Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2010, září - prosinec:

V roce 2010 - udělili strážníci blokové pokuty a to v celkové výši 52 600, - Kč. Bylo nařízeno 5 soudních exekucí s neplatiči blokových pokut na místě nezaplacených. Strážníci zpracovali celkem 94 spisů (občanské soužití, oznámení přestupků, vraky, dožádání trestních soudů, úřadů a Policie ČR). Na záchytnou stanici byly odvezeny 4 osoby. Na Policii ČR bylo předvedeno 5 hledaných osob. Po spáchání trestného činu bylo strážníkem na osobní svobodě omezeno 14 osob. Strážníci nalezli 2 odcizená vozidla. V 8 případech poskytoval strážník osobám zdravotní první pomoc. Bylo nalezeno a vráceno 12 osobních dokladů.  Celkem bylo zachráněno a zajištěno 32 zvířat. Strážník zajistil 11 míst kde byl spáchán trestný čin. V 53 případech strážník usměrňoval silniční provoz (nehody, kalamity, opravy komunikací, kulturní akce).
 
Poskytnuté statistické údaje pro Ministerstvo vnitra ČR od Obecní policie Zdiby za rok 2010 - tabulka zde !

Dne 31.12.2010 od ranních hodin prováděli strážníci Obecní policie Zdiby kontrolu chat a smíšené zástavby v Drahánském údolí a na Brnkách. V obci Zdiby se nachází 1 167 rekreačních objektů. V těchto lokalitách dochází k častému vloupání do nemovitostí a to v dopoledních hodinách. Bylo zkontrolováno i několik bezdomovců.

          

Dne 29.12.2010 ve 13.22 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že na "linku 158" bylo zmateně oznámeno, že v lokalitě Přemyšlenská, Zdiby - Brnky se stala nehoda vozidla České pošty a vozidla tov. zn. Mazda. Na místo byl okamžitě vyslán strážník okrskář k poskytnutí pomoci. Strážník poté zajistil přivolání dopravní policie (škoda nad 100 000, - Kč), komunálního vozidla Obecního úřadu Zdiby s posypovým materiálem a usměrňoval dopravu přes Klecánky. K vážnému zranění osob nedošlo.

                             

Dne 27.12.2010 v 15.00 hod. kontroloval strážník okrskář Obecní policie Zdiby lokalitu Zlatý Kopec, Zdiby. Na zaváté místní komunikaci nalezl zapadlé popelářské vozidlo IPODECU. Na místo byla povolána vyprošťovací technika firmy TBS Plus a komunální pracovník zimní údržby Obecního úřadu Zdiby s posypovým materiálem.

                                   

Dne 27.12.2010 v 10.30 hod. byl na Obecní policii Zdiby předán nalezený řidičský průkaz vydaný na jméno H. Filipová. ŘP byl nalezen místní pošťačkou ve sněhu v lokalitě Průběžná, Zdiby. Strážníkovi se nepodařilo kontaktovat vlastníka ŘP a proto byl odeslán na Odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy.

                             

Dne 25.12.2010 v 16.30 hod. prováděl strážník kontrolu sjízdnosti místních komunikací v obci Zdiby. V lokalitě Zlatý Kopec, Zdiby nalezl nesjízdné komunikace a zapadlé osobní vozidlo. Na místo byl povolán sypací vůz.

                            

Dne 24.12.2010 od 14.45 hod. zabezpečovali strážníci Obecní policie Zdiby bezpečné přecházení občanů na přechodu pro chodce a to při konání vánočního programu v kostele Povýšení svatého kříže ve Zdibech.

           

Dne 20.12.2010 od 16.30 hod. zabezpečovali strážníci Obecní policie Zdiby bezpečné přecházení občanů na přechodu pro chodce a to při konání každoroční vánoční besídky Základní školy Zdiby v kostele Povýšení svatého kříže ve Zdibech. Strážníci zajistili pro děti a rodiče ozvučení kostela mobilní soupravou pro IZS.

         

Dne 15.12.2010 od 19.00 hod. zabezpečovali strážníci Obecní policie Zdiby bezpečnost při konání kulturní akce Obecního úřadu Zdiby "Zpívejte koledy s Mratínskou meluzínou" v kostele Povýšení svatého kříže ve Zdibech.

          

Dne 15.12.2010 ve 12.45 hod. uzavřel strážník prostor před vstupem do školní jídelny ve Zdibech a to z důvodu padajícího sněhu ze střechy. Strážníci každodenně kontrolují stav sněhu a rampouchů na nemovitostech.

            

Dne 15.12.2010 v 9.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obecní policií Líbeznice, že je kamióny zcela zablokovaná komunikace "pod sněhem" mezi obcí Zdiby a Líbeznice. Na místo byla vyslána autohlídka OP Zdiby a OP Líbeznice. Strážníci postupně zajistili obnovení provozu. K prohrnutí komunikace byl povolán sněžný pluh.

          

Dne 14.12.2010 od ranních hodin prověřovali strážníci okrskáři Obecní policie Zdiby chatové oblasti ve Zdibech, na Brnkách a Holosmetkách ve Zdibech a upozorňovali chataře na nutné zajištění nemovitostí v zimní sezóně.

                           

Dne 13.12.2010 ve 12.30 hod. byl velitel OP Zdiby a starostka MUDr. Markéta Hellerová vyrozuměna, že hlídka strážníků okrskářů měla malou dopravní nehodu na úzké komunikaci Na Brnky, Zdiby. Hlídka strážníků projížděla malou rychlostí ve směru na Brnky a řidič staršího vozidla Mazda 323 projížděl větší rychlostí z Brnek ve směru na Zdiby. Účastník nehody, nový obyvatel z lokality Nad Mezí uvedl, že má na této komunikaci "opětovně poškozené zrcátko" (zrcátko na vozidle OP nebylo poškozeno, zrcátko účastníka jevilo znaky staršího poškození)  a poté se před strážníky uzamknul ve vozidle. Následně z místa nehody ujel a poté se po výzvě dopravní policie vrátil. Policejní vozidlo OP Zdiby je zařazeno do složek IZS ČR a proto byla na místo povolána hlídka dopravní policie  s novým vozidlem VW Transportér z Brandýsa nad Labem. Účastník nehody odmítal reálně komunikovat, opětovně se uzamknul ve vozidle, oháněl se  stavem místní politiky - je po volbách to si dovolujte, uváděl svůj negativní postoj vůči strážníkům, poté i obvodním policistům, poučoval přítomné dopravní policisty a poté vztekle bouchnul dveřmi policejního VW Transportéru, odmítl dopravním policistům podepsat protokol z dopravní nehody. Celý spisový materiál, včetně pořízené fotodokumentace byl předán dopravní policií na Odbor dopravy MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav k zahájení správního řízení.

                  

Dne 11.12.2010 v 16.11 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v lokalitě Turistů, Zdiby v rodinném domě se nachází starší muž se zapnutou televizí nereagující na každodenní zvonění sousedky, která mu nese jídlo. Strážník provedl násilný vstup přes vstupní dveře a v místnosti nalezl na podlaze ležícího staršího muže bez známek života. Okamžitě byla vyrozuměna Záchranná služba Středočeského kraje. Přes veškerou poskytnutou pomoc strážníkem a následně lékařem se nepodařilo staršího muže zachránit. Na místo byla povolána Policie ČR - Odolena Voda a výjezd kriminální služby. Strážník poté zabezpečil vstupní dveře.

       

Dne 10.12.2010 od 12.30 hod. zasahoval strážník, velitel jednotky dobrovolných hasičů obce Zdiby v lokalitě J. Kámena ve Zdibech. Starší občané volali starostce  na Obecní úřad Zdiby, že na střeše mají těžký sníh, který nezvládnou sami uklidit a praskají stěny nemovitosti. Na místo vyjela jednotka dobrovolných hasičů Obce Zdiby.

       

Dne 10.12.2010 v 10.45 hod. zajistil strážník okrskář Obecní policie Zdiby psa, který se toulal v lokalitě Turistů, Zdiby. Pejsek byl předán místostarostovi na Obecní úřad Zdiby, který vyrozuměl smluvní Psí útulek Bouchalka.

                             

Dne 9.12.2010 ve 14.20 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky upozorněna místním občanem na nesjízdnou komunikaci z lokality Zlatý Kopec. O stavu komunikace a k sjednání nápravy byl informován OÚ Zdiby. V 15.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR "linka 158", že na komunikaci z lokality Zlatý Kopec došlo k dopravní nehodě popelářského vozidla IPODEC z důvodu ledovky. Je třeba komunikaci uzavřít a posypat. Na místo byla povolána těžká technika odtahové firmy pro nákladní vozidla, která uvízla na komunikaci Pražská  a to pro stálou nesjízdnost komunikací okolo Zlatého kopce a na Brnky. Proto musel být povolán sypač firmy IPODEC z Prahy, který musel posypat místní komunikace ve Zdibech. Až poté se podařilo veliteli OP Zdiby dostat potřebnou techniku na místo nehody. Komunikace na Brnky musela být uzavřena. Zásah trval 3 hodiny, Dle pokynu starostky obce byla komunikace po likvidaci nehody posypána komunálním pracovníkem OÚ Zdiby. Další informace v sobotním Deníku dne 11.12.2010 "Popeláři skouzli"!

          

                     

Dne  9.12.2010 od  ranních probíhalo pátrání  po zmizelé "Aničce" na  řece Vltavě se sníženou hladinou od Povodí Vltavy  od Troje do Zdib, Klecan a to za  pomoci policejních člunů,  policejního vrtulníku s termovizní kamerou a pěších hlídek OP Zdiby. Pes velitele  OP Zdiby nalezl  při   pátrání v bahně na území obce Zdiby věci pocházející z trestné činnosti. Jednalo se o 9 ks dopravních značek "Měření rychlosti, IP 31a, b".  Značky v počtu 10 ks, v hodnotě cca 40 000, - Kč odcizil "dle místní znalosti" neznámý pachatel před rokem a půl Obecnímu úřadu Měšice. Strážníci po dohodě s Policií ČR- Odolena Voda provedli fotodokumentaci a zajištění dopravních značek pracovníkem Obecního úřadu Zdiby z bahna řeky Vltavy. Obec Měšice byla strážníky ihned vyrozuměna. Další informace v sobotním Deníku dne 11.12.2010 "Hledání Aničky odhalilo kradené značky"!

           

       

                          

Dne 8.12.2010 a v dalších dnech strážníci Obecní policie Zdiby upozorňují špatně parkující řidiče "při sněhové kalamitě" na možnost odtažení vozidla při úklidu sněhu a to odtahovým vozidlem Obecního úřadu Zdiby.

              

Dne 7.12.2010 - policejní složky budou pátrat po devítileté Anně Janatkové, která v říjnu v Praze zmizela cestou ze školy, ve Vltavě. Policie ČR požádala proto Povodí Vltavy, aby snížilo hladinu řeky. Policie zdůraznila, že nejde o "žhavou stopu", ale o standardní postup, uvedla v úterý mluvčí  pražské policie Andrea Zoulová.  Pozvolné snižování  hladiny začne ve  středu 8. prosince v podvečerních hodinách po skončení plavebního provozu a bude pokračovat až do ranních hodin následující dne, tedy 9. prosince,uvedla mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková. Zdroj: NOVINKY.cz. a iDNES.cz. Obecní policie Zdiby žádá rybáře o vytažení pramic z vody !!!

                              

Dne 7.12.2010 v 10.15 hod. nalezli strážníci Obecní policie Zdiby při hlídkové službě otevřené vozidlo v lokalitě  Pražská ve Zdibech. Vozidlo nebylo hledané Policií ČR. Majitel vozidla byl strážníkem vyzván k odstranění odstaveného vozidla z komunikace. Obce v okolí Prahy se často stávají odkladištěm různých vraků.

                                       

Dne 7, 8, 9.12.2010 vždy od 8.00 hod. uspořádala zástupkyně velitele a preventistka Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dopravní přednášky pro děti ze Základní školy v Klecanech a to na žádost starosty města Klecany a ředitele Základní školy v Klecanech. Děti se postupně seznamují s pravidly silničního provozu.

             

Dne 6.12.2010 v 19.50 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn místním občanem, že v lokalitě Pražská, za Celním úřadem hoří osobní vozidlo jeho manželky a potřebuje nutně pomoc.  Velitel OP Zdiby vyrozuměl velitele Hasičů Zdiby a dostavil se na místo požáru. Za pomoci džberové stříkačky lokalizoval požár až do příjezdu hasičů a policistů. Na místě Hasiči Praha, Zdiby, Neratovice, vyšetřovatel Hasičů Praha a Mladá Boleslav, Policie ČR Praha - PMJ, Policie ČR Praha - MO Kobylisy, Policie ČR - Obvodní oddělení Odolena Voda. Dle sdělení řidičky auta ze dne 7.12.2010: "Nebýt džberové stříkačky strážníků OP Zdiby auto by shořelo celé" ! Další informace v článku na Deníku.cz.  Článek ze dne 8.12.2010 v tištěném DENÍKU nebo zde !

          

           

Dne 6.12.2010 od ranních hodin prováděli strážníci Obecní policie Zdiby kontrolu rozsáhlých chatových oblastí v obci Zdiby. Ve smíšené zástavbě (chaty, rodinné domy) docházelo v minulosti často k vloupání do nemovitostí. Strážníci prověřovali i přístřešky bezdomovců a jejich zdravotní stav. Kontroly rekreačních oblastí budou pokračovat.
Obec Zdiby svým smíšeně zastavěným územím zabírá plochu ve velikosti 75 % Prahy 8.

        

Dne 5.12.2010 v 16.30 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o spolupráci Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda. Na "linku 158" bylo nahlášeno, že na komunikaci Pražská za Celním úřadem ve Zdibech, ve směru na Prahu leží na komunikaci černý pytel s neznámým obsahem. Pytel údajně vyhodil neztotožněný řidič vozidla. Strážník na místě zjistil, že se jedná pouze o stavební černý pytel nafouknutý vzduchem při vánici.

         

Dne 3.12.2010 od 9.00 hod. uspořádal strážník okrskář čert Karel Šedivec, ve spolupráci s rodiči a učitelským sborem Mikulášskou nadílku v Mateřské škole ve Zdibech. Každé dítě obdrželo od hrozivého čerta hezký dárek.

           

Dne 2.12.2010 v 15.30 hod. zajistil strážník okrskář OP Zdiby štěně psa v lokalitě Průběžná, Zdiby. Pejsek byl předán místostarostovi obce, který zajišťuje odvoz nalezených psů do Útulku Bouchalka,
Buštěhrad u Kladna.

                                                

Dne 2.12.2010 v odpoledních hodinách pořídila Obec Zdiby za výhodnou cenu (předváděcí model) sypací nástavbu SIMED na komunální vozidlo. Bohužel letitý sypač OÚ Zdiby přestal fungovat a oprava nebyla možná. Velitel Obecní policie Zdiby zajistil vybavení sypače oranžovým výstražným světlem s bodovým přisvětlením.

           

Dne 2.12.2010 od 10.00 hod. uspořádala zástupkyně velitele OP a preventistka Bc. Tereza Bušková dopravní přednášku pro děti z Mateřské školy ve Zdibech. Děti se postupně seznamují s pravidly silničního provozu.

           

Dne 2.12.2010 od ranních hodin zkolabovala z důvodu "sněhové kalamity" doprava na dálnici D8, v Líbeznicích, Chabrech a poté i dle pamětníků poprvé ve Zdibech. Strážníci Obecních policií Zdiby a Líbeznice postupně usměrňovali dopravu u dopravních nehod. Přívaly sněhu zkomplikovaly dopravu v celé České republice - iDNES. 

        

                   

Dne 29.11.2010 od ranních hodin zasáhla celou Českou republiku sněhová kalamita. Strážníci Obecní policie Zdiby usměrňovali dopravu, organizovali vytažení zapadlých vozidel a doprovázeli ručně sypací komunální pracovníky Obecního úřadu Zdiby.

        

Dne 28.11.2010 v 7.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna velitelem zásahu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, že hasičské jednotky směřují do Zdib k Přemyšlenskému rybníku, kde se nachází vozidlo ve vodě a bude dle situace nasazen člun OP Zdiby k odstranění technických kapalin. Na místě bylo zjištěno, že se ve vozidle nikdo nenachází. Strážníci zabezpečili usměrňování provozu a hledali možného majitele vozidla mezí obcí Zdiby a Líbeznice. V průběhu pátrání bylo zjištěno, že vozidlo v převodu bylo nejspíš řízeno řidičem pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Na místě zasahovali Hasiči Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Zdiby, Dopravní policie Brandýs nad Labem, Policie ČR - Odolena Voda a Obecní policie Zdiby.

       

          

Dne 27.11.2010 v 17.45 hod. zajistili strážníci Obecní policie Zdiby skupinu mladíků, kteří se v našem regionu vydávali za úřední osoby strážníky OP Zdiby a hasiče. Části hasičských uniforem, modré majáky využívali  k osobní prospěchu a k  prokazování příslušnosti při případných policejních kontrolách. Posledním skutkem byla návštěva místního
Paintballu, kdy jeden ze skupiny vystupoval jako strážník OP Zdiby. Skupina nezaplatila útratu a z provozovny utekla. Jeden z členů skupiny byl v minulosti vyloučen ze Sdružení dobrovolných hasičů pro činnost neslučitelnou s výkonem služby hasiče. Nikdo ze skupiny nebyl skutečným strážníkem a hasičem.

         

Dne 27.11.2010 ve 13.00 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o spolupráci starostou města Klecany. Na Třebízského náměstí v Klecanech zaparkovali řidiči dva kamiony a to těsně před začátkem vánočních trhů. Řidiči se na místě nenacházejí. Na místo byl vyslán strážník, který prověřil ubytovny v Klecanech a řidiče dohledal.

                                   

Dne 26.11.2010 v 18.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě Holosmetky bylo nalezeno vozidlo s rozbitým zadním bočním oknem. Strážník na místě zjistil, že do vozidla se vloupal neznámý pachatel a odcizil položenou aktovku. Strážníci OP Zdiby upozorňují občany na zvýšený počet bezdomovců a občanů závislých na drogách, kteří se stahují do chatových oblastí v okolí Prahy.

                                                                   

Dne 26.11.2010 od 10.00 hod. uspořádala zástupkyně velitele Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dopravní přednášku pro děti z Mateřské školy Zdiby a to za pomoci počítačové techniky. Přednášky se budou opakovat.

                                       

Dne 25.11.2010 v 9.14 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že zloděj utíká z lokality Na Lada s odcizeným žebříkem po komunikaci Chaberská ve Zdibech ve směru do Prahy. Na místo byl vyslán strážník, který prováděl kontrolu bezdomovce v chatové oblasti. Strážník na místě zjistil, že majitel žebříku již muže dohnal a žebřík zajistil. Pachatel stačil přeběhnout do Prahy a proto byla vyrozuměna Městská policie Praha.

               

Dne 23, 24, 25.11.2010 vždy od 8.00 hod. uspořádala zástupkyně velitele a preventistka Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dopravní přednášky pro děti ze Základní školy v Klecanech a to na žádost starosty města Klecany a ředitele Základní školy v Klecanech. Děti se postupně seznamují s pravidly silničního provozu.

                              

Dne 17.11.2010 v 16.15 hod. strážníci spatřili u autobusové zastávky v lokalitě Průběžná muže s trvalým pobytem ve Zdibech, který opakovaně ve Zdibech, Klecanech, Líbeznicích páchá trestnou činnost. Muž pod vlivem drog neunesl policejní kontrolu a vulgárně zaútočil na strážníka, následně slovně napadl svou přítelkyni.

            

Dne 17.11.2010 v 15.45 hod. vykonávali strážníci hlídkovou činnost v obci Zdiby. V lokalitě Průběžná spatřili muže, který budil veřejné pohoršení. Muž z trvalým pobytem ve Zdibech strážníkům uvedl, že popíjel tvrdý alkohol na autobusové zastávce v Klecanech. U muže byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,56 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že žádná záchytná stanice neměla volné lůžko byl dospělý muž strážníky převezen do místa bydliště a předán rodičům. Strážník následně uložil blokovou pokutu za veřejné pohoršení.

                            

Dne 16.11.2010 v 10.27 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o výjezd Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda. Na linku "158" bylo nahlášeno, že muž vhodil mezí obcí Zdiby a městem Klecany černý pytel do řeky Vltavy. Strážník na místě zjistil, že pracovníci Povodí Vltavy si po vodě posílají sesbírané odpadky v černých pytlích. Další pracovníci na rybářské pramici pytle sbírají a převážejí do přistaveného kontejneru v Roztokách.

           

Dne 16.11.2010 v 9.13 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna vedoucím OÚ Zdiby, že v lokalitě uzavřené rekreační oblasti Zahrádkářská, Zdiby se nachází nemohoucí muž ke kterému se nemohli dostat sociální pracovníci. Muž potřeboval lékařskou pomoc. Strážníci se dostavili na místo a provedli násilný vstup do kolonie.

        

Dne 15.11.2010 ve 14.00 hod. byla autohlídka Obecní policie Zdiby vyslána Policií ČR do lokality Pražská, Zdiby ve směru na Prahu, řidič červené dodávky náhle sjel mimo komunikaci. Na místě strážníci prověřili, že  řidič není zraněný, provedli lustraci a zajistili vytažení dodávky z příkopu komunálním smluvním vozidlem. Dodávka nebyla schopna provozu a řidič ve vozidle bydlel "jako bezdomovec" několik dní, než sehnal příslušný náhradní díl.

           

Dne 12.11.2010 v 10.15 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že bude potřeba vystřídat hlídku Policie ČR řídicí několik hodin provoz u vážné dopravní nehody mezi obcí Zdiby a městem Klecany. Strážníci se dostavili na místo a převzali kyvadlové usměrňování dopravy.

              

Dne 11.11.2010 od 7.30 hod. probíhalo pátrání po zmizelé Aničce opětovně na území obce Zdiby. Zejména byly prověřovány chatové oblasti Brnky a Holosmetky. Pátrání se zúčastnily všechny místní a Pražské složky IZS, včetně dobrovolníků. Během pátrání se podařilo dohledat některé předměty pocházející z trestné činnosti např. jízdní kolo, strunové sekačky apod. Další informace přineslo zpravodajství: NOVA, BLESK, IDNES, MEDIAFAX.

        

             

Dne 10.11.2010 v 7.30 hod. se pátrání po zmizelé Aničce přesunulo do obce Zdiby. Pátrací akce se zúčastnily tyto složky: Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice, Obecní policie Velké Přílepy, Městská policie Odolena Voda, Městská policie Praha, Policie ČR - Praha venkov, Policie ČR - Praha, Hasiči Zdiby, Hasiči Klecany, Hasiči Dolínek,  Hasiči Líbeznice, Hasiči Aero, myslivecká stráž a pracovníci OÚ Zdiby. V pátrání se bude pokračovat. Další informace v Deníku.cz !  Tiskové informace poskytuje tisková mluvčí Policie ČR venkov Štěpánka Zatloukalová v úzké spolupráci s velitelem OP Zdiby Luďkem Wachtlem, členem pátracího štábu - venkov.

      

Dne 8.11.2010 v 15.15 hod. byla hlídka Obecní policie Zdiby vyslána k Přemyšlenskému rybníku ve Zdibech kde na komunikaci vytéká voda. Strážníci se dostavili na místo a zjistili, že občan, cizí státní příslušník s pobytem u nás, vypouští vodu z bazénu na silnici. Občan byl strážníky upozorněn, že vodu není takto možné vypouštět.

          

Dne 6.11.2010 od 10.00 hodin probíhalo pátrání po zmizelé dívce Aničce na řece Vltavě v lokalitě Klecany, Zdiby a Troja. Pátrání poříčního oddílu Policie ČR Praha a říční hlídky strážníků Obecní policie Zdiby přerušil prudký déšť. Další informace a fotografie naleznete v deníku BLESK - Ztracená Anička. Strážníci budou nadále pátrat. Na člunu pes KENZO, japonské plemeno TOSA INU. V Japonsku jsou vlastnosti TOS využívány ve službách policie k vyhledávání drog a hlídání hranic. Strážníci Obecní policie Zdiby využívají psy při pátrání po osobách a věcech.

        

                                              

Dne 5.11.2010 v 8.36 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna občanem, že se na Brnkách pohybují podezřelí bezdomovci a můžou něco vědět o zmizelé dívce Aničce (přes pole se totiž nachází území Prahy 8 - Bohnice). Na místo byla vyslána hlídka OP Zdiby. Strážníci dle místní znalosti nalezli v bývalém kravínu ubytované nové bezdomovce a prověřili nemovitost. Strážník okrskář provedl kontrolu totožnosti a zjistil, že jeden z bezdomovců je hledaný Policií ČR v Havířově. Muž byl následně eskortován na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

          

Dne 2.11.2010, v den při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech. Nepravidelné kontroly prováděli strážníci od 2.11. do 7.11.2010.

          

Dne 30.10.2010 v 11.30 hod. strážníci Obecní policie Zdiby nalezli při hlídkové službě v lokalitě za Zdibským zámkem nový přístřešek bezdomovce ve stěně zemědělského sila. V odpoledních hodinách byl ztotožněn muž bez bot, ve věku 34 let, který nebyl hledaný. Uvedl, že byl v Praze napaden jinými bezdomovci a je zraněný. Velitel OP Zdiby na místo povolal velitele Hasičů Zdiby se sanitkou IZS Zdiby a hasičskou zdravotnici. Vzhledem k blížící se tuhé zimě očekávají strážníci zvýšený výskyt bezdomovců ve Zdibech, příměstské části Prahy. Bezdomovci často uvádějí, že je policie z Prahy vytlačuje a na vesnici lépe naleznou zbytky potravin z popelnic. Další informace naleznete v Deníku.cz - "Pro bezdomovce je prý venkov zemí zaslíbenou".

            
 
                     

Dne 30.10.2010 od ranních hodin se v regionu Odolena Voda konala jedna z nejtěžších 24 hodinových hasičských soutěží v České republice. Hasiči plnili na stanovištích různé úkoly, včetně poskytnutí první pomoci při těžké dopravní nehodě a dodržování předepsané rychlosti. Za Obec Zdiby byl jmenován do funkce rozhodčího velitel Jednotky dobrovolných hasičů Zdiby, strážník Bc. Dušan Soukup a velitel OP Zdiby Luděk Wachtl.

       

       

Dne 27.10.2010 v 10.30 hod. se na dálnici D8, ve směru na Prahu, za sjezdem na Zdiby stala vážná dopravní nehoda několika vozidel se zraněním. Na místě zasahovaly jednotky IZS - Záchranná služba Středočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Mělník, Aero, Dálniční policie Nová Ves a moto hlídka Obecní policie Zdiby.

          

Dne 27.10.2010 v 8.21 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby, toho času hlídkují před základní školou ve Zdibech vyrozuměn místním občanem, že v lokalitě Zdiby - Brnky hoří skládka. Strážník na motocyklu se okamžitě dostavil na místo, zjistil, že  zde bezdomovci opalovali kabely a povolal Jednotku dobrovolných hasičů Zdiby.

          
 
Dne 22.10.2010 od 11.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zapojili do pátrání po zmizelé devítileté Aničce Janatkové. Pěší hlídka strážníků a pes Kenzo prověřil řeku Vltavu od Klecánek k Trojskému útulku a Drahánské údolí.
Dívka se ztratila 13.10.2010 cestou ze školy v Praze - Troji. Od té doby o ní nejsou žádné informace, je vysoká asi 120 centimetrů a má blond vlasy. Oblečena byla do tmavě šedé zimní bundy, fialovo - černé šály a tmavě modrých džínů s červeno - bílým páskem. Na nohou měla černé boty a na hlavě fialovou čepici s kšiltem.

                


Dne 22.10.2010 od 9.00 hod. uspořádala preventistka Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dopravní přednášku pro děti z Mateřské školy ve Zdibech. Děti se postupně seznamují s pravidly silničního provozu.

                     

Dne 21.10.2010 v 18.07 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn členkou místní organizace za ODS, že v lokalitě K Holosmetkům, Zdiby leží na komunikaci muž. Velitel na policejním motocyklu se okamžitě dostavil na místo, ověřil životní funkce, promrzlého muže pod vlivem alkoholu vzbudil, provedl dechovou zkoušku s výsledkem 2,6 promile, "poprosil" Záchytnou stanici Na Bulovce o přijetí  (územně patříme do Mladé Boleslavi, Kolína, Příbrami), povolal do služby strážníka - velitele Hasičů Zdiby s hasičskou sanitkou. Muž byl za pomoci strážníků a přivolaných policistů přenesen do hasičské sanitky a strážníky eskortován na Záchytku Na Bulovce.
Případná další osoba pod velkým vlivem alkoholu bude muset být již povinně převezena OP Zdiby na Záchytné stanice pro Středočeský kraj, dle současné kapacity zdravotnického zařízení, ZS Kolín - vzdálenost od Obce Zdiby 72 km, ZS Mladá Boleslav vzdálenost od Obce Zdiby 65 km, ZS Příbram - vzdálenost od Obce Zdiby 71 km. Další informace naleznete v článku Mělnického deníku - "S alkoholem do daleka".

          

                                                 

Dne 18.10.2010 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu bezdomovců v chatových oblastech ve Zdibech, Brnkách a Holosmetkách. S nadcházející zimou se do Zdib stahují bezdomovci z Prahy.

                       

Dne 18.10.2010,
v některých obcích a městech se ruší policejní oddělení a policisté se stěhují. Bohužel takový osud potkal i Zdiby, příměstskou část Prahy. Dopravní inspektorát Policie ČR - Zdiby, včetně fungujícího silničního dohledu (často i pěších dopravních hlídek na Pražské), který se každodenně věnoval i kontrole řidičů a vozidel ve Zdibech, kde sídlil se odstěhoval až do Brandýsa nad Labem. Nejsme naivní, že by v době úspor dojížděla každodenně na několik hodin dopravní policie až z Brandýsa nad Labem do Zdib a vykonávala hlídkovou službu. Přesto děkujeme policistům za spolupráci a častou pomoc při řešení místních záležitostí veřejného pořádku.

         

Dne 15.10.2010 od 13.45 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek při komunálních volbách ve Zdibech, Klecanech, Větrušicích, Husinci a to na základě uzavřené koordinační dohody s Policií ČR.

           

Dne 14.10.2010 od 14.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zapojili do pátrání po zmizelé devítileté Aničce Janatkové. Říční hlídka strážníků na policejním člunu prověřila řeku Vltavu od Klecánek až k ZOO Praha  a zpět.
Dívka se ztratila 13.10.2010 cestou ze školy v Praze - Troji. Od té doby o ní nejsou žádné informace, je vysoká asi 120 centimetrů a má blond vlasy. Oblečena byla do tmavě šedé zimní bundy, fialovo - černé šály a tmavě modrých džínů s červeno - bílým páskem. Na nohou měla černé boty a na hlavě fialovou čepici s kšiltem.

         
 
Dne 14.10.2010 od 8.00 hod. provedli strážníci Obecní policie Zdiby kontrolu výskytu černých skládek na území obce Zdiby. Negativní výsledek kontroly předali strážníci vedoucímu Obecního úřadu Zdiby s žádostí o úklid.

                    

Dne 12.10.2010 ve 20.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že na autobusové zastávce u restaurace Na růžku, Zdiby se nachází zraněný muž. Velitel OP Zdiby se dostavil na místo a ve spolupráci s obsluhou restaurace "muže pod větším vlivem alkoholu" ošetřil. Bylo zjištěno, že muž se popral v restauraci. Byla prověřena totožnost muže a následně byl vykázán do místa bydliště. Přestupek bude s mužem projednán.

     
     

Dne 3.10.2010 v 03.10 hod. prováděl strážník Obecní policie Zdiby kontrolu nočního veřejného pořádku. V lokalitě Průběžná, Zdiby nalezl zraněnou ženu krvácející v oblasti obličeje. Žena uvedla, že byla fyzicky napadena mužem z oblasti Zdiby, Brnky. Zraněná odmítla přivolat záchranou službu a proto byla ošetřena strážníkem na Úřadovně OP Zdiby. Muž na Brnkách byl strážníkem dohledán a bylo zahájeno přestupkové řízení.

              

Dne 2.10.2010 obdržela Obecní policie Zdiby v odpoledních hodinách několik hlášení (od občanů a Policie ČR), že v lokalitě Astra Park, Klecany stojí na chodníku vozidlo. Strážník se dostavil na místo a přestupek vyřešil.

                        

Dne 1.10.2010 v 9.50 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby lokalitou Vltavská, Zdiby a Drahánské údolí a nalezl rozvodněný potok, včetně černé skládky. Strážník namísto povolal komunální pracovníky Obecního úřadu Zdiby. Majitel pozemku kde se nalézá "černá skládka" byl Obecní policií Zdiby písemně vyrozuměn k úklidu.

          

Dne 29.9.2010 ve 14.30 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby upozorněn, že od Prahy jde po Zlatém kopci muž s velkou tašku a prohlíží si novostavby. Velitel se dostavil na místo a zajistil muže z Ukrajiny (bezdomovce) pod velkým vlivem alkoholu. Na místo byla povolána autohlídka OP Zdiby a muže eskortovala na záchytnou stanici.

          

Dne 28.9.2010 ve 20.10 hod. byl u přechodu pro chodce v lokalitě u Mateřské školy ve Zdibech nalezen muž pod vlivem alkoholu s poraněnou tepnou. Na místo byla přivolána Záchranná služba Středočeského kraje, starosta obce a velitel OP Zdiby. Velitel zjistil, že muž popíjel v místní restauraci a nezvládl cestu domů. Upadl a poranil si tepnu od flašky láhvového piva, které si nesl do místa bydliště. Místo potřísněné od krve bylo hasičskou džberovou stříkačkou uklizeno a v ranních hodinách pracovníci údržby OÚ Zdiby sesbírali střepy z chodníku.

        

Dne 24.9.2010 od 10.00 hod. uspořádala zástupkyně velitele Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dopravní přednášku pro děti z Mateřské školy Zdiby a to za pomoci počítačové techniky. Přednášky se budou opakovat.

          

Dne 22.9.2010 nainstaloval velitel Obecní policie Zdiby do nové budovy Základní a mateřské školy ve Zdibech elektronické zabezpečovací zařízení EZS, včetně EPS. Nová škola je nyní chráněna i proti případnému požáru.

           

Dne 22.9.2010 v 8.15 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu po komunikaci Průběžná a spatřil osobní vozidlo tov. zn. Škoda Octavia v příkopu. Strážník zjistil, že řidička není zraněná a kyvadlově usměrňoval dopravu až do vytažení vozidla. Řidička poté uvedla, že byla oslněna přímým sluncem. Žádná škoda nevznikla.

                          

Dne 21.9.2010 v 8.57 hod. bylo z lokality Pražská, Zdiby odtaženo Obecní policií Zdiby vozidlo tov. zn. Renault, RZ 4A2 1672, které dlouhodobě tvořilo překážku silničního provozu a stávalo se postupně vrakem (propíchané pneumatiky, prasklé čelní sklo a poškozená přední světla). Ve vozidle bylo nalezeno několik injekčních stříkaček.

          

Dne 19.9.2010 od 10.00 hod. se v Brandýse nad Labem konala oslava 130. výročí od založení zdejšího hasičského sboru a předání nové hasičské cisterny. Akce se zúčastnili představitelé Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, starosta města, poslanec Parlamentu ČR pan Petr Tluchoř a různé složky IZS.

          

Dne 18.9.2010 od 13.00 hod. se ve sportovním areálu Odolena Voda konal "Den integrovaného záchranného systému" pod záštitou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Policie ČR - Praha venkov, Hasičského záchranného sboru Letiště Vodochody a dalších složek Integrovaného záchranného systému.

         

           

Dne 15.9.2010 v 11.50 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna dozorčí službou Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, že na "linku 158" bylo nahlášeno vloupání do nemovitosti v lokalitě Do Klecánek, Klecany. V domě by se mělo nacházet několik pachatelů. Na místě zasahovala autohlídka OP Zdiby, motohlídka OP Zdiby, hlídka Policie ČR - Odolena Voda a policisté z Dopravního inspektorátu Zdiby. Pachatelé vloupání byli zajištěni.

                 

Dne 14.9.2010 od 9.10 hod. usměrňovala motohlídka strážníků okrskářů Obecní policie Zdiby dopravu při vyznačení "nového přechodu", včetně optických brzd na Soběslavově náměstí ve Zdibech.

           

Dne 13.9.2010 v 6.15 hod. se na křižovatce V Honech x Zdibsko, Klecany stala vážná dopravní nehoda nákladních vozidel a osobního automobilu. Na místě zasahovala Záchranná služba Středočeského kraje a Hasiči Neratovice. Strážníci vystřídali v kyvadlovém usměrňování dopravy policisty noční směny z Odolene Vody.

                  

Dne 9.9.2010 v 18.10 hod. projížděl velitel Obecní policie Zdiby na svém motocyklu okolo Přemyšlenského rybníka ve Zdibech a spatřil dle místní znalosti celostátně hledanou osobu Policií ČR. Muže s rozsáhlou trestní minulostí zajistil a přivolal hlídku z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Muže čeká pobyt ve vězení.

           

Dne 9.9.2010 v 8.30 hod. byla motohlídka Obecní policie Zdiby požádána Záchrannou službou Středočeského kraje o rychlý doprovod do odlehlé lokality Ke Mlýnu, Zdiby - Brnky ke zraněnému muži. Na místě bylo zjištěno, že oběšenému muži v celostátním pátrání Policie ČR již není pomoci. Vyšetřování si převzali kriminalisté Policie ČR - Praha venkov. Další informace zde: Deník Aha, Mediafax, TV Prima - Krimi zprávy dne 9.9.2010.

                 

Dne 8.9.2010 v 11.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Centrálním operačním střediskem Městské policie hl.m. Prahy, které obdrželo volání na "tísňovou linku 156", že v lokalitě Pražská, ve směru od Prahy do Zdib je vysypané kamení na komunikaci. Strážníci zjistili, že kameny na komunikaci se nachází již na území Prahy u Bauhausu. Strážníci OP Zdiby kameny odstranili z komunikace a věc předali místní hlídce Městské policie Praha.

                              

Dne 7.9.2010 od 13.20 hod. strážníci OP Zdiby usměrňovali dopravu při opětovném vyznačení  přechodu, včetně optických brzd  (po rekonstrukci komunikace Průběžná) u Základní a mateřské školy ve Zdibech.

          

Dne 7.9.2010 v 9.30 hod. vykonával velitel OP Zdiby společnou říční hlídkovou službu s pracovníky kriminální služby Policie ČR - Praha venkov na policejním člunu Obecní policie Zdiby. U komunikace Roztocká, Zdiby nalezla hlídka poškozené opuštěné vozidlo po dopravní nehodě (neohlášené na DI PČR), zničenou dopravní značku OÚ Zdiby a zdemolovanou zeď mostu potoka. Poté v lokalitě Čimického potoka spatřila hlídka odtahové vozidlo jedoucí po těžko sjízdné kamenité navigaci u řeky Vltavy od Prahy ve směru na Zdiby. Z místní znalosti velitele OP byl dalekohledem v odtahovém vozidle spatřen řidič, který má bohatou kriminální minulost, viz. naše událost ze dne 19.9.2008 v 9.05 hod. Další vyšetřování si převzala hlídka dopravní policie ve spolupráci s kriminalisty. Další informace naleznete v deníku.cz, info zde !

      

Dne 4.9.2010 v 16.10 hod. byl velitel Obecní policie Zdiby vyrozuměn, že na poli u komunikace U Školy, Zdiby běhají volně koně. Velitel OP se dostavil na místo a z místní znalosti kontaktoval dívky z nedalekého statku.

           

Dne 4.9.2010 v 9.45 hod. proběhlo slavnostní předání nové repasované hasičské cisterny jednotce Dobrovolných hasičů obce Zdiby a nového policejního, záchranného člunu Obecní policii Zdiby. Velitel jednotky Bc. Dušan Soukup, strážník Obecní policie Zdiby obdržel hasičskou medaili za zásluhy od představitelů Okresního sdružení hasičů Praha - východ a za přítomnosti hasičů z Hasičského záchranného sboru Neratovice. Páter Pata požehnal nové cisterně a novému policejnímu člunu. Pet-Medic představil svoji záchranku pro zvířata.

          

          

Dne 2.9.2010 ve 14.30 hod. vykonával strážník okrskář Obecní policie Zdiby hlídkovou službu v lokalitě Zdiby - Brnky a u kontejnerů na odpad spatřil neznámého bezdomovce. Ten uvedl, že několik dní přespává v Zámku na Brnkách, protože "bezdomovce" z Prahy postupně vytlačují na venkov. Bezdomovec byl z objektu vykázán.

           

Dne 1.9.2010 od 6.45 hod. hlídkovali strážníci před Základní a Mateřskou školou ve Zdibech. Na hřišti školy proběhlo slavnostní zahájení školního roku a otevření nového pavilonu Základní školy. Členky kulturní komise ve spolupráci s ředitelkou školy přichystaly pro děti nafukovací balónky s poselstvím. Kuchařky školy uvařily celý jídelníček různých obědů. Každý pracovní školní den bude u školy převádět děti přes komunikaci strážník !

              

          

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz