Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2012, leden - duben:

Dne 30.4.2012 od 19.00 hod. do ranních hodin prováděl velitel OP Zdiby kontrolu veřejného pořádku při konání čarodějnic ve Zdibech, Klecanech, Husinci a Větrušic. K narušení veřejného pořádku došlo v Klecánkách, kde došlo k rvačce mezi mládeží, ve Zdibech kde došlo k napadení dívky rodiči pod vlivem alkoholu, na Nové poště kde se pohyboval nahý muž a v Klecanech u hřbitova kde byl rušen opilci noční klid. Velitel OP poskytl ve večerních hodinách i součinnost útvarům Policie ČR a Celní správy ČR při provádění úkonů v trestním řízení.

          

Dne 30.4.2012 v 17.07 hod. spatřila motohlídka Obecní policie Zdiby a Líbeznice další požár opodál. Muž zde pálil přímo u pole větvě a oheň udržoval za pomoci benzínu v kanystru. Muž byl upozorněn, že je vydaná výstraha na nebezpečí požáru. O dalším požáru byl vyrozuměn Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

        

Dne 30.4.2012 v  16.20 hod. spatřil strážník motohlídky Obecní policie Zdiby za dálnicí D8 velký černý kouř. Ve směru na Beckov bezdomovci zapálili bývalé silo JZD a opodál stojící nemovitost. Na místo byli povoláni hasiči ze stanice Neratovice, Aero Vodochody a několik dobrovolných sborů. Místo zajistila Obecní policie Líbeznice.

      

Dne 30.4.2012 od 15.45 hod. zajišťovala hlídka Obecní policie Zdiby bezpečný doprovod dětí, rodičů, usměrňování dopravy a veřejný pořádek při konání kulturní akce "Cesta za pokladem čarodějnic" ve Zdibech.

               

Dne 30.4.2012 v ranních hodinách došlo k dopravní nehodě v lokalitě Průběžná x Na Lada, Zdiby. Řidič zdemoloval dopravní značku u přechodu pro chodce a z místa ujel. Oprava byla provedena komunálními pracovníky obce Zdiby. Řidiči hrozí pokuta až do výše 5 000, - Kč a ztráta 7 bodů. Po totožnosti řidiče se pátrá !

                     

Dne 27.4.2012 v 11.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Povodím Vltavy, že došlo k dopravní nehodě na komunikaci Do Klecánek, Klecany. Na místo byla vyslána hlídka strážníků a zajistila místo dopravní nehody. Řidič modrého vozidla tov. zn.  Ford Mondeo zaparkoval na náměstí Třebízského v Klecanech a vozidlo náhle sjelo z kopce, poté narazilo do dopravní značky. Strážníci na místo povolali dopravní policisty z Vinoře.

                      

Dne 26.4.2012 od 8.00 hod. říční hlídka Obecní policie Zdiby začala kontrolovat rozsáhlé chatové oblasti okolo řeky Vltavy. Strážníci se především zaměřují na preventivní hlídkovou činnost,  kontrolu bezdomovců a pátrání po hledaných, pohřešovaných  osobách. V letošním roce bude říční hlídka  zajišťovat i veřejný pořádek při konání kulturních akcí na řece Vltavě. K rapidnímu nárůstu počtu přítomných obyvatel o stovky, ale i nově hlášených událostí  dojde v průběhu roku 2012 po dokončení cyklostezky Troja - Zdiby - Klecánky. Zejména se bude jednat o porušení zákazu vjezdu pro motorová vozidla, nehody cyklistů a dalších účastníků, jízdu pod vlivem alkoholu.

                  

Dne 25.4.2012 v 18.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na tísňovou linku "158" bylo oznámeno nalezení psa, který vběhl do rodinného domu v lokalitě V Remízkách, Zdiby. Na místo byl vyslán strážník okrskář a za pomoci čtečky nalezl u pejska čip. Následně byl dohledán majitel a byla uložena bloková pokuta za porušení obecně závazné vyhlášky obce Zdiby.

                                                                    

Dne 25.4.2012 v 10.14 hod. byla Obecní policie Zdiby datově vyrozuměna Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o požáru ve skladech nábytku v lokalitě Pražská, Zdiby. K zajištění bezproblémového průjezdu jednotek požární ochrany na místo "mimořádné události" byly k usměrňování dopravy vyslány dvě hlídky strážníků. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, jednotka profesionálních hasičů ze stanice Neratovice. Řídící důstojník z Hasičského záchranného sboru ČR a velitel stanice Neratovice účastníky seznámil, že proběhlo námětové cvičení s kladným výsledkem pro obec Zdiby.

           

Dne 23.4.2012 ve 13.00 hod. vykonával strážník okrskář kontrolu skládky v obci Větrušice a našel registrační značky. Po provedení lustrace bylo zjištěno, že registrační značky jsou odcizené. Dle pokynu dozorčího policisty provedl fotodokumentaci nálezu a registrační značky převezl na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

                        

Dne 18.4.2012 v 6.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Přemyšlenského rybníka ve Zdibech běhá opuštěný pes a štěká na děti. Na místo byla vyslána motohlídka, která psa zajistila u zastávky ČSAD. Pes byl poté převezen komunálním pracovníkem na Obecní úřad Zdiby. Bylo provedeno vyhlášení "nálezu psa" v obecním rozhlase. Majitel psa se dostavil na obecní policii a bylo zahájeno přestupkové řízení.

                       

Dne 17-19.4.2012 se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili ve spolupráci s dopravními policisty Policie ČR - Praha venkov "Dopravně bezpečnostní akce TISPOL". Na základě uzavřené koordinační dohody s Policií ČR byly nasazeny společné hlídky strážník a policista. Akce byla zaměřena na bezpečnostní pásy, alkohol a rychlost.

                           

Dne 15.4.2012 v 7.45 hod. projížděl velitel Obecní policie Zdiby městem Klecany a spatřil novou černou skládku uprostřed pole mezi komunikacemi  V Honech, Zdibsko. Z místního šetření bylo zjištěno, že černá skládka byla založena v noci ze dne 14.-15.4.2012 řidičem modrého tahače s kontejnerovou vanou a vlekem. Toto vozidlo bylo spatřeno občanem dne 14.4.2012 jak odbočuje přes závoru k bývalé Klecanské silážní jámě. Na černé skládce poté strážník okrskář zajistil důkazní materiály a zpracoval dokumentaci pro oznámení věci. Místostarosta města Klecany následně podal trestní oznámení na Obvodním oddělení Policie ČR - Odolena Voda, které však policisté zatím kvalifikují jako přestupek dle § 47, odst. 1, písm. h), zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za neoprávněné založení skládky hrozí od přestupkové komise MÚ Klecany pokuta až 50 000 - Kč.

               

Dne 12.4.2012 v 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna starostkou obce Větrušice, že řidič nákladního vozidla poškodil v obci dopravní značku - zrcadlo a z místa dopravní nehody ujel. Na místo byla vyslána hlídka strážníků okrskářů, která zajistila RZ, svědky a vyrozuměla Dopravní inspektorát Policie ČR Praha - venkov.

                                 

Dne 8.4.2012 v 9.45 hod. byl  velitel OP Zdiby vyrozuměn občankou ze Zdib, že pohřešuje svého syna. Naposledy byl spatřen dne 6.4.2012 v odpoledních hodinách v restauraci v obci Zdiby a poté v Husinci. Velitel vyrozuměl Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a provedl šetření v restauracích ve Zdibech, Klecanech a Husinci. Dne 9.4.2012 vyhlásila Policie ČR pátrání po pohřešovaném. Dne 10.4.2012 byli strážníci kontaktováni kriminalisty Policie ČR Praha s žádostí o ztotožnění muže, který podlehl zraněním po tragické vlakové nehodě ze dne 6.4.2012 v Podbabě na Praze 6. Velitel dle žádosti kriminalistů následně vyrozuměl rodiče a na místo povolal lékaře Záchranné služby Středočeského kraje. V Ústřední vojenské nemocnici na Praze 6 poté provedl velitel a strážník okrskář dle žádosti rodičů a kriminalistů potvrzení totožnosti muže. Další info z tisku zde !

                    

Dne 7.4.2012
se velitel Obecní policie Zdiby na motocyklu
Harley - Davidson a několik občanů ze Zdib na různých motocyklech zúčastnili jako každoročně zahájení motocyklové sezóny "Jízda Praha - Poděbrady". Bezpečný průjezd několikakilometrové kolony motocyklů zajišťovaly hlídky Policie ČR - Praha, Policie ČR - Středočeského kraje a Městské policie Poděbrady. Na Lázeňské kolonádě v Poděbradech se uskutečnila výstava motocyklů.

                   

Dne 7.4.2012 vyšlo březnové číslo Zdibského zpravodaje. Na základě žádosti místních občanů byla opětovně zavedena rubrika "Z deníku policie", kde jsou uvedeny zajímavé události. Na straně č. 4 je rozhovor s velitelem Obecní policie Zdiby -
"Státní jednotky přijedou a odjedou, ale my na místě zůstáváme až do konce".

                   
 

Dne 4.4.2012 v 18.45 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna, že u přívozu v Klecánkách muž pod vlivem alkoholu nadával občanům a poté skočil do Vltavy. Na místo byl vyslán strážník, který vykonával odpolední službu. Zraněný muž byl z řeky vyloven převozníkem a strážníkem. Velitel OP se dostavil na místo vyrozuměl Záchrannou službu Středočeského kraje a povolal do služby dalšího strážníka. Zraněný agresivní muž fyzicky napadal strážníky, záchranáře, pokusil se o útěk, byl vulgární, odmítal ošetření a chtěl pomočit sanitku. Okamžitě byl velitelem zpacifikován a zajištěn pouty. Muž nebyl schopen provést dechovou zkoušku. Strážníkům a záchranářům přijela na pomoc i hlídka obvodních policistů. Muž byl sanitkou převezen za asistence strážníků a policistů do nemocnice Na Bulovce, kde byl pro svoje agresivní chování střežen. Muž odmítl lékařské vyšetření a byl opětovně za asistence převezen na Záchytnou stanici na Bulovce. Byla provedena krevní zkouška s výsledkem 2,55 promile. Po vystřízlivění bylo s mužem na Úřadovně OP Zdiby zahájeno přestupkové řízení.

         

       

Dne 4.4.2012 od 16.00 hod. strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci se starostkou obce Větrušice paní Soňou Zádovou prováděl kontrolu černých skládek v katastru Větrušic. Na první skládce nalezl fakturační údaje, které vedly k ustanovení pachatele přestupku a na druhé skládce nalezl odcizené osobní doklady.

          

Dne 3.4.2012 v 16.10 hod. spatřili strážníci při výkonu hlídkové služby nad obcí Zdiby černý dým a to u dálnice D8. Strážníci během několika minut nalezli místo požáru a vyrozuměli operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místo přijely jednotky hasičů ze Zdib, Neratovic, Březiněvsi, Argentinské a hlídka policistů z PMJ Praha. Po ohledání bylo zřejmé, že zde bezdomovci opalovali kabely.

   
     

       

Dne 31.3.2012 od 12.30 hod. zajišťoval strážník motohlídky veřejný pořádek a silniční dohled při konání kulturní akce "Malované svátky 2012, Zdiby, Klecany, Husinec, Klíčany, Máslovice". Jedním z partnerů byl i Středočeský kraj zastoupený radním pro oblast  školství PaedDr. Milanem Němcem. Další info na www.malovanesvatky.cz.

  
     

Dne 30.3.2012 v 16.51 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje o požáru sklepa v nemovitosti v lokalitě Průběžná, Zdiby. Na místo byl vyslán strážník okrskář k usměrňování dopravy při zásahu jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby. Nikdo nebyl zraněn.

          

Dne 29.3.2012 od 11.15 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby silniční dohled a veřejný pořádek při konání vzdělávacího programu rybáře Jakuba Vágnera pro děti ze Základní školy Zdiby, Klecany, Husinec a Líbeznice, www.prirodadoskol.cz. Přednášku ve Zdibech navštívil i ministr zemědělství Ing. Petr Bendl.

           

Dne 28.3.2012 v 19.44 hod. přiběhl na konající zasedání zastupitelstva obce Zdiby komunální pracovník a informoval velitele OP, zastupitele obce, že na autobusové zastávce u ubytovny na Průběžné, Zdiby se povaluje muž pod vlivem alkoholu a nadává kolemjdoucím občanům. Velitel muže zajistil, přivolal strážníka okrskáře a předal rodičům, protože na záchytné stanici nebylo volné lůžko. S mužem bylo zahájeno přestupkové řízení.

                                   

Dne 28.3.2012 v 10.25 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna místní občankou, že se v lokalitě K Holosmetkům, Zdiby pohybuje bezdomovec a otvírá popelnice u rodinných domů. Na místo byl vyslán strážník okrskář, který prověřil totožnost muže a následně bezdomovce vykázal z této lokality.

                                        

Dne 27.3.2012 ve 13.45 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8",  že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkové trenky. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Velitel Obecní policie Zdiby následně uložil blokovou pokutu.

                         

Dne 26.3.2012 v 15.40 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že na křižovatce Pražská x Průběžná ve Zdibech se nachází na komunikaci překážka silničního provozu a to pytel se stavebním odpadem. Na místo byla vyslána motohlídka. Strážník pytel z komunikace odstranil a povolal komunální údržbu obce Zdiby.

                                 

Dne 26.3.2012 v 8.00 hod. bylo na Obecní policii Zdiby telefonicky oznámeno, že se v rekreační nemovitosti v lokalitě Holosmetky, Zdiby nacházejí odcizené věci. Strážník vyrozuměl Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a z místní znalosti vytipoval možnou chatu. Společná hlídka strážníků a policistů poté provedla zákrok.

          

Dne 25.3.2012 ve 21.35 hod. spatřil strážník muže, který před restaurací Na Růžku ve Zdibech nesrozumitelně křičí. Muž byl pod vlivem alkoholu a z nosu mu tekla krev. Strážník prověřil totožnost muže slovenské národnosti a obsluha restaurace poskytla ošetření. Po vystřízlivění bude s mužem zahájeno přestupkové řízení.

                         

Dne 25.3.2012 ve 20.07 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje o požáru čtyřkolky v lokalitě Pražská u Celního úřadu Zdiby. Na místo byla vyslána motohlídka OP Zdiby, jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka státních hasičů ze stanice Neratovice. Řidič nebyl zraněn.

          

Dne 25.3.2012 od 15.00 hod. bylo provedeno vylovení kmenů a větví z hladiny Přemyšlenského rybníka ve Zdibech za pomoci člunu Obecní policie Zdiby, jednotky dobrovolných hasičů a pracovníků obce Zdiby.

           

Dne 23.3.2012 ve 12.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna starostkou obce Větrušice, že u komunikace Hlavní, Větrušice leží muž. Velitel na místě zjistil, že muž je pod vlivem alkoholu a není zraněn. Po vzbuzení začal být agresivní a pokusil se o útěk po komunikaci před projíždějícím autem. Okamžitě byl velitelem připoután k plotu. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,74 promile alkoholu. Na místo byli povoláni další strážníci.

          

Dne 23.3.2012 v 11.15 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby požádána zástupcem velitele jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby o přivezení čtečky na čipy do lokality Chaberská, Zdiby, Praha  kde byl u účelové komunikace nalezen pes. Současně byla o nálezu zatoulaného psa (již na území Prahy) vyrozuměna Městská policie hl. m. Prahy na linku "156".  Pes byl následně předán šťastné majitelce z Dolních Chaber, Praha 8.

                                    

Dne 21.3.2012 v 15.00 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8",  že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkové tkaničky do bot . Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Velitel Obecní policie Zdiby následně uložil blokovou pokutu.

                              

Dne 21.3.2012 ve 12.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna postupně několika občany, že  u fotbalového hřiště ve Zdibech leží zmatená žena a nadává dětem. Velitel OP Zdiby z místa vyrozuměl Záchrannou službu Středočeského kraje a následně strážníci okrskáři čekali na Průběžné na příjezd sanitky z lékařem z výjezdového stanoviště Neratovice. Žena byla vyšetřena lékařkou a dobrovolně se podrobila na žádost velitele OP dechové zkoušce s výsledkem "3,62" promile alkoholu. Poté žena odmítla spolupracovat, byla ke strážníkům vulgární a lékařka doporučila převoz na záchytnou stanici. Po dohodě velitele OP a lékaře Záchytné stanice Na Bulovce byla žena s trvalým bydlištěm v Praze převezena vozidlem Obecní policie Zdiby na Záchytnou stanici Na Bulovce. Po vystřízlivění ženy bude na Úřadovně OP Zdiby zahájeno přestupkové řízení.

            

          

Dne 20.3.2012 v 19.46 hod. byla Obecní policie Zdiby datově vyrozuměna operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o velkém požáru nákladního vozidla na Pražské ve Zdibech. Již při příjímání datové zprávy bylo slyšet hlasité výbuchy pneumatik a viditelné vysoké plameny nad obcí. Na místě jako první zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby, poté profesionální jednotka Praha - Argentinská a Neratovice. K požáru došlo při tažení nákladního vozidla na tyči a požár nahlásil místní občan, který stál před restaurací Na Růžku. Vedoucí OP Zdiby provedl u řidičů negativní dechové zkoušky a s policisty uzavřel komunikaci. Usměrňování provozu probíhalo až do 23.00 hod. kdy bylo nákladní vozidlo odtaženo.

    
     

          

Dne 20.3.2012 v 10.14 hod. byla Obecní policie Zdiby datově vyrozuměna Dálničním oddělením Policie ČR - Nová Ves, že na dálnici D8 došlo k dopravní nehodě a připravuje se odklon dopravy přes Zdiby. Doprava byla poté kyvadlově řízena v lokalitě sjezdu z dálnice na Zdiby a na kruhovém objezdu Nová Pošta policisty a strážníky.

           

Dne 18.3.2012 v 16.15 hod. byla na linku "158" oznámena hádka sousedů z lokality Zlatý kopec ve Zdibech. Sousedi se nemohli dohodnout komu patřil pokácený strom. Operační středisko Policie ČR - Správy středočeského kraje na místo vyslalo službu konajícího strážníka, který ztotožnil účastníky hádky a spor vyřešil.

                              

Dne 16.3.2012  byl nalezen v lokalitě přívozu v Klecánkách, Klecany občanský průkaz. Strážníkům Obecní policie Zdiby se nepodařilo dohledat majitele a proto byl poté odeslán na příslušný úřad městské části v Praze.

                                                                    

Dne 16.3.2012 odeslal velitel Obecní policie Zdiby celkem 18 návrhů  na nařízení výkonu rozhodnutí v celkové výši 25 000, - Kč na příslušný exekutorský úřad. Při blokovém řízení (pokuta na místě nezaplacená, složenka) dostane přestupce od strážníka speciální "Poučení o způsoby platby a možné exekuci". Přesto pokutu nezaplatí.

                           

Dne 15.3.2012 ve 14.25 hod. vykonával strážník motohlídky Obecní policie Zdiby silniční dohled v lokalitě kruhového objezdu Nová Pošta ve Zdibech u dálnice D8. Náhle spatřil dvě vozidla Záchranné služby Středočeského kraje, která zastavila na dálnici a poté záchranáře na krajnici. V radiostanici uslyšel "stojíme a začínáme rodit". Strážník motohlídky zajistil záchranářům bezpečný porod chlapečka na dálnici D8.

                     

Dne 13.3.2012 ve 14.30 hod.
byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8",  že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkové sluneční brýle. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Strážník okrskář následně uložil blokovou pokutu.

                            

Dne 12.3.2012 v 11.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna několika občany z Brnek, že v lokalitě Na Návsi, Zdiby hoří kontejner s odpadky. Bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě zasahovala jednotka hasičů ze Zdib a z Neratovic. Po pachateli se pátrá.

                    

Dne 10.3.2012 v 15.45 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn místním občanem a obsluhou hospody Na Růžku, Zdiby o dopravní nehodě. Mladý muž nezvládl průjezd křižovatkou Pražská x Průběžná a narazil do ochranných palisád u hospody. Velitel na místě provedl dechovou zkoušku s negativním výsledkem, prověřil totožnost a vzhledem k poškození majetku obce povolal hlídku dopravní policie k vyšetření nehody.

         

Dne 8.3.2012 v 6.30 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že došlo k dopravní nehodě na křižovatce Pražská x Průběžná, Zdiby. Řidič autobusu ČSAD narazil do osobního vozidla, které zastavilo na tzv. stopce. Nikdo nebyl zraněn, škoda nedosahovala 100 000, - Kč a nehodu bylo možno na místě vyřešit sepsáním "Záznamu o dopravní nehodě". S tímto řešením velitele OP Zdiby řidič ČSAD nesouhlasil a požadoval příjezd dopravní policie. Jako vždy doprava na křižovatce poté zkolabovala. Policie ČR se na místo dostavila v 8.30 hod.

           

Dne 5.3.2012 od 9.00 hod. (i v dalších dnech) zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby usměrňování dopravy při kácení stromů komunálními pracovníky obce Zdiby na hrázi rybníka na Soběslavově náměstí ve Zdibech.

     
     

Dne 5.3.2012 ve 13.30 hod. kontroloval strážník motohlídky lokalitu Třebízského nám. v Klecanech a spatřil tři muže v zastávce ČSAD konzumující alkohol. Jeden z mužů budil veřejné pohoršení a provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,70 promile alkoholu. Po vystřízlivění bude z muži zahájeno přestupkové řízení.

                             

Dne 3.3.2012 od 13.00 hod. vykonávali vedoucí strážníci Obecní policie Zdiby a Líbeznice společnou sobotní hlídkovou službu na policejních motocyklech. Ve 14.55 hod. byli vyrozuměni o těžké dopravní nehodě mezi obcí Líbeznice a Předboj. Komunikace v délce 1 km musela být uzavřena z důvodu zásahu jednotek hasičů.

          

Dne 2.3.2012 v 7.30 hod. vykonával strážník okrskář Obecní policie Zdiby kontrolu veřejného pořádku u Základní a mateřské školy ve Zdibech. Náhle spatřil neznámého muže, který zde začal vykonávat potřebu (močil) před zrakem ředitelky školy a dětí. Strážník okrskář muže předvedl na Úřadovnu OP Zdiby a udělil blokovou pokutu.

          

Dne 29.2.2012 v 9.30 hod. byla Obecní policie Zdiby postupně telefonicky vyrozuměna několika občany, že v obci Větrušice hoří křoví v ovocném sadu Zemědělského družstva Klecany. Na místo vyjela hlídka strážníků vybavená džberovou stříkačkou, hasicím zádovým vakem a jednotka podnikových hasičů ÚJV Řež. Následně bylo zjištěno, že pracovnicí sadu likvidují kořeny a větve. Pálení bylo řádně oznámeno na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ale do aplikace pálení nebyla událost zaznamenána. Aplikace pálení HZS zde !

                          

Dne 27.2.2012 ve 14.30 hod. zajistili strážníci Obecní policie Zdiby v přímé spolupráci s operačním střediskem Policie ČR - Středočeského kraje tři pachatele, kteří zneužívali tísňovou linku "158" Policie ČR. Pachatelé oznamovali z telefonní budky v lokalitě U Školy, Klecany různé závažné události (23.2.2012 vážná dopravní nehoda, 22.2.2012 úmrtí matky). Pachatelé byli převezeni na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

           

Dne 23.2.2012 v 16.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna Policií ČR, že v lokalitě U Školy, Klecany došlo k vážné dopravní nehodě. Na místo byly vyslány dvě hlídky strážníků. Žádná nehoda nebyla nalezena, pouze vyvěšené sluchátko v telefonní budce. Opětovaně byla zneužita policejní tísňová linka "158".

                             

Dne 23.2.2012 ve 14.15 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna pracovnicí Městského úřadu Klecany o nálezu psa s žádostí o přečtení čipu. Strážník motohlídky OP Zdiby se dostavil na místo, čip načetl a vyrozuměl majitele psa z obce Zdiby. Byla uložena bloková pokuta pro porušení vyhlášky o volném pohybu psů.

                                  

Dne 22.2.2012 v 18.50 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna Policií ČR, že z  telefonní budky v Klecanech byl na tísňovou linku "158" přijat telefonát. Z telefonátu vyplynulo, že dítě oznamuje náhlé úmrtí matky a žádá o pomoc.  Na místo byly vyslány tři hlídky strážníků a hlídka Policie ČR - Odolena Voda. Byla provedena kontrola všech telefonních budek v Klecanech a byla ztotožněna předmětná budka. Žádné dítě nebylo nalezeno a k úmrtí nedošlo. Jednalo se o anonymní telefonát, který zneužil policejní tísňovou linku.

          

Dne 22.2.2012 v 11.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, místní občankou důchodkyní z lokality K Rokli, Zdiby, že neznámá žena jí chce vystěhovat z domu a odvézt domácí zvířata. Na místo byly vyslány dvě hlídky strážníků. Neznámá zmatená žena tvrdila, že jí nemovitost důchodkyně prodala a předložila kupní smlouvu na dům v lokalitě Jílové, Praha- západ. Zmatená žena neustále strážníkům vyhrožovala. Po ztotožnění osoby byla zmatená žena předána své matce bydlící ve Zdibech. Záchranná služba nebyla volána.

                     

Dne 22.2.2012 v 10.00 hod. byl strážník motohlídky Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že v lokalitě Nad Mezí, Zdiby se pohybuje toulavý pes. Strážník se dostavil na místo, psa zajistil a požádal o převoz do "obecního kotce" vedoucího komunální údržby. Strážník následně dohledal majitele psa a uložil blokovou pokutu.

          

Dne 21.2.2012 v 16.15 hod. vykonával strážník okrskář Antonín Kopecký z Obecní policie Zdiby kontrolu veřejného pořádku v lokalitě Holosmetky. Na komunikaci s názvem K Holosmetkům byl kontaktován ženou s kočárkem a ta uvedla, že ji sleduje nějaký podezřelý muž. Bulharský bezdomovec bez dokladů nebyl schopen své jednání vysvětlit a k prokázání totožnosti byl předveden na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

          

Dne 21.2.2012 v 15.00 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna Policií ČR, že na linku tísňového volání "158" byla nahlášena rvačka řidičů na úzké komunikaci K Holosmetkům, Zdiby. Na místo byla vyslána hlídka strážníků Obecní policie Zdiby a hlídka policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

                         

Dne 20.2.2012 v 8.40 hod. strážník Obecní policie Zdiby nařídil odtah osobního vozidla tov. zn. Mercedes, RZ 6A5 0042 z komunikace Pražská, Zdiby. Vozidlo zde tvořilo překážku silničního provozu celkem 3 týdny.

                

Dne 14.2.2012 obdržel Obecní úřad Zdiby děkovný dopis od kriminalistů Policie ČR Praha venkov. Z dopisu: Vážená paní starostko, Vaši strážníci významnou měrou přispěli k objasnění sériové majetkové trestné činnosti na úseku krádeží motorových vozidel, krádeží vloupáním do motorových vozidel a krádeží věcí z objektů v různých regionech Středočeského kraje. Máme zájem nadále spolupracovat při objasňování trestné činnosti.

                              

Dne 8.2.2012 v 15.30 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby Karel Šedivec požádán o pomoc pracovníkem Zoologické zahrady v Troji při odchytávání plameňáka v lokalitě Klecánky, Klecany. Včasným zásahem všech účastníků se podařilo plameňáka zachránit a převést do ZOO Praha - Troja.

                             

Dne 8.2.2012 v 8.20 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o vážné dopravní nehodě v lokalitě Na Návsi, Zdiby - Brnky. Velitel OP Zdiby na místě ztotožnil účastníky nehody a provedl u řidičů dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Neratovic a dvě vozidla Záchranné služby Středočeského kraje. Vyšetřování nehody si po příjezdu převzali od OP Zdiby dopravní policisté Praha - venkov.

         

Dne 6.2.2012 od 7.30 hod. vykonávala strážnice okrskářka Jiřina Štětková z Obecní policie Zdiby silniční dohled a kontrolu veřejného pořádku u Základní školy v Husinci. Řidič vozidla Škoda Octavia, barva červená byl po opakovaném spáchaném dopravním přestupku několikrát vyzván k předložení ŘP, TP, OP. Řidič strážníci odmítl předložit doklady, rychle nasedl do vozidla a z místa ujel. Následně na pokyn k zastavení vozidla nápisem "STOP" nereagoval a zastavil vozidlo až po zablokování komunikace dalším přivolaným vozidlem OP Zdiby. Muž byl za použití hmatů, chvatů a pout předveden na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda k dalším úkonům.

          

Dne 4.2.2012 v 7.30 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby požádán kriminalisty z Policie ČR - Praha o součinnost při zajištění hledané osoby v chatové oblasti ve Zdibech. Hledaná osoba nebyla v chatě již zastižena a byla zadržena policejní zásahovou jednotkou dne 9.2.2012 až v obci Chodouň na Berounsku. Další informace zde !

                           

Dne 3.2.2012 od 13.00 hod. se strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu příbytků bezdomovců. Obecní policie Zdiby pravidelně kontroluje a eviduje veškeré bezdomovce ve své územní působnosti. V mnoha případech jim i doručuje v trestním řízení pro příslušné soudy. Bezdomovci se k nám přesouvají z Prahy.

          

Dne 31.1.2012 v 10.45 hod. vykonával velitel OP Zdiby silniční dohled a v lokalitě Průběžná, Zdiby u potravin spatřil jedoucí vozidlo tov. zn. Ford kabriolet, barva vínová s rozbitým čelním sklem. V řidiči poznal muže, který 28.12.2011 v obci Líbeznice odcizil několik vozidel a poté byl pronásledován po Líbeznicích, Zdibech, Chabrech, Ďáblicích strážníky a policisty. Na muže byl vydán příkaz k zatčení. Velitel OP Zdiby po 2 km honičce vozidlo zastavil, muže okamžitě spoutal a přivolal policisty ze Služby kriminální policie a vyšetřování Praha venkov.

          

Dne 30.1.2012 v 8.30 hod.  byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Dálničním oddělením Policie ČR - Nová Ves, že u dálnice D8 na příjezdu ke kruhovému objezdu Nová Pošta došlo k vážné dopravní nehodě kamiónu. Na dálnici D8 a na dalších komunikacích se tvoří několika km kolony. Převážený kovový materiál prorazil z nákladového prostoru kamiónu do kabiny řidiče. Několikahodinové kyvadlové řízení provozu na kruhovém objezdu ze všech stran bylo prováděno velitelem strážníků, policisty z dálničního oddělení, dopravními policisty Praha venkov a dopravními policisty Středočeského kraje. Na místo byla povolána těžká vyprošťovací technika TBS, musel být přivezen vysokozdvižný vozík k odstranění kovového materiálu z kabiny řidiče a na konec i nový tahač.

           

           

Dne 24.1.2012 ve 14.15 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8",  že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil nový značkový pásek. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Vedoucí strážník následně uložil blokovou pokutu.

                   


Dne 21.1.2012 od 10.00 hod. se v restauraci U Zdibáka konala Valná hromada "Sboru dobrovolných hasičů Zdiby". Z pozvaných hostů vystoupil velitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - stanice Neratovice a zástupce Okresního sdružení hasičů Praha - východ. Velitel Obecní policie Zdiby hovořil o vzájemné dobré spolupráci jak s jednotkou dobrovolných hasičů ze Zdib tak i jednotkou hasičů ze stanice Neratovice.

      

Dne 19.1.2012 ve 14.35 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8, Zdiby, Klecany", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkový pásek. Na místo byla vyslána součinnostní hlídka strážníků a dopravních policistů. Strážník prověřil totožnost pachatele, muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Poté byla uložena bloková pokuta.

                        

Dne 19.1.2012 od 8.00 hod. byla provedena součinností dopravní akce na základě pokynu zastupitelstva obce Zdiby a to i za nepříznivého počasí. Společné hlídky dopravních policistů Praha venkov a strážníků OP Zdiby měřili rychlost v lokalitě Průběžná x U Cihelny, Zdiby kde 16.4.2009 došlo k vážné dopravní nehodě a ke snížení rychlosti na 30 km/hod. Následně byla sepsána petice a předána vedení obci k přijetí opatření. Při dopravní akci bylo uloženo několik blokových pokut a odhalen tzv. vybodovaný řidič. Dva řidiči nesouhlasili s měřením v této lokalitě a jejich přestupek byl proto oznámen na Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem.

      

Dne 17.1.2012 ve 14.15 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8, Zdiby, Klecany", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil nové značkové tričko. Na místo byla vyslána hlídka silničního dohledu Obecní policie Zdiby, která prověřila totožnost pachatele a zjistila, že zaměstnanec vynášel z objektu odcizené tričko v upravené PVC láhvi od minerálky. Muž nebyl hledaný Policií ČR a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Poté byla uložena bloková pokuta v maximální výši.

                              

Dne 13.1.2012 od 8.30 hod. začali strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby vykonávat i pěší hlídku ve své územní působnosti. Nově budou strážníci nepravidelně hlídkovat před Základní a mateřskou školou v obci Husinec a zajišťovat silniční dohled, včetně kontroly veřejného pořádku dle požadavku Obecního úřadu Husinec.  Obec Husinec přispěje v roce 2012 obci Zdiby finanční částkou 120 000, - Kč na činnost obecní policie. Malá obec Větrušice přispěje částkou 40 000, - Kč a město Klecany 480 000, - Kč. Vybrané pokuty jsou příjmem obce Zdiby.

                             

Dne 12.1.2012 ve 14.20 hod. spatřili strážníci Obecní policie Zdiby vykonávající každodenní silniční dohled v novém vozidle obce Zdiby tov. zn. Mitsubishi Outlander ležící ženu na komunikaci u autobusové zastávky v obci Zdiby. Starší ženě zraněné v oblasti hlavy poskytoval první pomoc manžel místní pošťačky. Strážníci převzali poskytování první pomoci a vyrozuměli operační středisko Záchranné služby Středočeského kraje.

                     

Dne 10.1.2012 se při nepravidelné noční službě strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na silniční dohled, veřejný pořádek a kontrolu restauračních zařízeních v obci Zdiby a Klecany. V obci Husinec bylo zastaveno několik řidičů podezřelých ze spáchání přestupku týkajícího se zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

      

Dne 9.1.2012 v 16.00 hod. vykonával strážník OP Zdiby společnou hlídkovou činnost s dopravními policisty Praha, venkov zaměřenou na dodržování pravidel silničního provozu. V obci Zdiby řidič osobního vozidla náhle zatroubil a něco gestikuloval na hlídku. Policisté vozidlo dojeli v lokalitě za Celním úřadem Zdiby a již po otevření vozidla bylo zřejmé, že řidič je pod vlivem alkoholu. Vzhledem ke spáchání trestného činu si další vyšetřování převzali policisté z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Společné hlídky se budou více opakovat.

         

Dne 9.1.2012 v 13.00 hod. byla hlídka silničního dohledu Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že před Mateřskou školou ve Zdibech došlo k dopravní nehodě a pachatel z místa nehody ujel. Strážníci na místě zadokumentovali poškozené boční zadní pravé dveře vozidla VW Touran. Pachatel odjel ve vozidle bílé barvy, neznámé značky !!!

          

Dne 9.1.2012 v 11.00 hod. byla v obci Líbeznice slavnostně otevřena nová Úřadovna Obecní policie Líbeznice. Rekonstrukce prostor byla provedena svépomocí zejména velitelem OP Líbeznice s minimálními náklady. Současně byla dokončena i rekonstrukce stávající Úřadovny Obecní policie Zdiby, jejíchž sklepní prostory byly poškozeny v roce 2010 lokální povodní. Rekonstrukce byla provedena velitelem OP Zdiby s minimálními náklady.

           

           

Dne 4.1.2012 ve 20.55 hod. byl v obci Zdiby vyhlášen požární poplach, v lokalitě V Údolí, Zdiby hoří chata a kůlna. Na místě zasahovaly jednotky hasičů Zdiby, Praha, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Klecany, dvě vozidla Záchranné služby Středočeského kraje, Obecní policie Zdiby, Policie ČR - Odolena Voda, Policie ČR - Ďáblice. Již v průběhu hašení bylo zřejmé, že oheň byl založen úmyslně. Následující den probíhalo ohledání místa za účasti: vyšetřovatele hasičů z Mělníka, policistů, policejního psa, zdibských strážníků a kriminalistického technika.

           

Dne 3.1.2012 v 13.50 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že došlo k vloupání do hrobky na hřbitově ve Zdibech. Zloději poškodili vrata hrobky, krycí podlahové sklo a rozřezali víka rakví. Naposledy byla hrobka přístupná při vánočních svátcích. Doposud nedošlo k páchání této činnosti na zdibském hřbitově. Nový strážník okrskář Antonín Kopecký se zaměří při pochůzkové činnosti po Zdibech i na každodenní kontrolu hřbitova.

           

Dne 1.1.2012 ve 13.30 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby a vedoucí komunální údržby obce Zdiby, člen jednotky SDH Zdiby vyrozuměn, že v lokalitě U Továrny, Zdiby se nachází zatoulaný pes a pokouší se lidem dostat na parcely. Pes byl zajištěn a bylo provedeno hlášení zdibským rozhlasem. Pes se polekal ohňostroje.

                                     

Dne 1.1.2012 v 10.30 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že u Přívozu Klecánky, Klecany se nachází zraněná labuť. Ke zranění došlo při Silvestrovských oslavách při výstřelů ohňostrojů.  Labuť se zranila v noci o ocelové lano přívozu vedoucí na řekou Vltavou. Přes veškerou snahu převozníka, velitele OP Zdiby, hasiče SDH Zdiby a pracovníků Povodí Vltavy se nepodařilo labuť již zachránit.

                

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz