Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2011, leden - duben:

Dne 30.4.2011 od 17.00 hod. zajišťovala motohlídka Obecní policie Zdiby veřejný pořádek na "Čarodějnicích" ve Zdibech. Požární dohled vykonávala jednotka dobrovolných hasičů obce Zdiby. V nočních hodinách byla provedena kontrola veřejného pořádku i v dalších lokalitách Zdib, v Klecanech, Husinci a Větrušicích.

          

            

Dne 30.4.2011 od 15.45 hod. zajišťovala motohlídka Obecní policie Zdiby bezpečný doprovod dětí, rodičů, usměrňování dopravy a veřejný pořádek při konání kulturní akce "Cesta za pokladem čarodějnic" ve Zdibech.

           

Dne 29.4.2011 ve 12.45 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o spolupráci Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda.  V lokalitě U Louže, Klecany je hlášen požár travního porostu mezi rodinnými domy. Autohlídka strážníků se dostavila na místo a zjistila, že občané hasí požár za pomoci zahradní hadice. Na místě poté zasahovali hasiči z letiště Aero Vodochody a jednotka dobrovolných hasičů města Klecany. Nikdo nebyl zraněn.

           

Dne 28.4.2011 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu zákazu vjezdu nákladních automobilů na Průběžnou ve Zdibech. Při kontrole strážníci využívají mobilní terminály s online evidencí řidičů.

                              

Dne 28.4.2011 ve 14.45 hod. na dveře Úřadovny Obecní policie Zdiby zaklepal řidič přepravní firmy PPL, že v lokalitě Brnky při doručování balíku zajistil ztraceného psa. Německého ovčáka následně předal službu konajícímu strážníkovi okrskářovi. Pes neměl čip a proto bylo provedeno vyhlášení obecním rozhlasem. Pes byl předán na Obecní úřad Zdiby. Ve večerních hodinách předal místostarosta obce Zdiby psa majitelům.

                                                 

Dne 27.4.2011 od 9.30 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby a dopravní policisté silničního dohledu Policie ČR Středočeského kraje se při pravidelné akci zaměřili na na kontrolu zákazu vjezdu pro nákladní vozidla.

                                            

Dne 26.4.2011 ve 14.30 hod. bylo Obecní policií Zdiby dokončeno zpracování oznámení odcizení finanční hotovosti při doručování "poštovní brigádnicí" na poště v Husinci. Věc byla postoupena k řešení na Přestupkovou komisi Městského úřadu Odolena Voda a to vzhledem k možné náhradě škody pachatelem.

                              

Dne 26.4.2011 ve 14.10 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě křižovatky V Honech x Topolová, Klecany došlo k vážné dopravní nehodě. Na místo byla vyslána autohlídka strážníků k zajištění usměrňování dopravy a jednotka Hasičů ze stanice Neratovice.

          

Dne 26.4.2011 ve 12.10 hod. vykonával strážník okrskář hlídkovou službu ve staré zástavbě Zdib. Strážník okrskář byl vyrozuměn místním občanem, že jeho soused se pokusil o sebevraždu a to v lokalitě Manželů Liškových, Zdiby. Autohlídka strážníků se okamžitě dostavila na místo, vyrozuměla Policie ČR a Záchrannou službu Středočeského kraje. Přes veškerou snahu strážníků a záchranářů se nepodařilo muže zachránit.

                        

Dne 25.4.2011 v 15.10 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn místním občanem z lokality Brnky, že dva roje divokých včel ohrožují děti na zahradě rodinného domu. Na místo byl vyslán strážník okrskář s technikou.

                                                 

Dne 25.4.2011 od ranních hodin hlídkoval strážník okrskář ve staré zástavbě Zdib a to vzhledem k páteční rvačce řehtáků na dětském hřišti ve Veltěžské ulici ve Zdibech. Jeden mladík pod vlivem alkoholu, který ve Zdibech po koledě na pařezu usnul byl vykázán velitelem Obecní policie Zdiby do místa bydliště v Klecanech.

                                                        

Dne 23.4.2011 v 19.10 hod. spatřil velitel Obecní policie Zdiby nad obcí Zdiby hustý černý dým. K lokalizování místa požáru byl vyslán strážník okrskář.  Nedaleko benzínové pumpy HRUBÝ v lokalitě Zdibsko, Zdiby, Klecany byla nalezena hořící skládka pneumatik. Velitel OP Zdiby ve spolupráci s místním mladíkem na motocyklu naváděl přijíždějící hasiče přes pole k požáru. Na místě zasahovalo několik jednotek Hasičského záchranného sboru.

         

Dne 23.4.2011 v 15.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v obci Husinec nalezl místní občan ve sklepě rodinného domu mloka. Na místo byl vyslán strážník okrskář Obecní policie Zdiby. Jednalo se o zdravého mloka skvrnitého, který je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. o provedení zákona o ochraně přírody, silně ohroženým druhem a dle Bernské konvence je přísně chráněným druhem. Doma chovat  mloka skvrnitého lze jen na základě udělené výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Na základě konzultací s pracovníkem orgánu ochrany přírody byl mlok skvrnitý vypuštěn do volné přírody v lokalitě Větrušického potoka.

        

Dne 22.4.2011 v 16.00 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby vyslána na místo rvačky dětí v lokalitě u dětského hřiště Veltěžská, Zdiby. Strážník na místě zjistil, že dětští řehtáci z Veltěže a Přemyšlení si navzájem vyjasňují strkanicí územní působnost. Strážníci OP zdiby se během "Velikonoc" zaměří i na kontrolu řehtáků.

                              

Dne 18.4.2011 ve 20.10 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyslán operačním střediskem Policie ČR - Správy Středočeského kraje do města Klecany, kde místní chlapec našel na dětském hřišti v lokalitě Na Sídlišti tzv. dopis na rozloučenou pravděpodobně sepsaný dítětem a opodál dětskou bundu. Na základě prvotních informací od strážníka okrskáře, operační středisko Policie ČR povolalo na místo nebo vyhlásilo pohotovost pro složky Integrovaného záchranného systému, policejní vrtulník s termovizí, policejní potápěče, policejní psovody, policejní a hasičské čluny, hasičské jednotky, obvodní policisty, dopravní policisty, policisty kriminální služby, tiskovou mluvčí Policie ČR, vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, vedoucího kriminální služby, operačního důstojníka hasičů Mladá Boleslav, velitele OP Zdiby a starostu města Klecany. Místo nálezu bylo pro policisty kriminální služby zajištěno páskou "Obecní policie, vstup zakázán". V průběhu nočních hodin probíhalo usilovné pátrání i ve spolupráci s učitelským sborem Základní školy Klecany ke ztotožnění osoby, která chce spáchat sebevraždu. V ranních hodinách byli strážníci a policisté informováni starostou města Klecany, že se jednalo o práci žáka, kterou napsal v době mimoškolní a omylem vytratil na dětském hřišti.

      

          

Dne 18.4.2011 v 11.20 hod. byla hlídka strážníků Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě Zdiby - Brnky hoří kontejner na odpadky. Strážníci následně prováděli hašení požáru plastového kontejneru až do příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Strážníci žádají občany, aby nesypali žhavý popel z kamen do plastových kontejnerů na smíšený odpad.

        

Dne 16.4.2011 ve 12.30 hod. vykonával strážník okrskář silniční dohled. Mezi městem Klecany a obcí Husinec nalezl vyvrácenou dopravní značku. Dle stop od pneumatik dohledal hnojící traktor místního JZD, který povalil dopravní značku. Strážník okrskář vyrozuměl pracovníky Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště.

                           

Dne 16.4.2011 od 08.00 hod. probíhala oprava místních komunikacích v obci Zdiby. Strážník okrskář Obecní policie Zdiby usměrňoval dopravu dle požadavku Obecního úřadu Zdiby a odborné silničářské  firmy.

       

Dne 15.4.2011 od 9.00 hod. motohlídka Obecní policie Zdiby usměrňovala dopravu při vymývání výtluků v místních komunikacích jednotkou dobrovolných hasičů obce Zdiby. V dalších dnech bude probíhat oprava.

          

Dne 14.4.2011 ve 12.30 hod. prováděl strážník okrskář hlídkovou službu v lokalitě Zdiby - Brnky a nalezl vykradený rekreační objekt. Strážník okrskář vyrozuměl Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a zajistil místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob. Po odjezdu výjezdu Policie ČR zabezpečil vstupní dveře.

           

Dne 11.4.2011 ve 12.15 hod. zajistila v lokalitě Drahánské údolí autohlídka Obecní policie Zdiby ve složení zástupce velitele a strážník okrskář pachatele vloupání do rekreačních nemovitostí v obci Zdiby. Na základě dlohoudobé spolupráce Obecní policie Zdiby s oddělením vražd Policie ČR - Správy hlavního města Prahy se podařilo strážníkům OP Zdiby při "zajištění pachatele" získat poznatky k trestnému činu vraždy v Praze.

             

Dne 9.4.2011 se v nočních hodinách přes Středočeský kraj přehnal silný vítr. Strážník okrskář Obecní policie Zdiby zaznamenal popadané dopravní značení na Pražské ve Zdibech a spadlé suché větve na komunikaci v lokalitě Holosmetky, Zdiby. Hasiči nemuseli zasahovat a nikdo nebyl zraněn.

                            

Dne 8.4.2011 v 10.46 hod. obdržel velitel Obecní policie Zdiby telefonické hlášení od občanky, která projížděla lokalitou Za Panskou zahradou, Zdiby ve směru na Prahu, Dolní Chabry - "hoří zde travní porost". Velitel OP Zdiby vyrozuměl Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a okamžitě se dostavil na místo. Za pomoci džberové stříkačky se snažil zabránit dalšímu šíření požáru až do příjezdu Hasičů ze Zdib a Neratovic.

         

       

Dne 8.4.2011 od 8.15 hod.
uspořádala zástupkyně velitele, preventistka Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dopravní přednášku pro děti z Mateřské školy ve Zdibech. Na základě uzavřené Koordinační dohody o vzájemné spolupráci mezi Obecní policí Zdiby a Policií ČR se přednášky zúčastnily i policistky z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, které bude v budoucnu obdobné přednášky pořádat na Odolene Vodě.

         

Dne 7.4.2011 v 9.45 hod. vykonávala motohlídka Obecní policie Zdiby silniční dohled v lokalitě Pražská, Zdiby. Strážník náhle spatřil ležící osobu cca 2 metry od komunikace. Muž nebyl zraněný a strážníkovi sdělil, že ve Zdibech pouze přenocoval a má podmínku. Na přenosném terminálu bylo zjištěno, že občan není hledaný.

                 

Dne 6.4.2011v 8.10 hod. se na Obecní úřad Zdiby dostavil starší důchodce a oznámil, že mu neznámý pachatel, asi zloděj poškodil vrata u zahrady v lokalitě Jílová, Zdiby - Holosmetky. Strážník motohlídky na místě zjistil, že k poškození vrat došlo při couvání nákladního vozidla s kontejnerem k sousedům staršího důchodce. Řidič nákladního vozidla zanechal "zasunuté v plotu" kontaktní údaje sepsané na papíře a založené do obalu z PVC.

                             

Dne 5.4.2011 v 15.55 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že po komunikaci Průběžná, Zdiby se pohybuje muž pod vlivem alkoholu. Strážníci poté na vlastní oči uviděli muže jak hlasitě nadává řidičům, kope do projíždějících vozidel, pokřikuje na děti u Sokolovny, mlátí pěstí do Úřední desky OÚ Zdiby, zvedá popelnici nad hlavu a chce jí vhodit na projíždějící vozidla. Strážníci agresivního muže u přechodu pro chodce zpacifikovali za použití hmatů, chvatů a pout. Muž se dobrovolně podrobil dechové zkoušce s výsledkem 3,09 promile alkoholu. Na místo byl strážníky povolán lékař RLP Záchranné služby Středočeského kraje,  který doporučil agresivního a vůči i lékaři vulgárního muže umístit na záchytnou stanici. Vzhledem k tomu, že Nemocnice Na Bulovce v Praze  odmítla veliteli OP převzít muže ze Středočeského kraje na záchytnou stanici (...... ze Zdib už nebereme !!!) byl agresivní muž eskortován sanitkou dobrovolných Hasičů Zdiby, za doprovodu strážníků až na Záchytnou stanici Nemocnice v Kolíně ve Středočeském kraji. Muž bude po vystřízlivění předvolán na Úřadovnu strážníků OP Zdiby.

         

             

Dne 5.4.2011 od 9.00 hod. probíhal soupis majetku po zemřelém, který zanechal rozsáhlé dluhy v lokalitě Roztocká, Zdiby za přítomnosti notáře, zástupců státu, soudních znalců a nezúčastněné osoby velitele OP Zdiby.

            

Dne 3.4.2011 v 16.35 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn  místním občanem z lokality Zlatý Kopec, Zdiby, že v lokalitě Chaberská, ve směru na Prahu hoří les. Okamžitě bylo vyrozuměno operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místě bylo zjištěno, že zde hoří hromada hnoje. Na místě zasahovali Hasiči Praha, Zdiby a Neratovice. Na místo byl dle žádosti Hasičů povolán velitelem OP Zdiby smluvní komunální pracovník Obecního úřadu Zdiby s těžkým nakladačem k rozhrnutí doutnajícího hnoje.

          

Dne 2.4.2011 v 15.29 hod. byl velitel OP Zdiby požádán o součinnost Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě Pod Hájem, Zdiby - Brnky hoří chata. Policisté nestihnou přijet na místo, protože mají zadrženého pachatele trestného činu. Velitel OP dorazil k hořící chatě a dle požadavku Hasičů Zdiby zajistil navádění dalších hasičských jednotek z Neratovic a Klecan na místo zásahu. Velitel OP provedl fotodokumentaci a za pomoci lustračního terminálu dohledal "dálkovým přístupem" majitele nemovitosti pro vyšetřovatele hasičů.

           

Dne 2.4.2011 ve 13.00 hod. zajistil pracovník Obecního úřadu Zdiby německého ovčáka, který se pohyboval v oblasti Brnky, Zdiby. Přivolaný strážník nedohledal čip a proto byl pes předán do psího útulku Bouchalka.

                                                 

Dne 2.4.2011 od 10.00 hod. se velitel Obecní policie Zdiby na motocyklu
Harley - Davidson a několik občanů ze Zdib na různých motocyklech zúčastnili zahájení motocyklové sezóny "Jízda Praha - Poděbrady".  Hladký průběh 10 km kolony zajišťovaly hlídky Městské policie Praha, Policie ČR - Praha, Policie ČR - Středočeského kraje a Městské policie Poděbrady. Na Lázeňské kolonádě v Poděbradech se uskutečnila výstava motocyklů.

         

Dne 1.4.2011 ve 14.20 hod. zajistili pracovníci Obecního úřadu Zdiby ve spolupráci se strážníkem Obecní policie Zdiby německého ovčáka v oblasti Holosmetky. Pes neměl čip. Bylo provedeno vyhlášení nálezu obecním rozhlasem. Pes byl zajištěn v kotci Obecního úřadu Zdiby. V odpoledních hodinách byl pes předán majitelce.

                              

Dne 1.4.2011 ve 13.00 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby vyrozuměn hlídkou Policie ČR - Obvodního oddělení Odolena Voda, že v lokalitě Na Lada, Zdiby se muž pokusil o sebevraždu spolknutím celého balení léků. Na místo byla povolána Záchranná služba Středočeského kraje. Muž byl agresivní a proto hlídka strážník, policista použila hmaty, chvaty a služební pouta při eskortě muže sanitkou do nemocnice v Neratovicích.

        

Dne 1.4.2011 v 8.05 byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn občanem, že v lokalitě  Klíčanská, Zdiby bylo nalezeno vykradené vozidlo. Strážník zajistil místo trestného činu a povolal Policii ČR.

                          

Dne 29.3.2011 ve 13.05 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě autobusové zastávky Zdiby - Sokolovna hoří travní porost. Na místo byla vyslána zástupkyně velitele OP Zdiby s džberovou stříkačkou a dva komunální pracovníci Obecního úřadu Zdiby, zároveň dobrovolní hasiči Obce Zdiby. Požár byl následně uhašen.

         

Dne 28.3.2011 od 7.30 hod. usměrňovali strážníci Obecní policie Zdiby dopravu při frézování komunikace Pražská ve Zdibech a to dle požadavku Údržby a správy komunikací Mnichovo Hradiště.

          

Dne 25.3.2011 v 11.30 hod. zajistila motohlídka Obecní policie Zdiby ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Zdiby bezpečný doprovod silniční frézy Údržby a správy komunikací Mnichovo Hradiště do Zdib. Od 8.00 hod. 28.3.2011 bude SÚS Mnichovo Hradiště provádět  frézování komunikace Pražská ve Zdibech. Strážníci Obecní policie Zdiby budou vykonávat dohled nad bezpečností a plynulostí provozu, včetně usměrňování dopravy.

            

Dne 25.3.2011 v 8.10 hod. motohlídka Obecní policie Zdiby požádala o součinnost Obecní úřad Zdiby při zabezpečení děravého plotu v lokalitě K Vodojemu, Zdiby - Holosmetky, kde bydlí občané ve velmi špatných hygienických podmínkách. Pracovník OÚ Zdiby za pomoci dovezeného pletiva zabezpečil díru kterou utíkal pes.

         

Dne 24.3.2011 ve 23.00 hod. byla provedena kontrola podávání alkoholu mladistvím na diskotéce v Klecanech. Akce se zúčastnili strážníci Obecní policie Zdiby, policisté z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, kriminalisté Policie ČR - Praha venkov a pracovnice sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Brandýs nad Labem. Celkem bylo zajištěno 7 mladistvích pod vlivem alkoholu. Kontrolní akce se budou opakovat.

     
     

Dne 23.3.2011 v 8.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna místní pošťačkou, že v lokalitě Průběžná, Zdiby u zdejšího obchodu se nachází ztracený pes. Motohlídka OP Zdiby se dostavila na místo. Čip nebyl dohledán a nález psa byl vyhlášen v obecním rozhlase. Pes byl předán pracovníkům Obecního úřadu Zdiby. Za půl hodiny byl strážník vykonávající silniční dohled kontaktován občanem, který postrádal psa.

              

Dne 22.3.2011 od 15.30 hod. vykonával strážník okrskář Obecní policie Zdiby kontrolu černých skládek v obci Zdiby. Silo v lokalitě Chaberská se postupně stává skládkou částí vozidel z tzv. ekologické likvidace autl.

           

Dne 22.3. 2011 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na odhalování odcizených vozidel na území města Klecany. Každý ze strážníků je vybaven mobilním lustračním terminálem s příslušnými evidencemi.

                        

Dne 20.3.2011 v 7.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na "tísňovou linku 112" byl nahlášen černý hustý dým u navigace řeky Vltavy. Na místo byla vyslána motohlídka OP Zdiby, která ve spolupráci s Hasiči ÚJV Řež prověřila obec Husinec. Motohlídka OP Zdiby prověřila i lokalitu Klecany, Klecánky, Brnky a zbytky černého dýmu byly zaznamenány až v lokalitě Zdiby V Zámcích. S největší pravděpodobností doposud neztotožněný občan přiložil do kamen při zatápění plastové láhve.

      
     

Dne 19.3.2011 v 11.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna místním občanem, že v lokalitě Šípková, Zdiby - Brnky byl nalezen roční pes. Na místo byl vyslán strážník okrskář, který u psa nenašel čip a proto bylo provedeno vyhlášení nálezu za pomoci obecního rozhlasu. Majitel pejska byl dohledán.

                                                  

Dne 17.3.2011 od 13.00 hod. se velitel OP Zdiby zúčastnil semináře na téma "Prezentace práce australské policie s menšinami s akcentem na community policing pro ředitele obecních, městských policií" na Ministerstvu vnitra ČR. Seminář vedl australský expert Ivan G. Kolarik z policejního sboru státu Victoria, který se po Sametové revoluci podílel na žádost tehdejší Federální vlády ČSFR na ustanovení Cizinecké policie. Během návštěvy v Česku se také setkal s policejním prezidentem Petrem Lessym a ministrem vnitra Radkem Johnem.

           

Dne 13.3.2011 ve 20.00 hod. byl strážník okrskář Obecní policie Zdiby požádán Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda o zajištění psa odchyceného na území obce Zdiby. Pes byl provizorně umístěn v kotci Obecního úřadu Líbeznice po dohodě se strážníkem Obecní policie Líbeznice. Dne 14.3.2011 si psa převzala majitelka.

                                                
 
Dne 12.3.2011 v 19.15 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby obcí Husinec - Řež a v lokalitě u Hotelu Vltava spatřil požár travního porostu. Požár nechal strážník uhasit z místního zdroje. Pachatel přestupku byl dohledán.

                                          

Dne 12.3.2011 ve 13.05 hod. byl strážník vykonávající sobotní hlídkovou službu vyrozuměn místním občanem, že v lokalitě Drahánské údolí, Zdiby došlo k vloupání do rekreační chaty. Strážník se dostavil na místo a zjistil, že neznámý bezdomovec vypáčil vstupní dveře a odcizil zásoby jídla. Policie ČR - Praha venkov byla informována.

          

Dne 11.3.2011 v 10.45 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby obcí Husinec - Řež a v lokalitě Do Kopečka nalezl spadlý jiskřící drát vysokého napětí do koruny stromu. Strážník zabezpečil místo proti vstupu nepovolaných osob a vyrozuměl energetické závody. Oprava dvou servisních čet ČEZ trvala do večerních hodin.

        


Dne 11.3.2011
od 9.00 hod. uspořádala zástupkyně velitele, preventistka Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková přednášku na téma "ŠIKANA" pro děti ze Základní školy ve Zdibech. Na základě uzavřené Koordinační dohody o vzájemné spolupráci mezi OP Zdiby a Policií ČR se přednášky zúčastnila i policistka z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, která bude v budoucnu obdobné přednášky pořádat na Odolene Vodě.

                      

Dne 10.3.2011 v 15.05 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v logistickém parku D8, Zdiby, Klecany byli zajištěni pachatelé, kteří odcizili značkové oblečení v hodnotě do 5 000, - Kč. Na místo byla vyslána hlídka, která prověřila na Policii ČR, že pachatelé drobné krádeže nejsou v pátrání a splňují možnost tento přestupek projednat v blokovém řízení. Strážník následně každému pachateli uložil blokovou pokutu ve výši 1 000, - Kč.

       

Dne 10.3.2011, každý pracovní den, po celý rok, v zimě, v dešti provádí strážník Obecní policie Zdiby dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemní komunikaci Průběžná před Základní a mateřskou školou ve Zdibech. Obecní strážník zastavuje vozidla před přechodem pro chodce a zajišťuje bezpečné přecházení dětí. Rodiče a důchodci si zvykli strážníka "každý den" aktuálně informovat o problémech k řešení napříč celou obcí.

          

Dne 9.3.2011 od 18.00 hod. provedli strážníci Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice a policisté z cizinecké Policie ČR kontrolu ubytoven ve Zdibech, Klecanech, Líbeznicích, Klíčanech a Bášti. Kontroly se budou opakovat.

          

Dne 9.3.2011 v 10.50 hod. zpracovala zástupkyně velitele OP Zdiby "Výzvu k převzetí věci opuštěné" vozidla tov. zn. Fiat, barva stříbrná. Vozidlo se nachází v lokalitě Průběžná, Zdiby pod Obecním úřadem Zdiby. Nepřihlásí-li se vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání obci Zdiby, připadá věc do vlastnictví obce Zdiby. Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci Zdiby, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci Zdiby, je vlastník věci povinen nahradit obci Zdiby náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

          

Dne 9.3.2011 v 10.40 hod. zpracovala zástupkyně velitele OP Zdiby "Výzvu k odstranění vraku" tov. zn. Honda, barva zelená. Vrak vozidla se nachází v lokalitě Průběžná, Zdiby naproti České pošty. Pokud nebude uvedené vozidlo (vrak) odstraněno vlastníkem, bude dle § 19, odst. 3, 4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění  této výzvy, zlikvidováno na náklady vlastníka vozidla.
Vlastník vraku, který neuposlechne této výzvy Obce Zdiby, orgánu obce Obecní policie Zdiby se dopouští přestupku dle § 42a, odst. 1, písm. i), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze dle § 42a, odst. 7, písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uložit pokutu až do výše 300 000, - Kč.

           

Dne 9.3. 2011 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na odhalování odcizených vozidel na území města Klecany. Každý z obecních strážníků je vybaven mobilním lustračním terminálem s příslušnými evidencemi.

                            

Dne 4.3.2011 v 9.30 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby požádána o součinnost pracovníky ČEZ. V chatové oblasti na Holosmetkách, Zdiby byla zjištěna závada ve starém podzemním rozvodu elektřiny a majitele všech dotčených nemovitostí (chat) se nepodařilo kontaktovat.  Strážník motohlídky se dostavil na místo, ověřil sdělené skutečnosti  a pracovníci ČEZ poté vstoupili na pozemky, provedli měření a poškozený kabel opravili.

          

Dne 3.3.2011
od 9.00 hod. uspořádala strážnice preventistka Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dopravní přednášku pro děti z Mateřské školy ve Zdibech. Děti se postupně seznamují s pravidly silničního provozu. Na základě uzavřené Koordinační dohody o vzájemné spolupráci se přednášky zúčastnila i policistka z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, která bude v budoucnu obdobné přednášky pořádat na Odolene Vodě.

          


Dne 2.3.2011 v 15.30 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na "linku 158" byla nahlášena spadlá dopravní značka P6 (stůj, dej přednost v jízdě) a to na frekventované křižovatce Klecany, Husinec, Větrušice. Strážník na motocyklu se dostavil na místo, zažádal o vyslání silniční údržby příslušného cestmistra Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště a usměrňoval dopravu.
 
         

Dne 22.2.2011, Oddělení vražd Policie ČR - Praha ve spolupráci se strážníky Obecní policie Zdiby pátrá po pobytu a výskytu muže na fotografii. Tento muž se stal obětí trestného činu vraždy, ke které došlo dne 11.11. 2010 v Praze 8, Rohanském nábřeží. Během vyšetřování bylo zjištěno, že tento muž se v druhé polovině roku 2010 pohyboval v oblasti Zdib a Klecan, kam dojížděl autobusem z Kobylis. Následně zde mohl přespávat, či vykonávat různé stavební nebo i jiné práce. Žádáme obyvatele o pomoc při ustanovení pohybu či pobytu muže.

        

Dne 21.2.2011 v 10.25 hod. byl strážníkovi okrskářovi Obecní policie Zdiby předán občanský průkaz, který byl nalezen na autobusové zastávce v lokalitě Průběžná, Zdiby. Občanský průkaz znějící na jméno Šimon P. byl odeslán na Odbor občansko - správních činností Úřadu městské části Prahy 5.

                                                 

Dne 20.2.2011 v 15.45 hod. se strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby zaměřili i na řešení dopravních přestupků. Řidiči zaparkovaných vozidel na novém chodníku v obci Husinec obdrželi od strážníků blokovou pokutu.

           

Dne 14.2.2011 ve 14.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v logistickém parku D8, Zdiby, Klecany byl zajištěn pachatel, který odcizil značkové oblečení v hodnotě cca 2 000, - Kč. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která prověřila na Policii ČR, že pachatel drobné krádeže není hledán a splňuje možnost tento přestupek projednat v blokovém řízení. Strážník následně pachateli uložil blokovou pokutu ve výši 1 000, - Kč.

         

Dne 11.-12.2.2011 provedl strážník okrskář Obecní policie Zdiby ve spolupráci s policisty Policie ČR - Odolena Voda noční kontrolu restaurací ve Zdibech, Klecanech a Větrušicích. V restauraci v Klecanech zajistil strážník okrskář mladistvého, který nadýchal 0,90 promile alkoholu. Na diskotéce ve Větrušicích nalezla společná hlídka tři mladistvé s cca 2 promile alkoholu a poté k 14 leté dívce, která zcela zkolabovala pod vlivem alkoholu musela povolat Záchrannou službu Středočeského kraje, dvě vozidla - RLP, RV. Děti byly předány rodičům na Policii ČR.

        

Dne 11.2.2011 v 11.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna Obecní policií Líbeznice, že občanka zajistila volně pobíhajícího psa na dvojproudové komunikaci Pražská ve Zdibech. Pejska předala na Úřadovnu OP Líbeznice. Strážníci OP Zdiby se dostavili do Líbeznic a za pomoci čtečky zjistili, že pes nemá čip.

                                                 

Dne 11.2.2011 v 8.57 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna zdravotní sestrou Farní charity Neratovice, že v lokalitě K Sídlišti, Klecany se nemůže dozvonit na pacienta, který je po závažné operaci v domácí péči. Strážníci se okamžitě dostavili na místo a provedli násilný vstup do bytu. Pacient byl v bytě nalezen a přes veškerou snahu strážníků, včetně přivolaného lékaře ZS Středočeského kraje se nepodařilo staršího muže zachránit. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR - Odolena Voda a následně výjezd kriminální služby.

           

Dne 9.2.2011 - kriminalisté zabývající  se vyšetřováním případu  zmizelé "Aničky Janatkové", žádají  veřejnost o spolupráci při  ztotožnění zajištěných věcí a poskytnutí případného svědectví. Do současné doby se detektivům nepodařilo zjistit majitele nalezené tašky vzor káro v modro-bílo-červené barvě a zelené látkové bundy, která ležela uvnitř. V bundě byl rovněž růžovo-bílý látkový kapesník a cukrovinka - hašlerka. Kriminalisté nevylučují, že uvedené věci mohou pocházet z trestné činnosti majetkového charakteru i v chatové oblasti Zdiby - Brnky. Existuje totiž předpoklad, že majitel odcizení těchto věcí policii nehlásil. Strážníci Obecní policie Zdiby na základě požadavku kriminalistů z Prahy kontaktují chataře na Brnkách. Další informace novinky.cz a idnes.cz !

                   

Dne 28.1.2011
od 8.00 hod. uspořádala zástupkyně velitele OP a preventistka Bc. Tereza Bušková dopravní přednášku pro děti z Mateřské školy ve Zdibech. Děti se postupně seznamují s pravidly silničního provozu.

                                                                   

Dne 26.1.2011 v 12.05 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost a to na základě uzavřené koordinační dohody Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda. Starosta města Klecany oznámil, že neznámý pachatel odcizil tři plastové komunální kontejnery v lokalitě Pionýrská, Klecany. K prvotnímu prověření události, včetně fotodokumentace byla na místo vyslána hlídka strážníků. Věc je v šetření u obvodních policistů.

                

Dne 25.1.2011 ve 22.08 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna o požáru v sile v lokalitě za Zdibským zámkem u dálnice D8. Na místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel za pomoci přineseného benzínu v kanystru podpálil příbytek ve kterém spal bezdomovec. Na místě zasahovali Hasiči Zdiby, Neratovice, Praha, Policie ČR Praha a Odolena Voda. Bezdomovec byl v minulosti několikrát kontrolován strážníky a v jednom případě byl ošetřen zdravotníky Hasičů Zdiby. Po žháři, který je podezřelý z trestného činu např. pokusu vraždy se pátrá.

        

             

Dne 25.1.2011 od 8.30 hod. pokračují strážníci Obecní policie Zdiby ve společných hlídkách s dopravními policisty Dopravního inspektorátu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a to na základě uzavřené koordinační dohody o vzájemné spolupráci. Strážníci při společné službě přebírají zkušenosti z dvacetileté praxe v oblasti kontroly cizinců od bývalých policistů zrušené cizinecké policie. I ve Zdibech byla k 31.12.2010 zrušena cizinecká policie.

                               

Dne 22.1 2011 od 10.00 hod. se v restauraci U Jezera konala Valná hromada "Sboru dobrovolných hasičů Zdiby". Z pozvaných hostů vystoupil zástupce Okresního sdružení hasičů Praha - východ, velitel jednotky hasičů Klecany pan Miroslav Kodet a starostka obce Zdiby MUDr. Markéta Hellerová. Byla kladně zhodnocena vzájemná spolupráce zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů s Obecním úřadem Zdiby a Obecní policií Zdiby.

          
 
Dne 21.1.2011 od 23.45 hod. kontrolovali strážníci Obecní policie Zdiby podávání alkoholu osobám mladším 18 let na páteční diskotéce v obci Větrušice.  Strážníci za pomoci lustračních terminálů pátrali i po celostátně hledaných osobách. Kontroly zaměřené na podávání alkoholu dětem se budou opakovat i v dalších obcích.

        

Dne 20.1.2011 v 16.55 hod. vykonával velitel OP Zdiby kontrolu chatové a smíšené zástavby ve Zdibech na Brnkách. Místní občankou byl upozorněn na hořící kontejner v lokalitě Na Návsi a opodál nalezl další hořící kontejner v lokalitě Sedlecká cesta. Velitel na místo povolal Jednotku dobrovolných hasičů Zdiby s cisternou.

          

Dne 17.1.2011 v 9.40 hod. byla OP Zdiby dle trestního řádu požádána o doručení písemnosti Okresního soudu v Karviné. Žádáme o doručení obžalovanému a prošetření pobytu občana, který by se měl zdržovat na statku ve Zdibech bez č.p. jako bezdomovec. Strážník dle "místní znalosti" bezdomovce našel a písemnost předal.

            

Dne 16.1.2011 v 8.30 hod. po opadnutí vody v řece Vltavě bylo zjištěno, že neznámý zloděj se v ranních hodinách vloupal do kanceláře převozníka v Klecánkách. Krumpáčem rozbil vstupní dveře a odcizil některé věci. Na místo byl vyslán strážník Obecní policie Zdiby, který vyrozuměl Policii ČR a provedl služební dokumentaci.

           

Dne 15.1.2011 v 10.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že občan v lokalitě Nad Mezí, Zdiby zajistil zatoulaného psa. Na místo byl vyslán strážník okrskář s příslušnou výpočetní technikou. Za pomoci mobilní čtečky byl nalezen čip a majitel psa byl vyrozuměn prostřednictvím Národního registru majitelů zvířat.

                                     

Dne 15.1.2011 od 9.00 hod. zasedala v obcích Zdiby, Husinec a ve městě Klecany povodňová komise. Dle požadavku Útvaru krizového řízení Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav předával velitel Obecní policie Zdiby pravidelné informace o stoupajícím stavu hladiny řeky Vltavy v lokalitách Zdiby, Klecany, Husinec a Větrušice. Komunikace podél řeky Vltavy v úseku Troja - Zdiby - Klecánky přívoz, Klecany - Husinec byla v některých úsecích zcela zaplavena, včetně jediné přístupové cesty do chatové oblasti u řeky Vltavy, pod Brnkami, Zdiby. Strážníci se následně probrodili v holinkách od Drahánského údolí, Zdiby do chatové oblasti a zde nalezli dvě rodiny. Stoupající řeka Vltava se zastavila půl metru od první chaty. Nikdo nebyl zraněn.

            

          

Dne 15.1.2011 provedli dobrovolní hasiči obce Zdiby (civilním povoláním automechanici) opravu brzd u vozidla Obecní policie Zdiby. V době celostátních a obecních úspor se vedení obce rozhodlo, že běžné opravy hasičské, policejní techniky se budou provádět svépomocí. Z rozpočtu obce Zdiby bude proplacen pouze materiál.

                                               

Dne 14.1.2011 v 10.15 hod. byla strážníky Obecní policie Zdiby uzavřena zaplavená komunikace podél řeky Vltavy ve směru na Prahu. Komunikace podél Vltavy za lomem Klecany ve směru do Husince je také zaplavena a byla uzavřena pracovníky Obecního úřadu Husinec. Strážníci budou stoupající řeku nadále monitorovat a to ve spolupráci s pracovníky Povodí Vltavy. Upozorňujeme, že některá špatně zaparkovaná vozidla budou odtažena.

           

Dne 13.1.2011 od 10.00 hod. kontrolovali společné hlídky strážníků Obecní policie Zdiby a policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda rozsáhlé chatové oblasti ve Zdibech. V lokalitě Brnky, Zdiby kontroloval strážník podezřelou osobu a z lustračního počítače zjistil, že je hledaná.  V rozpadlém příbytku v Drahánském údolí, Zdiby bylo nalezeno mezi bezdomovci jízdní kolo, 4 mobilní telefony, nářadí, jehly a injekční stříkačky.

         

          

Dne 9.1.2011 od 10.30 hod. začali strážníci Obecní policie Zdiby s monitorováním stavu řeky Vltavy, která se každoročně rozlije z koryta při tání sněhu a zaplaví některé úseky cyklostezky Praha - Zdiby - Klecany - Husinec. Pravidelné kontroly budou pokračovat a zaplavené úseky budou uzavřeny bezpečnostní páskou obecní policie.

               

Dne 5.1.2011 n
a základě uzavřené koordinační dohody o vzájemné spolupráci z roku 1999 mezi Obecní policií Zdiby a Policií ČR Praha venkov - východ se dohodla spolupráce mezi velitelem strážníků OP Zdiby a vedoucím dopravních policistů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav o nasazení společných hlídek v územní působnosti OP Zdiby. Dopravní hlídky se budou zaměřovat na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

                 

Dne 4.1.2011 od 8.00 se ve Zdibech konala společná dopravně bezpečnostní akce strážníků Obecní policie Zdiby a dopravních policistů skupiny silničního dohledu Policie ČR - Správy Středočeského kraje. Akce byla zaměřena na kontrolu alkoholu, nových lékárniček, platnosti řidičských průkazů, technického stavu vozidel. Spolupráce se středočeskými dopravními policisty z Vinoře byla obnovena po 2 letech. Společné akce se budou opakovat.

         

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz