Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2012, září - prosinec:

V roce 2012 - udělili strážníci blokové pokuty a to v celkové výši 154 100 - Kč. Bylo nařízeno 24 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 448 písemností (úřední záznamy, oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků, vraky, dožádání trestních soudů, úřadů a Policie ČR). Celkem bylo zajištěno 61 zatoulaných zvířat, 7 osob bylo převezeno na záchytnou stanici, 12 hledaných osob bylo předvedeno na Policii ČR,  bylo oznámeno 32 zjištěných trestných činů a 46 přestupků a správních deliktů. Finanční náklady na činnost obecní policie na rok 2012 byly 2 509 598, - Kč.

Poskytnuté statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR od Obecní policie Zdiby za rok 2012 - tabulka zde ! Zpráva o činnosti OP Zdiby za rok 2012 v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku.

Dne 30.12.2012 v 18.00 hod. byl velitel OP Zdiby vykonávající pohotovostní službu vyrozuměn Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že se vyhlašuje pátrání po muži z Brnek ve věku 81 let, který se nevrátil domů. Do pátrací akce byl nasazen policejní vrtulník, hlídka obvodních policistů z Brandýsa nad Labem, hlídka dopravních policistů z DI Praha venkov, kriminalisté, společná hlídka velitel OP a obvodní policista z Odolene Vody. Bylo prověřeno několik restaurací, cyklostezka Troja - Husinec a chatové oblasti. Ve večerních hodinách byl velitel OP telefonicky upozorněn občanem, že u jedné z chat  v lokalitě Nad Drahání se nachází promrzlý starší muž. Dědečkovi byla na místě poskytnuta první pomoc, poté byl strážníkem a policistou převezen k rodině.

          

Dne 29.12.2012 byl velitel OP vykonávající pohotovostní službu kontaktován občanem, že neznámý pachatel zcela zničil kapličku elektrického vedení v lokalitě Zlatý kopec x Travnatá, Zdiby. Velitel OP se dostavil na místo vyrozuměl rozvodné závody a zabezpečil místo proti vstupu nepovolaných osob. OÚ Zdiby byl také informován.

          

Dne 28.12.2012 v 9.40 hod. prováděla hlídka Obecní policie Zdiby kontrolu chatové oblasti nad řekou Vltavou v lokalitě Holosmetky. V jedné chatě byl strážníky zajištěn muž z Neratovic, který nemohl na místě doložit nájemní smlouvu k užívání nemovitosti. V chatě byly nalezeny světlomety pro denní svícení. Policie ČR byla vyrozuměna.

         

Dne 26.12.2012 v 11.30 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě Slunečná, Zdiby dochází k domácímu násilí. Na místě zasahoval strážník a policista v jednočlenných hlídkách. S policejním výjezdovým systémem
"Rendez-vous" se budeme u nás setkávat častěji.

                

Dne 23.12.2012 v 10.08 hod. byl velitel OP vykonávající vánoční pohotovostní službu vyrozuměn operačním střediskem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, že u pošty v Klecanech leží na komunikaci ve sněhu muž a budí veřejné pohoršení. Hlídka policistů je u jiného případu a událost byla hlášena na operační středisko Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Velitel na místě nalezl promrzlého zaměstnance místního Aholdu, který nezvládl konzumaci vodky. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,45 promile. Po telefonické domluvě velitele OP a lékaře Záchytné stanice Na Bulovce byl muž převezen vozidlem OP Zdiby na záchytku do Prahy. Po vystřízlivění bude s mužem zahájeno přestupkové řízení na Úřadovně OP Zdiby.

         

Dne 21.12.2012 v 10.18 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavila dcera s matkou s tím, že dcera byla fyzicky napadena mužem u pošty ve Zdibech. Tento muž se snažil prokopnout i dveře osobního vozidla VW Golf matky. Událost byla Obecní policii Zdiby nahlášena i prostřednictvím "tísňové linky 158" operačního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Velitel OP opodál zajistil podezřelého muže a neprodleně požádal všechny účastníky o vysvětlení na Úřadovně OP Zdiby. S mužem bylo zahájeno přestupkové řízení.

                          

Dne 20.12.2012 v 16.30 hod. přijala Obecní policie Zdiby hlášení, že u komunikace K Holosmetkům, Zdiby doutná, hoří kontejner na směsný odpad. Na místo byl vyslán strážník a událost byla postoupena operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zdiby a profesionální jednotka hasičů ze stanice Neratovice. Nikdo nebyl zraněn.

          

Dne 19.12.2012 ve 14.30 hod. zadržel strážník Obecní policie Zdiby ve spolupráci s bezpečnostní službou průmyslového parku D8, Zdiby, Klecany pachatele trestného činu krádeže. Zaměstnanec třídící linky odcizil značkové oblečení, včetně dvou spacáků v celkové hodnotě 10 025, - Kč. Strážník se přesvědčil, že pachatel nemá u sebe zbraň, nasadil služební pouta a muže převezl na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

         

Dne 19.12.2012 v 11.05 hod. přijala Obecní policie Zdiby hlášení od člena mysliveckého sdružení, že v lese u komunikace K Holosmetkům, Zdiby občan provádí těžbu dřeva a špalky nakládá do přistaveného vozidla. Na místo byl vyslán strážník, který provedl ztotožnění osoby a vyrozuměl Obecní úřad Zdiby. Místostarosta kontaktoval vlastníka lesa, žádné povolení nebylo vydáno. Muž z Brnek neoprávněně těžil stromy a keře bez povolení vlastníka lesa nebo orgánu státní správy lesů. Přestupek byl OP Zdiby oznámen na Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Muži hrozí pokuta až do výše 15 000, - Kč.

                       

Dne 19.12.2012 v 8.40 hod. přijal velitel OP Zdiby hlášení, že v lokalitě Veltěžská, Zdiby u soukromé mateřské školky se pohybuje muž, obtěžuje rodiče a požaduje vydání mobilního telefonu. Velitel OP se dostavil na místo a muže zajistil. Byla provedena prohlídka zda muž nemá u sebe zbraň s pozitivním výsledkem. U muže byl nalezen vystřelovací nůž a peněženka občana Zdib. Velitel OP vyrozuměl policisty z kriminální služby Praha venkov.

          

Dne 18.12.2012 od 17.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby bezpečné přechází dětí a rodičů přes komunikaci Pražská ve Zdibech. V  kostele Povýšení svatého kříže ve Zdibech se konala vánoční besídka dětí.

          

Dne 18.12.2012 v 11.00 hod.
došlo u OP k personálním změnám, k 31.12.2012 se rozhodl ukončit pracovní poměr k obci Zdiby strážník okrskář Obecní policie Zdiby Karel Šedivec. Tímto bych mu chtěl poděkovat za obětavou práci o to i nad rámec pracovních povinností. Luděk Wachtl, velitel OP Zdiby a zastupitel obce Zdiby.

                                                  

Dne 14.12.2012 v 11.25 hod. projížděl velitel OP kruhovým objezdem u dálnice D8 a spařil jak na sloupu vysokého napětí hoří. Vyrozuměl operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a na místo povolal dalšího strážníka k zajištění lokality. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze stanice Neratovice, rozvodné závody, hlídka dálniční a obvodní policie. Komunikace mezi obcí Zdiby a Líbeznice byla uzavřena.

         

         

Dne 13.12.2012 ve 13.15 hod. spatřil místostarosta obce Zdiby dopravní nehodu na křižovatce K Holosmetkům x Na Brnky, Zdiby a na místo povolal hlídku strážníků. Při nehodě nikdo nebyl zraněn. Strážníci usměrňovali dopravu až do 17.00 hod. kdy na místo přijela hlídka dopravních policistů ze skupiny dopravních nehod.

                        

Dne 13.12.2012 ve 14.00 hod. přijala OP Zdiby hlášení, že v obci Sedlec neznámý pachatel odcizil železnou traverzu. Na základě dlouhodobé spolupráce mezí obcí Zdiby a Líbeznice, prověřil líbeznický strážník místní sběrné suroviny s pozitivním výsledkem. Následujícího dne došlo k zadržení tohoto pachatele strážníkem OP Líbeznice pro jiné protiprávní jednání. Krádež traverzy oznámí OP Zdiby do komise k projednávání přestupků.

                     

Dne 12.12.2012 v 5.40 hod. byl vyrozuměn velitel OP Zdiby operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, že na nové křižovatce Pražská x Průběžná, Zdiby (ve vlastnictví obce) došlo k vážné dopravní nehodě se zraněním. Na místě zasahovala posádka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, profesionální jednota hasičů ze stanice Neratovice a hlídka OP Zdiby. Křižovatka byla opravena OÚ Zdiby.

           

          

Dne 11.12.2012 v 8.50 hod. projížděli strážníci po komunikaci do obce Husinec a spatřili zapadlé dodávkové vozidlo ve sněhu. Strážníci kontaktovali řidiče a požádali o zajištění traktoru podnikové hasiče z ÚJV Řež.

            

Dne 7.12.2012 ve 14.15 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o výjezd k zajištěnému pachateli krádeže oblečení v průmyslovém parku D8. Strážník na místě prověřil totožnost, ověřil zda muž není hledán a splňuje podmínku protiprávní jednání řešit na místě blokovou pokutou. S mužem bylo zahájeno přestupkové řízení.

           

Dne 6.12.2012 v 14.25 hod. projížděl strážník okrskář po komunikaci Průběžná, Zdiby. Na autobusové zastávce spatřil místního občana zraněného v oblasti obličeje, který močil do kalhot a přitom nadával. Muž byl převezen na Úřadovnu OP Zdiby kde byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,49 promile. Velitel vyrozuměl operační středisko Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Posádka záchranářů ze stanoviště Brandýs nad Labem a za doprovodu hlídky strážníků OP Zdiby převezla občana do nemocnice Na Bulovce.

          

           

Dne 5.12.2012 od 10.00 hod. zajistili strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby ve spolupráci s učitelským sborem "Mikuláše a Čerta" pro děti z Mateřské školy ve Zdibech. Čert předčítal dětem hříchy a Mikuláš předával dárky.

           

Dne 3.12.2012 v 17.00 hod. byl ve Zdibech vedle Obecního úřadu Zdiby slavnostně rozsvícen vánoční strom. Strážník okrskář zabezpečil při akci usměrňování silničního provozu. Velitel OP Vám přeje hezké vánoce !

          

Dne 2.12.2012 v 15.40 hod. byl velitel OP Zdiby telefonicky vyrozuměn Operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, že v lokalitě u řeky Vltavy ve Zdibech leží na komunikaci v louži muž a na místo směřuje ambulance  a lékař z Kralup nad Vltavou. Velitel OP muže pod vlivem alkoholu odtáhl z komunikace a požádal o pomoc přijíždějícího komunálního pracovníka obce Zdiby. Muž neměl u sebe žádné doklady a totožnost byla ověřena mobilním terminálem velitele OP v evidenci obyvatel. U muže byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,40 promile a lékař doporučil převoz muže vozidlem OP na záchytnou stanici.

         

       

Dne 28.11.2012 ve 13.40 hod. strážníci Obecní policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice velmi úzce spolupracují při neustálých kontrolách problémových osob, kteří se pohybují po obci Zdiby, Sedlec, Líbeznice a Bořanovice. V posledním období zaznamenáváme zvýšený počet zajištěných pachatelů různého protiprávního jednání.

                           

Dne 28.11.2012 v 11.45 hod. zajistil strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci s policistou Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a pracovníky bezpečnostní služby pachatele, který poškodil plot a vnikl do střeženého areálu Ústavu jaderného výzkumu Řež. Pachatel byl převezen hlídkou strážníků na Policii ČR.

           

Dne 27.11.2012 v 8.35 hod. zajistil velitel Obecní policie Zdiby ve spolupráci se zemědělcem pachatele krádeže střešních vlnitých plechů. Pachatel plechy naložil na korbu svého vozidla v objektu Zemědělského družstva Sedlec. Na místo byl následně povolán policista a strážník okrskář. S mužem bylo zahájeno příslušné řízení.

         

Dne 26.11.2012 v 16.13 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna od občanů a Hasičského záchranného sboru ČR o opětovném požáru bývalého vepřína JZD na Brnkách. Na místě zasahovali hasiči Zdiby a Neratovice.

                            

Dne 25.11.2012 v 16.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna od občanů a Hasičského záchranného sboru ČR o požáru bývalého vepřína JZD na Brnkách kde přebývají bezdomovci. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a profesionální jednotka hasičů z Neratovic. Nikdo nebyl zraněn.

                             

Dne 24.11.2012 v 16.00 hod. byl službu konající velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn předsedou
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holosmetky, Zdiby, že v lokalitě Skopec, Zdiby - Holosmetky došlo k pádu divočáka do starší dešťové jímky. Velitel OP se dostavil na místo a povolal mysliveckého hospodáře s pomocníkem. Přes veškerou snahu všech zúčastněných se nepodařilo divočáka zachránit.

                             

Dne 22.11.2012 v 10.19 hod. seřizoval velitel OP Zdiby zabezpečovací ústřednu EZS v nové budově Základní školy Zdiby. Spolu s ředitelkou spatřil z okna místního občana, který kradl ve sběrném dvoře měděné cívky. Ten se při rozbíjení televizních obrazovek vážně pořezal v oblasti prstů a poté z místa utekl dírou v plotě přes křoví do pole. Velitel OP vyrozuměl strážníky okrskáře a vydal se zloděje pronásledovat. Pachatel utíkal přes pole a byl následně zajištěn strážníkem okrskářem. Muž byl převezen na Úřadovnu OP a velitel OP povolal Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. Bylo zahájeno šetření jeho protiprávního jednání.

           

           

Dne 20.11.2012 v 9.57 hod. spatřil komunální pracovník obce v lokalitě Družstevní, Zdiby vozidlo, které náhle sjelo do odvodňovacího žlabu. Strážníci OP Zdiby provedli u řidičky dechovou zkoušku s výsledkem 2,34 promile. Vzhledem k podezření na spáchání trestného činu byla na místo povolána Policie ČR, Praha venkov.

      

Dne 16.11.2012 od 16.00 hod. zajišťoval strážník okrskář Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání "Velké předvánoční knižní show" na Sokolovně ve Zdibech. Členky kulturní komise v čele se zastupitelkou paní Hanou Jandovskou, knihovnicí obce připravily kulturní odpoledne pro naše seniory. Vystoupily děti ze Základní a mateřské školy ve Zdibech a umělkyně paní Květa Fialová, paní Naďa Konvalinková.

          

          

Dne 16.11.2012 od 10.30 hod. zajišťovali strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby veřejný pořádek v obci Větrušice při otevření bytu Úřadem pro zastupování státu a Obecním úřadem Větrušice. V bytě nebyl nikdo nalezen.

                          

Dne 13.11.2012 v 15.45 hod. byl strážník motohlídky Obecní policie Zdiby vyslán k dopravní nehodě na komunikaci Na Ladech, Zdiby. Strážník motohlídky provedl fotodokumentaci a pomohl sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Na místo přivolaný strážník okrskář převezl děti účastnice dopravní nehody do místa bydliště.

                      

Dne 12.11.2012 v 17.26 hod. přijal velitel OP Zdiby tísňový telefonát od občanky z Prahy 4.  Našla jsem Vás v mapě na internetu, jste nejbližší policie na Praze východ. V nemovitosti na adrese Chaberská, Zdiby drží hledaný muž mladou ženu, kterou dlouhodobě fyzicky týrá. Tato žena se marně pokouší o útěk. Velitel OP neprodleně vyrozuměl Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a za pomoci příslušných evidencí ztotožnil přesnou adresu domu. Strážníci a policisté poté provedli neprodleně zákrok při kterém byla žena vysvobozena.

          

Dne 11.11.2012 v 15.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že do lokality Holosmetky, Zdiby vjelo nákladní vozidlo s dlouhým vlekem a řidič porušil několik zákazových značek. Strážník zjistil, že řidič se na místě již nenachází, provedl fotodokumentaci a přestupek následně oznámil na příslušný správní úřad.

                            

Dne 11.11.2012 ve 14.15 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v lokalitě Roztocká, Zdiby se nachází zatoulaný pes. Vedoucí komunální údržby a velitel OP psa zajistil. Majitel psa byl za 2 dny dohledán.

                         

Dne 10.11.2012 od 15.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání dětského koncertu na Sokolovně ve Zdibech. Koncert byl do posledního místa beznadějně vyprodán.

           

Dne 9.11.2012 v 17.31 hod. byla OP Zdiby telefonicky vyrozuměna zastupitelkou obce Zdiby, že v lokalitě Chaberská, Zdiby hoří silo. Na místo byl okamžitě vyslán strážník okrskář a bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Strážník při příjezdu k hořícímu silu spatřil  černý dým a dvě osoby na útěku již na území Prahy. U požáru zasahovaly jednotky hasičů obce Zdiby, povolány byly jednotky z Neratovic a Klecan. Po uhašení požáru bylo zřejmé, že se jednalo o vypalování kabelů bezdomovci.

         

Dne 8.11.2012 ve 14.45 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyrozuměn pokladní potravin v Klecanech, že do obchodu vběhl velký pes. Pes byl strážníkem zajištěn a převezen komunálním vozidlem Obecního úřadu Zdiby do obecního kotce. Následně byl dohledán majitel psa z Brnek a bylo zahájeno přestupkové řízení.

                    

Dne 6.11.2012 ve 12.45 hod. byl velitel OP  vyrozuměn, že v lokalitě Habrová, Zdiby  došlo pomalování plotu rodinného domu hanlivými nápisy. Velitel OP se dostavil na místo a zjistil, že skutek vykazuje znaky trestného činu poškození cizí věci dle § 228, odst. 2 (pomaluje, popíše barvou) zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Další vyšetřování trestného činu si převzala přivolaná hlídka Policie ČR - Odolena Voda. Trestný čin nespáchal vandal.

          

Dne 6.11.2012 v 11.15 hod. zadržel strážník okrskář Obecní policie Zdiby a policista toho času v "době mimopracovní" pachatele krádeže 32 rámů jízdních kol v lokalitě K Holosmetkům, Zdiby. Přivolaný velitel OP okamžitě rozpoznal známé tváře mužů, kteří se zejména v územní působnosti strážníků OP Líbeznice dopouštějí trestné činnosti. Na místo byla povolána hlídka Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a kriminalistický technik. Pracovník technických služeb obce Zdiby ve spolupráci se strážníky zajistil převoz rámů kol na Policii ČR.

         

               

Dne 6.11.2012 v 10.45 hod. vykonával strážník okrskář  hlídkovou službu v lokalitě Nábřežní - Povltavská, Zdiby - Klecany. Strážník našel zaparkované modré vozidlo mající znaky poškození po dopravní nehodě a provedl lustraci v databázi "hledaných vozidel" s pozitivním výsledkem. Z místní znalosti velitele OP bylo zřejmé, že toto nalezené vozidlo bylo dne 2.11.2012 účastníkem dopravní nehody v oblasti Brnky a pachatel z místa ujel. OP Zdiby vyrozuměla Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a Dopravní inspektorát Policie ČR - Praha venkov.

                

Dne 5.11.2012 v 8.50 hod. vykonával strážník okrskář Obecní policie Zdiby kontrolu veřejného pořádku v obci Husinec a u řeky Vltavy našel pohozenou tašku s doklady. Za pomoci mobilního terminálu ve vozidle byla dohledána majitelka dokladů až z Odolene Vody. Žena uvedla, že byla okradena v hlavním městě Praze.

                        

Dne 2.11.2012 v 8.30 hod. došlo k dopravní nehodě u pošty ve Zdibech. Řidič fekálního vozu při jízdě poškodil vozidlo SUV tov. značky VW. Na místo se dostavila asistenční služba a s řidiči sepsala společný záznam o dopravní nehodě. Strážník motohlídky provedl fotodokumentaci a odvolal přivolanou hlídku dopravních policistů.

                

Dne 2.11.2012 v 8.07 hod. v lokalitě Průběžná, Zdiby u potravin došlo k dopravní nehodě bez zranění mezi vozidlem OP Zdiby a vozidlem občana. Strážníci předváděli hledaného muže, který měl být předán soudu a to za použití výstražného světla modré barvy, doplněného o zvukové znamení. Přivolaný velitel OP provedl u řidičů dechovou zkoušku s negativním výsledkem, vyrozuměl Policii ČR a požádal o přivolání hlídky dopravního inspektorátu. Policisté provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Škoda byla nahlášena pojišťovně.

        

Dne 2.11.2012 v 7.15 hod. kontroloval velitel Obecní policie Zdiby neznámého muže v lokalitě u Základní školy ve Zdibech. Za pomoci lustračního mobilního terminálu v policejním motocyklu bylo zjištěno, že muž je hledán Policií ČR. Strážník se přesvědčil, že osoba nemá u sebe zbraň a muže předal k předvedení na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda přivolané hlídce strážníků okrskářů. O předvádění byla Policie ČR ihned vyrozuměna.

         

Dne 2.11.2012, v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech. Nepravidelné kontroly prováděli strážníci již od 27.10.2012.

          

Dne 31.10.2012 od 17.00 hod. se ve Zdibech konal lampiónový průvod. Strážníci OP Zdiby zajistili silniční dohled, veřejný pořádek a ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Zdiby ozvučení této každoroční kulturní akce.

           

Dne 31.10.2012 ve 13.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě pod kulturním domem ve Zdibech došlo k pádu koní do jámy a úkony mají zajistit strážníci. Na oploceném pozemku strážníci nalezli jednoho koně ležícího na boku v jámě. Druhého koně se podařilo vyprostit před příjezdem hasičů. Na místě zasahovalo mnoho jednotek hasičů ze Zdib, Neratovic a Prahy. Strážníci zajistili rychlou přepravu veterináře MVDr. Pavla Antona z Klíčan a usměrňování dopravy na Průběžné. Vyproštění koně bylo velice náročné z důvodu nepřístupného terénu. Další informace na idnes.cz, novinky.cz, pozary.cz.

          

          

Dne 29.10.2012 ve 14.00 hod. projížděl velitel Obecní policie Zdiby okolo Základní školy ve Zdibech a spatřil volně pobíhající koně a to mezi vozidly po komunikaci Průběžná. Strážník za pomoci několika přítomných dělníků koně zajistil a odvedl do stáje na místním statku. Majitel koní bude předvolán na Úřadovnu Obecní policie Zdiby.

         

Dne 29.10.2012 v 11.45 hod. předala učitelka z Mateřské školy Zdiby strážníkovi kotě, které vběhlo do šatny školky. Za pomoci oslovených dětí ze Základní školy ve Zdibech byl nalezen opodál bydlící starší majitel koťat.

             

Dne 29.10.2012 v 7.15 hod. se dostavil na Úřadovnu OP Zdiby starší muž a sdělil službu konajícímu strážníkovi, že doma našel nehybně ležet svoji ženu. Na místo byla okamžitě povolána Záchranná služba Středočeského kraje. Přes veškerou poskytnutou pomoc se nepodařilo starší ženu zachránit. Na místo byla povolána Policie ČR.

                                      

Dne 27.10.2012 v 17.23 hod. přijala Obecní policie Zdiby hlášení o pádu stromu na komunikaci Čsl. armády, Klecany z důvodu nepříznivého počasí. Velitel OP vyrozuměl operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zajistil komunikaci. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů města Klecany.

                       

Dne 27.10.2012 v 10.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě Lipová, Zdiby hoří v garáži rodinného domu a je zde zaparkované vozidlo na plyn. Na místě zasahovaly jednotky hasičů Zdiby, Neratovice a Praha - Argentinská. Ke zranění obyvatel domu nedošlo.

                   

Dne 26.10.2012 v 15.10 hlídka strážníků Obecní policie Zdiby zadržela pachatele, který kradl v bývalém objektu Ministerstva vnitra ČR v Klecanech.  Při prověřování totožnosti bylo zjištěno, že muž je i hledán Policií ČR. Strážníci muže předali policistům z  Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda k provedení dalších úkonů.

       

                              

Dne 25.10.2012 v 8.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem o požáru pole v lokalitě Zemědělská, Zdiby. Na místě zasahovaly jednotky hasičů Zdiby, Neratovice a Praha - Argentinská. Neztotožněný občan vysypal  popel na kraj pole a došlo k požáru křovin. Strážníci na místě zajistili svědky.

                      

Dne 21.10.2012 od 8.00 hod. prováděl velitel Obecní policie Zdiby úpravy v instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení (EZS) v budově staré a nové školy ve Zdibech. Oprava byla provedena dle požadavku ředitelky školy a místostarosty obce Zdiby. Obecní policie Zdiby vybudovala a pravidelně provádí servis EZS v těchto objektech: Úřadovna OP Zdiby, nová Základní škola Zdiby, stará Základní škola Zdiby, Mateřská škola Zdiby a kostel Povýšení sv. kříže Zdiby. Výstavba EZS a pravidelný servis byl a je hrazen pouze z rozpočtu na činnost Obecní policie Zdiby (paragraf 5311 rozpočtu obce Zdiby, Bezpečnost a veřejný pořádek).

          

Dne 19.10.2012 v 8.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby požádán při výkonu okrskové činnosti o pomoc pracovníky energetických závodů. V oblasti Zdiby, Brnky došlo k odcizení elektrických kabelů pod napětím. Strážník zajistil místo události proti vstupu nepovolaných osob. Další šetření provádí Policie ČR - Odolena Voda.

                     

Dne 18.10.2012 v 10.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, že v lokalitě Zlatý kopec, Zdiby hoří thuje na zahradě rekreační nemovitosti. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka profesionálních hasičů ze stanice Neratovice. Strážník okrskář  zajistil místo požáru, svědky, poškozené a provedl fotodokumentaci.

          

Dne 17.10.2012 v 10.12 hod. projížděl strážník motohlídky Obecní policie Zdiby křižovatkou Pražská x Průběžná, Zdiby a spatřil znečištěnou komunikaci tekutým betonem. Strážníci okrskáři ve spolupráci s komunálními pracovníky pachatele dohledali a nařídili úklid komunikace. Řidič vozidla komunikaci následně uklidil.

          

Dne 16.10.2012 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda a později i kriminalisty Policie ČR - Praha venkov, že je pohřešován čtrnáctiletý chlapec z Klecan trpící autismem. Chlapec ráno odjel autobusem ve směru do Prahy a vystoupil na zastávce Kobylisy, do školy nedošel. Strážník okrskář neprodleně informoval o události postupně řidiče příměstských autobusů ČSAD. Také byl v kontaktu s matkou a prováděl pátrání dle požadavků policistů. Chlapec byl ve večerních hodinách nalezen v Praze. Další informace naleznete zde: Po čtrnáctiletém Matěji Procházkovi pátrali od pondělí policisté, tn.cz.

          

Dne 15.10.2012 od 13.00 hod. se strážník okrskář zaměřil na kontrolu rychlosti u Základní a mateřské školy ve Zdibech.
Měření vždy probíhá na schválených úsecích Dopravním inspektorátem Policie ČR - Praha venkov, se sídlem ve Vinoři a to pouze v místech přechodů pro chodce, škol, zastávek hromadné dopravy, středů obcí.

                           

Dne 15.10.2012 v 11.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda o vážné dopravní nehodě na komunikaci mezi obcí Zdiby a Líbeznice. Na místě zasahovala Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a profesionální jednotka hasičů ze stanice Neratovice. Strážníci okrskáři OP Zdiby přes hodinu usměrňovali kyvadlově provoz až do příjezdu hlídky dopravních policistů z Vinoře.

         

Dne 12.10.2012 od 14.00 hod. a 13.10.2012 zajišťovali strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby ve spolupráci s policisty z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda veřejný pořádek při konání voleb do zastupitelstvech krajů ve Zdibech, Klecanech, Husinci a Větrušicích. K narušení veřejného pořádku nedošlo. Výsledky voleb zde !

                                

Dne 11.10.2012 v 11.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že občanka z Holosmetek, Zdiby má na zahradě zatoulaného psa. Na místo byl vyslán strážník okrskář a vedoucí komunální údržby obce. Pes byl zajištěn a převezen do objektu Obecního úřadu Zdiby. Za pomoci čtečky nalezl strážník čip a vyrozuměl příslušný registr. Majitel psa byl dohledán a bylo zahájeno přestupkové řízení. Pes byl poté předán majiteli.

                              

Dne 11.10.2012 v 18.35 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda a také Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje o požáru rodinného domu v lokalitě Okružní, Zdiby. Na místo požáru přijely jednotky hasičů ze Zdiby, Neratovic, Prahy a Klecan. Již při příjezdu bylo zřejmé, že nehoří rodinný dům, ale dochází k pálení dřevěných trámů ukrajinským občanem za plotem jeho nemovitosti. Strážník motohlídky zajistil místo požáru, svědky, pachatele a provedl fotodokumentaci. Muž byl řádně poučen o povinnosti pálení hlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

          

Dne 11.10.2012 v 8.00 hod. předal místostarosta obce Zdiby na Úřadovnu OP Zdiby nalezenou tašku s osobními doklady manželů a to s trvalým pobytem v Praze. Doklady nalezl občan mezi obcí Zdiby a Líbeznice. Službu konající velitel OP Zdiby za pomoci Evidence obyvatel ČR a Dálkového přístupu do katastru nemovitostí ČR dohledal rekreační nemovitost manželů ve Zdibech. Strážník okrskář neprodleně poté doklady manželům předal.

                           

Dne 27.9.2012 v 8.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna projíždějícím zastupitelem obce Zdiby Ing. Petrem Dubským, že v lokalitě u Přemyšlenského rybníka ve Zdibech došlo k dopravní nehodě. Na místo byl vyslán k zajištění místa dopravní nehody strážník okrskář. Vzhledem k poškození lampy veřejného osvětlení musela být na místo povolána hlídka dopravních policistů z Vinoře a technická pohotovost společnosti ELTODO.

           

Dne 26.9.2012 od 8.30 hod. doprovázel strážník okrskář Obecní policie Zdiby děti ze Základní školy Zdiby na cestě do kostela Povýšení sv. kříže ve Zdibech. Strážník zajišťoval i bezpečné přecházení dětí po přechodech.

          

Dne 25.9.2012 v 7.08 hod. byl na Úřadovnu Obecní police Zdiby předán nalezený řidičský průkaz ženy s trvalým bydlištěm v hlavním městě Praze a to na Černém mostě. Strážník okrskář při cestě do místa bydliště se marně snažil ženu na Černém mostě vyhledat. Další den provedl dle získaných informací místní šetření v oblasti Brnky. V jedné z chat nalezl přítele této ženy a ženu poté kontaktoval. Stále platný "řidičský průkaz" ženě předal.

                                            


Dne 24.9.2012 v 15.30 hod. zajistila hlídka strážníků Obecní policie Zdiby neznámého muže, který před Městským úřadem v Klecanech budil veřejné pohoršení. Muž byl za pomoci donucovacích prostředků předveden k podání vysvětlení na Úřadovnu OP a následně bylo zjištěno, že se jedná o nebezpečného pohřešovaného pacienta z Prahy. Muž utekl z Psychiatrické léčebny v Bohnicích a vydal se okolo řeky Vltavy přes Zdiby do Klecan. Bylo vyrozuměno Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a Místní oddělení Policie ČR - Bohnice. Strážníci OP Zdiby byli upozorněni, že muž již jednou napadl posádku záchranné služby a při policejní eskortě se pravidelně pokouší o útěk. Na Úřadovnu OP Zdiby byla povolána Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje a muž byl pod dohledem strážníků bezpečně převezen do Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

                  

                

Dne 18.9.2012 v 11.40 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obecní policií Líbeznice, že byla vyslána Operačním střediskem Policie ČR - Středočeského kraje k dopravní nehodě na komunikaci Líbeznice - Zdiby. První pomoc posádce vozidla poskytla projíždějící sanitka. Místo nehody zajistili strážníci OP Zdiby a Líbeznice za pomoci profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - stanice Neratovice.

          

Dne 16.9.2012 od 14.00 hod. uskutečnil strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci s jednotkou dobrovolných hasičů obce Husinec přednášku pro děti z místní Základní školy na téma střelba ze vzduchovky.

                    

Dne 15.9.2012 od 7.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s jednotkou dobrovolných hasičů města Klecany, obce Husinec, města Roztoky a MČ Suchdol veřejný pořádek při konání kulturní akce "Slavnosti pravého a levého břehu" v Klecánkách.
V 15.30 hod. došlo k seskoku parašutistů do řeky Vltavy a za pomoci člunů OP Zdiby a jednotky hasičů MČ Suchdol se podařilo dostat všechny parašutisty bezpečně na břeh.

           

           
          
           
 

Dne 14.9.2012 v 9.30 hod. předal strážník okrskář v obci Větrušice místnímu občanovi jeho nalezenou peněženku a občanský průkaz. Občan byl okraden při cestě z Prahy do místa bydliště v autobuse ČSAD.

                                                 

Dne 13.9.2012 v 16.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda o vážné dopravní nehodě na komunikaci Do Klecánek, pachatel pod vlivem alkoholu s otevřenou zlomeninou horní končetiny je na útěku. Na místo byla byla vyslána hlídka strážníků a policistů, včetně posádek Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Pachatel s 2,42 promile byl zajištěn ve křoví u řeky Vltavy.

         

Dne 12.9.2012 od 16.00 hod. na základě vyhlášeného "Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR"  na ČT 24 a veřejné výzvy 1. náměstka MV ČR pro starosty se zřízenou obecní policií, začali strážníci OP Zdiby s okamžitou platností provádět kontrolní akce ve stáncích a upozorňovat na zákaz prodeje a rozlévání alkoholu nad 30 %. Při kontrolách strážníci úzce spolupracovali s policisty z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Kontroly strážníků pokračovali i v dalších dnech v souladu s vyhlášením dalšího mimořádného opatření, zákazu prodeje, nabízení alkoholu od 20 %, včetně. Hlídka policistů při kontrole zjistila výskyt závadového alkoholu, možných padělků v potravinách v Klecanech a Zdibech na místo byla přivolána Celní správa. Hlídka strážníků zajistila v Klecanech a Zdibech několik případů drobného porušení mimořádného opatření č. 1 a č. 2.
Laboratoř nepotvrdila (26.9.2012) výskyt závadového metylalkoholu v potravinách v Klecanech a Zdibech !

        

Dne 8.9.2012 od 9.00 hod. do 21.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby ve spolupráci s jednotkou dobrovolných hasičů obce Zdiby a pracovníky Obecního úřadu Zdiby veřejný pořádek a silniční dohled při konání kulturní akce - II. Historický den obce Zdiby. K narušení veřejného pořádku nedošlo a nikdo nebyl zraněn.

           

          

Dne 6.9.2012 v 11.50 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna Obecním úřadem Zdiby, že mají v kanceláři zajištěného toulavého psa. Strážník motohlídky za pomoci čtečky čipů a opětovně Psího útulku Trója dohledal data majitele. Tento pejsek již byl 8 x ubytován v útulku Městské policie Praha. Ve večerních hodinách byl pes na Úřadovně Obecní policie Zdiby předán a s majitelem z Brnek zahájil strážník přestupkové řízení.

                         

Dne 6.9.2012 v 9.50 hod. bylo na Úřadovnu Obecní policie Zdiby předáno zatoulané štěně německého ovčáka. Za pomoci čipu a Psího útulku Trója byla dohledána majitelka. Přestupkové řízení bylo strážníkem zahájeno.

                                               

Dne 6.9.2012 v 8.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR o dopravní nehodě na komunikaci z obce Zdiby do obce Bořanovice. Strážníci motohlídky na místě nalezli opuštěné vozidlo ve škarpě komunikace. Na místo byla strážníky povolána hlídka dopravních policistů z Vinoře. Místo nehody bylo strážníky uzavřeno.

          

Dne 5.9.2012 v 16.45 hod. se strážníci motohlídek zaměřují v rámci dodržování obecně závazné vyhlášky obce Zdiby o konání technoparty i na kontrolu toulajících podezřelých osob v územní působnosti Obecní policie Zdiby.

                                

Dne 4.9.2012 v 16.30 hod. strážník motohlídky Obecní policie Zdiby převzal nalezenou žákovskou peněženku. Ta byla nalezena místní občankou na zastávce autobusu v obci Zdiby. Za pomoci mobilního dálkového přístupu do evidence obyvatel v policejním motocyklu byla žákyně dohledána a peněženka byla předána rodičům.

                                                

Dne 3.9.2012 od 6.45 hod. v prvním školním dni zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled u Základní a mateřské školy ve Zdibech, v Husinci a na nově vybudované křižovatce Pražská x Průběžná, Zdiby.

          

                              

Dne 2.9.2012 v 8.35 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby v místě bydliště vyrozuměn občanem, že na komunikaci Pražská za Celním úřadem leží po dopravní nehodě s nákladním vozidlem motocykl a zraněný řidič. Velitel na policejním motocyklu se okamžitě dostavil na místo, povolal Zdravotnickou záchrannou službu, vyrozuměl operační středisko Policie ČR - Středočeského kraje a zajišťoval první pomoc až do příjezdu záchranné služby.

           

Dne 1.9.2012 v 16.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna operačním střediskem Policie ČR - Středočeského kraje o havárii na kanalizační síti v oblasti Průběžná, Šulkovna. Strážník motohlídky se dostavil na místo a spatřil bublající kaluž odpadní vody nad víkem kanálu. Neprodleně vyrozuměl správce kanalizace. Dne 3.9.2012 byly provedeny výkopové práce a bylo zjištěno, že v trubce kanalizace se nachází část kmene stromu.

           

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz