Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2009, květen - srpen:

Dne 31.8.2009 v 16.30 hod. se dostavil na Úřadovnu Obecní policie Zdiby místní občan a sdělil, že v lokalitě Průběžná, Zdiby nalezl neznámého psa bez známky. Strážník za pomoci čtečky nedohledal čip a proto vyrozuměl místostarostu obce Zdiby, který provedl vyhlášení v místním rozhlase. Pejsek bude předán do psího útulku.

                                                 

Dne 31.8.2009 ve 12.30 hod. zjistil strážník Obecní policie Zdiby, že neznámý pachatel vyhodil starou střešní krytinu do pole v oblasti Zdiby - Brnky. Pachatel se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku (neoprávněně založil skládku nebo odkládá odpadky, odpady mimo vyhrazená místa) za což mu hrozí pokuta od obce Zdiby až 50 000, - Kč. Strážník okrskář K. Šedivec žádá místní občany z Brnek o poskytnutí informací o možném pachateli.

                                    

Dne 20.8.2009 v 19.30 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky kontaktován místním občanem z lokality Zlatý Kopec, Zdiby, že zde hoří chata. Strážník okamžitě vyrozuměl operační středisko Hasičů a dostavil se k požáru. Na místě Hasiči Zdiby, Hasiči Neratovice, Hasiči Líbeznice, Hasiči Praha a starosta obce Zdiby.

         

Dne 15.8.2009 v ranních hodinách vandalové pod vlivem alkoholu poškodili "Ukazatel rychlosti" před Základní školou ve Zdibech. Než stačila přijet servisní četa firmy ELTODO zloděj utrhl z radaru bezpečnostní kameru. Obecní policie Zdiby a Policie ČR - Odolena Voda se zaměří na narůstající noční a ranní vandalismus ve Zdibech.

                              

Dne 12.8.2009 obdržel starosta obce Zdiby Jan Tvrdý děkovný dopis od vedoucího oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Z dopisu: Zejména bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci při zabezpečení veřejného pořádku v obci Řež a přilehlém okolí, v rámci dohledu nad bezpečností rumunských občanů. Chtěl bych ocenit obětavost strážníků, pomoc, která často přesahuje rámec běžných povinností a to zejména při pomoci v nočních hodinách na zabezpečení veřejného pořádku, získávání poznatků k pachatelům trestné činnosti ve Vaší obci Zdiby.

Dne 10.8.2009 v 11.30 hod. projížděl strážník Obecní policie Líbeznice lokalitou mezí obcemi Zdiby, Líbeznice a spatřil požár travního porostu. Strážník okamžitě vyrozuměl operační středisko hasičů a za pomoci hasičáku zabránil rozšíření požáru. Na místě Hasiči Líbeznice, Neratovice, Aero, Zdiby a strážník Obecní policie Zdiby.

        

Dne 10.8.2009 v 8.25 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že na křižovatce Pražská x Průběžná ve Zdibech se stala dopravní nehoda. Strážník se dostavil na místo a zjistil, že nikdo není zraněn.  Strážník poskytl řidičům formulář tzv. "Společný záznam o dopravní nehodě", ke stažení zde.

                               

Dne 5.8.2009 v 10.45 hod. byly od řeky Vltavy v obci Husinec z místa tábořiště Rumunských Romů odvezeny zanechané odpadky a kontaminována půda výkaly specializovanou firmou ASA k likvidaci.

          

Dne 4.8.2009 v 8.30 hod. provedl vedoucí Obecní policie Zdiby fotodokumentaci nepořádku po táboření Rumunských Romů u Vltavy v obci Husinec. Na břehu Vltavy vedle tábořiště bylo nalezeno ještě několik oškubaných slepic pověšených v rákosí. Některé fotografie byly poskytnuty sdělovacím prostředkům. Pracovníci Obecního úřadu Husinec provedli následně úklid a desinfekci tábořiště za pomoci komunální techniky.

         

Dne 3.8.2009 v 15.20 hod. byl vedoucí Obecní policie Zdiby (OP Zdiby) informován, že před několika minutami mladý Rumunský Romský princ zemřel ve Vinohradské nemocnici v Praze. Neprodleně byl vyrozuměn vedoucí Policie ČR - Odolena Voda, starosta Zdib a starostka Husince. Z tábořiště z obce Husinec postupně odjížděli Rumunští Rómové k Vinohradské nemocnici do Prahy, kde se setkávali z dalšími pozůstalými, kteří v Husinci doposud netábořili. OP Zdiby obdržela zprávu, že Rumunští Romové se ve větším počtu "cca 50 vozidel" večer přesunou zpět do Husince. Po krátké bezpečnostní poradě odjel vedoucí OP Zdiby na motocyklu k Vinohradské nemocnici do Prahy zjistit další informace. U nemocnice proběhlo delší jednání mezi zástupci Rumunských Romů, OP Zdiby, Policie ČR - Praha, Městské policie Praha a tlumočníkem - redaktorem ČT p. Richardem Samkem. Situace se měnila každou chvíli, budou vykázáni Pražskou policií a odjedou zpět do Husince, nebo zůstanou tábořit před nemocnicí ? Rumunští Romové nakonec zůstali tábořit před Vinohradskou nemocnicí v Praze.

          

Dne 3.8.2009 od 13.00 hod. proběhla v lokalitě Roztocká, Zdiby likvidace polámaných větví vzrostlých stromů po vydatné bouřce. Na místě starosta obce Zdiby, komunální pracovníci OÚ Zdiby a strážník Obecní policie Zdiby. K likvidaci byla použita těžká komunální technika s výsuvnou plošinou. Strážník musel uzavřít místo likvidace.
 
         

Dne 1.8.2009 od 9.00 hod. proběhlo v obci Husinec policejní bezpečnostní opatření. Na tábořící Rumunské Romy se chystala "Dělnická strana". Vedoucí strážník Obecní policie Zdiby a kriminalisté z Krajského ředitelství Policie ČR - Středočeského kraje se bezvýsledně pokoušeli Rumunským Romům vysvětlit, že zde bude "Dělnická strana". Demonstrace "Dělnické strany" proběhla bez narušení veřejného pořádku. V odpoledních hodinách se sešlo zastupitelstvo obce Husinec a požadovalo po  Policii ČR vytlačení Rumunských Romů z obce Husinec.

         

Dne 31.7.2009 ve 12.44 hod. provedl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby kontrolu tábořiště Rumunských Romů u řeky Vltavy v obci Husinec. Na místě Rumunští Romové ručně opravovali svépomocí osobní auto a stále diskutovali se starostkou obce Husinec o dovezení přenosných záchodů. Vedoucí strážník Rumunské Romy upozornil, že je třeba dodržovat veřejný pořádek, čistotu a alespoň základní hygienu na nepovoleném tábořišti. Obecní policie Zdiby byla vyrozuměna, že v okolních obcích po častém průjezdu Rumunských Romů záhadně mizí slepice a děti Rumunských Romů kradou jídlo u místní benzínové pumpy HRUBÝ v Klecanech u dálnice D8.

          

Dne 30.7.2009 v 17.45 hod. byl vedoucí strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn Centrálním operačním střediskem Městské policie hl. m. Prahy, že Rumunští Romové, jejichž "princ" je v kritickém stavu po tonutí v rybníku ve Staré Boleslavi stále hospitalizován ve Vinohradské nemocnici se stěhují od Počernického rybníku v Praze, kde doposud tábořili do lokality mezi obcí Zdiby a Klecany. Vedoucí strážník okamžitě vyrozuměl Policii ČR, starostu obce Zdiby a města Klecany. Do služby byli povoláni zástupci dobrovolných Hasičů Zdiby a Klecany. Postupně se podařilo dohledat lokalitu nového tábořiště Rumunských Rómů u Vltavy v obci Husinec. Na místě hlídka strážníků Zdiby, Líbeznice, Hasiči Zdiby, Klecany, starosta obce Zdiby, starosta města Klecany, starosta obce Husinec, hlídka Policie ČR - Odolena Voda, postupně desítka novinářů a několik televizních štábů.

            

Dne 30.7.2009 od 9.00 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby několikrát telefonicky vyrozuměn místními občany, že v lokalitě Šulkovna, Zdiby někdo pálí odpad. Strážník se dostavil na místo a zjistil, že Obecní úřad Zdiby nařídil stavební firmě úklid přilehlého staveniště. Jednalo se o likvidaci vzrostlých křovisek. Pálení bylo nahlášeno na Hasičském záchranném sboru Středočeského kraje, který řeší i možné porušení předpisů o požární ochraně.

                              

Dne 30.7.2009 od 8.10 hod. "po mnoha urgencích" dokončila stavební firma opravu povrchu vozovky na komunikaci s názvem K Holosmetkům, Zdiby. Obecní policie Zdiby zapůjčila dopravní značky a uzavírací pásku "OBECNÍ POLICIE VSTUP ZAKÁZÁN", protože hrozilo rozježdění nového asfaltu nezodpovědnými řidiči.

                  

Dne 29.7.2009 v nočních hodinách neznámí pachatelé pomalovali grafitti ve Zdibech několik fasád. Strážník provedl fotodokumentaci a okamžitě informoval Policii ČR. Trestný čin "Sprejerství"
dle § 257b, zákona číslo 140/1961 Sb., trestního zákona vyšetřují policisté z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

           

Dne 23.7.2009 v 18.20 hod. se nad obcí Zdiby prohnala prudká bouřka doprovázená velmi silným větrem a u Přemyšlenského rybníka došlo k popadání mnoha statných stromů. Na místě Hasiči Zdiby, Obecní policie Zdiby a komunální pracovníci. Místo bylo strážníkem uzavřeno výstražnou páskou "OBECNÍ POLICIE VSTUP ZAKÁZÁN".

          

Dne 23.7.2009 v 16.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn správcem ubytovny v lokalitě Průběžná ve Zdibech, že mladý muž pod vlivem alkoholu obtěžuje personál a požaduje ubytovat. Strážník se dostavil na místo a za pomoci přenosného lustračního počítače prověřil totožnost muže.  Vzhledem k tomu, že muž byl hledaný Policií ČR byl spoután a předveden na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

        

Dne 22.7.2009 v 18.00 hod. se nad Obcí Zdiby přehnala přívalová bouřka a déšť podemlel krajnici komunikace s názvem Pražská, Zdiby. Starosta obce povolal na místo strážníka a vyrozuměl správu silnic Mnichova Hradiště.

                                                

Dne 8.7.2009 od 10.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili prvního termínu školení dálkového přístupu do registru řidičů pro obecní policie na Ministerstvu dopravy ČR. Obecní policie Zdiby byla mezi prvními obecními policiemi v ČR kde registr řidičů pro OP začal reálně po neskutečných technických problémech fungovat.

                                                             

Dne 7.7.2009 v 10.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že v lokalitě Šulkovna, Zdiby pod obecní čističkou se opětovně ucpal potrubní řád z již vyčištěnou vodou a voda vytéká kanálem na účelovou komunikaci. Strážník se dostavil na místo a prostor uzavřel výstražnou páskou "OBECNÍ POLICIE VSTUP ZAKÁZÁN". Strážník vyrozuměl Obecní úřad Zdiby a provozovatele čistírny odpadních vod.

                            

Dne 6.7.2009 v 15.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn Policií ČR, že v lokalitě Zdiby - Brnky našli ženu v bezvědomí, na místo míří Záchranná služba Středočeského kraje a je třeba zajistit případné místo trestného činu. Strážník se dostavil na místo a od lékaře RZS zjistil, že se po dlouhé resuscitaci nepodařilo ženu zachránit. Strážník vyrozuměl Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda a vyčkal příjezdu policistů.

                                      

Dne 3.7.2009 v 18.30 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn, že po vydatném přívalovém dešti z minulých dní přetekl místní rybník "Syslovák" ve Zdibech do slepé polní strouhy za ulicí V Zátiší a děti zachraňují kýblem ryby.  Strážník na místě nalezl živé a mrtvé ryby. Strážník vyrozuměl starostu obce Zdiby, Hasiče Zdiby a spolumajitele rybníka. V dalších dnech byla provedena likvidace uhynulých ryb těžkou technikou.

         

Dne 3.7.2009 v 8.45 hod. bylo na Obecní policii Zdiby telefonicky nahlášeno, že bylo "asi v ranních hodinách" vykradeno železářství ve Zdibech. Strážník se okamžitě dostavil na místo a povolal Policii ČR. Bohužel naše příměstská obec se stále častěji stává terčem nájezdních zlodějů. Po zloději pátrají policisté z Odoleny Vody.

                                                 

Dne 30.6.2009 v 9.20 hod. byli strážníci Obecní policie Zdiby osobně vyrozuměni místním občanem, že u komunikace Chaberská, křižovatka Chaberská x Na Lada, větve zakrývají dopravní značku "B2" Zákaz vjezdu všech vozidel a řidiči projíždějí jednosměrku. Strážníci za pomoci vlastní pily a hasičského vozidla větvě odřezali.

                             

Dne 29.6.2009 v odpoledních a nočních hodinách
se přehnal přes obec Zdiby opětovně přívalový déšť a zatopil podjezd pod dálnicí D8 na Teplice. Na místě zasahovali Hasiči Zdiby se svoji čerpací technikou. Strážníci od roku 2007 několikrát kontaktovali majitele odvodňovací technologie Ředitelství silnic a dálnic. Bohužel oprava stále není provedena a technologie je zatopená.

                             

Dne 29.6.2009 v 16.44 hod. byla Obecní policií Zdiby uzavřena komunikace Vltavská, Zdiby a to z důvodu vylití vody z koryta řeky Vltavy. K uzavření komunikace byla použita přenosná dopravní značka strážníků pro "IZS".

                  

Dne 27.6.2009 ve 13.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky informován, že u prodejny potravin ve Zdibech se po vydatném přívalovém dešti propadla část komunikace. Strážník se dostavil na místo a prostor uzavřel výstražnou páskou "OBECNÍ POLICIE VSTUP ZAKÁZÁN". Strážník k havárii povolal starostu obce.

                    

Dne 26.6.2009 v 18.45 hod. po vydatném přívalovém dešti došlo k zatopení sklepa rodinného domu ve Zdibech. Na místě zasahovala jednotka Hasičů Zdiby posílená o strážníka Obecní policie Zdiby v době mimopracovní.

                             

Dne 26.6.2009 v 18.45 hod. po vydatném přívalovém dešti došlo k zatopení části komunikace Pražská ve Zdibech. Strážník na motocyklu se dostavil na místo a uvolnil odtokový dešťový kanál, který ucpala stará poklice.

                     

Dne 26.6.2009 v dopoledních hodinách přijal strážník několik telefonních oznámení, že na komunikaci na Zlatém kopci ve Zdibech blízko silážní jámy, kde se často nacházejí odcizená vozidla, stojí několik dní asi odcizené vozidlo Škoda Octavia. Strážník se dostavil na místo a za pomoci lustračního počítače zjistil, že vozidlo není odcizené. Později se podařilo dohledat majitelku vozidla a ta uvedla, že vozidlo je nepojízdné, čeká na odtah.

                                         

Dne 26.6.2009 v 10.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn místní občankou, že v lokalitě Chaberská, Zdiby (blízko dětského hřiště) se vyskytuje velký roj včel. Strážníci na motocyklech se okamžitě dostavili na místo a zjistili, že roj vletěl okolo trámu do stropu novostavby rodinného domu. Na místo byl povolán velitel jednotky Hasičů Zdiby Bc. Soukup a ten doporučil likvidaci roje chemií specializovanou firmou.

                            

Dne 25.6.2009 ve 13.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vysílačkou informován, že v lokalitě Do Klecánek, Klecany hoří nemovitost často obývaná bezdomovci. Na místě Hasiči Klecany, AERO, Neratovice, Praha, policista z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, strážník Obecní policie Zdiby a starosta města Klecany. Bylo zjištěno, že bezdomovec v nemovitosti opaloval kabely a zapálil půdní prostory. Nikdo nebyl zraněn. V podvečerních hodinách provedl strážník Obecní policie Zdiby a Hasiči Klecany kontrolu předmětné nemovitosti.

                   

Dne 25.6.2009 vyšel ve zpravodaji NÁŠ REGION č.13/2009 náborový inzerát na přijetí nového strážníka okrskáře Obecní policie Zdiby, inzerát zde !

Od 25.6.2009 strážníci Obecní policie Zdiby namátkově kontrolují výšku hladiny řeky Vltavy a to vzhledem k lokálním záplavám po celé ČR. Strážníci jsou průběžně informováni Povodím Vltavy o stavu a průtoku vody.

                              

Dne 25.6.2009 začali strážníci Obecní policie Zdiby opětovně měřit rychlost a to  na stanovených úsecích Dopravním inspektorátem Policie ČR. Měření rychlosti se bude několikrát do měsíce opakovat. Řidiči jsou na měření upozorňováni metrovými přenosnými dopravními značkami. Každé měření je koordinováno s Policií ČR.

       

Dne 23.6.2009 ve 13.00 hod. směřoval strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu na Městský úřad do Brandýsa nad Labem a v obci Měšice uviděl další dopravní nehodu. Na místě Záchranná služba Středočeského kraje, Hasiči Líbeznice, Obecní policie Měšice, Policie ČR - Odolena Voda, dopravní policisté a technik Policie  ČR.

          

Dne 23.6.2009 ve 12.18 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vysílačkou informován, že na křižovatce Pražská x Průběžná ve Zdibech se stala řetězová dopravní nehoda a jeden starší muž kolabuje. Na místo byla povolána Záchranná služba Středočeského kraje a dopravní policisté. Po dobu zákroku lékaře a záchranářů na komunikaci strážník usměrňoval dopravu. Křižovatkou se rychle prohnalo vozidlo plné dětí, řízené mladou ženou, která na strážníka z okénka  zakřičela "takové manévry kvůli starému dědkovi a dalších několik vulgárních slov ........".

                 

Dne 23.6.2009 v 10.10 hod. se na dálnici D8 ve Zdibech "ve směru na Teplice" stala dopravní nehoda kamionu a dodávkového vozidla. Na místě Záchranná služba Středočeského kraje, Záchranná služba hl. m. Prahy, několik jednotek Hasičů Praha, Aero, Mělník, jeden dálniční policista Nová Ves a jeden strážník Obecní policie Zdiby.

         

Dne 21.6.2009 ve 22.05 hod. došlo na komunikaci Průběžná, Zdiby k vážné dopravní nehodě. Komunální vozidlo řízené pracovníkem údržby Obecního úřadu Zdiby, pod vlivem alkoholu se střetlo s projíždějícím řidičem motocyklu. Na místě Záchranná služba Středočeského kraje, Dopravní policie Praha - venkov a strážník okrskář Obecní policie Zdiby. Pracovník OÚ Zdiby byl potrestán starostou obce a následně odsouzen okresním soudem.

                     

Dne 20.6.2009 v 7.15 hod. se na kruhovém objezdu Nová Pošta ve Zdibech stala dopravní nehoda. Řidič po velkým vlivem alkoholu nezvládl řízení a najel na středový obrubník kruhového objezdu. Na místě dopravní policisté, obvodní policisté a strážník Obecní policie Zdiby. Řidič odmítal spolupracovat a všechny slovně urážel.

        

Dne 19.6.2009 od 17.30 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby a to ve spolupráci s velitelem Hasičů Zdiby usměrňování dopravy při Přemyšlenské pouti ve Zdibech. Strážnici na motocyklech doprovodili průvod vedený starodávným traktorem s valníkem a dechovkou ze hřiště v Přemyšlení až na Sokolovnu ve Veltěži. Průvod zakončovala sanitka Hasičské záchranné služby Zdiby. Na hřišti u Sokolovny byly přichystány pouťové atrakce.

           

Dne 19.6.2009 v 15.45 hod. byl telefonicky vyrozuměn strážník Obecní policie Zdiby, že v koupelně rodinného domu v lokalitě Na Lada, Zdiby se nachází rozzuřená kuna (skrytá za vázou), která cca 1 měsíc demoluje půdní prostory. Strážníci se okamžitě dostavili na místo a za pomoci technických prostředků zajistili rozzuřenou kunu.

      


Dne 16.6.2009 v 10.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn majitelem Zoologické zahrady Zdiby - Zlatý Kopec, že při opravě klece utekla kočkovitá šelma "serval". Strážník se okamžitě dostavil na místo, vyrozuměl Policii ČR a pracovníky Obecního úřadu Zdiby. Starosta obce okamžitě požádal o pomoc televizi NOVA. Strážník až do večerních hodin projížděl na motocyklu celou oblast, protože občané postupně volali na linku 158 a sdělovali výskyt servala. Šelma byla zajištěna ve večerních hodinách, další informace zde !


          

Od 15.6.2009 do 16.6.2009 strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu nepravidelně kyvadlově usměrňoval dopravu na žádost Obecního úřadu Zdiby při prořezávání větví podél komunikace Průběžná ve Zdibech.

                          

Dne 13.6.2009 v 18.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn komunálním pracovníkem Obecního úřadu Zdiby, že v lokalitě Obvodová, Zdiby neznámý řidič opětovně zanechal na zeleni rozebrané torzo vozidla bez přístrojové desky, motoru a sedaček. Torzo vozidla bylo odtaženo přivolaným traktorem.

                           

Dne 13.6.2009 od 8.30 hod. probíhal v Klecanech a v okolních obcích XIII. ročník Klecanské veteran rallye. Na celou rallye dohlíželi pořadatelé, po trase dopravní policisté, obvodní policisté a strážník Obecní policie Zdiby.

          

Dne 12.6.2009 v 15.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn zastupitelem Ing. Zbyňkem Smetanou a následně Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že řidič kamionu zatarasil příjezdovou komunikaci na Holesmetky a nerespektoval zákazovou značku pro nákladní vozidla. Strážník na motocyklu se dostavil na místo, zjistil skutečný stav věci a řidiči uložil maximální blokovou pokutu ve výši 2 000, - Kč zaplacenou na místě.

                                

Dne 12.6.2009 od 10.30 hod. zajišťovali strážníci na motocyklech místo příjezdu dětí Základní a mateřské školy Zdiby ze školy v přírodě. Po příjezdu autobusu usměrňoval strážník jako každoročně kyvadlově dopravu.

                    
 

Dne 11.6.2009 od 16.00 hod. zajišťoval strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu usměrňování dopravy při dětském pochodu členů místního SOKOLA na fotbalové hřiště ve Zdibech, kde byly pro děti nachystány různé úkoly. Strážník dětem předvedl policejní motocykl a vybavení. Na konci uhasil táborový oheň tlakovou vodou.

         

Dne 11.6.2009 vyšel ve zpravodaji NÁŠ REGION č.12/2009 článek o činnosti Obecní policie Zdiby, článek zde !

Dne 6.6.2009 v 13.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn nešťastným majitelem malé Zoologické zahrady Zdiby - Zlatý Kopec, že mu obyčejná kočka po porodu koťat vylezla na vysoký strom, několik dní odmítá ke koťatům slézt a pracovníci tísňové linky "112" mu odmítli pomoc. Bylo vyrozuměno Operační středisko Hasičů Středočeského kraje a na místo byla vyslána jednotka Hasičů Neratovice, SDH Zdiby a strážník Obecní policie Zdiby. Byla nasazena lezecká skupina SDH Zdiby a za pomoci tlakové vody Hasičů Neratovice byla kočka se stromu shozena. Kočku se podařilo zachránit a dle sdělení majitele ZOO se opětovně stará o koťata.

  
     

Dne 3.6.2009 v 15.05 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu lokalitou U Rybníka, Zdiby a spatřil místního mladíka, který v minulosti páchal v obci trestnou činnost jak na skútru odtahuje za pomoci dalších lidí osobní vozidlo. Strážník za pomoci mobilního počítače v motocyklu prověřil zda vozidlo není odcizené.

                                           

Dne
1.6.2009 Obec Zdiby, Obecní policie Zdiby vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník okrskář. Nabízíme
zajímavou policejní práci, v našem regionu strážníci a policisté úzce spolupracují. Další info zde !

                    

Dne 31.5.2009 od 14.30 hod. se ve městě Klecany konal "Dětský den" a to mimo jiných za účasti strážníků Obecní policie Zdiby a dobrovolných hasičů města Klecany. Strážníci dětem předvedli policejní motocykly a vybavení. Jednotka dobrovolných hasičů města Klecany ukázala dětem a rodičům svoji požární techniku.

       

Dne 31.5.2009 od 14.00 hod. se v obci Zdiby konal "Dětský den" a to mimo jiných za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, dobrovolných hasičů obce Zdiby. Strážníci dětem předvedli policejní motocykly a vybavení. Velitel jednotky dobrovolných hasičů ukázal hasičskou sanitku a starosta obce (dobrovolný hasič) hasičské vozidlo.

            

Dne 30.5.2009 od 15.00 hod. se v obci Měšice konal "Dětský den" a to mimo jiných za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice, Obecní policie Měšice, policistů Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a Hasičů Spolana. Strážníci ze Zdib dětem předvedli policejní motocykly a hasiči nastříkali dětem pěnu.

          

Dne 30.5.2009 od 14.00 hod. se za vydatného deště v obci Sedlec konal "Dětský den" a to mimo jiných za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice, policistů Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a dobrovolných hasičů obce Líbeznice. Strážníci ze Zdib dětem předvedli policejní motocykly. Strážník z Líbeznic ve spolupráci s hlídkou Policie ČR zadržel nebezpečného pachatele. Hasiči z Líbeznic ukázali vybavení.

          

Dne 30.5.2009 od 13.00 hod. se za vydatného deště v obci Hovorčovice v Záchranné stanici pro odchycená a opuštěná zvířata konal "Dětský den" a to mimo jiných za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice, policistů Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, Hasičů Neratovice a Záchranné služby Pet - Medic. Strážníci ze Zdib dětem předvedli policejní motocykly. Profesionální hasiči nastříkali dětem na hraní pěnu.

          

Dne 29.5.2009 v 16.00 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda, že po vydatném dešti došlo k zaplavení části komunikace a podchodu Pražská, Zdiby. Strážník ve spolupráci s komunálním pracovníkem Obecního úřadu Zdiby uvolnil ucpaný dešťový kanál.

      

Dne 28.5.2009 vyšel ve zpravodaji NÁŠ REGION č.11/2009 článek o činnosti Obecní policie Zdiby, článek zde !

Dne 27.5.2009 v 10.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn ostrahou Ústavu jaderného výzkumu Řež, že zde mají nalezenou peněženku z doklady. Strážník se dostavil na místo, peněženku z doklady převzal a ve spolupráci se starostkou obce Husinec v počítači dohledal bydliště občana. V odpoledních hodinách předal strážník peněženku z doklady občanovi obce Husinec a to na Úřadovně Obecní policie Zdiby.

                                 


Dne 24.5.2009 ve 22.30 hod. neznámý pachatel hodil dvě zápalné láhve na dům romské rodiny v lokalitě Zdiby, Brnky a způsobil požár venkovního elektrického rozvaděče, včetně botníku a bot. Požár byl rodinou uhašen a na místo byla povolána hlídka Policie ČR. V ranních hodinách byly nasazeny společné hlídky policistů, strážníků a kriminalistů. Na místo se rovněž dostavil starosta obce Zdiby. Obecní policie Zdiby poskytla rodině dva hasicí práškové přístroje a svépomocí zabezpečila veřejné prostranství kamerami. Další informace na iDnes.cz !


           

Dne 23.5.2009 od 14.00 hod. se v obci Líbeznice konal "Dětský den" a to mimo jiných za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice, policistů z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, Záchranné služby Pet - Medic, Záchranné služby Pragomedika plus, dobrovolných hasičů obce Líbeznice a podnikových hasičů Spolana. Strážníci dětem předvedli policejní motocykly. Strážník a policisté předvedli zadržení nebezpečného pachatele. Hasiči uhasili požár automobilu a za pomoci hydraulického nářadí provedli vyproštění.

        

Dne 23.5.2009 od 10.00 hod. se v obci Větrušice konal "Dětský den" a to mimo jiných za účasti strážníků Obecní policie Zdiby, dobrovolných hasičů obce Husinec a podnikových hasičů z Ústavu jaderného výzkumu Řež. Strážníci dětem předvedli policejní motocykly, včetně vybavení a hasiči ukázali svoji požární techniku. Starostka obce Větrušice zaslala na Obecní úřad Zdiby děkovný dopis s žádostí o další spolupráci s obcí Větrušice.

       

Dne 21.5.2009 od 9.00 hod. probíhala součinnostní kontrolní akce strážníků Obecní policie Zdiby a policistů Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Společný výkon služby dle uzavřené "Koordinační dohody" byl zaměřen na kontrolu chatových oblastí ve Zdibech a to v dopoledních hodinách, kdy často dochází  k vloupání do nemovitostí. Součinnostní kontrolní akce strážníků a policistů v chatových oblastech se bude opakovat. Strážníci na motocyklech každodenně preventivně kontrolují rozsáhlé chatové oblasti ve Zdibech.

                               

Dne 19.5.2009 v 15.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky informován, že u restaurace na Růžku, Zdiby leží muž na chodníku a občané poskytují první pomoc. Strážník se okamžitě dostavil na místo a zjistil, že muž dostal epileptický záchvat. Muž byl stabilizován a předán Záchranné službě Středočeského kraje.

                                            

Dne 13.5.2009 ve 13.50 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn místní chatařkou, že v lokalitě Roztocká, Zdiby - Brnky našla neznámého psa. Strážník na motocyklu se dostavil na místo a na psí známce nalezl kontaktní číslo na majitele psa. Pes byl následně předán majiteli z lokality Slepá, Zdiby - Brnky.

                                  

Dne 7.5.2009 v 17.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn místním občanem z Přírodního parku Drahaň, že na Zdibské straně došlo v těžko dostupném skalnatém terénu ke zranění starší ženy. Strážník neprodleně vyrozuměl Záchrannou službu Středočeského kraje a po domluvě rychlou sanitku navigoval od výjezdového stanoviště Zdiby do Drahaňského údolí. Žena byla transportována do nemocnice na Bulovce.

                           

Dne 6.5.2009 v 00.03 hod. byl strážník Karel Šedivec z Obecní policie Zdiby "toho času v době mimopracovní" telefonicky vyrozuměn od manželů Kubátových ze Zdib, že při venčení pejsků našli u komunikace Obvodová, Zdiby - Zlatý Kopec mladou ženu v bezvědomí. Strážník se z domova okamžitě dostavil na místo, ženě poskytl první pomoc a vyrozuměl Záchrannou službu Středočeského kraje. Na místě Záchranná služba stanoviště Zdiby a stanoviště Neratovice. Žena nebyla hledaná, pohřešovaná a byla převezena do nemocnice na Bulovce.

        

Dne 5.5.2009 v 7.14 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměn pracovníkem OÚ Zdiby, že na křižovatce Průběžná x U Mlýna, Zdiby došlo k větší dopravní nehodě. Strážník na motocyklu se dostavil na místo a zjistil, že nikdo není zraněn, účastníci nehody jsou na místě, komunikace je neprůjezdná, řidiči autobusů ČSAD vyložili cestující. Strážník vyrozuměl operační středisko Policie ČR a starostu Obce Zdiby. Na místě postupně další strážník na motocyklu, Dopravní policie Praha - venkov, starosta Obce Zdiby a Dobrovolní Hasiči Zdiby.

      

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz