Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2013, leden - duben:

Dne 30.4.2013 v 21.40 hod. se na křižovatce Zdibsko, V Honech, Klecany stala velmi vážná dopravní nehoda. Na místo byly svolány všechny složky IZS - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a hl. m. Prahy, dopravní a obvodní policisté Policie ČR, Praha venkov, Záchranná služba Středočeského kraje, Letecká záchranná služba Policie ČR s posádkou Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, motohlídka a autohlídka Obecní policie Zdiby. Policisté, strážníci uzavřeli prostor křižovatky a hasič se svítilnou naváděl policejní vrtulník na přistání. Strážníci ve spolupráci s hasiči stanice Neratovice následně několik hodin usměrňovali provoz až  do vyšetření nehody.

           

Dne 30.4.2013 od 15.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání "Čarodějnic" ve Zdibech. V průběhu večera byla provedena kontrola v Husinci, Větrušicích a v Klecanech.

                  

                      

Dne 23.4.2013 ve 13.15 hod. byl vedoucí OP Zdiby kontaktován místním občanem z lokality U Vrbiček, Zdiby, že z nedaleké oplocené chatové oblasti se ozývá volání o pomoc. Okamžitě byla provedena pátrací akce. Muž byl nalezen ve studni kde prováděl jarní údržbu a špatně zajistil betonové víko, které se zaklaplo. Za pomoci dalších chatařů bylo těžké betonové víko odstraněno a muž byl vytažen. Byla poskytnuta první pomoc.

         

Dne 20.4.2013 v 19.55 hod. vykonávala hlídka strážníků OP Zdiby sobotní noční službu a byla vyrozuměna Policií ČR, že na linku "158" bylo přijato oznámení - u hřbitova v Klecanech se nachází pokousaný muž. Na místě bylo zjištěno, že slovenský občan se pokoušel dostat na pozemek na kterém se nacházel pes. Občan SK byl strážníky zajištěn, byla provedena dechová zkouška s výsledkem 1,77 promile alkoholu a byla přivolána Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje. Občan SK byl poté strážníky převezen na Policii ČR.

                

Dne 19.4.2013 v 17.00 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že na komunikaci V Kopci, Zdiby, došlo k úniku nafty z neznámého vozidla. Na místo byl vyslán strážník OP Zdiby, který zajistil místo úniku nafty proti vstupu nepovolaných osob. Bylo vyrozuměno Operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů HZS stanice Neratovice.

                       


Dne 19.4.2013 ve 12.45 hod. byl vedoucí OP Zdiby vyrozuměn Pyrotechnickou službou Policie ČR, že do Zdib odjíždí policejní kolona se zajištěným podezřelým kufříkem z Národní třídy v Praze. Obecní policie Zdiby byla požádána o otevření závory u komunikace mezi obcí Zdiby a MČ Březiněves, včetně okamžitého uzavření prostoru proti vstupu nepovolaných osob do této lokality. Další informace zde novinky.cz, idnes.cz.

             

Dne 19.4.2013 od 10.00 hod. se Úřadovna Obecní policie Zdiby otevřela pro všechny děti z Mateřské školy ve Zdibech. Strážníci předvedli dětem svoji techniku a zázemí policejní stanice. Nejvíce se dětem líbilo posezení na policejním skútru, sezení v policejním terénním vozidle, dýchání do alkotestru a vyzkoušení policejních pout.

         

Dne 19.4.2013 v 17.15 hod. se na Úřadovnu OP Zdiby dostavil občan a nahlásil, že v lokalitě K Přívozu, Zdiby doutná kontejner. Na Holosmetky byla vyslána autohlídka strážníků a bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka HZS stanice Neratovice.

       

Dne 15.4.2013 ve 12.45 hod. projížděla autohlídka OP  Zdiby lokalitou Roztocká a u řeky Vltavy spatřila rozsáhlé nepovolené pálení trámů, sedačky a pneumatik. U požáru se nacházeli dva muži, kterým se oheň vymkl kontrole. Vedoucí OP Zdiby vyrozuměl operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovaly jednotky hasičů Zdiby a Neratovice. Dne 16.4.2013 ve 14.20 hod. byla na místo k dohašení vyslána jednotka hasičů z Mělníka. Strážník na místě projednal po dohodě s velitelem zásahu HZS stanice Neratovice protiprávní jednání. Problematika je řešena v zákonech o ovzduší, o odpadech, o požární ochraně a o přestupcích (odkládá odpadky a odpady mimo vyhrazená místa). Strážník projednává v blokovém řízení i přestupky jejichž projednávání je v působnosti obce a další přestupky uvedené ve zvláštních zákonech.

         

Dne 15.4.2013 v 8.15 hod. na žádost Obecní policie Zdiby, záchranářů ZZS a hasičů odstranil Obecní úřad Zdiby panely z komunikace spojující obec Zdiby s Městskou částí  Březiněves a Ďáblice. Nově je závora uzamčena zámkem. Příslušný kód byl sdělen Obecní policii Zdiby, jednotce dobrovolných hasičů obce Zdiby a Policii ČR.

                


Dne 13.4.2013, se v našem regionu uskutečnila s
obotní noční "Bezpečnostně dopravní akce" strážníků OP Zdiby, OP Líbeznice, policistů z Obvodního oddělení Policie ČR Odolena Voda, kriminalistů a dopravních policistů z Policie ČR Praha venkov, východ. Ve Zdibech bylo např. zastaveno auto jedoucí na dvojproudové komunikaci v protisměru. Celkem bylo společnými součinnostními hlídkami zkontrolováno 78 osob, bylo provedeno 71 dechových zkoušek na alkohol, bylo uloženo 6 pokut a zadrženi 3 řidiči, kterým byl udělen trest zákazu řízení.

      

Dne 12.4.2013 v 10.19 hod. byl vedoucí OP Zdiby informován spolumajitelkou Zdibského zámku, že okolo koňského výběhu se pohybují dva podezřelí mladíci s flaškou alkoholu, poté zacházejí do remízku u dálnice D8, ale následně odchází pouze již jeden směrem na Pražskou. Na místo byla vyslána autohlídka strážníků a ta zajistila jednoho muže na zastávce ČSAD ve směru na Prahu. Muž uvedl, že jeho kamarád se pokouší spáchat sebevraždu podříznutím v lese u dálnice.  Okamžitě bylo provedeno pátrání v remízku a byl nalezen muž, který se neustále více sebepoškozoval velkým nožem. Na výzvu vedoucího OP odmítl nůž vydat a byla použita hrozba policejní zbraní. Po odhození nože strážníci za pomoci záchranářského batohu GEMMA zastavili na 4 místech masivní krvácení a ošetřili hluboké řezné rány. Na místě poté zasahovala přivolaná Zdravotnická záchrana služba Středočeského kraje, policisté OOP Odolena Voda a kriminalisté z Policie ČR Praha venkov.

         

                   

Dne 10.4.2013 v 13.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyslána Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda k domácímu násilí do města Klecany do lokality Na Vršku. Po příjezdu hlídky strážníků OP Zdiby došlo k neuposlechnutí výzvy "úřední osoby - strážníka" k okamžitému ukončení protiprávního jednání v oblasti majetku a občanského soužití. Hlídka strážníků použila hrozby, že bude použito donucovacího prostředku elektrického paralyzeru a konflikt účastníků byl okamžitě ukončen. Další vyšetřování si následně převzala Policie ČR.

                                       

Dne 10.4.2013 v 10.00 hod. se uskutečnila přednáška pro děti z Mateřské školy ve Zdibech v oblasti prevence kriminality a dopravní výchovy. Obecní policie Zdiby plánuje i další přednášky ve spolupráci s vedením ZŠ Zdiby.

                     

Dne 8.4.2013 v 15.05 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna, že mezi obcí Zdiby a hl. m. Prahou se pohybuje poraněný kůň. Na místo byla vyslána hlídka strážníků OP Zdiby a pracovníci komunální údržby. Kůň byl zajištěn a odveden do stáje na statku ve Zdibech. Bohužel se ukázalo, že kůň neutekl z výběhu, ale došlo někde v polích k pádu jezdkyně. Strážníci okamžitě zahájili pátrání a ve spolupráci s občany, pracovníky komunální údržby mladou ženu našli. Byla poskytnuta první pomoc a vyrozuměna Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

         

Dne 4.4.2013 v 7.30 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Policií ČR při prověřování nahlášené události prostřednictvím tísňové linky hasičů. Na hladině řeky Vltavy se nachází dlouhá ropná skvrna od Zdib, přes Klecany až do Husince. Na místě zasahovali hasiči Neratovice, Mělník a strážníci OP Zdiby. Dalším prověřováním hasičů a strážníků bylo zjištěno, že se nejedná o ropné produkty. Z čističky v Chabrech došlo v nočních hodinách k úniku biologického materiálů do potoka v Drahánském údolí a poté až do řeky Vltavy.

       

           

Dne 3.4.2013 ve 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místním občanem z lokality Nad Drahání, Zdiby, že došlo k potrhání několika slepic volně pobíhajícím psem. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která psa zajistila a majitele psa ztotožnila. Protiprávní jednání bude předáno do komise k projednávání přestupků.

                                

Dne 3.4.2013 v 9.00 hod. zabezpečili strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s komunálními pracovníky obce otevřenou studnu v lokalitě Nad Hájem, Zdiby. Obecní úřad Zdiby poté vyzval majitele pozemku k nápravě.

          

Od 2.4.2013 se strážníci Obecní policie Zdiby budou nepravidelně zaměřovat na měření rychlosti v územní působnosti. Měření bude probíhat dle schváleného plánu v časech a ve stanovených úsecích DI Policie ČR.

                                              

Dne 27.3.2013 v 15.00 hod. došlo na komunikaci Čsl. armády v Klecanech k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla. Nikdo z účastníků nebyl zraněn a hlídka strážníků Obecní policie Zdiby usměrňovala provoz až do odtažení vozidla. Od začátku měsíce dubna se strážníci opětovně zaměření na kontrolu rychlosti.

                          

Dne 26.3.2013 v 8.00 hod. byla v křovinách, malém lese mezi obcí Zdiby a městem Klecany nalezena strážníkem nepojízdná čtyřkolka a následně odtažena komunálními pracovníky obce Zdiby. Z Centrálního registru vozidel pro obecní policie byl za pomoci dohledaného VIN zjištěn majitel. Strážník zpracoval výzvu dle zákona o odpadech (autovrak) a doručil prostřednictvím datové schránky. Poté s majitelem zahájil přestupkové řízení.

                   

Dne 24.3.2013 v 10.22 hod. obdržel službu konající strážník hlášení, že u kontejnerů v lokalitě Příkrá, Zdiby leží kůže a části těla divočáka. Na místo byl vyslán komunální pracovník obce Zdiby. Strážník vyrozuměl místostarostu obce a věc oznámil k řešení mysliveckému hospodáři Městského úřadu Brandýs nad Labem.

                                      

Dne 22.3.2013 v 9.30 hod. vykonávala hlídka Obecní policie Zdiby kontrolu chatových oblastí okolo řeky Vltavy. Na hladině spatřila neznámý zaklíněný předmět s podezřením na možného pohřešovaného občana. Byl vyrozuměn vedoucí OP, který na místo dorazil se speciální výstrojí. Z vody byla vylovena pouze zimní bunda. O nálezu byla vyrozuměna Policie ČR. Zda se jedná o bundu některého z pohřešovaných bude dále šetřeno.

        

          

Dne 21.3.2013 ve 13.30 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na tísňovou linku 158 bylo oznámeno pokousání člověka psem v lokalitě Brnky. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která provedla prvotní šetření.

                   

Dne 20.3.2013 v 7.20 hod. projížděl vedoucí OP Zdiby lokalitou Pražská a Celním úřadem Zdiby spatřil vozidlo tov. zn. Peugeot, které sjelo z promrzlé komunikace do pole a zapadlo. Okamžitě bylo zjištěno, že řidička není zraněna, vozidlo není poškozeno a k úniku provozních kapalin nedošlo. Na místo byla přivolána hlídka OP Zdiby s terénním vozidlem Mitsubishi a horolezeckým lanem. Strážníci zapadnuté vozidlo vytáhli na komunikaci.

                   

Dne 18.3.2013 ve 14.00 hod. byla do poštovní schránky OP Zdiby vhozena místním občanem nalezená peněženka s platnou Opencard. Strážníci provedli šetření a zjistili, že peněženka a Opencard patří důchodkyni z Bohnic. Ta byla osobně kontaktována. Peněženka jí byla odcizena po platbě v obchodě v nemocnici v Motole.

                             

Dne 18.3.2013 v 11.49 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR  - Odolena Voda o pádu dělníka z lešení umístěného na kostele Povýšení sv. kříže ve Zdibech. Na místě bylo zjištěno, že muž dostal epileptický záchvat a chce skočit z lešení. Za pomoci pout vedoucího OP Zdiby a dělníků byl muž zajištěn až do příjezdu lezecké skupiny HZS Mělník. Na místě zasahovaly jednotky IZS, hasiči Neratovice, hasiči Mělník, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, policisté a strážníci. Muž byl zachráněn a převezen do nemocnice.

          

           

Dne 14.3.2012 v 11.20 hod. zajistil strážník OP Zdiby před obchodem s potravinami v Klecanech zatoulaného psa. Byl dohledán majitel a byla uložena bloková pokuta za porušení městské vyhlášky o volném pohybu psů.

                               

Dne 12.3.2012 v 15.34 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že v lokalitě Jilmová, Zdiby je hlášen únik plynu a je třeba zajistit místo proti vstupu nepovolaných osob. Na místě poté zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze stanice Neratovice. Únik plynu byl vyloučen.

                                       

Dne 11.3.2012 v 17.28 hod. přijala OP Zdiby telefonické oznámení od občana, že u komunikace K Holosmetkům hoří kontejner. OP Zdiby vyrozuměla operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Strážník zajistil místo požáru proti vstupu nepovolaných osob do příjezdu jednotky dobrovolných hasičů ze Zdib.

                

Dne 6.3.2012 v 17.30 hod. se neznámý pachatel pokusil vloupat do kostela Povýšení sv. kříže ve Zdibech. Bohužel si neuvědomil, že kostel byl zajištěn zabezpečovacím systémem Obecní policie Zdiby. Na místo byl vedoucím Obecní policie Zdiby povolán správce kostela a také byl vyrozuměn místostarosta obce Zdiby.

           

Dne 6.3.2013 v 16.10 hod. projížděla hlídka OP Zdiby lokalitou K Holosmetkům, Zdiby a spatřila hořící kontejner. OP Zdiby vyrozuměla Hasičský Záchranný sbor Středočeského kraje a zajistila místo proti vstupu nepovolených osob. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka hasičů ze stanice  Neratovice.

                      

Dne 5.3.2013 v 17.00 hod.
byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8",  že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkové oblečení. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v přestupkovém řízení. Věc byla předána do přestupkové komise OÚ Zdiby.
 
                             

Dne 5.3.2013 ve 14.15 hod. vykonával strážník hlídkovou službu a spatřil poškozenou dopravní značku u přechodu pro chodce. Jedná se již o několikáté poškození této značky. Byl vyrozuměn Obecní úřad Zdiby.

                                           

Dne 1.3.2013 v 17.25 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Na Skalkách, Klecany leží na chodníku muž. Hlídka na místě zjistila, že občan pod vlivem alkoholu "2,26 promile" budí veřejné pohoršení. Na místo byla povolána Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje k provedení lékařského vyšetření. Strážníkovi se nepodařilo zajistit volné lůžko na záchytné stanici a muž byl odvezen záchranáři do nemocnice v Brandýse nad Labem. Protiprávní jednání bylo oznámeno do komise k projednávání přestupků MÚ Klecany.

                                 

Dne 28.2.2013 ve 14.05 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě nové cyklostezky u Vltavy došlo k vylití potoka z koryta. Na místě dle pokynu HZS poté zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby.

                           

Dne 26.2.2013 ve 14.00 hod. vykonávala hlídka strážníků kontrolu lokality Sedlecká cesta, Brnky a byla kontaktována místním občanem, že pes souseda zakousnul několik slepic. Byla provedena fotodokumentace, ztotožnění účastníků a bylo zahájeno přestupkové řízení. Škoda byla poté na místě uhrazena majitelem psa.

                           

Dne 25.2.2013 v 15.00 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost Policií ČR při pátrání po pohřešovaném chlapci ve věku 16 let, který by se měl nacházet v jednom z autobusů ve směru z Kobylis do Zdib. Hlídka strážníků posléze nezraněného pohřešovaného chlapce v autobusu našla a předvedla na Policii ČR.

                                

Dne 22.2.2013 ve 14.00 hod.
byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8",  že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkové peněženky a pásky. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v přestupkovém řízení. Věc byla předána do přestupkové komise OÚ Zdiby.

                                     

Dne 21.2.2013 v 16.10 hod. bylo hlídce strážníků Obecní policie Zdiby oznámeno, že v lokalitě U školy, Zdiby se pohybuje po komunikaci kůň.  Ve spolupráci s vedoucím komunální údržby byl kůň odveden do výběhu.

                         

Dne 18.2.2013 v 16.30 hod. na základě velmi dobré spolupráce občanů s obecními strážníky byla na Úřadovně OP Zdiby zajištěna odcizená ozvučovací souprava zdibského sokola. Ke vloupání do sokolovny došlo dne 10.2.2013. Strážník neprodleně vyrozuměl Policii ČR a prováděl další úkony dle požadavků kriminalistů.

                                              

Dne 16.2.2013
v 19.00 hod. po vyhlášení amnestie neustále stoupá kriminalita v obcích okolo Prahy. U nás se jedná o Zdiby, Klecany a Husinec. Množí se vloupání do nemovitostí v dopoledních, večerních hodinách a to i přesto, že jste doma a spíte. Prosíme zabezpečte svoje nemovitosti, nezapomínejte parkovat vozidla na zahradě, používejte EZS. V případě podezření volejte tísňovou linku 158, linku 156 městské policie u nás nemáme. Zákrok provedou obvodní policisté nebo obecní strážníci na základě dlouhodobé místní spolupráce.

          

Dne 12.2.2013 v 17.55 hod. požádala Policie ČR o součinnost obecní strážníky při zákroku v bývalých kasárnách Ministerstva vnitra v Klecanech. Na linku "158" bylo nahlášeno, že v objektu dochází ke krádeži železa. Na místo byla vyslána hlídka strážníků a policistů. Při prohledávání rozsáhlého areálu byli zajištěni dva muži.

          

Dne 12.2.2013 v 11.45 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby vyslána k pádu vozidla do Přemyšlenského rybníka ve Zdibech. Na místě bylo zjištěno, že řidič nezvládnul "na zledovatělém zasněženém povrchu" průjezd zatáčkou a sjel v místě stavidla do rybníka. Řidič nebyl zraněn a k úniku kapalin do vody nedošlo. Za pomoci přivolaného jeřábu a horolezeckého lana strážníků byl vůz opatrně vytažen. K poškození vozidla nedošlo.

                    

                                         

Dne 11.2.2013 v 10.45 hod. strážníci Obecní policie Zdiby každodenně při preventivní hlídkové službě kontrolují sběrače kovů, kteří směřují přes Zdiby do sběrných surovin u vozovny Kobylisy v Praze. Strážníci prověřují totožnost osob, včetně pátrání Policie ČR a hledají možné odcizené předměty z krádeží v rekreačních oblastech.

               

Dne 11.2.2013 v 10.15 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby upozorněna, že se po komunikaci Na Lada ve Zdibech pohybuje pes a je promrzlý. Strážníci se dostavili na místo psa zajistili a předali na Obecní úřad Zdiby.

                                                          

Dne 9.2.2013 od 22.30 hod. prováděla hlídka strážníků Obecní policie Zdiby kontrolu nalévání alkoholu mladistvím na diskotéce v Klecanech a v dalších restauračních zařízeních ve Zdibech, Klecanech, Husinci. Po vyhlášení amnestie stále stoupá počet krádeží a proto zavedli strážníci nepravidelné noční služby.

                             

Dne 8.2.2013 v 10.00 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby vyslána k dopravní nehodě na komunikaci před Mateřskou školkou ve Zdibech. Strážníci pomohli vyplnit záznam o dopravní nehodě. Ke zranění nedošlo.

                                                

Dne 6.2.2013 v 15.10 hod. přijala Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od místní občanky z Brnek a poté i z Policie ČR, že v lokalitě Na Návsi, Zdiby hoří kontejner. Strážník okamžitě vyrozuměl operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místo byla vyslána jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, jednočlenná hlídka strážníků a policistů. Kontejner byl zapálen neznámým pachatelem úmyslně.

          

Dne 6.2.2013 ve 14.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na "linku 158" byl nahlášen požár lesa v obci Sedlec. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze stanice Neratovice a hlídka OP Zdiby. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení (aplikace pálení HZS) křovin podél účelové komunikace.

          

Dne 6.2.2013 v 10.40 hod. se na komunikaci ze Zdib do Líbeznic stala na území obce Sedlec dopravní nehoda. Komunikace musela být na delší dobu uzavřena z důvodu vyšetřování nehody Policií ČR a vyproštění vozidla.

                          

Dne 4.2.2013 ve 14.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místní  občankou, že v rodinném domu v lokalitě Průběžná, Zdiby se nachází pravděpodobně zloděj, protože dveře nemovitosti nejdou odemknout. Na místo se okamžitě dostavili strážníci a za účasti majitelky domu vše prohledali s negativním výsledkem.

                          

Dne 1.2.2013 v 15.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v lokalitě K Přívozu, Zdiby - Holosmetky došlo k narušení občanského soužití mezi občany a to drobným ublížením na zdraví včetně porušení obecně závazné vyhlášky obce "o volném pohybu psů". Na místo události se dostavila hlídka strážníků a  následně povolala Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Na Úřadovně OP účastníci podali písemné vysvětlení a spis byl poté postoupen do komise k projednávání přestupků obce Zdiby.

                                      

Dne 1.2.2013 v 7.00 hod. nastoupila k Obecní policie Zdiby nová strážnice, která k nám přešla od jiné městské policie a to s platným osvědčením Ministerstva vnitra ČR. Strážnice se zaměří na řešení dopravních přestupků, měření rychlosti a prevenci kriminality v základní škole. Během první služby se seznámila i s lokální povodní.

           

Dne 31.1.2013 od 12.30 hod. strážníci OP Zdiby kontrolují rozsáhlé chatové oblasti ve Zdibech a opětovně v jedné z chat nacházejí bezdomovce. Ten na podlaze a za pomoci kladiva rozebíral z přinesené elektroniky kabely. Bezdomovec na dotaz kde bere elektroniku nedokázal odpovědět. Policie ČR byla vyrozuměna.

                 

Dne 29.1.2013 v 9.00 hod. přijala Obecní policie Zdiby oznámení, že v lokalitě Za Panskou zahradou, Zdiby došlo k vloupání do rekreační chaty. Na místo byl vyslán strážník, policisté a kriminalistický technik. Majitel nemovitosti místní myslivecký hospodář uvedl, že za poslední 3 dny došlo každý den k vloupání do této nemovitosti.
 Za poslední 2 roky zde nedocházelo k vloupání do rekreačních chat. Situace se zhoršila po vyhlášené amnestii.

           

Dne 28.1.2013 v 16.15 hod. byli strážníci Obecní policie Zdiby vysláni do sběrného dvora Obecního úřadu Zdiby, kde komunální zaměstnanec vyrušil při krádeži dva pachatele, ženu a muže. Zářivková tělesa se jim nepodařila odcizit. Policie ČR byla vyrozuměna. Jedná se o první případ krádeže a to v otvírací době sběrného dvoru.

                            

Dne 28.1.2013 v 7.30 hod. byla Obecní policie Zdiby informována policisty z Dopravního inspektorátu Policie ČR - Praha venkov, východ, že pátrají po pachateli z noční dopravní nehody ve Zdibech. Při nehodě byla také poničena lampa veřejného osvětlení v majetku obce Zdiby. Vedoucí OP Zdiby o poškození vyrozuměl dispečink společnosti ELTODO. Následující den "dle místní znalosti" zajistil pachatele a předal dopravním policistům.

      

Dne 26.1.2013
od 10.00 hod. se v Pizzerii Il Padriono ve Zdibech konala Valná hromada "Sboru dobrovolných hasičů obce Zdiby". Z pozvaných hostů vystoupila paní starostka obce Zdiby, zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - územního odboru Mělník a stanice Neratovice. Vedoucí OP Zdiby, člen sboru dobrovolných hasičů zhodnotil velmi dobrou spolupráci jak s dobrovolnou tak profesionální jednotkou hasičů.

            

Dne 23.1.2013 ve 13.00 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna o vloupání do nemovitosti v lokalitě Ve srázu, Zdiby, Holosmetky. Strážníci se okamžitě dostavili na místo, kontaktovali Policii ČR a začali provádět pátrání po možném pachateli po stopách ve sněhu v lese. Jedná se již o několikátý případ vloupání do chat v územní působnosti zdibských strážníků po vyhlášení amnestie. Za poslední 2 roky zde nedocházelo k vloupání do chat.

         

Dne 23.1.2013 v 8.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že v nočních hodinách došlo k vloupání do sběrného dvora Obecního úřadu Zdiby a je třeba zajistit místo trestného činu, včetně poškozených subjektů.  V buňkách byl odcizen uskladněný elektrotechnický materiál v hodnotě výše než 100 000, - Kč.

                            

Dne 22.1.2013 ve 13.20 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o dopravní nehodě na kruhovém objezdu u dálnice D8 ve Zdibech.  Strážník se dostavil na místo a usměrňoval dopravu až do příjezdu dopravních policistů.

                                                

Dne 22.1.2013 ve 12.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o zapadlém vozidle České pošty s balíky v chatové oblasti Holosmetky, Zdiby. Za pomoci terénního vozidla Mitsubishi
Outlander OP Zdiby bylo dodávkové vozidlo strážníky vytaženo. Některé smíšeně zastavěné oblasti ve Zdibech jsou v zimním období obtížně sjízdné.

         

Dne 20.1.2013 v 10.07 hod. byl vyrozuměn službu konající strážník Obecní policie Zdiby, že místní občan nalezl u kontejnerů v lokalitě Na Brnky, Zdiby asi zraněného psa. Pes byl převezen na Úřadovnu OP Zdiby a o nálezu zraněného psa byl vyrozuměn psí útulek Bouchalka. Pes byl poté převezen pracovníkem OÚ Zdiby do útulku.

                        

Dne 18.1.2013 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby v rámci preventivní hlídkové služby zaměřili na kontrolu rozsáhlých chatových oblastí  a přístřešků bezdomovců v obci Zdiby. Kontroly budou nadále pokračovat.

                   

Dne 16.1.2013 ve 13.59 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby upozorněn místní občankou, že v lokalitě u České pošty ve Zdibech se pohybují dva muži a pokouší se lstí dostat do rodinného domu za účelem kontroly krbových kamen, elektroměru, plynové přípojky. Strážník následně dva rómské amnestované muže z Ostravy s bohatým trestným rejstříkem zajistil v osobním vozidle stojícím na komunikaci Průběžná, Zdiby a vyrozuměl Policii ČR.

                 

Dne 15.1.2013  ve 14.50 hod. projížděla hlídka Obecní policie Zdiby obcí Husinec a spatřila doutnající komunální popelnici před rodinným domem. Strážník u domu zazvonil a požádal o kýbl s vodou. Popelnice byla uhašena.

                                

Dne 15.1.2013 ve 12.40 hod. vykonával strážník Obecní policie Zdiby kontrolu chatových oblastí okolo řeky Vltavy, kde byl nedávno otevřen nový úsek cyklostezky z Prahy do Zdib. Na místní komunikaci byl strážníkem ztotožněn muž u kterého bylo zjištěno, že je hledán Službou kriminální policie a vyšetřování pro majetkovou trestnou činnost. Po zjištění, že osoba nemá u sebe zbraň byl muž předveden strážníkem na Policii ČR, venkov.

       

Dne 14.1.2013 od 10.00 hod. vzhledem k hustému sněžení a ledovce prováděla hlídka Obecní policie Zdiby kontrolu sjízdnosti komunikací. Strážníci zabezpečili vytažení vozidla České pošty z příkopu, usměrňovali dopravu u několika nehod. Ve večerních hodinách strážník kontroloval sjízdnost komunikací v obci Zdiby.

        


                  

Dne 11.1.2013 v 16.10 hod. byl vedoucí Obecní policie Zdiby upozorněn občanem, že nad Základní školou ve Zdibech běhá volně kůň na poli. Strážník ve spolupráci s vedoucím údržby OÚ Zdiby zahnal koně do ohrady a informoval majitele koně. Následně bylo zjištěno, že neznámý pachatel úmyslně vypouští koně z výběhu.

          

Dne 11.1.2013 od 14.00 hod. do 12.1.2013 16.00 hod. kontroloval strážník Obecní policie Zdiby ve spolupráci s místostarostou obce Zdiby volební místnost v kulturním domě v obci Zdiby. Pořádek nebyl narušen.

                                      

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz