Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2010, leden - duben:

Dne 30.4.2010 od 18.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby veřejný pořádek na "Čarodějnicích" ve Zdibech a zapůjčili dobrovolným hasičům z Neratovic džberovou stříkačku k vykonání požárního dohledu při odpalování ohňostroje. V nočních hodinách byla provedena kontrola veřejného pořádku i v dalších lokalitách Zdib, v Klecanech, Husinci a Větrušicích. Kontrola veřejného pořádku probíhala ve Zdibech až do ranních hodin.

           

Dne 30.4.2010 od 16.00 hod. doprovodili strážníci průvod dětí a rodičů po místních komunikacích na Dětské čarodějnice ve Zdibech. Strážníci dovezli za motocyklem i džberovou stříkačku a zajistili požární dohled nad rozdělaným ohněm. Bohužel stará cisterna dobrovolných hasičů ze Zdib je ve velmi špatném technickém stavu a dohled nad večerními čarodějnicemi od 19 hod. přijedou z cisternou vykonávat dobrovolní hasiči až z Neratovic.

           

Dne 27.4.2010 v 17.20 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v lokalitě Šulkovna, Zdiby děti pouštějí pneumatiky z kopce po komunikaci. Strážník na místě zjistil, že tři děti nalezly u kontejneru pneumatiky, které nechaly kutálet po komunikaci k čističce, kde byla zaparkována osobní vozidla místních dobrovolných hasičů. Řidičům se podařilo včas pneumatiky zastavit. Děti budou pomáhat na Dětském dni IZS ve Zdibech.

     

Dne 23.4.2010 v 7.05 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn zástupkyní Základní a mateřské školy Zdiby, že nejdou otevřít kovové dveře do školy a děti stojí před školou. Vedoucí strážník se dostavil na místo a ve spolupráci s dobrovolným hasičem a pracovníkem OÚ provedl násilný vstup do školy.

           

Dne 18.4.2010 v 10.45 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že v lokalitě Na Výhledu, Zdiby - Brnky neznámá žena křičí o pomoc. Na místo směřuje pouze hlídka policistů z dopravních nehod. Vedoucí strážník se dostavil okamžitě na místo a požádal o pomoc při lokalizaci ženy místního zastupitele Ing. Zbyňka Smetanu. Vedoucí strážník a dopravní policisté poté přeskočili plot u jedné z chat odkaď bylo slyšet volání o pomoc. Strážník spatřil zkrvaveného muže jak z dřevěnou kládou rozbijí okno chaty a zajistil ho. Policisté v chatě nalezli drobně poraněnou ženu, družku muže a přivolali Záchrannou službu Středočeského kraje. Strážník na místě zajistil nájemní smlouvu k chatě a několik registračních značek. Oba dva aktéři (bezdomovci) byli předvoláni na OP Zdiby k podání vysvětlení.

          

Dne 17.4.2010 od 22.00 hod. se konala ve Zdibech a v Klecanech bezpečnostní akce Obecní policie Zdiby za podpory dobrovolných hasičů zaměřená na kontrolu nočního veřejného pořádku při konání diskotéky v Klecanech. Opilci v nočních hodinách ničí dopravní značky, zapalují kontejnery a demolují osobní vozidla. Strážníci zajistili mladého muže pod vlivem alkoholu 2,48 promile, který se pohyboval po komunikaci Průběžná, Zdiby mezi jedoucími vozidly a rušil noční klid. Mladý muž byl pro svoje agresivní chování spoután, převezen na Úřadovnu OP Zdiby k podání vysvětlení. Jedná se o mladého muže, který dlouhodobě budí veřejné pohoršení a před nedávnem poničil několik dopravních značek. Mladý muž následné pokutě neunikl. Akce se bude opakovat.

       
     

Dne 16.4.2010 od 18.00 hod.  se konala v regionu dopravně bezpečnostní akce a to za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, Líbeznice, Odolena Voda, policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a dopravních policistů z Dopravního inspektorátu Zdiby. Společná hlídka strážnice OP Zdiby a policisty OOP Odolena Voda zajistila řidiče pod vlivem alkoholu, který nerespektoval pokyn k zastavení a poté odmítl i dechovou zkoušku.

          

Dne 16.4.2010 v 14.22 hod. kontroloval strážník lokalitu Zlatý Kopec ve Zdibech a v zemědělském sile nalezl bezdomovce, který zde opaloval kabely. Za pomoci lustračního terminálu v motocyklu strážník prověřil zda bezdomovec z Prahy není hledaný.
Strážník muži doporučil vyhledat sociální pomoc pro bezdomovce v Praze.

                                                

Dne 16.4.2010 ve 14.07 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že chatař v lokalitě Roztocká, Zdiby našel na své zahradě mrtvou srnku. Na místo byl vyslán strážník a příslušný myslivecký hospodář.

                                                                    

Dne 16.4.2010 v 8.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Zámecká, Brnky se pohybuje opuštěná pohublá fena s několika štěňaty. Na místo byl vyslán strážník a dobrovolný hasiči, kteří postupně odchytili štěňata. Agresivní fena byla uspána přivolanou pracovnicí odchytové služby Psího útulku Bouchalka.

          

Dne 16.4.2010 v 8.30 hod. navštívili děti ze Základní školy Zdiby Muzeum Policie ČR v Praze. Zájezd byl zorganizován strážnicí Bc. Terezou Buškovou ve spolupráci s vedením Základní a mateřské školy Zdiby.

         

Dne 15.4.2010 ve 13.20 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR a starostou obce, že v lokalitě J. Kámena, Zdiby neznámý pachatel znečistil veřejné prostranství, založil skládku a odložil odpadky. Strážník se dostavil na místo a provedl místní šetření. Pachatel byl strážníkem dohledán, pokutován a odpadky musí uklidit.

           

Dne 12.4.2010 v 10.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna místním občanem, že u autobusové zastávky Průběžná (Na Růžku), Zdiby vytekla z autobusu neznámá provozní kapalina. Na místo byla okamžitě vyslána společná jednotka Integrovaného záchranného systému Zdiby, strážník a dobrovolný hasič.

                             

Dne 12.4.2010 v 8.30 hod. navštívili děti z Mateřské školky Zdiby Muzeum Policie ČR v Praze. Zájezd byl zorganizován strážnicí Bc. Terezou Buškovou ve spolupráci s vedením Základní a mateřské školy Zdiby.

          

Dne 12.4.2010 v 7.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna převozníkem z Klecánek, že jeho pes našel klíče od vozidla. Strážník se dostavil na místo a ve spolupráci s převozníkem našel opodál zaparkované otevřené vozidlo. Strážník za pomoci mobilního lustračního terminálu ověřil, že vozidlo není odcizené. Vozidlo bylo strážníkem uzamčeno a byl vyrozuměn majitel vozidla. Ten poté uvedl, že ráno velmi spěchal na přívoz.

            

Dne 11.4.2010 v 11.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že u křižovatky Šulkovna x Průběžná, Zdiby se ucpal kanalizační řád a splašky přetékají z kanálů. Na místo byla povolána havarijní četa správce kanalizace a starosta obce. Strážníci kyvadlově usměrňovali dopravu do pročištění kanalizačního řádu.

       

Dne 8.4.2010 v 8.00 hod. byl ve Zdibech dokončen přechod pro chodce u Základní a mateřské školy. Dopravní značení nainstalovali komunální pracovníci Obecního úřadu Zdiby. Vedoucí strážník ze svého zakoupil několik pytlů kůry a provedl terénní úpravy. Další přechod se bude budovat v lokalitě U Cihelny.

      

Dne 7.4.2010 od 9.00 hod. uspořádala strážnice Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková přednášku pro děti z Mateřské školy Zdiby. Přednáška byla zaměřena na bezpečnost dětí na pozemních komunikacích. Děti si také  vyzkoušely identifikaci nalezeného pejska (pochopitelně našeho očipovaného plyšáka) za pomoci čtečky čipů.

                

Dne 3.4.2010 od 10.00 hod. se vedoucí strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu
Harley - Davidson a několik občanů Zdib na motocyklech zúčastnili zahájení motocyklové sezóny "Jízda Praha - Poděbrady". Hladký průběh 11 km kolony zajišťovaly hlídky Městské policie hl. m. Prahy, Krajského ředitelství Policie ČR - Středočeského kraje a Městské policie Poděbrady. Na Lázeňské kolonádě v Poděbradech se uskutečnila výstava motocyklů.

          

Dne 2.4.2010 v 16.35 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna starostou města Klecany, že v areálu Dolních kasáren v Klecanech došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla a poškození závory. Strážník se dostavil na místo, zajistil účastníky, včetně záznamu z kamerového systému a informoval operační středisko Policie ČR.

          

Dne 2.4.2010 ve 12.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v chatové oblasti v lokalitě Šípková, Zdiby neznámý pachatel založil skládku a je zde obnažený kabel. Na místo byla vyslána strážnice a komunální pracovníci Obecního úřadu Zdiby. Kabel "bez napětí" byl zaizolován a skládka byla zlikvidována dne 23.4.2010.

           

Dne 2.4.2010 od 12.10 hod. usměrňoval strážník Obecní policie Zdiby dopravu při budování nového přechodu na Průběžné v lokalitě u rybníku Syslovák, Zdiby. Další přechod se bude budovat u Základní a mateřské školy Zdiby.

         

Dne 2.4.2010 v 11.45 hod. natáčela  televize NOVA svoji reportáž ve Zdibech  "Lidé chtějí mít dopravní značky k měření rychlosti u domu". V případě, že strážníci Obecní policie Zdiby ukončí měření rychlosti nechávají dopravní značky k měření rychlosti u komunikace pootočené, protože nemají vozidlo k převážení takto velkých, těžkých dopravních značek. Občané po odjezdu strážníků za poslední dva měsíce cca 15 x otočili dopravní značky zpět a řidiči začali zase jezdit podle předpisů, jako při měření rychlosti.  V pondělí dne 29.3.2010 při měření rychlosti ve Zdibech a Klecanech neznámý pachatel odcizil z měřených úseků dopravní značky začátek měření rychlosti.
Doplnění informací: Záběry televizního štábu jsou pouze ilustrační a všichni účinkující jsou zaměstnanci různých orgánů, či organizačních složek obce. V žádném případě se nejedná o skryté natočení neznámého přestupce, který otáčí dopravní značky. Reportáž měla upozornit na problémy při měření rychlosti strážníky. Zavedení dopravních značek k měření rychlosti nevzešlo z Ministerstva dopravy ČR, ale vzniklo při večerním chaotickém schvalování policejní reformy v roce 2008 (zavedení značek nebylo součástí reformy), resp. při politických šarvátkách několika poslanců a jednoho pozměňovacího návrhu k zrušení oprávnění měřit rychlost obecní policií.

                                

Dne 1.4.2010 v 10.20 hod. došla vedoucímu strážníkovi Obecní policie Zdiby trpělivost s neochotou opravit před Obecním úřadem Zdiby a Základní školou Zdiby dlouhodobě ohnutou dopravní značku "pozor děti". Proto požádal o pomoc místního topenáře s autogenem. Dopravní značka byla za několik minut opravena.

                            

Dne 1.4.2010 ve 12.55 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v Klecanech u autobusové zastávky běhá pes. Na místo byl vyslána autohlídka strážníků a psa zajistila. Pes byl poté předán majiteli.

                             

Dne 31.3.2010 od 8.30 hod. opětovně usměrňovali strážníci Obecní policie Zdiby dopravu u podjezdu pod dálnicí D8 ve Zdibech a to na žádost silničářů. Pracovníci Správy a údržby komunikací Mnichovo Hradiště prováděli kamerové zkoušky průchodnosti kanálů a proplach potrubí uprostřed komunikace. V minulých letech byl podjezd několikrát zaplaven při přívalových deštích z důvodu ucpání kanalizačního řádu a nefunkční přečerpávací stanice.

          

Dne 30.3.2010 v 15.45 hod. kontrolovala moto hlídka strážníků Obecní policie Zdiby lokalitu Drahánské údolí, Zdiby a spatřila umírající srnu se zlomeným vazem. Strážníci na místo povolali místního mysliveckého hospodáře.

        

Dne 30.3.2010 ve 14.05 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v Klecanech je zablokovaná místní komunikace. Na místě strážník zjistil, že probíhá rekonstrukce rodinného domu a dělníci skládají suť do přistaveného kontejneru. Strážník následně přestupek řešil dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

                              
 
Dne 30.3.2010 od 8.30 hod. usměrňovali strážníci Obecní policie Zdiby dopravu u podjezdu pod dálnicí D8 ve Zdibech a to na žádost silničářů. Pracovníci Správy a údržby komunikací Mnichovo Hradiště prováděli opravu kanálů uprostřed komunikace. Při předešlých opravách v komunikaci najížděli bezohlední řidiči do silničářů.

         

Dne 29.3.2010 v 11.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že někde v lokalitě Vltavská, Zdiby - Brnky se pohybuje muž s ženou a údajně byli spatřeni jak páčí okenice jedné z chat. Na místo byla vyslána autohlídka a motohlídka strážníků, posílená hlídkou dopravní policie. V lokalitě Vltavská nikdo nebyl nalezen. Bylo prozkoumáno celé okolí Drahánského údolí až k zastávce do Chaber a k Bohnickému statku. Ve 14.10 hod. byla moto hlídka kontaktována procházejícím občanem v Chabrech, že muž s ženou směřují do Drahánského údolí, Zdiby. Strážníci v Drahánském údolí zajistili muže s ženou. Strážníci zjistili, že se jedná o bezdomovce, kteří zde bydlí protiprávně v jedné z chat. Za pomoci mobilního terminálu v motocyklu byla prověřena totožnost bezdomovců a zjištěn skutečný majitel chaty. Na místo byla přivolána hlídka policistů Policie ČR - Odolena Voda.

           

Dne 28.3.2010 v 8.50 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby po komunikaci Průběžná, Zdiby a na křižovatce Pražská x Průběžná spatřil dopravní nehodu se škodou nad 100 000, - Kč. Strážník vyrozuměl operační středisko Policie ČR. Na místě postupně dopravní policisté, Hasiči Aero a Záchranná služba Středočeského kraje.

    

Dne 26.3.2010 v 9.00 hod. zástupci Obecní policie Zdiby vedoucí strážník Luděk Wachtl a strážník preventista Bc. Tereza Bušková obdrželi od humanitární společnosti z Řeže v rámci 
"Projektu prevence kriminality a činnosti složek IZS" mobilní ozvučovací systém. Ten bude sloužit jak pro potřebu Obecní policie Zdiby při práci s dětmi, tak pro činnost složek Integrovaného záchranného systému v územní působnosti Obecní policie Zdiby.

       

Dne 25.3.2010 v 15.00 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že v lokalitě Šulkovna, pod čističkou opětovně prasklo staré potrubí. K havárii byl vyslán strážník na motocyklu, který poté vyrozuměl starostu Obce Zdiby a poté jednotku Dobrovolných hasičů Zdiby. Na místo se dostavil i starosta Města Klecany.

          

Dne 24.3.2010 v 11.45 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna místostarostou Města Klecany, že potokem u komunikace Do Klecánek teče neznámá zapáchající tekutina. Na místo byl vyslán strážník na motocyklu. Bylo zjištěno, že neznámý pachatel neoprávněně vypustil několik fekálních vozů do kanalizace v lokalitě stavby bytů ASTRA PARK. Kanalizační řád nad čističkou nestačil fekálie pojmout, natož čistička. Na místo byla povolána jednotka Hasičů Neratovice, hlídka Policie ČR - Odolena Voda a pracovnice životního prostředí MÚ Brandýs nad Labem. Strážníci následně zajistili ukrajinského řidiče fekálního vozidla a ten strážníkům uvedl, že dostal nařízeno propláchnou kanalizaci tekutinou z jímky ze statku Větrušice, protože dělníci externí stavební firmy zanechali v potrubí stavební materiál, cihly. Strážníci zpracovali spisovou dokumentaci, včetně fotodokumentace a správní delikt odeslali datově k řešení na odbor životního prostředí MÚ Brandýs nad Labem.

         

Dne 24.3.2010 v 10.00 hod. vyšly děti z Mateřské školy ve Zdibech na procházku v nových reflexních vestách, která pro děti sama zajistila a graficky navrhla strážnice preventistka Bc. Tereza Bušková z Obecní policie Zdiby.

             

Dne 24.3.2010 od 8.00 hod. se konala ve Zdibech bezpečnostní akce "chata" a to za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a školního oddílu Policie ČR - Vinoř.

         

Dne 23.3.2010 v 11.30 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna spolumajitelkou Zdibského zámku paní D. Klusáčkovou, že v areálu zámku odchytila dva psy. Na místo byla vyslána autohlídka strážníků s čtečkou čipů. Strážníkům se nepodařilo nalézt majitele psů a proto byla přivolána pracovnice Psího útulku Bouchalka.

           

Dne 21.3.2010 v 19.45 hod. byla jednotka Dobrovolných hasičů Zdiby a Obecní policie Zdiby povolána k dopravní nehodě na dálnici D8 u sjezdu a výjezdu "ZDIBY". Na místě hlídka dálniční policie Nová Ves, hlídka policistů PMJ Praha, Hasiči Neratovice, Záchranná služba Středočeského kraje a strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu.

        

Dne 18.3.2010 v 10.50 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna zastupitelkou obce Zdiby, že v lokalitě bývalé skládky Ústecká, Zdiby neznámá stavební firma staví pilíře pro montáž výrobní haly. Na místo se dostavil vedoucí strážník na motocyklu, včetně místostarosty obce a na skládce nalezli pracovníky geologické firmy, kteří prováděli geologický vrt. Vedoucí strážník za pomoci mobilní kanceláře v motocyklu ověřil v "datové schránce Obce Zdiby", že geologický vrt byl řádně ohlášen a má sloužit k ekologické likvidaci bývalé skládky.

                           

Dne 18.3.2010 od 8.00 hod. probíhalo na parkovišti u Motorestu Nová pošta ve Zdibech vážení nákladních vozidel mobilní expertní jednotkou Centra služeb pro silniční dopravu a to pod vedením dopravních policistů z Dopravního inspektorátu Praha - východ. Na základě uzavřené koordinační dohody se kontroly zúčastnil i strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu s mobilní evidencí řidičů. Vážení nákladních vozidel se bude opakovat.

          

Dne 17.3.2010 v 17.15 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že v lokalitě Na Návsi, Zdiby - Brnky opětovně hoří kontejnery. Na místo požáru byla hlídkou strážníků Obecní policie Zdiby dovezena džberová stříkačka a k dohašení byla povolána jednotka Dobrovolných hasičů Zdiby s dostatečným množstvím hadic k hašení z místního hydrantu, protože stará cisterna CAS 25 je opětovně v servisu.

             


Dne 16.3.2010 v 18.00 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna občanem, že u Celního úřadu ve Zdibech na komunikaci s názvem Pražská odchytil psa a převezl do Útulku Trója - Městské policie hl. m. Prahy. Občan byl v útulku odmítnut protože pes byl nalezen na území Obce Zdiby ve Středočeském kraji. Strážník Obecní policie Zdiby se dostavil do útulku a psa převezl na Úřadovnu Obecní policie Zdiby. Strážník provedl vyhlášení novým bezdrátovým rozhlasem a to z aplikace pro složky IZS. Cca po 10 minutách se dostavila na  Úřadovnu Obecní policie Zdiby majitelka psa z lokality Zlatý Kopec, Zdiby a loveckého pejska si převzala.

                                     

Dne 14.3.2010 ve 14.30 hod. občané v lokalitě Šulkovna zajistili zatoulaného pejska a následně převezli do místa bydliště vedoucího strážníka ve Zdibech. Vedoucí strážník za pomoci čtečky našel neregistrovaný čip v ČR. Ve spolupráci se strážníky z Útulku Trója - Městské policie hl. m. Prahy byl nalezen majitel psa. Pes byl převezen osobním rodinným vozidlem vedoucího strážníka do místa bydliště a byl předán majitelům, cizincům.

                                 

Dne 12.3.2010 v 8.50 hod. bylo z cyklostezky mezi Klecany a Husincem odstraněn vrak vozidla, který zde koncem roku 2009 zanechal neznámý řidič. Vozidlo bylo až po střechu zaplněno odpadky. Majitel vozidla nebyl zjištěn. Za pomoci GPS bylo zjištěno, že vozidlo se nacházelo již na území Obce Husinec. Náklady spojené s odtahem a likvidací vraku budou Obecní policií Zdiby vyúčtovány Obecnímu úřadu Husinec.

            

Dne 11.3.2010 v 18.45 hod. vedoucí strážník Luděk Wachtl a strážník preventista Bc. Tereza Bušková společně obhájili
"Dotaci v oblasti prevence kriminality" poskytnutou Městem Klecany. Obecní policie Zdiby obdržela finanční částku 120 000, - Kč vázanou na nákup techniky v oblasti prevence kriminality. Dle § 2, písm. f), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, je jedním z úkolů obecní policie podílet se na prevenci kriminality v obcích. Technika bude sloužit jak v oblasti pořádání přednášek pro děti, včetně výuky na dětském dopravním hřišti, tak v běžné hlídkové službě. Zastupitelstvo Města Klecany schválilo nákup techniky: Alcotest Dräger 6810, tiskárna Dräger, termopapír, náustky, kalibrace a ověření alcotestu, čtečka mikročipů LID 560, včetně registrovaného čipu pro dětské přednášky, malého ekologického skútru HONDA s funkcí start - stop a zadního kufru HONDA.

           

Dne 3.3.2010 v 19.05 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že občan Zdib z lokality U Továrny, Zdiby (událost 17.2.2010 v 10.15 hod.) v nemovitosti zapálil v kamnech a po celém domě je dým. Muž hrozí členům rodiny, že je udusí. Vedoucí strážník vyrozuměl Hasiče Zdiby, Policii ČR a starostu. Vedoucí strážník a policisté muže v domě již nenalezli, protože okamžitě po svém skutku utekl přes střechu do lesa. Hasiči Zdiby a Neratovice provedli odvětrání nemovitosti. Nikdo nebyl zraněn. Po muži bezvýsledně pátraly hlídky Policie ČR a Obecní policie Zdiby. Policisté z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda muže vykázali na 10 dní z rodinného domu a bezprostředního okolí. Muž byl dne 5.3.2010 ve 22.30 hod. za přispění veřejnosti zajištěn vedoucím strážníkem OP Zdiby a předán přivolané hlídce Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

            

Dne 1.3.2010 v 10.30 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o pomoc místním občanem z lokality Ke Hřišti, Zdiby. Občana telefonicky kontaktoval neznámý pracovník úklidové firmy, že provádějí zdarma úklid u místních starších občanů a vše platí Obecní úřad Zdiby. Občan si informaci, která se pochopitelně nezakládala na pravdě, ověřil na OÚ Zdiby a OP Zdiby. Strážníci se poté zaměřili na kontrolu osob a vozidel v staré zástavbě Zdib.

                              

Dne 28.2.2010 v 16.45 hod. rozšířila moto hlídka Obecní policie Zdiby své technické vybavení motocyklů o sadu klíčů k opravě dopravních značek. Občané pod vlivem alkoholu a návykových látek při svém tažení velmi často demolují dopravní značky. Každý chycený občan "pod vlivem" bude strážníky eskortován na záchytnou stanici !

                             

Dne 26.2.2010 od 9.20 hod. uspořádala strážnice Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dvě přednášky pro děti z Mateřské školy Zdiby. Přednášky byly zaměřeny na bezpečnost dětí na pozemních komunikacích. Děti plnily různé úkoly a neúnavně odpovídaly na položené otázky. Přednášky se budou pravidelně opakovat.

            

Dne 26.2.2010 od 8.30 hod. provedli pracovníci Údržby a správy komunikací Mnichovo Hradiště na základě žádosti Obecní policie Zdiby opravu několika dalších nebezpečných děr na komunikaci Průběžná, Zdiby.  Komunikace není Obce Zdiby, ale je v majetku Středočeského kraje a ve správě SÚS Mnichovo Hradiště. Strážník Obecní policie Zdiby provedl fotodokumentaci děr po celém úseku komunikace Průběžná a dokumentaci předal vedoucímu OÚ Zdiby Ing. K. Plavcovi, který bude problém řešit na Krajském úřadě Středočeského kraje.

        

Dne 25.2.2010 v 10.40 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Záchrannou službou Středočeského kraje, stanoviště Zdiby, že na sjezdu z dálnice D8 na Zdiby jsou otočené dopravní značky a může zde dojít k dopravní nehodě. Moto hlídka Obecní policie Zdiby se dostavila na místo a zjistila, že neznámý opilec poškodil dopravní značky P4, "Dej přednost v jízdě". Moto hlídka povolala komunální pracovníky OÚ Zdiby a usměrňovala dopravu.
 
      

Dne 24.2.2010 ve 12.20 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby na policejním motocyklu po komunikaci Pražská, Zdiby. Z důvodu oteplení a tání sněhu se opětovně vytvořila nebezpečná kaluž vody na komunikaci číslo 608. Strážník uvolnil ucpaný kanál, označil překážku a přivolal komunální pracovníky OÚ Zdiby.

                   

Dne 18.2.2010 v 11.16 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o pomoc řidičem odtahové služby, který měl v obci Zdiby vážnou poruchu na chlazení motoru. Na místo byl vyslán strážník s hasičskou džberovou stříkačkou.

                                      

Dne 18.2.2010 v 9.45 hod. nařídil strážník Obecní policie Zdiby odtah dodávkového vozidla v převodu tov. zn. Citroen Jumper, které dlouhodobě tvořilo překážku silničního provozu na křižovatce Spojovací x Průběžná, Zdiby. Po skutečném řidiči se pátrá ve spolupráci s Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem.

                        

Dne 17.2.2010 v 10.15 hod. byla Obecní policie Zdiby požádána o součinnost pracovníky Exekutorského úřadu Plzeň při provádění výkonu rozhodnutí,  protože občan Zdib z lokality U Továrny, Zdiby hrozil exekutorům a jejich rodinám fyzickou likvidací. Strážníci se dostavili na místo a zajistili ochranu a bezpečnost úředních osob. Na místě strážníci zjistili, že občan již několik let vyhrožuje i členům vlastní rodiny a hrozí zapálením rodinného domu. Vedoucí strážník o možném nebezpečí vyrozuměl dle uzavřené "koordinační dohody" vedoucího kriminální Policie ČR -  Praha východ. Z místní znalosti vedoucího strážníka se jedná o problémovou osobu, která vědomě odmítá respektovat zákonodárnou, výkonnou a soudní moc v ČR. Následně bylo ve spolupráci s rodinou přijato společné bezpečností opatření Obecní policie Zdiby a kriminální Policie ČR - Praha východ.

           

Dne 17.2.2010 od 10.00 hod. uspořádala strážnice Obecní policie Zdiby Bc. Tereza Bušková dvě přednášky pro děti ze Základní školy Zdiby. Přednášky byly zaměřeny na bezpečnost dětí na pozemních komunikacích. Děti plnily různé úkoly a neúnavně odpovídaly na položené otázky. Přednášky z různou problematikou se budou pravidelně opakovat. V dalších měsících se školní děti podívají do Muzea Policie ČR a na dětské dopravní hřiště.

           

             

Dne 17.2.2010 od 7.30 hod. provedli pracovníci Údržby a správy komunikací Mnichovo Hradiště na základě žádosti Obecní policie Zdiby opravu několika nebezpečných děr na komunikaci Průběžná, Zdiby.

           

Dne 15.2.2010 ve 14.22 hod. zastavila autohlídka Obecní policie Zdiby podezřelé vozidlo odtahové služby. Strážník z místní znalosti poznal řidiče, který v minulosti páchal trestnou činnost ve Zdibech a v Klecanech. Za pomoci přenosného lustračního počítače byla zjištěna totožnost řidiče a byly prověřeny převážené vraky.

                                                 

Dne 10.2.2010 v 11.50 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby telefonicky informován od Policie ČR, že po komunikaci Pražská ve směru od Prahy běží malé černé štěně. Vedoucí strážník štěně odchytil na křižovatce Pražská x Průběžná a přivolal autohlídku OP Zdiby. Strážníci štěňátko předali do psího útulku Bouchalka.

                

Dne 3.2.2010 od 7.00 hod. se na komunikaci Zdibská a to mezi obcí Zdiby, Líbeznice stalo nezávisle několik vážných dopravních nehod. Na místech zasahovali Hasiči Neratovice. Strážníci Obecní policie Zdiby a dopravní policisté DI Zdiby kyvadlově usměrňovali dopravu. Při vyprošťování odtahovou službou začalo jedno vozidlo hořet. Požár byl okamžitě uhašen strážníkem za pomoci  hasicího  přístroje. Jeden z řidičů neuposlechl pokyn strážníka a policisty, že místo je dočasně uzavřené z důvodu zásahu Hasičů a rozhodl se projet. Když zjistil, že neprojede na místě zásahu se otočil a rozjel se proti dopravnímu policistovi do kterého najel. Strážník se nenechal přejet, naskočil na předek vozidla, podržel se stěračů a za použití donucovacích prostředků řidiče zastavil. Řidič byl spoután a následně předán přivolané hlídce Obvodního oddělení Policie ČR -  Odolena Voda.

         

Dne 2.2.2010 v 15.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že mezi obcí Zdiby a Líbeznice byl nalezen mladý pes přivázaný u kontejneru na odpadky. Strážníci štěňátko předali pracovníkům psího útulku Bouchalka.

                        

Dne 28.1.2010 v 10.14 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna projíždějícím občanem Zdib, že došlo k vážné dopravní nehodě se zraněním a to na komunikaci č. 608 (stará Teplická), Ke Zdibsku. Občan zastavil své vozidlo a řidiči poskytl první pomoc. Strážníci se okamžitě  dostavili k nehodě a zjistili, že řidič pekařské dodávky ze Zdib narazil za nepříznivých klimatických podmínek na zaváté silnici do stromu a od dopravních policistů, skupiny dopravních nehod převzali kyvadlové usměrňování dopravy. Zraněného řidiče po ošetření odvezla Záchranná služba Středočeského kraje. Technický zásah provedli Hasiči Neratovice. Obecní policie Zdiby vyrozuměla majitelku zdibské pekárny a strážník pomohl přeložit pečivo do přistavených vozidel.

           

          

Dne 27.1.2010 ve 14.30 hod. uzavřela Obecní policie Zdiby okolí nemovitosti Základní školy ve Zdibech a to z důvodu padajícího sněhu. K uzavření byla použita technická páska "Obecní policie vstup zakázán".

                     

Dne 27.1.2010 od 8.00 hod.
se konala v "- 20, 5 st. C." ve Zdibech součinností bezpečností akce "Chaty Zdiby" a to na základě uzavřené koordinační dohody mezi
mezi Policií ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského kraje a Obcí Zdiby. Společné hlídky strážníků, policistů a kriminalistů provedli kontrolu chatových oblastí v Draháňském údolí, na Brnkách, Holosmetkách a ve Zdibech. Společná bezpečnostní akce se bude nepravidelně opakovat.

        

Dne 26.1.2009 ve 12.20 hod. byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna majitelkou místní pekárny, že u vchodu do jídelny U Sokolovny ve Zdibech leží spící promrzlý muž. Společná hlídka IZS Zdiby ve složení vedoucí Obecní policie Zdiby a velitel jednotky Hasičů Zdiby se okamžitě dostavila na místo s Hasičskou sanitkou IZS Zdiby. Poraněného muže v oblasti nosu se podařilo probudit a bylo zjištěno, že je pod velkým vlivem alkoholu 2,8 promile. Na místo byla přivolána Záchranná služba Středočeského kraje (RLP), Brandýs nad  Labem. Promrzlý opilec byl po vyšetření lékařem převezen Hasičskou sanitkou IZS Zdiby na Záchytnou stanici Bulovka.

           

          

Dne 26.1.2010 obdržela Obecní policie Zdiby roční finanční příspěvek od Obce Větrušice ve výši 40 000,- Kč a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Strážníci Obecní policie Zdiby dohlížejí od konce roku 2009 na dodržování místních záležitostí veřejného pořádku i na území Obce Větrušice. Foto z dětského dne 23.5.2009.

         

Dne 23.1.2010 v 16.15 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn Obvodním oddělením Policie ČR, Odolena Voda, že v lokalitě Ke Špičce, Zdiby - Brnky došlo asi k úniku plynu. Na místě U Drahánského údolí zasahovali Hasiči Neratovice a Obecní policie Zdiby. Za použití měřící techniky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo zjištěno, že se nejedná o únik plynu na území obce Zdiby. Starosta byl informován.

           

Dne 22.1.2010 v 10.45 hod. nalezl komunální pracovník Obecního úřadu Zdiby "při zametání chodníku u pošty ve Zdibech" kovovou pokladničku a tu následně odnesl strážníkům na Úřadovnu Obecní policie Zdiby. Z místní znalostí vedoucí  strážník rychle zjistil, že pokladnička pochází z nočního vloupání do ubytovny v Klecanech.

                              

Dne 21.1.2010 nainstalovali strážníci Obecní policie Zdiby
do kostela Povýšení svatého Kříže ve Zdibech elektronické zabezpečovací zařízení EZS, včetně EPS. Kostel je nyní chráněn i proti případnému požáru.

          

Dne 18.1.2010 od 9.00 hod. vyrazili strážníci Obecní policie Zdiby "na běžkách"  kontrolovat rozsáhlé chatové oblasti ve Zdibech, zejména na Holosmetkách a Brnkách. Strážníci budou v kontrolách nadále pokračovat.

        

Dne 17.1.2010 od 12.00 hod. probíhal v areálu školky ve Zdibech úklid sněhu a rampouchů za pomoci komunální techniky. Úklid zajišťovali pracovníci Obecního úřadu Zdiby ve spolupráci se strážníkem Obecní policie Zdiby.

          

Dne 16. ledna 2010 od 10.00 hod. se v restauraci U Parku ve Zdibech konala Valná hromada "Sboru dobrovolných hasičů Zdiby". Stráž
níci Obecní policie Zdiby se v průběhu roku 2009 stali řádnými členy Okresního sdružení hasičů Praha - východ. Z pozvaných hostů vystoupil zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - Stará Boleslav, zástupce Okresního sdružení hasičů Praha - východ pan Oldřich Lacina, velitel jednotky hasičů Klecany pan Miroslav Kodet a bývalý velitel Hasičů Zdiby pan Jaroslav Dědič. Bylo hovořeno o vzájemné spolupráci, problémech se starou hasičskou cisternou a Hasičárnou ve Zdibech.

           

Dne 14.1.2010 v 13.20 hod. procházel vedoucí strážník Obecní policie Zdiby okolo Základní školy ve Zdibech a náhle v okně spatřil mávající učitelku. Následně bylo zjištěno, že v školní šatně je nedobrovolně uzavřen jeden z prvňáků a dveře nejdou otevřít. Na místo byla povolána autohlídka strážníků s příslušnou technikou. Za pomoci páčidla se podařilo dveře bez většího poškození otevřít a žáka vysvobodit. Při zákroku nebyl nikdo zraněn.

         

Dne 13.1.2010 ve 13.30 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn starostou obce Zdiby, že na komunikaci Roztocká, Zdiby - Brnky stojí ve stoupání zapadnuté dodávkové vozidlo a tvoří překážku silničního provozu. Na místo byla vyslána hlídka strážníků a bylo povolána komunální technika. Dodávkové vozidlo bylo na pokyn strážníka odtaženo. Při vyčíslení nákladů za odtah dodávkové vozidla bylo na Úřadovně Obecní policie Zdiby v evidenci řidičů zjištěno, že řidič má udělen zákaz řízení motorových vozidel. Policie ČR byla vyrozuměna.

          

Dne 13.1.2010 v 9.15 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby požádán o spolupráci strážníkem Obecní policie Líbeznice o zapůjčení
čtečky mikročipů TROVAN LID 560, protože v obci Líbeznice byl nalezen menší černý pes.

                                                 

Dne 11.11.2010 od 12.00 hod. provedl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby kontrolu výskytu nebezpečných střešních rampouchů v obci Zdiby. Okolí některých nemovitosti s častým výskytem dětí bylo uzavřeno výstražnou páskou "obecní policie vstup zakázán". Likvidace rampouchů byla provedena za pomoci těžké komunální techniky.

           

Dne 11.1.2010 od 8.00 hod. pokračovala likvidace "Sněhové kalamity" ve Zdibech. Za pomoci těžké techniky byl silničáři přebytečný sníh z komunikací nakládán a odvážen do polí. Strážníci Obecní policie Zdiby celý den usměrňovali provoz na komunikaci Průběžná a Pražská. Pochopitelně jako pokaždé se našli řidiči, kteří nemohli logicky pochopit proč při "Sněhové kalamitě" vůbec mají zastavit vozidlo a několik minut počkat do úklidu sněhu.

           

Dne 9.1.2010 od večerních hodin zasypával celou Českou republiku sníh. Na likvidaci "Sněhové kalamity" ve Zdibech se podíleli komunální pracovníci, dobrovolní hasiči, strážníci a místní dobrovolníci z řad občanů Zdib.

           

Dne 4.1.2010 v 15.40 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby požádán členem jednotky Hasičů Zdiby o rychlé prověření informace, že u motorestu Nová Pošta ve Zdibech hoří chata. Strážníci se okamžitě dostavili na místo a o skutečném požáru chaty vyrozuměli Hasiče Zdiby. Na místě Hasiči Zdiby, Hasiči Neratovice a hlídka Policie ČR, Odolena Voda. Nezodpovědný občan na místě požáru opakovaně neuposlechl výzvy strážníka a proto mu byla uložena bloková pokuta za neuposlechnutí výzvy "úřední osoby" ve výši 1 000,- Kč na místě zaplacená.

           

           


Dne 1.1.2010 v 18.28 hod. byl vedoucí strážník vyrozuměn členem jednotky Hasičů Zdiby, že projížděl po komunikaci Pražská, Zdiby a u plotu stavby průmyslového areálu uviděl občana, který odnáší plastové trubky. Hasič občana sledoval do staré zástavby Zdib, lokality Náhorní. Zde občan položil dvě trubky k plotu a zašel do nemovitosti. Vedoucí strážník z místní znalosti ztotožnil občana Zdib, který zde bydlí a specializuje se na sběr všeho možného. Tento materiál uskladňuje na své zahradě. Občan uvedl, že dvě trubky byly údajně položené u silnice, proto je odnesl domů a stavba není zcela oplocena. Následně občan pod dohledem vedoucího strážníka odnesl dvě plastové trubky zpět na staveniště a byl důrazně upozorněn na následky svého jednání.

             

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz