Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2011, září - prosinec:

V roce 2011 - udělili strážníci blokové pokuty a to v celkové výši 158 200, - Kč. Bylo nařízeno 11 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 291 spisů (oznámení uložení pokuty, oznámení přestupků, vraky, dožádání trestních soudů, úřadů a Policie ČR).
  
Poskytnuté statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR od Obecní policie Zdiby za rok 2011 - tabulka zde ! Zpráva o činnosti OP Zdiby za rok 2011 v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. Zpráva o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, část 1 a část 2 v územním obvodu 24 obcí.
 
Dne 31.12.2011 v 15.10 hod. převzal velitel Obecní policie Zdiby nalezený občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění VZP pana R.S. z Písečné. Oba dva doklady byly odeslány na příslušné instituce.

                                             

Dne 30.12.2011 ve 14.20 hod. byl velitel  Obecní policie Zdiby vyrozuměn Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v průmyslovém areálu "Parku D8", Zdiby, Klecany byla nahlášena bomba. Na místo byla povolána Policie ČR - Pyrotechnická služba, Policie ČR - Odolena Voda, Policie ČR - Brandýs nad Labem, Policie ČR - dopravní inspektorát Vinoř, Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice, Městská policie Odolena Voda, Hasiči Aero, Zdiby, Odolena Voda, Neratovice, Kralupy nad Vltavou a na pomoc byla povolána Policie ČR - Praha, stálá pořádková jednotka až z Prahy 4. Celkem v "Parku D8" zasahovalo 68 - policistů, strážníků a hasičů !

     

Dne 24.12.2011, Štědrý den ve Zdibech byl u zdibských strážníků relativně klidný, pouze foukal silný vítr. Ve 12.20 hod. byla OP Zdiby vyrozuměna, že došlo ke vloupání do garáže v lokalitě Veltěžská, Zdiby. Na místě strážník zjistil, že k vloupání nedošlo. Ve 12.33 hod. přišlo hlášení, že se neznámý pachatel pokouší dostat do objektu Základní školy ve Zdibech, byl to školník. V 16.25 hod. byl strážník vyrozuměn o alarmovém poplachu v šatně Mateřské školy ve Zdibech. Silný vítr otevřel špatně uzavřené staré okno, které strážník poté zajistil.

                                

Dne 23.12.2011, strážníci Obecní policie Zdiby začali využívat ve službě nové vozidlo Mitsubishi Outlander. Jako u všech dopravních prostředků byla montáž majáků provedena svépomocí pod dohledem odborné firmy a obec Zdiby ušetřila nemalé finanční prostředky. Vozidlo SUV bude každodenně vykonávat dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, ale také i provádět kontrolu chatových oblastí. Společnost Auto Palace, která zdibským strážníkům v minulosti darovala osobní vozidlo Hyundai a dva motocykly Honda poskytla obci Zdiby na  toto vozidlo Mitsubishi Outlander slevu ve výši 153 891, - Kč. Vozidlo je financováno úvěrem.

        

Dne 20.12.2011 od 16.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby dohled nad bezpečnostní a plynulostí provozu na pozemní komunikaci Pražská při vystoupení žáků v kostele Povýšení svatého kříže ve Zdibech.

          

Dne 20.12.2011 ve 13.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občankou, že došlo k dopravní nehodě na křižovatce Průběžná x Formanská, Zdiby a to mezi popelářským a osobním vozidlem. Ke zranění účastníků nehody nedošlo. Strážníci zajistili fotodokumentaci, zakreslili postavení vozidel a obnovili silniční provoz.

                        

Dne 19.12.2011 v 8.57 hod. předal velitel OP nalezené doklady staršímu zaměstnanci Pražských služeb a.s. a to u Katastrálního úřadu v Praze. Doklady nalezla poštovní doručovatelka ze Zdib toho času na mateřské a předala na ohlašovnu OP Zdiby. Ve spolupráci s personálním oddělením Pražských služeb a.s. byl muž dohledán.

                                            

Dne 17.12.2011 v 9.46 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn správcem Dolních Kasáren, Klecany, že agresivní muž pod vlivem alkoholu vulgárně, fyzicky napadá ostrahu a dožaduje se vstupu do objektu. Velitel na místě musel použít hmaty, chvaty, údery, kopy a elektrický obušek. Pachatel slovenské národnosti přesto neustále fyzicky napadal velitele, poškozoval majetek města Klecany a pokusil se rychlým během srazit pracovníky ostrahy kasáren.  Velitel agresivního pachatele poté na 1,5 hodiny musel připoutat k plotu. Po vystřízlivění tohoto občana, pracovníka Aholdu bude zahájeno přestupkové řízení.

       

                                          

Dne 16.12.2011 od 9.30 hod. zajistili strážníci okrskáři bezpečný přesun dětí z Mateřské školy Zdiby do kostela Povýšení svatého kříže. Obec Zdiby je rozdělená dvojproudovou komunikací na dvě kulturní části.

         

Dne 15.12.2011 v 17.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Centrálním operačním střediskem Městské policie Praha. Na tísňovou linku "156" bylo nahlášeno, že v lokalitě Pražská, u Geodézie neznámý pachatel vyhodil z vozidla koťata. Na místě zasahovali strážníci OP Zdiby, bývalý starosta Jan Tvrdý, zastupitel obce Zdiby a bývalá zastupitelka Petra Pavlíková, která se koťat ujala. Pachatele se nepodařilo doposud vypátrat.

                          

Dne 10.12.2011 v 15.45 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn občanem ze Zlatého Kopce, že opětovně hoří v zemědělském sile v lokalitě Chaberská, Zdiby. Velitel na místě zajistil muže a ženu z Prahy, kteří v sile opalovali kabely. Oheň byl při příjezdu již uhašen. Osoby nebyly hledané a přestupek byl na místě vyřešen.

         

Dne 10.12.2011 ve 12.00 byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn občanem z Brnek, že před několika minutami dva muži odcizili ruční vozík, který měl zaparkovaný před vraty. Velitel následně na místě zajistil dva muže z Prahy, kteří se živí sběrem kovu a vybíráním popelnic. Osoby nebyly hledané a přestupek byl na místě vyřešen.

          

Dne 9.12.2011 v 7.45 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o pomoc Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda a Dopravní Policií ČR - Brandýs nad Labem při zajištění místa dopravní nehody, ke které došlo na komunikaci Pražská za větrolamem, Zdiby - Praha. Divočák přebíhal dvojproudovou komunikaci a došlo ke střetu s vozidlem. Mohutný divočák je vážně zraněný a pokouší se vběhnout zpět na komunikaci. Obecní policie Zdiby vyrozuměla mysliveckého hospodáře  a ve spolupráci s policisty zajistila bezpečnost a plynulost silničního provozu až do příjezdu myslivců. Šetření dopravní nehody si poté převzala hlídka dopravní policie z Prahy.

     

         

Dne 9.12.2011 od 17.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemní komunikaci s názvem Průběžná a to při konání kulturní akce "Rozsvícení vánočního stromu" před Obecním úřadem ve Zdibech. Děti ze Základní a mateřské školy ve Zdibech zazpívaly vánoční koledy.

          

Dne 7.12.2011 v 16.18 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje o požáru v chatě v lokalitě Na Ladech, Zdiby. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka Hasičského záchranného sboru stanice Neratovice. Nikdo nebyl zraněn.

          

Dne 6.12.2011 ve 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8, Zdiby, Klecany", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil koženou bundu. Velitel OP Zdiby na motocyklu se dostavil na místo a totožnost pachatele prověřil na Obvodním odděleni Policie ČR - Odolena Voda. Muž nebyl hledaný a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Muži byla uložena bloková pokuta.

           

Dne 5.12.2011 v 16.45 hod. byla Obecní policie Zdiby a Jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby oficiálně vyrozuměna Hasičských záchranným sborem Středočeského kraje, že v průmyslovém areálu "Parku D8", Zdiby, Klecany byla nahlášena bomba. O této skutečnosti byl s předstihem informován velitel OP Zdiby a velitel JSDH Zdiby bohužel prostřednictvím redaktora ČTK, který požadoval v 15.30 hod. informace ze Zdib. Na místě poté zasahovaly jednotky hasičů Neratovice, Mělník, Aero, Zdiby, Líbeznice, Policie ČR - Praha venkov a Obecní policie Zdiby. Bomba nebyla nalezena. Další informace na novinkách.cz "Bombový anonym vyklidil sklady u dálnice D8".

           

Dne 3.12.2011 ve 14.55 hod. spatřil velitel obecní policie nad obcí Zdiby černý dým. Okamžitě o požáru vyrozuměl operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zažádal o vyslání hasičské jednotky ze Zdib a Neratovic. Během několika minut se ozvalo několik občanů ze Zlatého kopce, že hoří pneumatiky v zemědělském sile v lokalitě Chaberská. Na místě zasahovala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby a jednotka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Neratovice. Nikdo nebyl zraněn.

      

Dne 2.12.2011 v 9.45 hod. strašidelný strážnický čert Obecní policie Zdiby navštívil Mateřskou školu ve Zdibech, kde ve spolupráci s učitelským sborem uspořádal Mikulášskou nadílku. Řidiče, kteří nebudou ve Zdibech respektovat pravidla silničního provozu odnese strašidelný strážnický čert jako každoročně do pekla !!!

          

Dne 1.12.2011 ve 13.30 hod. byla Obecní policie Zdiby povolána k dopravní nehodě v nové zástavbě u kasáren Ministerstva vnitra v Klecanech. Strážníci na místě zjistili, že nákladní vozidlo účastníka dopravní nehody je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích (vzorek na pneumatikách míň než 1 mm). Strážníci řidiči zabránili v jízdě (§ 118a)  na místo přivolali policisty z Dopravního inspektorátu Brandýs nad Labem.

                         

Dne 30.11.2011 v 15.11 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě V Údolí, Zdiby - Brnky došlo k pádu stromu na obydlený dům, ve kterém se nachází 3 děti a rodiče. Strážníci vyrozuměli zdibské hasiče a pracovníky Obecního úřadu Zdiby. Strážníci na místě zjistili, že neznámý pachatel násilně otevřel branku na zahradu sousedního pozemku a za pomoci přinesené motorové pily pokácel strom, který z části padl na střechu nemovitosti. Nikdo nebyl zraněn a Záchranná služba nebyla volána. Na místě zasahovali hasiči obce Zdiby.

       

Dne 30.11.2011 v 8.30 hod. navštívil Základní a mateřskou školu ve Zdibech místostarosta obce Zdiby a velitel Obecní policie Zdiby. Společně dětem předali reflexní rukávové pásky a provedli krátkou přednášku o bezpečné cestě do školy a ze školy. Následující den mnoho rodičů ocenilo, že obec Zdiby se této problematice věnuje.

         

Dne 29.11.2011 v 8.20 hod. předal občan zdibských strážníkům nalezeného psa v lokalitě Průběžná, V Kopci, Zdiby. Pes neměl čip a proto strážníci v místním rozhlase provedli hlášení o nálezu zvířete. Pes byl předán pracovníkům OÚ Zdiby, kde si ho vyzvedla majitelka z Kralup nad Vltavou, toho času na chatě ve Zdibech.

                              

Dne 26.11.2011 od 16.00 hod. zabezpečila společná motohlídka strážníků Obecní policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice veřejný pořádek a silniční dohled při rozsvícení vánočního stromu na trzích v obci Líbeznice. Kulturní akce se zúčastnilo mnoho zdibských občanů. V prosinci bude rozsvícen i nový vánoční strom u OÚ Zdiby.

                       

Dne 22.11.2011 ve 14.28 hod. byla autohlídka Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na frekventované křižovatce Pražská x Průběžná, Zdiby došlo k dopravní nehodě mezi osobním a nákladním vozidlem. Strážníci na místě zjistili, že nikdo není zraněn, škoda nedosahuje 100 000, - Kč a usměrňovali dopravu do zpracovaní záznamu o nehodě. Následně strážníci za pomoci své techniky (tažné tyče) odtáhli poškozené vozidlo z křižovatky.

        

Dne 20.11.2011 na základě schváleného časového harmonogramu Dopravním inspektorátem Policie ČR - Praha venkov "Dodržování stanovené rychlosti jízdy v obcích" začali strážníci Obecní policie Zdiby měřit rychlost od 1.11.2011. Zdibští strážníci se především zaměřují na řidiče, kteří překročují rychlost o 20 km/hod. v obci a svoji bezohlednou jízdou ohrožují občany v místech přechodů pro chodce, škol, zastávek hromadné dopravy a středů obcí. O začátku měsíce listopadu strážníci vybrali na pokutách 72 800, - Kč za nedodržení rychlosti v obci nad 20 km/hod. V několika případech se řidiči snažili strážníkům marně ujet. V jednom případě bylo vozidlo tov. zn. BMW, které ujíždělo a najíždělo do strážníků, ohrožovalo ostatní účastníky silničního provozu zastaveno až za použití hrozby namířenou služební zbraní. Řidič byl vytažen z vozidla za použití úderů, hmatů a chvatů.

           

Dne 16.11.2011, zastupitelstvo obce Zdiby napříč koalicí a opozicí jednomyslně podpořilo na svém zasedání návrh velitele OP Zdiby a zastupitele obce pořídit nové terénní vozidlo pro výkon služby strážníků. Zastupitelé obce Zdiby si plně uvědomují, že obec Zdiby musí pro své občany zajistit bezpečnost. Vozidlo SUV bude každodenně využíváno k hlídkové službě ve smíšené zástavbě v chatových oblastech, ale i k měření rychlosti. V zimním období budou strážníci sledovat sjízdnost komunikací v našem polohorském terénu a budou pomáhat občanům z vyproštěním zapadnutých vozidel. Pracovní skupina zastupitelů vybrala z předložených variant (cena, velikost, výkon, spotřeba) vozidlo Mitsubishi Outlander v barvě bílé, 2.2 DI-D MIVEC (130 kW/177 k). Tento typ vozidla využívá i Policie ČR - Frýdek - Místek a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

                      

Dne 14.11.2011, Středočeskou policii doslova devastují odchody policistů. K odchodu je vedou rozpočtové škrty i možnost najít lépe placenou práci. Ve středních Čechách chybí přibližně dvě stovky policistů, 140 lidí letos ještě odejde. Příští rok by mohla být situace kritická. Další informace na iDnes - Praha a střední Čechy. Kdo nahradí policisty při zajišťování veřejného pořádku v obcích, budou to strážníci obecních policií ?


        

Dne 14.11.2011 v 8.30 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o pomoc starostkou obce Větrušice. V lokalitě Chaloupky došlo ke konfliktu na úseku občanského soužití mezi sousedy. Kdy občance utekla kočka na pozemek souseda, ten jí má uzamčenou někde v kůlně a odmítají jí rezolutně propustit. Na místo byla prostřednictvím linky 158 povolána hlídka Policie ČR, které se nepodařilo sousedský spor vyřešit. Do Větrušic byl vyslán strážník okrskář, který se sousedem vedl několika minutové vyjednání, poté s jeho svolením vstoupil na pozemek a kočku vysvobodil. Paní starostka poté strážníkovi poděkovala a uvedla, že chce mít v obci Větrušice pořádek.

                           

Dne 13.11.2011 v 7.00 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn, že v lokalitě V Zátiší, Zdiby došlo v ranních hodinách k dopravní nehodě (tzv. přes střechu) a pachatel, řidič vozidla tov. zn. Suzuki, barva bílá je na útěku. Vozidlo Suzuki bylo odcizeno v ranních hodinách obsluze restaurace Na Sokolovně ve Zdibech.

          

Dne 12.11.2011 v 15.45 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby, vykonávají pohotovostní službu na telefonu vyrozuměn, že po Průběžné ve Zdibech se pohybuje muž pod vlivem alkoholu, ohrožuje svůj život, hrubě pokřikuje na řidiče a kope do projíždějících vozidel. Velitel muže v lokalitě Přemyšlenského rybníka vyzval, aby upustil od protiprávního jednání, což neučinil. Muž vykřikoval, že je spolupracovník kriminální služby a pokusil se fyzicky zaútočit na zakročujícího velitele. Ten musel použít donucovací prostředky údery, hmaty, chvaty a muže spoutal. Veliteli na pomoc přispěchal místní občan, který zde opodál bydlí a je příslušníkem Policie ČR. Muž byl převezen vozidlem Obecní policie Zdiby do místa bydliště a byl předán rodičům. Vzhledem k tomu, že velitel OP Zdiby v místě bydliště zjistil závažné informace kontaktoval kriminální službu a policisty z OOP Odolena Voda.

                         

Dne 10.11.2011 v 5.28 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn, že v lokalitě Fialková, Brnky hoří chata, výbuch plynové bomby zdemoloval část nemovitosti, jsou zde zranění a na místo jedou jednotky Hasičů Zdiby, Klecany, Líbeznice, Neratovice, Praha a Záchranná služba Středočeského kraje. Majitel chaty byl vážně popálen.

           

Dne 7.11.2011 v 14.25 hod. vykonával strážník okrskář Obecní policie Zdiby a policista Dopravního inspektorátu Brandýs nad Labem společnou hlídkovou službu zaměřenou na dodržování pravidel silničního provozu v Klecanech. Hlídka byla vyslána k zajištění místa dopravní nehody na křižovatku V Honech x Čsl. armády, Klecany. Strážník okrskář usměrňoval provoz na křižovatce až do dohodnutí způsobu vyřešení této nehody formulářem.

                    

Dne 2.11.2011, v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech. Nepravidelné kontroly prováděli strážníci od 28.10. do 6.11.2011.

                     

Dne 2.11.2011 zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR první zásadní materiál (41 stran) dalšího vývoje institutu obecní policie. Jedná se o Analýzu možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy.
Obecní policie mají v oblasti navazování vazeb a v komunikaci s komunitou mnohde často nezastupitelnou roli. Místní znalost strážníků je totiž nezřídka vyšší a důkladnější a zároveň vztah občanů ke strážníkovi, kterého znají a běžně jej potkávají a hovoří s ním nejen při úkonech či zákrocích, ale při výkonu jeho běžné činnosti, je bližší a silněji založený na důvěře než na „autoritě uniformy“. To pak může zcela evidentně častokrát přispět i k odhalování a objasňování trestné činnosti, a proto v poslední době začala místní znalost obecní policie a její zakotvení v místě oceňovat při činnosti v rámci trestního řízení též Policie ČR. Obecní policie představují v oblasti veřejného pořádku klíčového aktéra. V mnoha obcích, ve kterých je obecní policie zřízena, pak významem při zajišťování záležitostí veřejného pořádku na místní úrovni převyšují pořádkovou službu Policie ČR, a to často i přes omezenější personální obsazení.

         

Dne 1.11.2011 byl odeslán na Slovenské velvyslanectví nalezený průkaz totožnosti občana slovenské národnosti.  Občanský průkaz byl nalezen u přívozu v Klecánkách, Klecany a majitele se nepodařilo dohledat.

                              

Dne 31.10.2011 ve 21.05 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, že se v lokalitě Zahrádkářská, Zdiby nachází v uzavřené chatě starší zraněný muž. Na místě se nachází posádka Záchranné služby Středočeského kraje a byla vyslána jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby. Byl proveden násilný vstup do nemovitosti a muž byl převezen do nemocnice.

         

Dne 31.10.2011 od 17.00 hod. se ve Zdibech konal lampiónový průvod, který byl  ukončen hezkým ohňostrojem. Strážníci OP Zdiby zajistili silniční dohled, veřejný pořádek a ozvučení při pořádání této každoroční kulturní akce.

          

Dne 28.10.2011 v 19.29 hod. byl velitel OP Zdiby vyrozuměn místním občanem, že na Průběžná u lávky přes potok ve Zdibech došlo k vážné dopravní nehodě. Řidič neznámého vozidla tmavé barvy riskantně předjížděl a vytlačil řidičku ze Zdib z komunikace. Řidička s vozidlem tov. zn. Dacia přerazila ochranné svodidlo a skončila na chodníku. Řidič neznámého vozidla tmavé barvy z místa dopravní nehody ujel. Řidička nebyla zraněna a velitel OP povolal na místo jednotku zdibských Hasičů. Nehodu vyšetřovala hlídka Dopravní policie Brandýs nad Labem.

          

        

Dne 27.10.2011, na základě výsledku výběrového řízení na místo strážníka okrskáře Obecní policie Zdiby byla vybrána uchazečka Jiřina Štětková. K 31.10.2011 nastupuje do pracovního poměru k obci Zdiby, Obecní policii Zdiby. Bude vykonávat okrskovou činnost v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Paní Jiřině Štětkové je 21 let, od 31.10.2011 nastupuje do policejní školy pro strážníky a rodiče pracují v různých policejních složkách.

                                                  

Dne 22.10.2011 ve 12.48 hod. byl velitel OP Zdiby telefonicky vyrozuměn, že došlo k vážné dopravní nehodě s několika zraněnými v lokalitě Průběžná u křižovatky V Kopci, Zdiby. Velitel na motocyklu na místě zajistil svědka, účastníky nehody a zcela uzavřel komunikaci pro bezpečné poskytování první pomoci záchranáři. Na místě postupně zasahovala 3 vozidla Záchranné služby Středočeského kraje, 1 policista z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a 1 vozidlo Hasičského záchranného systému Středočeského kraje, stanice Neratovice. Tři osoby byly po čelním nárazu zraněné a po vyprošení převezeny do nemocnice. Dopravní nehodu vyšetřovala hlídka dopravní policie Brandýs nad Labem. Na úklid vozovky povolal velitel OP Zdiby na žádost velitele zásahu HZS komunálního pracovníka Obecního úřadu Zdiby.  Na tomto místě došlo již ke 4 vážným dopravním nehodám od roku 2007, předposlední nehoda se stala 15.10.2011 kde cyklista pod vlivem alkoholu (přes 3 promile) najel do protisměru a došlo k srážce s vozidlem. Cyklista pod vlivem byl odvezen Záchrannou službou do nemocnice.

         

         

Dne 19.10.2011 zastupitelstvo obce Zdiby na veřejném zasedání schválilo materiál vypracovaný velitelem OP Zdiby - Výkon služby Obecní policie Zdiby a novou organizační strukturu Obecní policie Zdiby - 1 velitel, 1 administrativní pracovnice (0,5 úvazku) a 3 strážníci okrskáři. S výsledku hlasování (jeden zastupitel se zdržel, ostatní pro) bylo patrné, že zastupitelé podporují činnost strážníků a chtějí pro občany zajistit bezpečnost. Jedná se o detailní materiál o činnosti strážníka na vesnici, který zatím nikdo v nevypracoval. Všechny uvedené skutečnosti jsou pravdivé a pocházejí z výkonu služby u OP Zdiby od roku 2006 do současnosti.  V materiálu jsou uvedeny i materiální požadavky, které bude potřeba splnit pro další fungování OP Zdiby.

        

Dne 19.10.2011 v 7.30 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že na křižovatce za sjezdem z dálnice D8 ve směru na Zdiby je dopravní nehoda s několika zraněnými, hlídka dopravní policie nezvládá řídit provoz a současně vyšetřovat nehodu. Po otevření obchvatu Líbeznic se na této komunikaci abnormálně zvýšil provoz. Strážník motohlídky na místě usměrňoval provoz v součinnosti s dopravním policistou.

            

Dne 10.10.2011 v 18.00 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby vyrozuměna zastupitelem obce Zdiby, který projížděl po dálnici D8, že došlo k dopravní nehodě na křižovatce za sjezdem z D8 ve směru na Zdiby a silniční provoz na dálnici D8 kolabuje. Strážník motohlídky se dostavil na místo, vyrozuměl Operační středisko Policie ČR, Středočeského kraje a usměrňoval dopravu až do příjezdu hlídky dopravní policie Brandýs nad Labem.

           

Dne 12.10.2011 v 16.50 hod. byla motohlídka vyslána k dopravní nehodě na benzínové pumpě Hrubý. Vzhledem k tomu, že se účastnici nemohli domluvit na míře zavinění pro vyplnění "Společného záznamu o dopravní nehodě" byla na místo povolána dopravní policie. Strážník uzavřel bezpečnostním pásem prostor nehody.

          

Dne 8.10.2011 ve 13.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna občanem z Brnek, že bezdomovci zapálili na poli před bývalým kravínem "sud s neznámou látkou" a stoupá černý dým. Na místo se neprodleně dostavil velitel OP Zdiby s džberovou stříkačkou a oheň uhasil. Nikdo z bezdomovců nebyl hledaný Policií ČR.

                

Dne 7.10.2011 v 18.10 hod. kontaktovala strážníka motohlídky občanka z lokality Zlatý Kopec a přiznala se ke skutečnosti, že dne 5.10.2011 v místě bydliště neměla psa na vodítku, pes náhle vyplašil zajíce a pokousal ho. O události byl strážník již vyrozuměn dalšími občany v dopoledních hodinách. Majitelka psa ze Zlatého Kopce zaplatila blokovou pokutu za porušení "Obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů v obci Zdiby".

                                                   

Dne 5.10.2011 v 18.45 hod. vykonával strážník motohlídky OP Zdiby kontrolu veřejného pořádku v lokalitě Brnky a byl zde kontaktován místními občany, kteří našli osobní doklady paní z Prahy. Následující den strážník dohledal telefonické spojení na majitelku dokladů z Prahy. V odpoledních hodinách došlo k navrácení dokladů.

                                              

Dne 4.10.2011 v 11.30 hod. byl strážník motohlídky Obecní policie Zdiby povolán místostarostou obce Zdiby do lokality Průběžná x U Mlejnku, Zdiby ke zpracování škodní události, včetně fotodokumentace. Komunální pracovníci obce Zdiby prováděli sekání vegetačního pásma u komunikace za pomoci benzínové motorové kosy a vystřeleným kamenem došlo k poškození čelního skla u projíždějícího nákladního vozidla společnosti SKANSKA.

          

Dne 4.10.2011 v 10.45 hod. vykonával strážník okrskář hlídkovou službu a u komunikace mezi kruhovými objezdy Nová pošta a Pumpa Hrubý, Zdiby, Klecany spatřil občany rumunské národnosti, kteří zastavují vozidla. Po spatření strážníka Rumuni rychle nasedli do vozidla a přejeli na parkoviště Pumpy Hrubý, kde předstírali spánek. Celá posádka vozidla byla strážníkem zkontrolována a nikdo nebyl hledaný Policií ČR. V posledním období se žebrající Rumuni přesouvají z hlavních tahů přímo do obcí v našem regionu a nepravidelně bydlí v kempu ve Veltrusech. Strážníci motohlídek proto u Motorestu Nová Pošta nepravidelně "vizuálně" kontrolují přijíždějící vozidla do obce a města. Další informace na iDnes.cz - Policie pokutuje žebrající rumunské Romy.

         

Dne 4.10.2011 v 9.00 hod. vykonával strážník motohlídky kontrolu veřejného pořádku v lokalitě Brnky. Strážník byl kontaktován občanem, který v kontejneru našel 3 ks rodných listů. Strážník následně zjistil, že se jedná o duplikáty rodných listů vydaných matrikou v Děčíně. Duplikáty byly odeslány na matriku Magistrátu města Děčín.

                    

Dne 29.9.2011 v 9.00 hod. bylo v areálu ZŠ Líbeznice postaveno mobilní dopravní hřiště a to za účasti velitele OP Zdiby, velitele OP Líbeznice a policistky z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Na základě dlouhodobé spolupráce mezi obcí Zdiby a Líbeznice zapůjčila Obecní policie Zdiby "dětské dopravní značky".

               

Dne 26.9.2011 v 9.15 hod. byl strážník motohlídky Obecní policie Zdiby kontaktován místním občanem, který našel opodál na Pražské, ve Zdibech otevřený rozvaděč elektřiny. Strážník na místo povolal údržbáře Obecního úřadu Zdiby a rozvaděč elektřiny byl uzamčen. Tento rozvaděč často navštěvují tzv. "sběrači kovů".

                                  

Dne 26.9.2011 od ranních hodin začalo snižování hladiny řeky Vltavy v úseku Klecánky - Máslovice, protože v lokalitě Větrušické skály se bude opravovat 1 měsíc zřícená cyklostezka vedoucí na úpatí skály. Dobrovolníci, ochránci přírody a děti ze Základních škol zachránili desetitisíce škeblí a našli při tom vzácnou rybu. Strážník okrskář zajišťoval veřejný pořádek a silniční dohled na místních komunikacích, navigacích podél řeky Vltavy.

         

Dne 20.9.2011 ve 15.10 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna bezpečnostní službou logistického parku D8, že zde došlo ke konfliktu mezi zaměstnancem balící linky, který byl podezřelý z drobné krádeže a pracovníkem ostrahy objektu. Strážník motohlídky se dostavil na místo a fyzicky prověřil, že zaměstnanec balící linky tentokrát nic neodcizil. Zaměstnanec balící linky bude řešen zaměstnavatelem dle zákoníku práce, protože porušil vnitřní předpis, který nařizuje podrobit se namátkové kontrole při odchodu přes vrátnici haly, což odmítl.

                      

Dne 20.9.2011 ve 13.30 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby vyrozuměna pracovníkem České pošty ve Zdibech, že poštovní doručovatelka našla doklady od osobního vozidla. Strážník se dostavil na místo a doklady od vozidla v převodu převzal. Strážník dle místní znalosti dohledal majitele vozidla z Brnek a doklady předal.

                           

Dne 19.9.2011 v 15.00 hod. vykonával strážník okrskář hlídkovou službu v lokalitě Povltavská, Klecany a našel tzv. OPENCARD občanky z Prahy. Strážník o nálezu vyrozuměl klientskou linku a poté strážníka kontaktovala majitelka karty, která pracuje v lékárně na Bulovce. Při cestě domů ze služby byla karta předána občance.

                                                 

Dne 17.9.2011 od 7.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek na kulturní akci "Slavnosti pravého a levého břehu" v Klecánkách, Klecany a v lokalitě Vltavská, Zdiby. Pořadatelé akce: Klecany, Roztoky, Únětice, Uholičky, Máslovice, Libčice nad Vltavou, Husinec - Řež, Suchdol. V průběhu dne až do nočních a ranních hodin probíhaly na levém a pravém břehu koncerty různých skupin. V odpoledních hodinách došlo k seskoku parašutistů do řeky Vltavy. V jeden okamžik bylo v řece více topících se parašutistů než záchranářů na "hasičském a policejním člunu". Přesto se podařilo i za pomoci dobrovolníků všechny parašutisty dostat bezpečně na břeh. Rodiče a děti si mohli vyzkoušet jízdu na policejním člunu OP Zdiby a hasičském člunu SDH Suchdol. V průběhu kulturní akce došlo k narušení veřejného pořádku ve 4 případech. V prvním případě se do přivázaného policejního člunu OP Zdiby dožadoval nastoupit muž pod velkým vlivem alkoholu, zcela spadl do řeky Vltavy a byl vyloven. V druhém musel strážník okrskář vykázat od Přívozu Klecany muže pod velkým vlivem alkoholu. V třetím musel použít i elektrický donucovací prostředek při vyvedení muže pod velkým vlivem alkoholu, který rušil divadelní představení Divadla Sklep. Ve čtvrtém povolal  Záchrannou službu Středočeského kraje ke zraněnému muži pod velkým vlivem alkoholu, který si při trsání rozbil hlavu o asfalt místní komunikace.

         

      

Dne 15.9.2011 v 14.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda, že se v lokalitě Pionýrská, Klecany nachází agresivní muž pod vlivem alkoholu a budí veřejné pohoršení. Na místě zasahovali 2 strážníci OP Zdiby, 1 policista, dvě posádky Záchranné služby Středočeského kraje. U muže provedl strážník okrskář Obecní policie Zdiby dechovou zkoušku s výsledkem 3,17 promile alkoholu. S mužem, který byl krátkodobě ubytovaný v Řeži na stavbě bylo zahájeno přestupkové řízení.

         

Dne 15.9.2011 od 10.00 hod. kontrolovaly motohlídky OP Zdiby oblasti Klecánek, Brnek a Holosmetek k možnému výskytu komplice zloděje železa. Ve 13.00 hod. opětovně spatřili téhož muže, ale v jiném oblečení jak krade ze stejné zahrady, odnáší železo do vozidla a odjíždí po navigaci Vltavy ve směru na Prahu. Muž byl totiž po výslechu na Policii ČR - Odolena Voda propuštěn a pěšky se přesunul k Vltavě opětovně krást. Muž nechtěl uposlechnout důrazné pokyny strážníka k zastavení vozidla a proto byly použity hmaty, chvaty a pouta. Za pomoci mobilního terminálu v motocyklu OP Zdiby bylo zjištěno, že pachatel má uložen zákaz řízení. Pachatel se opětovně přiznal ke krádeži železa a uvedl, že žádného komplice neměl, protože používá různé převleky oblečení. Pachatel byl opětovně předán přivolané hlídce z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

           

Dne 15.9.2011 v 8.30 hod. vykonával strážník okrskář Obecní policie Zdiby kontrolu veřejného pořádku v lokalitě Klecánky, Klecany, Zdiby a spatřil neznámého muže jak krade železo ze zahrady rekreační nemovitosti a železo přemisťuje do osobního vozidla. Pachatel se strážníkovi okrskářovi přiznal, že chtěl za pomoci dovezeného nářadí rozebrat i ruční pumpu na vodu a v lese se má pohybovat jeho komplic. Strážník okrskář muže omezil na osobní svobodě, povolal velitele OP Zdiby a Policii ČR. Pachatel s bohatou trestní minulostí poté přestal se strážníky spolupracovat, začal je urážet a byl převezen na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

          

Dne 14.9.2011 ve 12.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8, Zdiby, Klecany", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil novou peněženku. Velitel OP Zdiby na motocyklu se dostavil na místo a totožnost pachatele prověřil na Obvodním odděleni Policie ČR - Odolena Voda. Muž nebyl hledaný a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení. Poté byla uložena bloková pokuta.

                   

Dne 12.9.2011 v 15.10 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna energetickými závody, že v lokalitě Výhledová, Zdiby došlo k přetržení drátu pod napětím vedoucím nad rekreačními objekty, místní komunikací a hrozí možnost vzniku požáru nebo úrazu od elektrického proudu. Na místě zasahovala pohotovostní četa energetických závodů, hlídka Policie ČR a strážník motohlídky OP Zdiby. Strážník musel uzavřít část komunikace Výhledová v souladu s oprávněním obecní policie. Přesto se našel důchodce, který odmítal respektovat pokyn strážníka, že prostor je uzavřen a zasahující složky nazval zloději ! Důchodce byl důrazně vykázán z místa.

          

Dne 9.9.2011 ve 13.10 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna bezpečnostní službou "Parku D8, Zdiby, Klecany", že pracovník ostrahy zajistil zaměstnance, který odcizil značkovou bundu. Velitel OP Zdiby na motocyklu se dostavil na místo a totožnost pachatele prověřil na Obvodním odděleni Policie ČR - Odolena Voda. Muž nebyl hledaný a splňoval podmínku věc projednat v blokovém řízení.  Poté byla uložena bloková pokuta.

            

Dne 8.9.2011 v 10.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR - Odolena Voda, že někde v lokalitě Klecánky u řeky Vltavy se nachází mrtvá srna. Motohlídka OP Zdiby srnu našla u kontejnerů u komunikace Do Klecánek, Klecany. Strážník vyrozuměl místního mysliveckého hospodáře pana Matějku a zajistit odvoz srny.

                              

Dne 6.9.2011 v 16.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na komunikaci Zdibská u dálnice D8 došlo k vážné dopravní nehodě několika vozidel. Komunikace Zdibská stojí v obou směrech a na dálnici D8 stojí kolona. Na místo byla vyslána motohlídka OP Zdiby. Strážník kyvadlově usměrňoval dopravu do příjezdu hlídky skupiny silničního dohledu Dopravní policie Brandýs a poté usměrňoval dopravu na křižovatce u sjezdu z dálnice D8.

         

Dne 5.9.2011 od 8.30 hod. se strážník okrskář zaměřil na špatné parkování v lokalitě Astra Park Klecany. Největším prohřeškem bylo parkování v prostoru autobusové zastávky. Řidič následně uvedl, že neměl v noci kde řádně zaparkovat. Strážník okrskář na místě udělil několik blokových pokut. Kontroly budou pokračovat.

          

Dne 3.9.2011 od 14.00 hod. se v obci Zdiby na zdejší "Sokolovně" konalo otevření nového dětského hřiště. Motohlídka OP Zdiby povozila děti na policejním motocyklu a zdibští dobrovolní hasiči nastříkali dětem pěnu.

        

Dne 2.9.2011
byl zveřejněn v obci Zdiby výzkum agentury STEM/MARK - strážníci jsou hodnoceni spíše pozitivně. Z hlediska bezpečnosti se obyvatelé "Zdib" nejvíce obávají sražení autem a bytových krádeží, dále pak pomluv, krádeží aut a loupeží. S usměrňováním dopravy i přítomností strážníků je spokojeno více jak 60 % obyvatel. Další informace zde ! Tímto nezávislým průzkumem bylo potvrzeno, že obecní policie je ve Zdibech potřebná !

                       

Dne 1.9.2011 ve 14.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna občankou Zdib, že v zahradním domku u jejich novostavby v Husinci  se nachází větší roj sršňů a ohrožuje malé děti. Jedna z maminek byla sršněm bodnuta. Na místo byla vyslána motohlídka OP Zdiby, které neprodleně požádala hasiče o zásah.

           

Dne 1.9.2011 v 10.45 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyrozuměn, že v lokalitě Klecánky, Klecany se nacházejí dva lovečtí psi, kteří potrhali srnku. Strážník se dostavil na místo, psi zajistil do obecního kotce a povolal místního mysliveckého hospodáře pana Matějku. V odpoledních hodinách byl dohledán majitel psů a strážníkem byla uložena bloková pokuta. Majitel psa bude muset nahradit škodu mysliveckému hospodáři.

                              

Dne 1.9.2011 od 7.00 hod. zajišťoval strážník Obecní policie Zdiby a dopravní policista z Policie ČR - Brandýs nad Labem bezpečné přechází dětí na přechodu pro chodce u Základní a mateřské školy ve Zdibech. V areálu základní školy se konalo slavnostní zahájení školního roku. Ozvučovací systém poskytla Obecní policie Zdiby.

                       

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz