

Dne 4.6.2016 od 10.30 hod. usměrňoval strážník Obecní policie Zdiby provoz při obnově dopravního značení u sjezdu z dálnice D8, Zdiby, Sedlec a to na základě žádosti Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště.

                                                     

Dne 3.6.2016 ve 13.30 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že v lokalitě U Louže, Zdiby se nacházejí podomní prodejci. Strážníci na místě zajistili dva prodejce české, slovenské národnosti a uložili blokové pokuty.

                                                  

Dne 31.5.2016 si děti ze Základní školy Zdiby, Klecany a to z kroužku "Mladý zdravotník" vyzkoušely práci na záchranném raftu OP Zdiby. Bylo to "reálné krizové cvičení", děti se přesouvaly ze Zdib, Klecan pěšky k Vltavě a zpět, znenadání přišel velký vítr, přívalový déšť, bouřka. Občanka v Šulkovně poskytla dětem přístřeší v nemovitosti. Pro některé děti si přejeli rodiče a ostatní odvážela autohlídka OP Zdiby terénním vozidlem domů.

               

Dne 29.5.2016 od 13.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání dětského dne v Klecanech. U hasičské zbrojnice kontrolovali bezpečné přecházení soutěžících a na to fotbalovém hřišti předváděli policejní motocykl. Na závěr dobrovolní hasiči z Neratovic vyrobili pro děti pěnu.

                

Dne 25.5.2016 ve 13.35 hod. přijal vedoucí OP Zdiby hlášení, že v oblasti K Přívozu, Zdiby - Holosmetky, Středočeský kraj útočí dva psi plemena rotvajler na občana a na přivolaného strážníka okrskáře. Proto za použití výstražného světelného a zvukového znamení okamžitě směřoval na místo události. V lokalitě Holosmetky řidička neslyšela, neviděla houkající, modře blikající motocykl OP Zdiby a došlo k dopravní nehodě. Vedoucí OP Zdiby byl převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na traumatologii nemocnice na Bulovce. Na místě zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru ze stanice Neratovice, policisté z Obvodního oddělení Policie ČR, Odolena Voda a dopravní policisté Policie ČR, Praha venkov, východ.

                                                              

Dne 24.5.2016 ve 13.30 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že u autobusové zastávky u pensionu Hudec v obci Husinec muž pod vlivem alkoholu skáče před projíždějící vozidla. Strážník toho času v době mimopracovní muže zajistil a předal přivolané hlídce Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že muž neoprávněně stanuje na pozemku Povodí Vltavy a často pod vlivem alkoholu obtěžuje občany. Dle požadavku starostky obce vedoucí OP Zdiby následující den ukončil neoprávněné stanování a muže vykázal.

                       

Dne 22.5.2016 v 17.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o pádu "dronu" na zahradu rodinného domu u komunikace Dlouhá, Zdiby. Strážník následně převzal dron - věc o puštěnou a vyrozuměl OÚ Zdiby.

                                                             

Dne 22.5.2016 v 15.35 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení od pracovníků stavební společnosti, že v areálu Horních kasáren v Klecanech spadlo zvíře do otevřeného kanálu. Strážník na místě zjistil, že se jedná mládě lišky, vyrozuměl mysliveckého hospodáře a za pomoci vypůjčeného žebříku zvíře zachránil.

                             

Dne 19.5.2016 od 15.00 hod. se uskutečnil kroužek „Mladý zdravotník“ ze Základní školy Zdiby a Klecany  v prostorách OP Zdiby. Děti si vyzkoušely transport zraněného a poskytnutí první pomoci v evakuační masce.

                 
   

Dne 19.5.2016 došlo opětovně v ranních hodinách k několika dopravní nehodám na dálnici D8 ve směru do centra Prahy. Veškerá doprava směřovala následně po silnici číslo 608 (stará Teplická) přes Zdiby.

                                                     

Dne 12.5.2016 ve 13.15 hod. byl strážník motohlídky OP Zdiby zastaven občankou v lokalitě Klecánky a upozorněn na poraněnou kachnu. Zvíře bylo strážníkem odchyceno do připravené krabice a předáno občance, která zajistila převoz do
Záchranné stanice pro handicapované živočichy.

                               


Dne 12.5.2016
ve 14.30 hod. došlo ve Zdibech na Průběžné k vloupání do obecní knihovny. Strážníci Obecní policie Zdiby okamžitě reagovali na tísňové volání knihovnice, poskytli pomoc, zajistili místo trestného činu a vyrozuměli Policii ČR. Pachatel měl krátce střižené vlasy a na sobě svítivě modrou mikinu.

                                                    

Dne 3.5.2016 byla ve schránce Obecní policie Zdiby nalezena peněženka s osobními doklady cizího státního příslušníka. Strážníkům se nepodařilo cizince dohledat a proto doklady odeslali na zastupitelský úřad

                                  
 

Dne 30.4.2016,
za období leden - duben 2016 odhalili strážníci Obecní policie Zdiby při hlídkové službě celkem 78 přestupků. 48 přestupků bylo řešeno uložením blokové pokuty a 30 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu (jednalo se o porušení rychlosti,  zákaz zastavení a stání, zákaz vjezdu, založení skládky, volné pobíhání psů a nepředložení povolení k zvláštnímu užití komunikace. 3 pachatelé trestného činu byli předáni Policii ČR, Praha venkov, východ. Bylo vypracováno a zpracováno 185 písemností pro různé instituce.

Dne 30.4.2016 od 15.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena kontrola v Husinci a v Klecanech.

                           

Dne 19.4.2016, neznámý pachatel se pokusil vloupat do kostela Povýšení svatého kříže ve Zdibech a to za pomoci krumpáče. Poškodil vstupní železné dveře. Již v roce 2010 strážníci svépomocí nainstalovali do kostela elektronické zabezpečovací zařízení, které je napojeno na bezpečnostní centrum JABLOTRON a OP Zdiby.

          

Dne 14.4.2016 od 9.00 hod. se
jízdní hlídka strážníků zaměřila na kontrolu rozsáhlých rekreačních oblastí. Při prověřování získaných poznatků od strážníka okrskáře zajistila jízdní hlídka dvě osoby, které neoprávněně užívaly jednu z chat. Strážníci zajistili místo trestného činu a poté spolupracovali s přivolanými policisty.

                                   

Dne 6.4.2016 v 15.30 hod. navštívily děti ze Základní školy v Klecanech z kroužku "Mladý zdravotník" OP Zdiby. Děti si vyzkoušely evakuační masky, transport zraněného a strážník okrskář předvedl policejní motocykl.

                    


Dne 5.4.2016 v 7.20 hod. byl v poštovní schránce Obecní policie Zdiby nalezen telefon zn. HUAWEI. Strážníkovi se v průběhu dne podařilo dohledat majitele telefonu z Klecan. V odpoledních hodinách byl telefon vrácen.

                                    

Dne 2.4.2016 od 13.00 hod. zajišťoval strážník okrskář Obecní policie Zdiby veřejný pořádek při sportovní akci dětí v obci Husinec. Obecní policie Zdiby zapůjčila pracovníkům Obecního úřadu Husinec i ozvučovací soupravu.

       

Dne 31.3.2016, Obecní policie Zdiby ve spolupráci z Obecním úřadem Zdiby zajistila v rámci bezpečnosti silničního provozu a novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu reflexní pásky pro chodce (děti, rodiče, seniory). Reflexní pásky budou zdarma rozdávat strážníci a pracovníci Obecního úřadu Zdiby.

                                                                 

Dne 30.3.2016 v 10.00 hod. se vedoucí Obecní policie Zdiby, zastupitel obce zúčastnil slavnostního předávání nové lodě NORD STAR 28 PATROL pražských strážníků. Po vzájemné dohodě se budou na dohledu nad plavebním provozem na Vltavě podílet společné hlídky strážníků MP Praha s pracovníky Státní plavební správy.

                      

Dne 28.3.2016 na Velikonoční pondělí od 13.00 do 18.00 hod. uskutečnili strážníci Obecní policie Zdiby dopravně bezpečností akci na kontrolu alkoholu ve Zdibech, Klecanech a Husinci. Celkem bylo zkontrolováno 24 řidičů motorových vozidel a nebylo zjištěno protiprávní jednání. Za pomoci tabletu s LTE strážníci online kontrolovali i zda řidič, vozidlo není v pátrání a řidič nemá zákaz řízení.

                                                                  

Dne 24.3.2016 v 9.00 hod. na základě vlastních poznatků zastavila autohlídka strážníků Obecní policie Zdiby na komunikaci Pražská ve Zdibech vozidlo, které řídil místní podnikatel s uloženým zákazem řízení od Okresního soudu pro Prahu - východ. Díky aplikaci „registr řidičů pro obecní police“ od Ministerstva dopravy mají zdibští strážníci v tabletu s LTE online informace o závažných přestupcích a zákazech řízení. Strážníci muže následně převezli na nejbližší útvar Policie ČR k zahájení trestního řízení.

                                                   

Dne 22.3.2016 v 9.29 hod. byla hlídka strážníků Obecní policie Zdiby vyslána k prověření nahlášeného požáru, hustý černý dým v objektu JZD Drasty nebo Větrušice. Na místo rovněž směřovala jednotka hasičů ze stanice Kralupy nad Vltavou, z letiště Vodochody a jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby.

                                                             

Dne 20.3.2016 v 18.33 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyslán k prověření požáru lesního porostu, trávy v lokalitě Na Vinici, Zdiby - Holosmetky. Strážník na místě zjistil, že občan v neděli prováděl činnosti porušující Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 3/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Zdiby. S občanem zahájil strážník správní řízení. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, jednotka hasičů ze stanice Neratovice, jednotka hasičů ze stanice Argentinská, Praha a Policie ČR.

                                        

Dne 20.3.2016 v 17.49 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyslán k zajištění silničního dohledu a veřejného pořádku při hašení požáru kontejneru na papír u cukrárny na Průběžné ve Zdibech. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů ze stanice Neratovice.

                

Dne 18.3.2016 od 14.00 hod. zajišťoval strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Husinec silniční dohled a veřejný pořádek při pořádání trhů v obci Husinec.

                             

Dne 13.3.2016 ve 13.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v serpentýnách na  silnici Husinecká (z Husince směrem k Vltavě) závodí osoby na skateboardech mezi projíždějícími vozidly. Strážník okrskář na místě zjistil, že závodníci v kombinézách nemají k provozování této "sportovní akce" povolení ke zvláštnímu užívání komunikace od silničního správního úřadu obce Husinec, včetně předchozího souhlasu vlastníka a Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha venkov, východ. Strážník poté další pokračování závodu zakázal a porušení § 25, odst. 6, písm. e), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích projednal v blokovém řízení.

                                       

Dne 8.3.2016
navštívily děti ze Základní školy ve Zdibech z kroužku "Mladý zdravotník"  Úřadovnu Obecní policie Zdiby. Děti si vyzkoušely evakuační masky a transport zraněného z nedostupného terénu, včetně znehybnění krční páteře za pomoci páteřní desky a imobilizéru hlavy.

                     

Dne 3.3.2016 v 10.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na komunikaci Nad Údolím, Husinec se nachází rozlitá nafta z osobního vozidla. Místním šetřením strážníků byl poté nalezen majitel porouchaného vozidla. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Husinec.

                            

Dne 12.2.2016 v 10.00 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavil komunální pracovník OÚ Zdiby, který našel při úklidu chodníku dětskou peněženku s průkazy na příměstský autobus. Strážník za pomoci informačního systému centrální evidence obyvatel dohledal bydliště dítěte a rodičů. Ve 13.00 hod. byla peněženka vrácena.

                                                         

Dne 10.2.2016 od 10.00 hod. zajišťoval strážník Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání Husineckého dětského masopustu. Průvod směřoval od zdejší základní školy až k Obecnímu úřadu Husinec.

                       

Dne 10.2.2016 v 11.03 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, že v lokalitě Hvozdíková, Zdiby, Brnky spadl strom na telefonní dráty. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů ze stanice Neratovice.

                      

Dne 7.2.2016 v 9.30 hod. strážník Obecní policie Zdiby zjistil, že u jedné z lamp veřejného osvětlení na Soběslavově náměstí ve Zdibech chybí dvířka a rozvaděč je volně přístupný. Strážník zabezpečil prostor dvířek bezpečností páskou obecní policie vstup zakázán, vyrozuměl správce veřejného osvětlení a místostarostu obce.

                                         

Dne 4.2.2016 v 10.00 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby kontaktován v obci Husinec řidičem příměstského autobusu a následně převzal nalezené doklady. Strážník provedl šetření a doklady předal občanovi ze Zdib.

                                                             

Dne 30.1.2016 od 24.00 hod. se uskutečnila společná bezpečnostní akce policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, policistů z Cizinecké policie, policistů z Dopravního inspektorátu Policie ČR, Praha venkov a strážníka Obecní policie Zdiby. Akce byla zaměřena na kontrolu ubytoven ve Zdibech, Klecanech a Husinci.

Dne 30.1.2016 v 15.10 hod. byl vyrozuměn strážník Obecní policie Zdiby operačním střediskem Policie ČR, že u Motorestu Stará Pošta ve Zdibech dochází ke konfliktu mezi řidičem TAXI a zákazníkem. Na místě bylo zjištěno, že zákazník pod vlivem alkoholu z nedalekého kempu nemá na zaplacení.

Dne 25.1.2016 ve 12.53 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna referentkou přestupkové agendy OÚ Zdiby, že byla nalezena peněženka dítěte. Za pomoci informačního systému se strážníkovi podařilo peněženku vrátit.

                                         

Dne 25.1.2016 v 11.07 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické hlášení o požáru kontejneru na tříděný odpad v lokalitě Na Návsi, Zdiby - Brnky. Na místo byla vyslána autohlídka strážníků a bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce a jednotka hasičů ze stanice Neratovice. Prosíme nevhazujte žhavý popel do kontejnerů !!!

          

Dne 23.1.2016 od 9.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání Zdibského masopustu. Obchůzku slavnostně zahájil starosta a to symbolickým předáním klíče (vařečky) od obce.

           

Dne 22.1.2016 v 8.19 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna referentkou Obecního úřadu Zdiby, že řidič nákladního vozidla nalezl na komunikaci Praha - Zdiby peněženku plnou osobních dokladů a platebních karet. Službu konající strážník provedl pátrání v několika informačních systémech a za pomoci vyhledávače „Google“ vytipoval kontakt na možného majitele. V odpoledních hodinách byla peněženka předána občance z Neratovic.

                                        

Dne 20.1.2016 ve 14.11 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místní občankou ze Zdib, že při vystupování z přeplněného autobusu ČSAD ve Zdibech zapomněla ve vozidle kabelku s doklady a finanční hotovostí. Po trase autobusu byla okamžitě vyslána hlídka strážníků, která autobus dojela až v Řeži. Strážníkům se podařilo kabelku ve spolupráci s řidičem v pořádku zajistit. Kabelka byla následně předána majitelce.

                                                              

Dne 12.1.2016 zveřejnilo MV ČR počty obyvatel v obcích. Ke dni 1.1.2016 je ve Zdibech 3 322 trvale hlášených obyvatel ČR a cizinců, 3 000 chatařů, 1 167 rekreačních objektů, 80 km místních komunikací, v Klecanech 3 269 obyvatel, v Husinci 1 438 obyvatel, ve Větrušicích 635 obyvatel, v Sedleci 320 obyvatel, ve všech satelitech, bytových domech 4 000 bydlících nehlášených občanů ČR a cizinců, v průmyslových areálech pracuje 3 000 zaměstnanců. V územní působnosti zdibských strážníků je celkem cca 18 984 obyvatel !

                                                           


Dne 9.1.2016 v 19.25 hod. byl starosta obce Zdiby vyrozuměn občankou, že u kadeřnictví na komunikaci Průběžná leží člověk pod vlivem alkoholu. Starosta na místě následně zjistil, že se jedná o občana z Klecan. Vedoucí strážník za pomoci mobilní aplikace do informačního systému ověřil totožnost a dohledal adresu trvalého bydliště. Starosta poté muže, který alkoholem řešil tíživou rodinou situaci převezl do místa bydliště.

                                                      

Dne 8.1.2016 v 7.45 hod. zastavoval strážník Obecní policie Zdiby vozidla před přechodem u Základní a mateřské školy ve Zdibech a převáděl děti přes přechod. Náhle se řidič terénního vozidla Nissan rozhodl, že předjede stojící kolonu na namrzlé komunikaci bezprostředně před přechodem pro chodce a těsně za zády strážníka. Dle § 17, odst. 5, písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním. Správní orgán za tento přestupek ukládá pokutu ve výši od 5.000, - Kč do 10.000, - Kč a je povinnost uložit i zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku, včetně přičtení 7 bodů.

                                                          

Dne 7.1.2016 ve 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna pracovnicí České pošty, že v lokalitě Střední, Zdiby zapadlo na zasněžené, zledovatělé komunikaci poštovní dodávkové vozidlo při rozvážení balíků, postupně se sesouvá na plot. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka strážníků s terénním vozidlem Mitsubishi Outlander. Za pomoci dlouhého horolezeckého a následně tažného lana bylo poštovní vozidlo bezpečně vytaženo.

                   

Dne 5.1.2016 ve 13.30 hod.
hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, ředitel ROP Střední Čechy Ing. Václav Chytil, starosta obce Jan Tvrdý, místostarosta obce Zdeněk Jurkeník se zúčastnili slavnostního otevření zrekonstruovaných místních komunikací v obci Zdiby z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

                        

Dne 5.1.2016 v 8.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místním občanem, že na zasněžené dvojproudové komunikaci Pražská ve Zdibech došlo k dopravní nehodě a vozidlo najelo na středový pás. K události byla okamžitě vyslána autohlídka strážníků. Až na místě bylo zjištěno, že osobní vozidlo srazilo školáka na přechodu pro chodce. Strážníci zahřívali chlapce za pomoci izotermické fólie ze zdravotnického batohu až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Strážníci u řidiče provedli dechovou zkoušku, ztotožnili účastníky a zajistili místo nehody do příjezdu policistů. Další informace od Policie ČR a ZZS zde !

           

Dne 1.1.2016 nastoupil do pracovního poměru k obci Zdiby, Obecní policii Zdiby náš bývalý strážník, nyní zastupitel obce Husinec Bc. Dušan Soukup, který v minulosti pracoval jako profesionální hasič v Praze, záchranář ZZS, místostarosta obce Husinec, voják Armády ČR, velitel jednotky dobrovolných hasičů obce Husinec a Zdiby.

                                               

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz