Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2014, leden - duben:

Dne 30.4.2014 od 15.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena kontrola v Husinci, Větrušicích a v Klecanech.

         

Dne 30.4.2014 v 17.06 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že na nové křižovatce Pražská x Průběžná, Zdiby  došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se zraněním. Na místě zasahovala posádka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Strážníci následně několik hodin usměrňovali provoz na místě nehody.

        

Dne 29.4.2014 v 11.38 hod. byla Obecní police Zdiby požádána o pomoc Obvodním oddělením Policie ČR -Odolena Voda. Na komunikaci č. 608 u křižovatky Klecany x Sedlec došlo k vážné dopravní nehodě se zraněním. Na místě zasahovaly tři posádky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, autohlídka strážníků, obvodních policistů, dálničních policistů, dopravních policistů a jednotka profesionálních hasičů z Neratovic.

             

Dne 28.4.2014 ve 14.34 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místostarostou obce Zdiby, že ve starém bazénu u neobývané nemovitosti v lokalitě Roztocká, Zdiby, Brnky se nachází uhynulé větší zvíře. Vedoucí OP kontaktoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má nemovitost po zemřelém v dočasné správě a dohodl další postup. V odpoledních hodinách provedla jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby vyproštění zvířete za pomoci navijáku a to za přítomnosti strážníka OP Zdiby a mysliveckého hospodáře.

           

Dne 28.4.2014 ve 12.59 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost  Obvodním oddělením Policie ČR -Odolena Voda.  V domě u křižovatky Průběžná x Chaberská  ve Zdibech došlo k fyzickému napadení mezi muži. Na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, autohlídka strážníků a policistů.

         

Dne 27.4.2014 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice zúčastnili kulturní akce "Setkání sousedů nad Prahou" a to v obci Předboj. Strážníci předvedli návštěvníkům svoji policejní techniku, uskutečnili přednášku pro seniory a vystavovali fotografie ze své činnosti při povodni v červnu 2013.
 
          

         

Dne 25.4.2014 ve 12.43 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že v lokalitě Šulkovna občané kradou nařezané označené dřevo. Hlídka strážníků na místě nalezla dvě ženy, jednoho muže, osobní vozidlo s vlekem a vněm motorovou pilu. Možné protiprávní jednání bude předáno do komise k projednávání přestupků obce Zdiby.

                  

Dne 25.4.2014 v 11.58 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkové tričko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

                      

Dne 25.4.2014 v 10.13 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že došlo k dopravní nehodě na komunikaci Hlavní v obci Husinec, Řež a vozidla tvoří překážku silničnímu provozu. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která místo nehody zajistila až do příjezdu dopravních policistů Policie ČR, Praha venkov, východ.

             

Dne 23.4.2014 ve 12.05 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil džínové kalhoty. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

                                 

Dne 17.4.2014 ve 23.17 hod. byla ve Zdibech na Brnkách zadržena hledaná osoba, která nenastoupila do výkonu trestu (odsouzená za loupež) a na útěku páchala další trestnou činnost. V listopadu 2013 tato hledaná osoba velmi nebezpečně ujížděla hlídce OP Zdiby, ohrožovala ostatní řidiče, nerespektovala pokyn k zastavení "STOP POLICIE", na přechodu pro chodce u Základní školy Zdiby najížděla do strážníka a přecházejících školních dětí.  Zadržení provedla zásahová jednotka KŘP Středočeského kraje za účasti policejního vrtulníku Letecké služby Policie ČR. Hledanou osobu vypátrali kriminalisté z
oddělení cíleného pátrání
z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky a to ve spolupráci se strážníky Obecní policie Zdiby.

           

Dne 17.4.2014 v 11.51 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna řidičem balíkového vozidla České pošty, že při doručování zapadl v rekreační oblasti Zdiby - Holosmetky a to na nezpevněné komunikaci Na Svahu.
Na místo byla vyslána hlídka strážníků a za pomoci našeho terénního vozidla Mitsubishi byla poštovní dodávka vytažena.

                   

Dne 11.4.2014 v 11.54 hod. požádal starosta obce Sedlec Obecní policie Zdiby o poskytnutí pomoci při znečištění komunikace vyteklým motorovým olejem. Hlídka strážníků na místě vypátrala řidiče vozidla České pošty, který poškodil olejovou vanu o víko kanálu a vyrozuměla Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

          

Dne 10.4.2014 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o vážné dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu s několika zraněnými na komunikaci V Honech, Klecany. Na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Neratovice, dopravní, policisté a strážníci.

   
 

Dne 10.4.2014 v 10.05 hod. byl na Základní škole ve Zdibech vyhlášen požární poplach. Čidlo na školní půdě zaznamenalo kouř. Strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s učitelským sborem evakuovali 5 tříd žáků. Během evakuace nebyl nikdo zraněn a neplakal.  Jedna dívka musela být strážníkem vynesena vzhledem k tomu, že v současné době chodí o berlích. Cvičná evakuace byla paní ředitelkou školy poté dobře vyhodnocena.

          

                            

Dne 8.4.2014 v 15.47 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické oznámení od občana, že se v Klecanech u fotbalového hřiště nachází opuštěné vozidlo TAXI. Strážník za pomoci mobilního terminálu na místě zjistil, že vozidlo je v pátrání a vyrozuměl Policii ČR. Odcizené vozidlo bylo strážníkem střeženo až do příjezdu policistů.

                    

Dne 7.4.2014 ve 14.07 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení od projíždějící řidičky, že na nájezdu na dálnici D8 ve Zdibech a to ve směru na Prahu došlo k pádu cihel z nákladního vozidla na komunikaci. Hlídka strážníků zajistila částečné odklízení cihel, vyrozuměla údržbu silnic a Jednotný systém dopravních informací.

                              

Dne 5.4.2014 ve 22.05 hod. kontrolovali strážníci Obecní policie Zdiby lokalitu u černé skládky na Brnkách ve Zdibech. Při průjezdu vyrušili řidiče osobního vozidla VW Passat s vlekem, který zde vykládal stavební suť. Řidič rychle nasedl do vozidla a z místa ujížděl. Hlídka strážníků vozidlo následně zastavila, řidiče ztotožnila a zajistila fotodokumentaci. Protiprávní jednání řidiče bude řešit Komise k projednávání přestupků obce Zdiby.

      

Dne 2.4.2014 v 9.40 hod. projížděla hlídka Obecní policie Zdiby lokalitou Klecánky a spatřila převozníka, který se marně pokoušel vylovit tonoucího psa z Vltavy. Na místě poté zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Roztok, Neratovic a hlídka Obecní policie Zdiby. Zmatený pes se zachránil a utekl z místa zásahu do lesa.

         

Dne 1.4.2014 v 8.00 hod. se Obecní policie Zdiby připojila do Centrálního registru jízdních kol pro ČR.
CEREK byl vytvořen jako prevence proti krádežím jízdních kol. Registrací jízdních kol se výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Každé jízdní kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola) a proto je možné jej okamžitě identifikovat. V případě nálezu obecní policií, je tedy možné okamžitě dohledat majitele nalezeného jízdního kola. V České republice je každý rok oficiálně odcizeno cca 8000 jízdních kol, které není možné při jejich nálezu identifikovat. Počet neoficiálně odcizených jízdních kol je však až 3x vyšší.

                  


Dne 29.3.2014 od 20.00 hod. při víkendové službě se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu nalévání alkoholu mladistvým a to v restauračních zařízeních v Husinci, Klecanech, Zdibech a na diskotéce v Klecanech.

       

Dne 29.3.2014 v 17.47 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda. Na tísňovou linku "158" bylo nahlášeno, že v lokalitě Přemyšlenská, Klecany, Klecánky se nachází muž s mačetou, je pod vlivem návykových látek a ohrožuje občany. Na místo byla okamžitě vyslána autohlídka zdibských strážníků a obvodních policistů. Muž s mačetou nebyl strážníky a policisty v Klecánkách nalezen.

                     

Dne 27.3.2014 ve 13.06 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna obsluhou benzínové pumpy Hrubý v Klecanech, že se zde nachází několik zahraničních vozidel s Rómy a nabízejí zlaté hodinky. Strážníci se dostavili na místo a prověřili totožnost Rómů prostřednictvím Policie ČR v "Schengenském informačním systému".

            

Dne 24.3.2014 ve 14.36 hod. zastavila autohlídka strážníků Obecní policie Zdiby nákladní vozidlo tovární značky AVIA s vlekem ze kterého padala sláma a to na komunikaci č. 608 od Klíčan do Zdib. Pracovníci Zoologické zahrady hl. m. Prahy převážející náklad vozovku poté uklidili a krycí plachty lépe zabezpečili dalšími provazy.

          

Dne 24.3.2014 v 10.49 hod. vyrozuměl starosta města Klecany obecní strážníky ze Zdib, že v lokalitě u lékárny v Klecanech leží v osobním vozidle zn. Renault člověk bez známek života. Hlídka strážníků se okamžitě dostavila na místo a zjistila, že ve vozidle bydlí nezraněný muž "bez domova", který tvrdě spal po noční brigádě v Praze !

             

Dne 23.3.2014 ve 12.29 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na tísňovou linku "158" byl nahlášen nález batohu s osobními doklady na zastávce ČSAD u parku ve Zdibech. Strážník následně batoh zajistil, zpracoval úřední záznam a kontaktoval majitelku z Klecan.

                         

Dne 22.3.2014 od 13.30 hod. zajišťoval strážník Obecní policie Zdiby ve spolupráci s panem místostarostou obce Zdiby dětský karneval na sokolovně. Obecní policie Zdiby zapůjčila na akci bezdrátový ozvučovací systém.

                      

Dne 21.3.2014 od 7.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ochranu, bezpečnost osob při výkonu rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí, nenavazování kontaktů s oprávněným a to v lokalitě Na Sídlišti, v Klecanech. Vykázání prováděl vykonavatel Okresního soudu Praha - východ. Veřejný pořádek nebyl narušen.

                        

Dne 12.3.2014 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby a policisté z Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda zaměřili při bezpečností akci "CHATA" na kontrolu rozsáhlých rekreačních oblastí ve Zdibech okolo řeky Vltavy. Společné kontrolní akce zdibských strážníků a obvodních policistů probíhají úspěšně již několik let.

        

Dne 11.3.2014 v 17.00 hod. byla Obecní policie Zdiby postupně vyrozuměna od řidičů a cyklistů, že nedaleko od komunikace Pražská, ve směru k dálnici D8, za zámkem, vedle cyklostezky hoří hnůj a louka. O přijaté události bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a to na místo požáru vyslalo jednotku dobrovolných hasičů obce Zdiby, města Klecany a profesionální jednotku hasičů z Neratovic.

              

Dne 11.3.2014 ve 13.42 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení od projíždějícího místního řidiče, že na kruhovém objezdu u dálnice D8 došlo k vážné dopravní nehodě motocyklu a osobního vozidla s vážným zraněním. Na místo byla okamžitě vyslána strážnice OP Zdiby, která pomohla posádce Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje s transportem pacienta. Na místě zasahovala jednotka hasičů z Aera Vodochody a Neratovic. Řízení dopravy bylo poté zajištěno obvodními policisty z Odolene Vody a strážníky OP Zdiby.

         

                         

Dne 6.3.2014 v 11.45 hod. převzala Obecní policie Zdiby nově ušitý pracovní člun
DINGHY 460 a to v bílé barvě. Stávající modrý člun (rok výroby 2010), který byl protržen o ostnatý drát při loňských povodních nebylo možné zcela efektivně opravit. Člun opětovně ušila firma Houska sro z Liblic, okr. Mělník, www.ultimate.cz.

                              

Dne 5.3.2014 ve 21.22 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby vyslána k nahlášenému požáru chaty v oblasti Brnky, Zdiby. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze Zdib, Klecan a Neratovic. Ke zranění osob nedošlo.

         

Dne 5.3.2014 ve 14.18 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda a ve 14.20 hod. i operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Na tísňovou linku "158" bylo nahlášeno, že v lokalitě Nábřežní, Zdiby dochází ke krádeži několika vozidel. Obecní strážníci a obvodní policisté na místě zadrželi několik pachatelů. Na pomoc s následnou policejní eskortou vyslalo operační středisko Policie ČR i hlídku dopravních policistů z Vinoře a dálničních policistů z Nové Vsi.

         

Dne 5.3.2014 ve 12.18 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil pásek značky "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážník autohlídky následně uložil blokovou pokutu.

                            

Dne 4.3.2014 v 13.59 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8", Zdiby, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkové triko "VANS". Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážník motohlídky následně uložil blokovou pokutu.

                    

Dne 4.3.2014 v 10.41 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna řidičem nákladního poštovního vozidla, že při rozvozu balíků zapadl na komunikaci K Studni, Zdiby - Holosmetky (nyní obydlená bývalá rekreační oblast). Na místě strážníci zjistili, že vyproštění vozidla bude složitější než obvykle. Za pomoci policejního terénního vozidla Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D MIVEC 130 kW/177 k bylo poštovní nákladní vozidlo "postupně vytaženo".

          


Dne 4.3.2014 v 6.46 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že u vrat rodinného domu v lokalitě U Mlejnku, Zdiby leží velký pes a odmítá celou noc odejít. Na místo byla vyslána hlídka strážníků a vedoucí technických služeb obce Zdiby. Pejsek bez registrovaného čipu byl za pomoci piškotů již na území Klecan zajištěn a převezen na Obecní úřad Zdiby. Ve večerních hodinách se podařilo strážníkům dohledat majitele psa z Klecánek.

                        

Dne 2.3.2014 v 15.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na vale mezi fotbalovým hřištěm a garážemi v Klecanech hoří tráva a oheň se postupně přesouvá k nemovitostem. Jako první na místo dorazila strážnice OP Zdiby kontrolovala oheň až do příjezdu hasičů z Neratovic, Klecan a Policie ČR - Odolena Voda.

          

Dne 1.3.2014 od 9.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při "Dni otevřených dveří" do nové mateřské školky ve Zdibech. První děti navštíví zdibskou školku od pondělí 3.3.2014.

          

Dne 28.2.2014 v 13.57 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8", Klecany, že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil 2 ks značkových brýlí. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážníci autohlídky následně uložili blokovou pokutu.

                  

Dne 22. - 23.2.2014 v průběhu noční víkendové služby se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu nalévání alkoholu mladistvým a to v restauračních zařízeních v Husinci, Klecanech a Zdibech. Také se podařilo vypátrat pachatele dopravní nehody, při které bylo poškozeno komunální vozidlo obce. Byly zajištěny i registrační značky z odcizeného vozidla a poté strážníci ve spolupráci s hlídkou policistů řešili domácí násilí.

         

Dne 22.2.2014 od 9.00 do 15.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání kulturní akce "Zdibský masopust". První ročník průvodu masopustu měl vysokou návštěvnost.

 
     

Dne 20.2.2014 v 8.40 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna operačním střediskem JSDI o vážné dopravní nehodě na Průběžné u Soběslavova náměstí ve Zdibech. Řidič osobního auta dostal hypoglykemický záchvat a narazil do zaparkovaného odtahové vozidla. Na místě zasahovala Obecní policie Zdiby, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Neratovice.

       

Dne 19.2.2014 v 11.10 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, stanicí Neratovice při lokalizování místa požáru ve skalách u řeky Vltavy a to mezi  Klecany a Prahou. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze stanice Neratovice a Argentinská, policisté z Místního oddělení Kobylisy a strážníci Obecní policie Zdiby. Požár lesního pozemku byl nalezen ve skalách cca 300 metrů od konce zdibské cyklostezky. Prověřováním bylo zjištěno, že se jednalo o pálení křovin pracovníky lesní správy.

                                 

Dne 18.2.2014 v 17.41 hod. přijala Obecní policie Zdiby tísňové oznámení, že na komunikaci Formanská, Zdiby ve směru na Prahu leží člověk. Hlídka strážníků na místě nalezla muže slovenské národnosti z Klecan a to pod vlivem alkoholu. Poté byla provedena dechová zkouška s výsledkem 3.19 promile alkoholu. Muž byl strážníky převezen do příslušného zařízení. Po vystřízlivění bude s mužem projednáno jeho protiprávní jednání.

            
   

Dne 13.2.2014 v 8.26 hod. byla Obecní policie Zdiby postupně vyrozumívána od občanů, že u kruhového objezdu u dálnice D8 došlo k dopravní nehodě několika vozidel. Strážníci ve spolupráci s pracovníky asistenční služby zajistili místo nehody a usměrňovali provoz. Místo nehody bylo poté předáno dopravním policistům.

         

Dne 10.2.2014 v 11.35 hod. spatřila autohlídka strážníků Obecní policie Zdiby, že došlo k dopravní nehodě v obci Větrušice. Strážníci prověřili zda není nikdo zraněn a následně předali nehodu dopravním policistům.

       

Dne 4.2.2014 ve 12.32 hod. přijala Obecní policie Zdiby hlášení, že v lokalitě Západní, Zdiby, Holosmetky dodávkové vozidlo České pošty sklouzlo na ledovce a je opřeno nad srázem o plot. Na místo byla vyslána hlídka strážníků s terénním vozidlem a za pomoci tažného lana balíkové vozidlo vytáhla na zpevněnou komunikaci.

       

Dne 3.2.2014 v 13.25 hod. přijala Obecní policie Zdiby tísňové volání od projíždějícího řidiče, že podél dvojproudové komunikaci Ústecká, Pražská, od Prahy do Zdib jde chlapec se školní taškou. Na místo byla okamžitě za použití modrých majáků vyslána autohlídka zdibských strážníků. Chlapec ve věku cca 9 let strážníkům vypověděl, že ve škole v Praze přišel o peníze na autobus, mobil u sebe neměl a proto se vydal podél komunikace  pěšky domů do Zdib. Strážníci nezraněného chlapce zajistili a poté předali matce ve Zdibech.

           

Dne 29.1.2014 v 8.10 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavil pracovník soukromého zemědělce, že v lokalitě Zemědělská ve směru k ďáblické skládce došlo k poškození pole. Hlídka strážníků na místě nalezla vyježděné kruhy od většího terénního vozidla. Byla provedena fotodokumentace a po pachateli strážníci pátrají.

         

Dne 27.1.2014 v 17.14 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna vedoucím Hasičského záchranného  sboru Středočeského kraje stanice Neratovice o vážné dopravní nehodě ve Zdibech a to v lokalitě u nové mateřské školky. Hlídka strážníků spolu s posádkou Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na místě nalezla dvě zraněné osoby a osobní vozidlo na střeše. Na místě poté zasahovala jednotka Hasičů ze Zdib a Neratovic.

          

Dne 26.1.2014 v 01.53 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem z lokality U Pošty, Zdiby, že se jim do domu dobývá vysvlečený muž. Hlídka na místě nalezla agresivního muže pod velkým vlivem alkoholu.  Muž nereagoval na výzvy strážníků a za pomoci hmatů, chvatů, pout byl zpacifikován. Na základě místní znalosti strážníků byl muž převezen do místa bydliště a předán rodině. S mužem bude zahájeno přestupkové řízení.

                  

Dne 25.1.2014 v 19.17 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na komunikaci Pražská u Celního úřadu Zdiby leží člověk. Hlídka strážníků se dostavila na místo, promrzlého muže z Prahy našla a provedla dechovou zkoušku s výsledkem 2,71 promile. Na pomoc strážníkům přijela i hlídka dopravních policistů z Vinoře. Muž byl poté převezen strážníky na Záchytnou stanici na Bulovce.

                           

Dne 25.1.2014
od 16.00 hod. se ve Zdibech konala Valná hromada "Sboru dobrovolných hasičů obce Zdiby". Z pozvaných hostů vystoupil pan místostarosta obce Zdiby a zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje stanice Neratovice Petr Nicek. Vedoucí Obecní policie  Zdiby, člen sboru dobrovolných hasičů a zastupitel obce zhodnotil velmi dobrou spolupráci jak s dobrovolnou tak profesionální jednotkou hasičů.

        

Dne 23.1.2014 v 13.36 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na tísňovou linku "158" byl nahlášen výskyt vnitřností, ostatků v řece Vltavě ve Zdibech. Na místo byla vyslána hlídka strážníků s potřebným vybavením a shodou okolností lokalitou následně projížděla i hlídka poříčního oddělení Policie ČR z Prahy. Strážníci k místu nálezu převezli z Prahy 8 mysliveckého hospodáře a ten potvrdil, že se jedná o ostatky z kance. Vnitřnosti byli vedoucím strážníkem vyloveny a předány k likvidaci.

       

         

Dne 22.1.2014 v 13.41 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o okamžitou pomoc Policií ČR.  V lokalitě Lomená, Zdiby došlo k pádu dělníka ze střechy rodinného domu. Na místo letí vrtulník Policie ČR s posádkou Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Strážníci se okamžitě dostavili na místo, začali poskytovat první pomoc, navigovali policejní vrtulník na přistání a následně museli prostříhat plot soukromého pozemku k přenesení zraněného. Na místě zasahovala také Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Strážníci samostatně zajistili místo události, svědky a důkazní materiál. Další šetření bude následně provádět Policie ČR.

          

        

Dne 22.1.2014 v 16.10 hod. se na Úřadovnu OP Zdiby dostavil muž s pobytem na městské ubytovně v Klecanech, který nalezl v příkopu rozstříhané registrační značky. Strážníci budou zjišťovat zda nejsou odcizené.

                     

Dne 22.1.2014 v 17.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na tísňovou linku "158" byl nahlášeno zadržování osobních věci, drobné ublížení na zdraví a to v lokalitě U Kovárny, Zdiby, Brnky. Hlídka obecních strážníků na místě nalezla místního muže pod vlivem alkoholu 1,7 promile, který po výzvě  vedoucího strážníka "Jménem zákona" vydal zadržované osobní věci nájemníkovi.

             

Dne 21.1.2014 ve 12.23 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o pomoc pracovníky České pošty. V lokalitě Slepá, Zdiby - Brnky zapadla poštovní dodávka plná balíků. Na místo byla vyslána hlídka strážníků Obecní policie Zdiby s terénním vozidlem a horolezeckým lanem. Poštovní dodávku se podařilo bez poškození vytáhnout.

         

Dne 21.1.2014 v 11.45 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna, že Policie ČR Praha přijala oznámení o znečištění sjezdu z dálnice D8 ve směru z Prahy na Zdiby. Hlídka strážníků na komunikaci nalezla vysypanou hlínu a cihly. OP Zdiby vyrozuměla cestmistra ŘSD a událost zaznamenala do Národního dopravního informačního centra.

                 

Dne 14.1.2014 ve 12.48 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že u výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje ve Zdibech se nachází stádo koz. Na místo byla vyslána autohlídka strážníků, která  dle místní znalosti kontaktovala majitele koz z nedaleké
Biofarmy z lokality Zahrádkářská.

               

Dne 12.1.2014 v 16.16 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby upozorněna občanem, že opodál na křižovatce Sedlecká cesta, Oblouková, Zdiby - Brnky hoří kontejner. Strážníci neprodleně vyrozuměli operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze Zdib a Neratovic.

          

Dne 6.1.2014 v 15.24 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje o "řízení dopravy" na křižovatce Zdibsko x V Honech a to  na komunikaci č. 608, Klecany při vyprošťování zapadlého nákladního vozidla. V ranních hodinách projížděl řidič kamionu křižovatkou a v důsledku náledí sjel do pole. Na místo byla povolána těžká vyprošťovací technika a komunikace č. 608 musela být v rámci bezpečného vyproštění na cca 45 minut zcela uzavřena. Jeden z řidičů nerespektoval rozsvícené modré majáky a nápisy STOP a zrcátkem srazil strážníka a z místa ujel. Druhý agresivní řidič se rozhodl předjet celou zastavenou kolonu a došlo ke střetu zastavovacího terče strážníka s karoserií vozidla.

          

                  

Dne 4.1.2014  se strážníci Obecní policie Zdiby při noční službě zaměřili na kontrolu restaurací ve Zdibech, Klecanech, Husinci, Větrušicích a prováděli orientační vyšetření zda osoby mladší 18 let nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Strážníci využívají alkotestery Dräger 6810, přenosné tiskárny a testy na drogy DrugWipe.

                                 

Dne 2.1.2014 od 17.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na preventivní kontrolní akci na bezdomovce na území obce Zdiby. Strážníci také zkontrolovali i rozsáhlé chatové oblasti podél řeky Vltavy.

              

Dne 2.1.2014 v 15.45 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že v lokalitě Na Ovčinách, Zdiby, Brnky zapadlo plné popelářské vozidlo IPODEC. Na místo byla vyslána hlídka strážníků a následně i vyprošťovací technika.

             

Dne 2.1.2014 ve 12.15 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda o prověření možného požáru v Klecanech v části Drasty. Na místo byla vyslána autohlídka Obecní policie Zdiby. Na místě bylo zjištěno, že nájemník statku vyklízí nebytové prostory a pálí dřevo na ohništi.

                        

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz