Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2014, září - prosinec:

V roce 2014 - udělili strážníci blokové pokuty a to v celkové výši 44 200, - Kč. Bylo nařízeno 9 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 368 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků a správních deliktů, vraky, dožádání úřadů, trestních soudů, Policie ČR a NBÚ). Celkem bylo zajištěno 46 zatoulaných zvířat, 12 osob bylo převezeno na záchytnou stanici, 5 hledaných osob bylo předvedeno na Policii ČR, byla nalezena 2 hledaná vozidla, bylo oznámeno 13 zjištěných trestných činů, bylo předáno 93 přestupků a správních deliktů. Počet výjezdů strážníků na žádost různých útvarů Policie ČR byl 171. Finanční náklady na činnost obecní policie včetně přijaté dotace (povodně) od Krajského úřadu Středočeského kraje byly 3 038 000, - Kč.
 
Poskytnuté statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR od Obecní policie Zdiby za rok 2014 - tabulka !

Tři strážníci absolvovali prolongační kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti a vykonali zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Jeden strážník absolvoval kurz pro členy povodňových orgánů obcí a kurz povodňové plány, lokální a výstražné systémy. Dva strážníci absolvovali kurz Integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva v podmínkách územně samosprávných celků a to na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jeden strážník dokončil vysokoškolské studium v oboru ochrana obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Jeden strážník vykonal zkoušku na Státní plavební správě. Čtyři strážníci se pravidelně účastnili tréninku "Jak se efektivně chránit" s instruktory EWTO.CZ. Tři strážníci absolvovali kurz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje "Základní neodkladná resuscitace včetně AED pro složky IZS".

             

Dne 24.12.2014 v 15.23 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna, že občan při každoročním předávání vánoční nadílky bezdomovcům nalezl v bývalém objektu JZD na Brnkách ležícího muže. Strážník vyrozuměl Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje a Policii ČR. Přes veškerou snahu se muže nepodařilo zachránit.

                                

Dne 23.12.2014 v 8.30 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že na komunikaci číslo 608 ze Zdib do Prahy leží sražená liška. Hlídka strážníků nalezla lišku již na území hl.m. Prahy a vyrozuměla mysliveckého hospodáře.

            

Dne 17.12.2014 od 8.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s pedagogickým sborem ze Základní a mateřské školy ve Zdibech "bezpečné přecházení" při přesunu žáků na vánoční vystoupení v kostele.

                            

Dne 11.12.2014 od 16.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby, pracovníci Obecního úřadu obce Zdiby a kulturní komise podíleli na organizačním zabezpečení kulturní akce pro seniory v obci Zdiby. V sokolovně vystoupila herečka, spisovatelka paní Ivanka Devátá a žáci ze Základní a mateřské školy Zdiby s vánočním pásmem.

                  

Dne 3.12.2014 v 13.54 hod. nalezl strážník Obecní policie Zdiby ve schránce důvěry slovenský občanský průkaz. Po zpracování příslušné dokumentace byl průkaz odeslán na Velvyslanectví Slovenské republiky.
Do této schránky mohou občané vhazovat nalezené předměty jako jsou například peněženky, pouzdra na doklady a rovněž nalezené doklady. Strážníci tyto předměty nejprve roztřídí a následně je rozešlou na příslušné úřady.

                          

Dne 2.12.2014 v 7.57 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna projíždějící řidičkou, že kousek od dálnice D8 pobíhají tři koně. Na místo byla vyslána hlídka strážníků. Následně se podařilo kontaktovat majitele koní a zvířata zajistit. Během dopoledne poděkovala spolumajitelka zdibského zámku strážníkům za okamžitou pomoc.

            

Dne 1.12.2014 od 17.30 hod. zabezpečili strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Zdiby veřejný pořádek, silniční dohled a ozvučení při konání kulturní akce "rozsvícení vánočního stromu" na Soběslavově náměstí ve Zdibech. Děti ze Základní školy ve Zdibech zazpívaly vánoční koledy.

              

Dne 22.11.2014 ve 21.30 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili při noční službě na kontrolu železniční zastávky Řež a dodržování veřejného pořádku v obci Zdiby, Husinec, Sedlec, Větrušice a ve městě Klecany. Velkou pomocí při zajišťování veřejného pořádku by mohlo být zřízení dohledového kamerového systému napříč obcemi. Bude záležet na rozhodnutí nově zvolených zastupitelů obcí a města zda tato investice získá podporu. Jsme poslední obecní policie v našem regionu, která nemá vybudovaný komunální kamerový systém.

          

Dne 21.11.2014 od 8.30 hod. začala komunální údržba obce Zdiby ve spolupráci se strážníky Obecní policie Zdiby postupně zajišťovat pročištění odvodňovacího systému komunikace Průběžná ve Zdibech. Strážníci budou i v dalších dnech zabezpečovat kyvadlové usměrňování dopravy a to dle požadavku Obecního úřadu Zdiby.

                       

Dne 20.11.2014 v 16.49 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení, že na komunikaci Dlouhá, Klecany cyklista narazil do osobního vozidla tov. zn. AUDI. Hlídka strážníků na místě provedla u účastníků dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Řidič jízdního kola nadýchal 2,92 promile. Byla vyrozuměna Policie ČR a po konzultaci bylo protiprávní jednání řidiče "řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost" zpracováno strážníky a oznámeno na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem k zahájení správního řízení.

              

Dne 18.11.2014 ve 12.03 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na tísňovou linku "158" byl nahlášen výskyt zbraní a munice na zahradě rodinného domu v lokalitě Průběžná, Zdiby. K nálezu došlo při bagrování výkopu. Hlídka zdibských strážníků zajistila místo proti vstupu nepovolaných osob až do příjezdu policistů.

           

Dne 10.11.2014 v 16.57 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, že v chatové oblasti Brnky hoří a přes řeku stoupá hustý černý dým. Hasiči ze Zdib, Neratovic, strážníci a policisté postupně prohledávali celou lokalitu. Strážníci poté nalezli doutnající ohniště, v něm ohořelé kabely a muže, který pálil. Následně přes zákonné výzvy odmítl strážníkům prokázat totožnost, odmítl setrvat u místa zásahu, neuposlechl výzvy hasiče, velitele zásahu a pokusil se o útěk. Za pomoci hmatů, chvatů a pout byl muž připoután k plotu. Protiprávní jednání neuposlechnutí výzvy úřední osoby - strážníka, hasiče bylo OP Zdiby předáno do komise k projednávání přestupků obce Zdiby. Porušení zákona o ochraně ovzduší - opalování kabelů bylo oznámeno na Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem.

          

Dne 5.11.2014, z dopisu zaslaného na obec Zdiby ve 22.53 hod., chtěl bych touto cestou poděkovat Vašemu strážníkovi, jež nám dnešního dne velmi pomohl s vytažením dodávkového vozu ze zahrádky v ulici V kopci, na které  jsme vlivem rozbahněného terénu uvízli. Velmi si cením přístupu pana strážníka, jež díky Vašemu terénnímu vozu dokázal za pár chvil dostat mě i kolegu z naprosto bezvýchodné situace. Přeji Vám do budoucna vše dobré a ještě jednou moc děkuji. Vážím si Vaší práce, jako málokteré  jiné. S díky za firmu Kuchyně Smíšek.

          

Dne 5.11.2014 v 14.31 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že do rodinného domu v lokalitě K Rokli, Zdiby vnikl cizí muž. Na místo okamžitě vyrazil vedoucí OP Zdiby, který na nedaleké Úřadovně OP zpracovával administrativu. Muže z Ostravy zadržel, přivolal autohlídku strážníků a vyrozuměl Policii ČR, Praha venkov. Policisté s mužem zahájili úkony v trestním řízení pro spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

          

Dne 2.11.2014 v 16.18 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Centrálním operačním střediskem Městské policie hl. m. Prahy, že na tísňovou linku "156 a 158" byl nahlášen pád ženy z pražské skály někde u začátku nové cyklostezky Zdiby - Klecany. Zraněná pohřešovaná žena byla postupně ze  skály na nosítkách přenášena a to pracovníky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a strážníkem motohlídky Obecní policie Zdiby.

            

Dne 2.11.2014,
v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech a Klecanech. V kostele ve Zdibech se strážníci setkali s panem farářem.

       

Dne 31.10.2014 v 8.30 hod. vedoucí Obecní policie Zdiby zajistil na komunikaci Čsl. armády v Klecanech muže dlouhodobě hledaného Policií ČR. Následně bylo policisty zahájeno trestní řízení pro trestný čin výtržnictví.

                            

Dne 30.10.2014
od 17.00 hod. se ve Zdibech konal lampiónový průvod. Strážníci OP Zdiby zajistili silniční dohled, veřejný pořádek a ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Zdiby ozvučení této každoroční kulturní akce.

          

Dne 24.10.2014 v 8.49 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o rychlou součinnost operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. V lokalitě průmyslového areálu Ke Zdibsku, Zdiby došlo k pracovnímu úrazu u řidiče nákladního vozidla a je potřeba zajistit provedení dechové zkoušky certifikovaným alcotestrem. Na místě postupně zasahovaly složky IZS - Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, autohlídka OP Zdiby, jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a policisté. Přes veškerou snahu se nepodařilo řidiče nákladního vozidla zachránit.

        

Dne 21.10.2014 v 15.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem, že v lokalitě Zahrádkářská, Zdiby volá z okna chaty zkrvavená žena o pomoc. Strážník motohlídky následně nalezl v pokoji rekreační nemovitosti poraněnou ženu (hluboká tržná rána) v oblasti obličeje. Bylo zjištěno, že zde došlo k fyzickému napadení asi mezi bezdomovci druhem a družkou. Strážník povolal Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje.

          

Dne 21.10.2014 v 15.04 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena voda, že na linku "158" byl nahlášen výskyt koní bez jezdce a to na komunikaci z Klecan do Husince. Motohlídka poté na místě nalezla dvě ženy, koně a poníka. Splašená zvířata se podařilo zajistit a ke zranění žen nedošlo.

                    

Dne 16.10.2014 v 7.40 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna operačním střediskem Policie ČR, Praha venkov, že na komunikaci Průběžná u Přemyšlenského rybníka ve Zdibech se stala dopravní nehoda, vozidla tvoří překážku silničního provozu a je třeba zajistit řízení dopravy až do příjezdu dopravních policistů. Strážníci na místě provedli u řidičů dechovou zkoušku s negativním výsledkem a tři hodiny v dešti usměrňovali provoz. U nehody také zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze stanice Neratovice.

                      

Dne 4.10.2014 v 10.00 hod. obdržela Obecní policie Zdiby v Holešovickém přístavu první část záchranné techniky (vlek a tender) z účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci "Podpory hejtmana". OP Zdiby je od 17.10.2007 řádnou složkou Integrovaného záchranného systému.

                   

Dne 1.10.2014 ve 13.16 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že tísňovou linku "158" byl nahlášen ležící muž na místní komunikaci v obci Husinec. Hlídka strážníků na místě nalezla muže z Klecan pod vlivem alkoholu, který nebyl ohrožen na životě a dechovou zkoušku nebylo možno provést. Matka z Klecan se nemohla vzhledem k vysokému věku dostavit na místo a opilého syna převzít "do péče osoby blízké"
. Místostarostka obce Husinec na základě žádosti strážníků zapůjčila k převozu pomočeného muže do místa bydliště v Klecanech komunální vozidlo. Zdibští strážníci poté ve spolupráci s matkou muže odtáhli do bytu.

         

Dne 1.10.2014 v 11.05 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna sestřičkou ze zdravotního střediska v Klecanech, že po chodbě chodí "po čtyřech" muž pod vlivem alkoholu. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která muže z Husince zajistila a marně se pokoušela předat do péče rodiny. Zdibští strážníci muže hlídali cca 1,5 hod. než byl schopen chůze. Následně muže doprovodili na cestě zpět do místa bydliště v Husinci.

                                      

Dne 28.9.2014, strážníci v čím dál tím větší míře vyjíždějí k zásahům na žádost operačního střediska Policie ČR. Dle statistiky pro Ministerstvo vnitra ČR od ledna do září 2014 zasahovali zdibští strážníci pro policisty celkem již ve 129 případech. Za loňský rok byl počet výjezdů pro policisty v 192 případech.  Zejména se  jedná o  zajištění řízení dopravy, výjezdy na tísňovou linku  "158"  prověřování událostí, ale i zadržení pachatelů trestné činnosti. Bude to 5 let co Policie ČR zrušila v našem regionu hlídkový útvar a hlídkovou službu převzali
strážníci.

         

Dne 26.9.2014 v 5.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR o vážné dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na komunikaci V Honech, Klecany. Bohužel došlo k úmrtí třech účastníků. Policie ČR požádala strážníky o uzavření komunikace a řízení křižovatek. Na pomoc byli přivoláni i strážníci z Obecní policie Líbeznice a Obecní policie Velké Přílepy s příslušnou technikou. Na místě zasahovali pracovníci Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, dopravní a obvodní policisté, kriminalisté a profesionální hasiči z Neratovic.

                 

                                               

Dne 25.9.2014, hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera podporuje činnost Obecní policie Zdiby, složky Integrovaného záchranného systému při záchranných a likvidačních pracích. Na Krajském úřadu Středočeského kraje přijal vedoucího strážníka Luďka Wachtla a poděkoval mu za odváděnou práci. Rovněž informoval, že Středočeský kraj schválil "dotační titul" - doplnění techniky na povodně pro stávající raftový člun OP Zdiby.

                   

                               

Dne 18.9.2014 od 13.30 hod. se vedoucí strážník Obecní policie Zdiby, instruktoři EWTO.CZ a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Stanislav Huml zúčastnil preventivní akce pro zdibské seniory "Jak se efektivně chránit". Každý obdržel reflexní bezpečností předmět a to za finanční podpory z Fondu hejtmana Středočeského kraje.

          

Dne 14.9.2014 v 18.07 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na náměstí Třebízského v Klecanech leží pod lavičkou muž pod vlivem alkoholu a sprostě nadává dětem. Strážník motohlídky na místě ověřil, že muž není ohrožen na životě, neudrží se na nohou a dechovou zkoušku nelze provést. Dále bylo postupováno dle "metodiky ombudsmanky Anny Šabatové". Obecní policie Zdiby nebo Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda nemá žádnou policejní celu k umístění muže a proto byla strážníkem vyrozuměna osmdesátiletá matka s žádostí svěřit zachyceného "do péče osoby blízké". Matka se dostavila na místo a marně se pokoušela odtáhnou stokilového syna přes trávník do místa bydliště. Na místo musel být z volna přivolán další zdibský strážník a muž byl převezen vozidlem OP Zdiby do místa bydliště, byl vytažen po schodech do třetího patra bytového domu a odborně za asistence strážníků, osmdesátileté matky a nemocného otce uložen do postele.

         

Dne 13.9.2014 v 17.27 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o muži pod vlivem alkoholu na náměstí Třebízského v Klecanech. Hlídka strážníků na trávníku našla ležícího muže, který před dětmi budil veřejné pohoršení. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3,01 promile alkoholu. Strážníci vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje s žádostí o provedení vyšetření zda osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí a to "dle zákona" před převozem na záchytnou stanici. Na místě poté zasahovala dvě vozidla záchranné služby. Lékař z Kralup na místě odmítl předat strážníkům kopii "záznamu z výjezdu" pro potřeby převozu muže vozidlem obecní policie na příslušnou záchytnou stanici. Bohužel poté museli strážníci zanechat muže k vystřízlivění na lavičce v Klecanech.

                       

Dne 13.9.2014 od 7.00 hod. se strážníci OP Zdiby zúčastnili akce Slavnosti pravého a levého břehu a závodů motorových člunů v Klecánkách. Strážníci zajišťovali silniční dohled při závodech do vrchu a veřejný pořádek. Na stanovišti strážníci vystavovali fotografie z povodní a  poskytovali pomoc parašutistům po seskoku do Vltavy.

         

Dne 11.9.2014 v 16.00 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavila vystrašená matka se školákem z Klecan. Dítě v autobusu ČSAD jedoucího z Prahy přes Zdiby do Klecan obtěžoval starší muž. Poté dítě pronásledoval až do místa bydliště a vnikl za ním na zahradu rodinného domu. Přivolané matce se podařilo syna ochránit a za dramatické situace uprchnout vozidlem ke strážníkům do Zdib. Hlídka Obecní policie Zdiby okamžitě provedla pátrání v Klecanech muže nalezla, zajistila, spoutala a převezla k zahájení trestního řízení na Policii ČR.

            

Dne 11.9.2014
od 9.00 uspořádali zdibští strážníci, dopravní policisté, učitelé ze Základní a mateřské školy Zdiby, dobrovolní hasiči obce Zdiby, pracovníci Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, instruktoři EWTO.CZ "Dětský den pro žáky ZŠ Zdiby" a to za finanční podpory z Fondu hejtmana Středočeského kraje. Akce se také zúčastnil ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA a radní Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička.

              

Dne 2.9.2014 ve 14.21 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, Praha venkov. Na tísňovou linku "158" bylo přijato hlášení o zkolabování staršího muže pod vlivem alkoholu a to na oslavě v bytovém domu v Klecanech. Strážníci u muže s vysokým tlakem zajistili životně důležité funkce, provedli dechovou zkoušku s výsledkem 3,48 promile alkoholu a vyrozuměli Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje.

    
     

Dne 1.9.2014 od 6.45 hod. "v první školní den" zajišťovali strážníci motohlídek Obecní policie Zdiby silniční dohled a bezpečné přecházení dětí u Základní a mateřské školy ve Zdibech a v Klecanech.

                
   

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz