Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2015:

V roce 2015 - udělili strážníci 51 blokových pokut a to v celkové výši 24 500, - Kč. Bylo nařízeno 5 soudních exekucí s neplatiči pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 344 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních soudů, Policie ČR, zejména odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, NBÚ).

Celkem bylo zajištěno 40 zatoulaných zvířat, 2 osoby byly převezeny na záchytnou stanici, 2 osoby pod vlivem alkoholu byly předány rodinných příslušníkům, byla nalezena 2 hledaná vozidla, byly oznámeny 4 trestné činy, bylo oznámeno 66 přestupků a správních deliktů. Finanční náklady na činnost obecní policie byly 2 850 000, - Kč. Bylo přijato a prověřováno celkem 739 oznámení na různá protiprávní jednání. Z toho bylo 663 přímo od občanů  (Zdiby - 470, Klecany - 150, Husinec - 28, Větrušice - 7, Sedlec - 8) a 76 od útvarů Policie ČR. Od začátku září do konce prosince se potýkala OP Zdiby s personálním podstavem.

Poskytnuté statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR od Obecní policie Zdiby za rok 2015 - tabulka !

Dne 30.12.2015, na zastupitelstvu obce Zdiby se „po 9 letech“ konečně podařilo prosadit a odhlasovat částku 1.650.000 - Kč na zahájení výstavby obecního kamerového systému. Zastupitelé vyslyšeli žádosti občanů o zlepšení veřejného pořádku a silničního dohledu. Na základě záznamů z kamerového systému strážník ztotožní pachatele např. poškozování majetku, nepořádku u kontejnerů, ale i zajistí důkaz protiprávního předjíždění na přechodu u základní školy nebo nerespektování pokynu strážníka „stůj“  při přecházení dětí. Kamerové záznamy obecní policie budou sloužit i kriminalistům Policie ČR při odhalování majetkové trestné činnosti v naší obci. Stanovisko MV ČR č. 1, č. 2 a Úřadu pro ochranu osobních údajů k provozování obecního kamerového systému.

                                            

Dne 13.12.2015, nové dopravní značení (BALISETA směrový sloupek zelený) na problematické křižovatce Pražská x Průběžná ve Zdibech vydrželo pouhé 4 dny. Směrové sloupky měly zviditelnit vodorovného dopravního značení V13A, zdůraznit, že se jedná pouze o odbočovací pruh a zamezit řidičům porušování dopravních předpisů. Neznámý řidič opětovně projel odbočovacím pruhem rovně a dopravní značení zničil. Bohužel v obci stále nemáme kamerový systém a to alespoň na problematických křižovatkách. Strážníci, policisté, správní orgány nemají možnost bez důkazu (foto, video) pachatele dohledat a potrestat.

           

Dne 11.12.2015
natáčela Česká televize ve Zdibech reportáž "Lesní zvěř a nedostatek myslivců při řešení krizové situace". Reportáž se vysílala v "regionech" dne 14.12.2015 na ČT 1 v 18.00 hod., 15.18 minuta.

                                                              

Dne 7.12.2015 od 17.00 hod. se uskutečnilo ve velké posluchárně Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech setkání s občany, vedením města Klecany, vedoucím OP Zdiby a prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., ředitelem NUDZ na téma "Proč se nebát psychiatrie". Jedním z projednávaných témat bylo i "Bezpečí v okolí NUDZ". V případech když strážník zajistí pacienta NUDZ s aktuálním záchvatem např. jako nedávno v autobuse, na zastávce, na náměstí bude okamžitě převezen hlídkou obecní policie do jejich zdravotnického zařízení a předán na příslušnou ambulanci. V možných případech "ohrožení života" bude přivolána záchranná služba.

                       

Dne 3.12.2015 natáčela Česká televize ve Zdibech reportáž "Kontrola rekreačních oblastí podél řeky Vltavy a spolupráce s jezdeckým spolkem z Klecan". Reportáž se vysílala dne 4.12. na ČT 1 ve 12.00 hod., 17.52 minuta.

                                                             

Dne 30.11.2015 od 18.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a ozvučení při rozsvícení "Vánočního stromu" na Soběslavově náměstí ve Zdibech. Děti s paní učitelkou ze Základní a mateřské školy Zdiby zazpívaly vánoční koledy. Pracovníci Obecního úřadu Zdiby roznášeli občanům drobné občerstvení.

                      

Dne 30.11.2015 v 7.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občany, že na komunikaci Čsl. armády v Klecanech spadl strom. Na místo byl vyslán strážník, který označil překážku silničního provozu služebním vozidlem a vyrozuměl Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Strom byl rozřezán pracovníky MÚ Klecany.

                    

Dne 29.11.2015 od 15.30 hod. zajišťovali strážníci OP Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při slavnostním rozsvícení "Vánočního stromu" v obci Husinec. Na závěr kulturní akce paní starostka poděkovala strážníkům.

          

Dne 25.11.2015 v 11.00 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby upozorněna několika občany, že na parkovišti u Náměstí Třebízského v Klecanech je nastartováno osobní vozidlo Mercedes a ve vozidle leží člověk. Strážníci následně muže vzbudili, nebyl ohrožen na životě a ve vozidle v ranních hodinách usnul po noční kulturní akci.

                          

Dne 20.11.2015 proběhla pracovní schůzka za účasti starosty Zdib, Krajského koordinátora BESIP pro Středočeský kraj Ing. Miroslava Polácha a vedoucího OP Zdiby zaměřená na zlepšení dopravní bezpečnosti v obci. Zejména se řešila možnost vybudování zpomalovacího semaforu nebo poměrového měření rychlosti na Průběžné v tzv. esíčku od Přemyšlenského rybníka ve směru na Klecany. Při tvoření obecního rozpočtu na  rok 2016 je  navrhováno zaměřit se na zlepšení podpory při zajišťování dopravní bezpečnosti, včetně veřejného pořádku. Např. i postupným budováním tzv. městského kamerového systému. Také bylo konstatováno, že personální a kapacitní možnosti  strážníků OP Zdiby jsou vyčerpané. Zájem o místo strážníka na obci není téměř žádný. Policie ČR neplánuje (jak bylo přislíbeno minulým vedením obce) zřízení policejního oddělení ve Zdibech.

                       

Dne 19.11.2015 od 9.00 hod. začal strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci s občanským sdružením z Klecánek hlídkovat v rekreačních oblastech na koni. V podzimních a zimních měsících se k nemovitostem podél řeky Vltavy často stahují bezdomovci a zloději. Strážníci se každoročně zaměřují i na preventivní kontroly chat.

                 

Dne 18.11.2015 ve 12.29 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. V lokalitě U Obalovny v Klecanech došlo vzhledem k silnému větru k odtržení části plechové střechy u jedno z objektů. Strážníci uzavřeli místo proti vstupu nepovolaných osob a spolupracovali s jednotkou hasičů z Neratovic a Mělníka. Následně během odpoledne provedli několik obhlídek areálu.

                 

Dne 18.11.2015 uspořádal vedoucí OP Zdiby workshop pro zástupce města Strmilov (místostarosta, strážník), kraj Jihočeský na téma realita při uzavírání veřejnoprávních smluv v podmínkách obecní policie, možnost zajištění veřejného pořádku s minimálním personálním obsazením a mobilní přístup do informačních systémů.

                         

Dne 10.11.2015 se strážník motohlídky Obecní policie Zdiby zaměřil na špatné parkování v obci Husinec. Za pomoci přístupu do informačního systému Centrální evidence vozidel a následně do Katastru nemovitostí se podařilo dohled skutečné bydliště provozovatele vozidla. Správní řízení bude zahájeno Odborem dopravy MÚ.

                        

Dne 7.11.2015 od 13.00 hod. zajišťoval strážník motohlídky silniční dohled a veřejný pořádek při slavnostním otevření Hasičské zbrojnice ve Zdibech.
Akce se zúčastnil i hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

          

Dne 28.10.2015 od 18.00 hod. se ve Zdibech konal lampiónový průvod, který byl  ukončen hezkým ohňostrojem. Strážníci OP Zdiby zajistili silniční dohled, veřejný pořádek a ozvučení při pořádání této každoroční kulturní akce.

          

Dne 27.10.2015 ve 14.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že ostraha logistického parku D8 zajistila zaměstnance, který odcizil značkovou černou tašku. Hlídka strážníků poté na místě uložila blokovou pokutu.

                                        

Dne 26.10.2015, jako každoročně vzpomínáme na naše blízké a proto strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby začali namátkově kontrolovat hřbitov ve Zdibech a v Klecanech. Dušičky často lákají na hřbitovy zloděje.

                        

Dne 25.9.2015 ve 13.07 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Do Kaštan, Klecany, leží u komunikace muž, krvácí a nehýbe se. Strážníci muži okamžitě poskytli první pomoc a vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Bohužel se ukázalo, že muž je pod vlivem alkoholu 2,65 promile, budil veřejné pohoršení a proto byl pod dohledem strážníků a záchranářů převezen k odbornému vyšetření zda není ohrožen na životě do nemocnice Na Bulovce. Po vystřízlivění strážníci zahájí příslušné správní řízení.

                                                                  

Dne
12.9.2015 od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a levého břehu a závodů motorových člunů v Klecánkách. Strážníci zajišťovali silniční dohled při závodech do vrchu a veřejný pořádek. V 15.30 hod. strážníci na policejním člunu poskytovali pomoc parašutistům po seskoku do Vltavy a v 17.30 hod. zachraňovali plně obsazený přívoz uprostřed řeky, kterému vypověděl motor. Na svezení člunem zdibských strážníků se čekalo i půl hodiny a přesto byla fronta dlouhá. Letošní návštěvnost byla velmi vysoká.

   
   

          

Dne 7.9.2015 vyšel článek o Obecní policii Zdiby v Pražském strážníku, str. 18 "Za hranicemi Velké Prahy". Zástupci redakce z Městské policie hl. m. Prahy navštívili obec Zdiby v měsíci srpnu 2015.
Vyslovuji názor, že v takových malých městech musí být radost pracovat jako strážník. Wachtl kroutí nesouhlasně hlavou: „Kdepak, sociální a sousedské vazby tady, kousek za Prahou, jsou dávno pryč. Jsme bývalá rekreační oblast, celoročně u nás bydlí nehlášení chataři, podnikatelé v satelitech, starousedlíci všeho druhu. Všechno se to tady hádá, nově přistěhovavší chtějí školky, obchody, nové silnice. Postaví si velký dům u šotolinové cesty a pak chtějí dvouproudou komunikaci, a když jim ji obec nepostaví, strážník je hromosvodem. I tady mnoho situací končí fyzickým napadením. A nikdo vám nepřijde na pomoc. Někdy je to těžké. Celý rozhovor o OP Zdiby zde !

                      

Dne 1.9.2015 od 7.15 hod. zabezpečovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled u Základní a mateřské školy ve Zdibech, Klecanech a Husinci. Opětovně jsme zaznamenali navýšení počtu vozidel bydlících obyvatel.

                      

Dne 31.8.2015 ukončila pracovní poměr u Obecní policie Zdiby strážník Ing. Bc. Tereza Grňová, DiS.
Rád bych ji tímto poděkoval za veškerou vykonanou policejní službu a to několikrát i při záchraně lidského života. Věřím, že na novém pracovišti "ve státní instituci" kde bude pracovat v oblasti krizového řízení dokáže využít veškeré zkušenosti. Také děkuji, že jsem se mohl aktivně podílet na konzultacích při tvorbě její diplomové práce na ČVUT Fakultě biomedicínského inženýrství, obor ochrana obyvatelstva. Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby.

                                                       

Dne 30.8.2015, strážníci Obecní policie Zdiby zvou na každoroční „Slavnosti Pravého a Levého břehu“ u přívozu ve Klecánkách dne 12.9.2015 od 9.00 hod. Od 15.30 hod. ve spolupráci s ostatními čluny jednotek dobrovolných hasičů budou na Vltavě zachraňovat parašutisty. Strážníci také předvedou techniku, kterou obdrželi z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof. V průběhu celého dne budou zdibští strážníci a členové jednotek dobrovolných hasičů vozit děti a rodiče na člunu. Další info zde !

                                            

Dne 15.8.2015 v 11.40 hod. byla Obecní policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice vyrozuměna o požáru kamionu  na komunikaci mezi obcí Zdiby a Líbeznice. Vedoucí OP Zdiby a vedoucí OP Líbeznice zajistili místo události. U požáru zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů ze stanice Neratovice.

          

Dne 15.8.2015 od 10.00 hod. zajišťoval strážník motohlídky Obecní policie Zdiby ve spolupráci s členy jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby veřejný pořádek při konání kulturní akce "Veltěžské zábavné odpoledne".

                      

Dne 5.8.2015 v 9.38 hod. byli strážníci Obecní policie Zdiby osobně vyrozuměni, že se zástupce rodiny nemůže dozvonit na otce ve Zdibech, zevnitř jsou klíče v zámku a štěká pes. Strážníci přes okno slyšeli slabé "volání o pomoc", okamžitě provedli za pomoci pajcru násilný vstup do nemovitosti a muži ve velmi vážném stavu poskytli první pomoc. Na místě poté zasahovala posádka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

                         

Dne 1.8.2015
o
d 11.30 hod. zajišťoval strážník motohlídky Obecní policie Zdiby ve spolupráci s členy jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby silniční dohled při konání cyklistického závodu "Holosmetská míle". Při průjezdu křižovatkou Pražská x Průběžná ve Zdibech došlo k pádu cyklistky a k drobnému poranění.

                  

Dne 24.7.2015 ukončili strážníci Obecní policie Zdiby šetření ve věci nepovoleného podomního prodeje kosmetiky ze dne 9.7.2015 v obci Zdiby a spisový materiál předali do komise k projednávání přestupků obce Zdiby. Na základě zveřejněné výzvy starostou obce podalo svědeckou výpověď několik občanů. Za porušení nařízení, která zakazuje podomní prodej hrozí prodejcům pokuta ve správním řízení až do výše 30 000, - Kč.

                              

Dne 22.7.2015 od 9.00 hod. uspořádal vedoucí Obecní policie Zdiby školení na řece Vltavě. Strážníci si osobně vyzkoušeli nečekaný pád přes palubu, záchranu tonoucího, vytažení osoby na člun, vylovení důležitého předmětu z vody, pádlování proti proudu, startování, ovládání motoru a vytažení lodě na břeh.

          

Dne 16.7.2015 16.00 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby v obci Husinec upozorněna na pád cyklistky ve špatně dostupném terénu u řeky Vltavy. Na místě poté zasahovala Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a k transportu byla povolána jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze stanice Roztoky.

                              

Dne 9.7.2015 v 8.30 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavil občan a sdělil, že nad větrolamem Zdiby - Praha opětovně stoupá tmavý kouř. Strážník ve větrolamu u makového pole nalezl oblečení, injekční stříkačky, včetně hořícího ohniště. Za pomoci přivezené vody bylo ohniště v lesíku uhašeno. Nikdo zde nebyl nalezen.
 
                      

Dne 8.7.2015 v 17.57 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obecním úřadem Zdiby, že na komunikaci Růžová je vypouštěna odpadní voda. Strážník na místě zjistil, že nájemník napouštěl bazén, zapomněl vypnout vodu a odjel do Prahy. Následně byl strážníkem kontaktován majitel nemovitosti a přívod vody byl uzavřen.

                   

Dne 8.7.2015 od ranních hodin monitoroval strážník motohlídky Obecní policie Zdiby stav místních komunikací po nočních silných bouřkách. Následnou likvidaci stromů zajišťovala komunální údržba Obecního úřadu Zdiby.

                                                       

Dne 2.7.2015 v 10.13 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, že v rekreační oblasti Brnky leží na uzamčené zahradě v bezvědomí muž. Hlídka strážníků poté nalezla muže s hypoglykemických záchvatem. Na místě poté zasahovala posádka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, jednotka hasičů ze stanice Neratovice a jednotka dobrovolných hasičů ze Zdib.

                               

Dne 1.7.2015 ve 14.45 hod. byla Obecní policie Zdiby kontaktována občanem, že v lokalitě u hřbitova v Klecanech se nachází skupina uprchlíků, jedí třeště a mluví arabsky. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o zaměstnance z nedalekého skladu ALBERT a jsou řádně ubytováni na městské ubytovně v Dolních Kasárnách.

                                                           


Dne 30.6.2015 v 9.55 hod. projížděl strážník motohlídky Obecní policie Zdiby po komunikaci Průběžná ve Zdibech a spatřil muže, který kradl z obecního kontejneru papír. Noviny a časopisy podával ženě na invalidním vozíku. Strážník následně s mužem a ženou projednal jejich protiprávní jednání. Zloději kovů se dali na krádeže papíru.

                        

Dne 29.6.2015, na konci školního roku uspořádali strážníci OP Zdiby několik preventivních přednášek v mateřských a základních školách, ve Zdibech, v Klecanech a v Husinci. Strážníci přichystali pro děti i omalovánky.

                                 

Dne 25.6.2015 ve 12.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna od několika občanů, že se na komunikaci Na Sídlišti, Klecany pohybuje muž pod vlivem alkoholu a snaží se dostat do cizího zapakovaného vozidla. Strážníci následně muže zajistili a provedli dechovou zkoušku s výsledkem 2,5 promile. Bohužel se nepodařilo muže umístit do příslušné záchytné stanice ve Středočeském kraji a proto byl strážníky eskortován k vystřízlivění do místa bydliště. Možná trestněprávní odpovědnost muže bude poté řešena ve spolupráci s Policií ČR.

                            

Dne 25.6.2015 v 9.56 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna členem jednotky dobrovolných hasičů, že nad větrolamem Zdiby - Praha stoupá tmavý kouř. Strážníci spatřili u makového pole v Praze skupinu osob zjevně pod vlivem návykových látek. Ve větrolomu v těžko sjízdném terénu nalezli strážníci nově vybudované obydlí a hořící strom na ohništi. Za pomoci hasicích přístrojů a nakonec i přenosné džberové stříkačky byl oheň uhašen.

                   

Dne 23.6.2015 v 10.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v bazénu u jedné z nemovitostí ve správě Úřadu pro zastupování státu ve Zdibech se utopila srnka. Strážník následně vyrozuměl mysliveckého hospodáře. Vylovení srnky zajistila jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby.

                                       

Dne 19.6.2015 od 18.30 hod. se strážník motohlídky Obecní policie Zdiby zúčastnil akce "Malý zdravotník" v Klecánkách u přívozu. Děti ze zdravotnického kroužku předvedly jak se zhostily role zachránce i zraněného.

                    

Dne 19.6.2015 v 10.00 hod. přijali strážníci hlášení, že se v obytné zástavbě na Zlatém kopci ve Zdibech pohybují dva poníci. Hlídka poníky zajistila a o pomoc požádala pracovníky nedalekých stájí v Dolních Chabrech.

                    

Dne 15.6.2015, strážníci Obecní policie Zdiby využívají při své činnosti lustrační tablety s mobilním připojením 4G LTE. Strážník se může okamžitě připojit do Centrálního registru řidičů, Centrálního registru vozidel, Katastru nemovitostí, Evidence hledaných osob a vozidel, ale z části i do Informačního systému evidence obyvatel.

                               

Dne
13.6.2015 od 8.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a "first responder AED" moto hlídku při konání mototuristické soutěže historických vozidel XIX. Klecanská veteran rallye.

        


Dne 7.6.2015
od 14.45 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili dětského dne v obci Větrušice. Na stánku strážníků si děti vyzkoušely znalost dopravních předpisů. Také byl předveden policejní motocykl s vybavením.

          

Dne 31.5.2015 od 11.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání fotbalového utkání ve Zdibech. Sportovní akci pořádala obec Zdiby ve spolupráci se Sokolem Věltěž.

          

Dne 31.5.2015 od 8.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání dětského sportovního dne na sokolovně ve Zdibech. Akci pořádala organizace Sokol Velěž.

          

Dne 29.5.2015 ve 13.35 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o okamžitou součinnost Policií ČR. Na tísňovou linku "158" bylo oznámeno, že v lokalitě Za Sokolovnou ve Zdibech došlo k vloupání do rodinného domu a pachatelé jsou na útěku. Strážníci následně na Soběslavově náměstí zajistili dvě osoby a ty předali policistům.

                              

Dne 22.5.2015 v 11.05 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o okamžitou součinnost Policií ČR. Na tísňovou linku "158" bylo oznámeno, že v autobuse ČSAD jedoucího z Klecan do Zdib se nachází zmatený muž, který vyhrožuje řidiči a cestujícím smrtí. Na zastávce autobusu ve Zdibech byl muž schizofrenik strážníky neprodleně zajištěn. Strážníci poté vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje a Policii ČR.

                                

Dne 15.5.2015 ve 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na tísňovou linku "158" bylo oznámeno, že na zábradlí u podchodu pro chodce na Pražské ve Zdibech je omotaná mrtvá kočka. Strážníci místo nálezu zajistili a přivolali komunální údržbu Obecního úřadu Zdiby.

               

Dne 12.5.2015 od 7.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby usměrňování dopravy před základní školou ve Zdibech a to při odjezdu dětí na školu v přírodě. Obec Zdiby je abnormálně zatížena osobní dopravou v ranních a odpoledních hodinách. Počet projíždějících vozidel má každoročně vzrůstající tendenci.

              

Dne 5.5.2015, strážníci Obecní policie Zdiby se zaměřují při hlídkové službě i na kontrolu cyklostezky Zdiby -
Praha Troja. Motohlídka je vybavena zdravotnickým batohem, včetně přenosného automatického defibrilátoru Philips HeartStart FRx a pulzního oxymetru Beurer k neinvazivnímu měření srdeční frekvence. Zdibští strážníci jsou vyškoleni k poskytování první pomoci Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje.

               

Dne 3.5.2015 od 8.45 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili "Setkání dětských hasičských přípravek v Čelákovicích".  Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů města Čelákovice za podpory Středočeského kraje a pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Strážníci předváděli záchrannou techniku na povodně, kterou obdrželi
z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v roce 2014.

          

Dne 1.5.2015 získali strážníci obecních policiích na základně novelizovaného zákona o vnitrozemské plavbě a vyhlášky o pravidlech plavebního provozu nová oprávnění pro výkon služby na vodní cestě. Plavidla obecní policie mohou signalizovat v noci i za dne blikavým modrým světlem viditelným ze všech stran a mají přednost proplavení plavební komorou. Ostatní plavidla musí strážníkům umožnit snadné proplutí a přednostní proplavení.

                                                    

Dne 30.4.2015 od 15.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena kontrola v Husinci a v Klecanech.

           


Dne 28.4.2015 od 8.30 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili kontrolní akce Celní správy v obci Husinec na dodržování zákonů v oblasti zaměstnanosti. Spolupráce strážníků s celníky bude nadále pokračovat.

                     

Dne 27.4.2015 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na lavičce před obchodem ve Zdibech leží muž pod vlivem alkoholu. U muže nebylo možno provést dechovou zkoušku. Strážníkům se nepodařilo muže umístit na příslušnou záchytnou stanici. Následně byl muž převezen vozidlem strážníků do místa bydliště.

                                                                

Dne 22.4.2015 od 10.00 hod. strážník motohlídky Obecní policie Zdiby kontroloval lokalitu cyklostezky Praha - Zdiby. Zdibští strážníci se zde zaměřují na cyklisty pod vlivem alkoholu a projíždějící vozidla do rekreační oblasti.

                                                                 


Dne 15.4.2015 v 10.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Městským úřadem Klecany, že v Klecanském háji kousek od dětského hřiště leží na lavičce muž pod vlivem alkoholu. Strážník ve spolupráci s místostarostou města muže našel, vzbudil, prověřil totožnost a následně vykázal. Strážníci zvýší kontrolu v této lokalitě.

                                                                                                   

Dne 2.4.2015 v 17.31 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem, že na komunikaci Růžová ve Zdibech došlo k nehodě cisterny převážející zemní plyn. Na místě poté zasahovalo několik jednotek Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Neratovice, Aero, Mělník a Kladno. Zdibští strážníci uzavřeli lokalitu proti vstupu nepovolaných osob a zajišťovali doprovod hasičské techniky až do nočních hodin.

                 

Dne 26.3.2015 od 9.30 hod. zajišťoval strážník motohlídky Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při slavnostním otevření Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Další informace o NUDZ zde !

                            

Dne 26.3.2015 v 9.15 hod., strážníci Obecní policie Zdiby se při hlídkové službě zaměřují i na okamžitou likvidaci nových černých skládek. Strážník na místě pořídí fotodokumentaci a přivolá údržbu Obecního úřadu Zdiby.

                   

Dne 25.3.2015 v 16.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem, že se na křižovatce V Honech x Zdibsko, Klecany stala dopravní nehoda. Na místě zasahovaly dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Neratovice a Aero. Strážníci kyvadlově usměrňovali provoz až do příjezdu dopravní policie.

                   

Dne 12.3.2015 v 8.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna převozníkem, že u přívozu v Klecánkách nalezl ve Vltavě vnitřnosti. Hlídka zdibských strážníků vyrozuměla prostřednictvím místostarosty města Klecany místního myslivce. Komunální služby města Klecany následně zajistily likvidaci vnitřností z divočáka.

                                    

Dne 11. a 12.3.2015 byli strážníci Obecní policie Zdiby požádáni s součinnost pracovníky Městského úřadu Klecany. Na městské ubytovně v areálu Dolní Kasárna dochází k narušování občanského soužití a neoprávněného užívání cizího majetku. Občan slovenské národnosti byl následně strážníky vykázán z ubytovny.

                                    

Dne 24.2.2015 ve 14.10 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, že na tísňovou linku "158" byl přijat telefonát o možném páchání sebevraždy u hřbitova ve Zdibech. Strážníci zjistili, že se jedná o narušování občanského soužití. Na místě zasahovala i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Jeden z účastníků byl převezen do nemocnice.

                                        

Dne 19.2.2015 ve 12.58 hod. byla Obecní policie Zdiby vyslána místostarostou obce do lokality V Zátiší. Obecní úřad Zdiby přijal telefonické hlášení o volání o pomoc z rodinného domu. Hlídka strážníků na místě zjistila, že se v uzamčené nemovitosti nachází starší poraněná žena, vyrozuměla Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Babička byla poté převezena do nemocnice.

                                     

Dne 18.2.2015 ve 13.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na "tísňovou linku 158" bylo nahlášeno narušování občanského soužití v Klecanech. Hlídka strážníků se dostavila na místo a spor ukončila.

                                       

Dne 18.2.2015 od 8.00 hod. se vedoucí strážník Obecní policie Zdiby zúčastnil
přípravy pro starosty, případně pro jejich volené zástupce na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. Školení organizoval Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, město Brandýs nad Labem a Krajský úřad Středočeského kraje.

                     

Dne 17.2.2015 ve 13.57 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, Klecany, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil dvě značkové brašny. Žena nebyla hledaná a splňovala podmínku přestupek projednat v blokovém řízení. Strážník následně uložil blokovou pokutu.

                                  

Dne 16.2.2015 v 10.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě u dětského ve Zdibech dochází k narušování občanského soužití. Hlídka strážníka poté zajistila dodržování veřejného pořádku.

                                          

Dne 14.2.2015 od 9.30 hod.
zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání kulturní akce "Zdibský masopust". I druhý ročník masopustního průvodu měl vysokou návštěvnost.

                

Dne 11.2.2015, Obecní policie Zdiby nově získala do výbavy
PVC Haku nafukovací desku zn. MERCURY (od výrobce lodních motorů) pro provádění záchranných prací na ledu a ve vodě. Strážníci nyní můžou okamžitě poskytnou pomoc bruslařům při nenadálém prolomení ledu na  Přemyšlenském rybníku ve Zdibech.

                                  

Dne 10.2.2015 ve 14.17 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna z průmyslového parku Parkerova, Klecany, že neztotožněný řidič znečistil komunikaci Klecany - Sedlec. Strážník na místě zajistil fotodokumentaci a vyrozuměl MÚ Klecany. Obecní policie Zdiby poté požádala o úklid krajské komunikace SÚS Mnichovo Hradiště.

                                                  

Dne 3.2.2015 v 16.00 hod. byla Obecní policie Zdiby informována, že v lokalitě K Rokli, Zdiby důchodkyně ve věku 85 let podepsala nevyplněnou plnou moc podomnímu prodejci elektřiny. Strážník dohledal prodejce, zajistil navrácení podepsaných plných mocí a ve spolupráci se starostou nechal v obci vylepit informační letáky.

                                                     

Dne 2.2.2015 v 17.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že u silnice Čsl. armády v Klecanech leží ve sněhu muž pod vlivem alkoholu. Strážník promrzlého muže vzbudil, provedl dechovou zkoušku s výsledkem 3,11 a kontaktoval Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Promrzlý muž byl převezen do nemocnice.

                                     

Dne 1.2.2015, za období měsíce ledna 2015 přijala Obecní policie Zdiby celkem 93 telefonických oznámení na různá protiprávní jednání. Z toho bylo 86 oznámení od občanů (Zdiby - 56, Klecany - 26, Husinec - 2, Větrušice - 2, Sedlec - 0) a 7 oznámení od různých útvarů Policie ČR. Většina oznámení je poté strážníkem prověřována.

                                        

Dne 28.1.2015 od 18.00 hod. se v zasedací místnosti Městského úřadu Klecany uskutečnila veřejná beseda na téma "OBECNÍ POLICIE". S občany a zastupiteli Klecan diskutoval vedoucí strážník Obecní policie Zdiby.

                                                             

Dne 27.1.2015 obdržela Obecní policie Zdiby lodní motor MERCURY 30 hp EFI, který byl financován z dotace Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof. V září roku 2014 odhlasovali zastupitelé Středočeské kraje dotaci na podporu činnosti strážníků Obecní policie Zdiby při povodních.

                   

Dne 22.1.2015 ve 14.27 hod. byla na Úřadovnu Obecní policie Zdiby předána úřednicí OÚ Zdiby zmatená, ztracená osmdesátiletá babička. Strážníci za pomoci připojení do Centrálního informačního systému evidence obyvatel ČR a poté Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí ČR dohledali rodinné příslušníky. Strážníci si na místo vyžádali Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Babička byla převezena do nemocnice.

                   

Dne 21.1.2015 v 8.31. hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem z Klecan, že u komunikace Do Klecánek, Klecany leží muž pod velkým vlivem alkoholu. Hlídka strážníků se poté marně pokoušela provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Při hledání průkazu totožnosti nalezli strážníci mnoho léků a průkaz diabetika. Strážníci okamžitě vyhodnotili, že se jedná o hypoglykemický záchvat (školení ZZS,
"first responder AED"), muži poskytli první pomoc a kontaktovali Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje.

                 

Dne 19.1.2015 v 11.26 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna pracovníkem komunálních služeb, že u potravin ve Zdibech řidič vozidla Ford Transit ohrožuje nožem občana. Na místo události byla okamžitě vyslána hlídka strážníků. Po provedeném šetření bylo protiprávní jednání řidiče, úmyslně narušuje občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, předáno strážníky do komise k projednávání přestupků obce Zdiby.

                                  

Dne 14.1.2015 od 10.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby hlídkovou službu při dni "Otevřených dveří" v Základní škole ve Zdibech. Strážníci každodenně zajišťují i bezpečné přecházení školáků přes přechod.

                      

Dne 2.1.2015
podařilo se zprovoznit fungování Czech POINTU na Obecním úřadě Zdiby.  Několik let  funguje aplikace evidence obyvatel CzechPOINT@office a centrální registr  řidičů ELIŠKA na Úřadovně Obecní policii Zdiby přes moderní bezpečnostní technologii od Ministerstva dopravy ČR. Naskytla se tedy otázka proč nevyužít osvědčenou technologii která funguje i pro chod Czech POINTU i na jiném orgánu obce Zdiby.  Na začátku ledna 2015 se podařilo systém na třech pracovištích Obecního úřadu Zdiby zprovoznit. Jen pro zajímavost systém Czech POINT neslouží pouze občanům k vydávání ověřených výstupů např. z Rejstříku trestů, Obchodního a Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, ale i k zadání prvotních údajů úřednicí Obecního úřadu Zdiby do Centrální evidence obyvatel při přihlášení k trvalému pobytu.

                                           

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz