Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2008, září - prosinec:

V roce 2008 udělili strážníci Obecní policie Zdiby blokové pokuty a to v celkové výši 243 000, - Kč. V roce 2008 průběžně probíhaly exekuční řízení s neplatiči blokových pokut na místě nezaplacených. Celkem proběhlo 60 soudních exekucí. Strážníci zpracovali v roce 2008 celkem 108 spisů (občanské soužití, přestupková komise, vraky, dožádání trestních soudů, úřadů a Policie ČR atd.).

Dne 29.12.2008 ve 12.15 hod. přijel na Úřadovnu Obecní policie Zdiby místní občan. Strážníkovi sdělil, že našel svého příbuzného ležet na podlaze domu bez známek života a to v lokalitě Za Sokolovnou, Zdiby. Strážník se okamžitě dostavil na místo, ale muži již nedokázal pomoc. Strážník vyrozuměl Záchrannou službu Středočeského kraje a Policii ČR - Odolena Voda. Strážník na žádost výjezdu Policie ČR - Praha venkov zapečetil dveře domu.

                              

Dne 21.12.2008 v 11.15 hod. byl strážník, toho času v době mimopracovní, vyrozuměn místním občanem, že v lokalitě V Zátiší, Zdiby je zaparkované osobní vozidlo Mercedes a tvoří překážku silničního provozu. Strážník se dostavil na místo a zjistil, že vozidlo je odemčené.  Za pomoci lustračního počítače dohledal, že vozidlo je odcizené. Strážník přivolal policisty z Policie ČR - Odolena Voda. Vozidlo si následně převzal vyrozuměný majitel.

           

Dne 19.12.2008 v 11.20 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že došlo k vloupání do poštovního vozidla rozvážejícího vánoční dárky. Poštovní dodávka byla  zaparkována 3 minuty před poštou ve Zdibech. Strážníci se okamžitě dostavili na místo, zajistili místo trestného činu, vyrozuměli Policii ČR a provedli kontrolu osob v okolí. Bohužel v příměstské části Prahy, v obci Zdiby nemáme kamerový systém, který by monitoroval veřejné prostranství a zaznamenal pachatele. Budeme hledat případné sponzory na vybudování tohoto systému CCTV.

            

Dne 18.12.2008 v 15.05 hod. daroval
místní podnikatel Ing. Jan Šmejkal  naší jednotce Hasičů ze Zdib profesionální motorovou rozbrušovací pilu HUSQARNA K 960 v hodnotě 50 000, - Kč. Předání se zúčastnili starosta Obce Zdiby Jan Tvrdý, vedoucí Obecní policie Zdiby Luděk Wachtl, velitel Hasičů Zdiby Dušan Soukup a člen jednotky Hasičů Zdiby Jiří Čuřík.
 Pila může být i využita k oprávnění strážníka otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen život, nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku.

                                               

Dne 16.12.2008 v 17.45 hod. byla strážníky Obecní policie Zdiby, Líbeznice a policisty Dopravního inspektorátu Policie ČR - Praha venkov, Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda nekompromisně zadržena na benzínové pumpě HRUBÝ v Klecanech skupina tří agresivních osob pod vlivem alkoholu a drog ze Zdib - Brnek. Tato skupina v odpoledních hodinách hrubě narušovala veřejný pořádek ve Zdibech u komunikace Pražská, v restauraci Na Růžku ve Zdibech, poté osobním vozidlem Favorit srazila cyklistu v Klecanech, kterého fyzicky napadla a u benzínové pumpy HRUBÝ zastavila autobus ČSAD u kterého vymlátila přední sklo. Zadržené členy skupiny si převzali pracovníci kriminální služby Policie ČR - Praha venkov a kriminální služby Policie ČR - Praha.

                       

Dne 14.12.2008 v 19.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, systémem "KANGO", že hoří kravín v obci Větrušice. Na místo vyjela i jednotka Hasičů ze Zdib. Na místě zasahovalo 20 jednotek hasičů. Vozidlo Obecní policie Zdiby bylo využito k prvotnímu zásobování občerstvením zasahujícím hasičům. Z rezerv Obecní policie Zdiby pro "mimořádné události"  byly poté poskytnuty jednorázové nápojové kelímky. V dopoledních hodinách probíhalo dohašovaní. Další informace na požárech.cz.

            

Dne 10.12.2008 bylo Policií ČR vyhlášeno mimořádné pátrání po důchodci z lokality Cesmínová, Zdiby - Brnky. Do pátrací akce byli povoláni policisté z Obvodního oddělení Odolena Voda, dopravní policisté Praha venkov, kriminalisté, psovod, technik Policie ČR - Praha venkov, strážníci z Obecní policie Zdiby, Líbeznice a Velké Přílepy. Jako záloha byla určena jednotka Hasičů ze Zdib. Bylo prověřeno území okolo řeky Vltavy, včetně skal, Brnky a
Draháňské údolí. Ve večerních hodinách vedoucí Obecní policie Zdiby a vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR, Odolena Voda společně dohledali důchodce, který byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

           

Dne 9.12.2008 ve 20.20 hod. byl strážník telefonicky vyrozuměn starostou Obce Zdiby, že na komunikaci Průběžná, Zdiby - Přemyšlení došlo k vážné dopravní nehodě a Hasiči Zdiby jedou na místo. Řidička vozidla Škoda Roomster s vlekem nezvládla řízení, porazila několik obecních jehličnatých stromů a skončila na zahradě rodinného domu. Strážník zjistil totožnost řidičky, spolujezdců a přivolal hlídku dopravní Policie ČR. Jeden ze spolujezdců pod vlivem alkoholu neúmyslně zranil strážníka na ruce. Strážník byl ošetřen starostou a zdravotnicí Hasičů Zdiby. Doprava na Průběžné byla usměrňována kyvadlově za pomoci Hasičů Zdiby a starosty Obce Zdiby. Komunální pracovník Obecního úřadu Zdiby pan Josef Hejhal následně zajistil odtahovou službu s jeřábem.

        

Dne 9.12.2008 od 15.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby zúčastnili Bilančního zasedání Společnosti pro kriminalistiku. Program pro členy společnosti byl prohlídka výstavy o jednotkách Integrovaného záchranného systému (IZS) v Muzeu Policie ČR a přednáška bývalých ředitelů Kriminalistického ústavu Policie ČR. Členové společnosti si prohlédli vozidlo Obecní policie Zdiby, které je zařazeno do stavu IZS Středočeského kraje.

               

Dne 9.12.2008 v 11.45 hod. přijali strážníci, toho času jedoucí na Policii ČR - Odolena Voda, telefonické hlášení od zraněného velitele Hasičů Zdiby, který pracuje jako profesionální záchranář, že potřebuje okamžitou pomoc a nachází se u komunikace na Postřižín. Na místě strážníci zjistili, že záchranář uklouzl u vozidla, vykloubil si rameno a ruka začíná modrat. Strážník okamžitě naložil zraněného záchranáře do vozidla Obecní policie a za použití výstražného znamení jej převezl na příjem úrazů Nemocnice na Bulovce. Druhý strážník zajistil osobní vozidlo záchranáře a následně předal družce. Do nemocnice dorazili na pomoc členové jednotky Hasičů Zdiby.

        

Dne 8.12.2008 v 8.45 hod. předal občan strážníkovi nalezenou průkazku Českomoravské myslivecké jednoty, včetně očkovacího potvrzení.  Strážník provedl krátké pátraní na internetu, dohledal a telefonicky kontaktoval majitele průkazky. Pracovnice administrativy Obecní policie Zdiby vrátila majiteli průkazku a potvrzení poštou.

                              

Dne 5.12.2008 byla Obecní policie Zdiby telefonicky vyrozuměna, že došlo k závadě na čističce ve Zdibech a znečištěná voda protéká potokem přes Klecánky do Vltavy. Strážníci se dostavili na místo a zjistili, že čistička pracuje bez závad, ale došlo k ucpání historického potrubního řádu pod čističkou, kterým protéká vyčištěná voda do řeky Vltavy. Strážníci uzavřeli podmáčenou louku pod čističkou. Na místo byla povolána odčerpávací a následně průrazová technika. V odstraňování závady se bude pokračovat těžkou technikou v dalších dnech.

          

Dne 4.12.2008 ve 14.05 hod. předala Dopravní policie Praha - venkov, Obci Zdiby, Obecní policii poškozené vozidlo a to po dopravní nehodě ze dne 14.10.2008 v lokalitě Zdiby - Holosmetky. Neznámý řidič zde v nočních hodinách naboural do vodovodního hydrantu a z místa nehody utekl. Majitel si vozidlo na Policii ČR přes výzvu nepřevzal. Strážník vypracoval "Výzvu k převzetí věci opuštěné", uveřejnil ji na Úřední desce OÚ Zdiby. Nepřihlásí-li se vlastník do 6 měsíců od zveřejnění výzvy, připadá vozidlo do vlastnictví obce Zdiby. Přihlásí-li se vlastník vozidla před uplynutím lhůty 6 měsíců, je povinen nahradit obci Zdiby náklady s opatrováním.

                        

Dne 2.12.2008 ve 12.30 hod. spatřil strážník, že na komunikaci Průběžná a to před Obecním úřadem Zdiby běhají dva poníci z místního statku mezi projíždějícími auty. Strážníci poté poníky vytlačili ze silnice a za pomoci občanů zahnali do nedalekého výběhu za školou. Po půlhodinovém policejním vyjednávání se vzpurné poníky podařilo za pomoci horolezeckého lana strážníků zajistit, nasadit přinesené ohlávky a eskortovat zpět do stáje.

    

Dne 22.11.2008 napadl sníh a způsobil dopravní kalamitu. Některé komunikace ve Zdibech se staly těžko sjízdné na zimních pneumatikách, natož na letních. Na území Zdib se staly dvě dopravní nehody. Komunální pracovník několikrát za den odmetal sníh na  autobusových zastávkách a dle požadavku obecního strážníka průběžně prováděl posyp nesjízdných úseků. V odpoledních hodinách se situace "ledovkou" zhoršila a starosta, strážník, komunální pracovník rozvezli přenosné dopravní značky, zákaz vjezdu - komunikace nesjízdná.

        

Dne 18.11.2008 v 15.30 hod. bylo na Obecní policii Zdiby telefonicky ohlášeno, že se v lokalitě u Šulkovny ztratil bílo hnědý pes, bojového plemene. Strážník psa za několik minut našel u komunikace Zdiby x Klecany. Strážník psa zajistil obojkem, vodítkem a převezl na Úřadovnu Obecní policie Zdiby. Psa si následně převzala majitelka.

                                                

Dne 14.11.2008 v 9.35 hod. nalezl strážník vrak vozidla na komunikaci s názvem Chaberská ve Zdibech. Strážník vypracoval "Výzvu k odstranění vraku" a vrak úředně označil. Výzva byla uveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Zdiby.
Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění  této výzvy, bude vrak zlikvidován na náklady vlastníka vozidla. Další den strážník zjistil, že vrak se přesunul do ulice Veltěžská, Zdiby.

                                         


Dne 13.11.2008 v 11.00 hod. předala Dopravní policie Praha - venkov, Obci Zdiby, zastoupené Obecní policií Zdiby poškozené vozidlo a to po dopravní nehodě ze dne 12.7.2008 na kruhovém objezdu u Motorestu Nová pošta ve Zdibech. Majitel si vozidlo na Policii ČR přes výzvu nepřevzal. Strážník vypracoval "Výzvu k převzetí věci opuštěné", uveřejnil ji na Úřední desce Obecního úřadu Zdiby a obeslal majitele vozidla na doručenku. Nepřihlásí-li se vlastník do 6 měsíců od zveřejnění výzvy, připadá vozidlo do vlastnictví obce Zdiby. Přihlásí-li se vlastník vozidla před uplynutím lhůty 6 měsíců, je povinen nahradit obci Zdiby náklady s opatrováním.

                    

Dne 13.11.2008 v 10.40 hod. byl strážník vyrozuměn Ing. Kamilem Plavcem, vedoucím Obecního úřadu Zdiby, že mu neznámá žena z lokality Zdiby - Zlatý kopec telefonicky vyhrožovala, že doveze svoje odpadky na Obecní úřad Zdiby, protože nebyla obeznámena se změnou dne vyvážení popelnic. Což následně učinila. Strážník za asistence komunálního pracovníka prověřil obsah černého pytle s odpadky, našel reklamní letáček s adresou ženy.  Strážník vše zadokumentoval a spisovou dokumentaci odeslal k řešení na přestupkovou komisi. Změna termínu vyvážení popelnic byla včas uveřejněna obecním rozhlasem, na úředních deskách a vývěskách po obci.

                             

Dne 12.11.2008 ve 14.04 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn prostřednictvím e-mailu od místního občana, že na komunikaci s názvem Slepá, Zdiby - Brnky se nachází zaparkovaný vrak vozidla. Strážník na motocyklu se dostavil na místo provedl příslušnou dokumentaci. Strážník vypracoval "Výzvu k odstranění vraku" a vrak úředně označil. Výzva byla uveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Zdiby.
Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění  této výzvy, bude vrak zlikvidován na náklady vlastníka vozidla.

                                          

Dne 12.11.2008 v 8.33 hod. prováděl strážník na motocyklu kontrolu chatové oblasti v lokalitě Vltavská, Zdiby.  Strážník na místě zjistil, že je poničená komunikace a rozježděná silniční vegetace z Klecánek ve směru na Prahu. Na navigaci u řeky Vltavy strážník uviděl nákladní vozidlo, které poškození způsobilo. Řidič vozidla vysypával na poničenou komunikaci a silniční vegetaci větší kameny a tvrdil, že vše opravuje. Strážník na místě zjistil, že firma nemá příslušné povolení a proto na místo povolal pracovnici Stavebního úřadu Klecany, které posléze zahájila s majitelem firmy správní řízení. Majitel firmy se zavázal vše uvést do původního stavu.

        

Dne 11.11.2008 ve 20.20 hod. oznámil na linku 158 bývalý místostarosta Zdib pan Ing. J.M., že mu místní občan  rozbil skleněnou výplň vstupních dveří u rodinného domu. Na místo se dostavila hlídka Policie ČR - Odolena Voda provedla základní úkony a věc předala k řešení strážníkům Obecní policie Zdiby. Strážníci sepsali z účastníky podání vysvětlení dle zákona o obecní policii a za přestupek uložili blokovou pokutu ve výši 1 000, - Kč.

                      

Dne 10.11.2008 ve 14.33 hod. nařídil strážník odtah vozidla z komunikace Družstevní ve Zdibech. Vozidlo dlouhodobě tvořilo překážku silničního provozu. Majitel neuposlechl výzvy strážníka k odstranění vozidla. Strážník vypracoval "Výzvu k převzetí věci opuštěné" a uveřejnil ji na Úřední desce Obecního úřadu Zdiby. Nepřihlásí-li se vlastník do 6 měsíců od zveřejnění výzvy, připadá vozidlo do vlastnictví obce Zdiby. Přihlásí-li se vlastník vozidla před uplynutím lhůty 6 měsíců, je povinen nahradit obci Zdiby náklady s odtahem a opatrováním.

                                              

Dne 10.11.2008 ve 14.05 hod. nařídil strážník Obecní policie Zdiby odtah vozidla, vraku z komunikace K Holosmetkům, Zdiby. Vrak tvořil překážku silničního provozu. Strážník vypracoval "Výzvu k odstranění vraku" a vrak úředně označil. Výzva byla uveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Zdiby.
Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění  této výzvy, bude vrak zlikvidován na náklady vlastníka vozidla.

                     


Dne 8.11.2008 od 19.30 hod. se uskutečnila v našem regionu součinností akce zaměřená na kontrolu alkoholu u řidičů a na kontrolu požívání alkoholu u mladistvích na diskotékách. Byly nasazeny společné hlídky strážník a policista. Akce se zúčastnili strážníci Obecní policie Zdiby, Líbeznice, Hovorčovice, policisté Policie ČR - Odolena Voda a  kriminalisté Policie ČR - Praha venkov. Bylo odhaleno několik trestných činů a přestupků.

             

Dne 6.11.2008 od 16.30 hod. se na sokolovně ve Zdibech - Veltěži konala jako každoročně "Velká předvánoční besídka" pro naše občany a to za účasti dětí ze Základní a mateřské školy Zdiby, herců Nadi Konvalinkové, Ernesto Čekana a zpěváka Wabiho Daňka. Strážníci zajišťovali veřejný pořádek a usměrňovali dopravu.

                          

Dne 5.11.2008 od 15.20 hod. si strážníci Obecní policie Zdiby vyzkoušeli službu na koni. V poslední době strážníci z obcí a měst mnohem více využívají koně při kontrole parků, lesů a chatových oblastí.

                    

Dne 3.11.2008 ve 13.10 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obecním úřadem Husinec, že se v lokalitě Husinecká se nachází vrak vozidla. Policista z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda strážníkovi sdělil, že se nepodařilo kontaktovat Policií ČR - Praha majitele vozidla z Prahy. Strážník vypracoval "Výzvu k odstranění vraku" a vozidlo úředně označil. Výzva byla uveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Husinec.
Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění  této výzvy, bude vrak zlikvidován na náklady vlastníka vozidla.

           

Dne 3.11.2008 ve 13.10 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obecním úřadem Husinec, že se v lokalitě u ZŠ a MŠ Husinec - Řež nachází vrak vozidla a to pod zelenou plachtou. Strážník vypracoval "Výzvu k odstranění vraku" a vozidlo úředně označil. Výzva byla uveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Husinec.
Po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění  této výzvy, bude vrak zlikvidován na náklady vlastníka vozidla.

          

Dne 1.11.2008 v 11.15 hod. se na Městském úřadě Klecany konala svatba. Strážníci popřáli nevěstě a ženichovi mnoho štěstí v rodinném životě. Nevěsta, zraněné mladá žena, viz. událost níže se v nemocnici Na Bulovce po několika hospitalizacích  uzdravila a už zase jezdí po Zdibech na koni. "Dne 1.4.2008 v 16.30 hod. přijal strážník Obecní policie Zdiby telefonát, že v lokalitě Sněžná skála spadla mladá dívka z koně. Stádo srnek vyplašilo koně a ten shodil dívku ze sedla. Okamžitě bylo zahájeno pátrání a postupně byla upřesňována lokalita, Sněžná skála, Bílá skála, Černá skála a nakonec Slunečná stráň. Na poli cca 800 metrů od obytné zástavby v lokalitě Slunečná stráň, Zdiby byla nalezena dívka v bezvědomí. Opodál se nacházel vyplašený kůň. Byla vyrozuměna Záchranná služba Středočeského kraje a je strážníkem navigována na pole. Po základním vyšetření byla dívka za asistence Obecní policie převezena Záchrannou službou Středočeského kraje do nemocnice Na Bulovce k vyšetření na CT".

                  

Dne 1.11.2008, v den  při kterém každoročně vzpomínáme na naše blízké se strážníci Obecní policie Zdiby zaměřili na kontrolu hřbitova ve Zdibech. Nepravidelné kontroly prováděli strážníci od 1.11. do 2.11.2008.

                             

Dne 31.10.2008 v 9.30 hod. donesl místní občan na Úřadovnu Obecní policie Zdiby nalezené doklady neznámého muže. Doklady byly nalezeny u silnice ve Zdibech. Strážníci prověřili zda doklady nejsou v pátrání a posléze osobně kontaktovali rodinu neznámého muže na Odolene Vodě. Neznámý muž byl rodinou telefonicky vyrozuměn a pro doklady si došel večer na Úřadovnu Obecní policie. Muž uvedl, že byl okraden v Klecanech.

                                         

Dne 31.10.2008 v 8.05 hod. se na Úřadovnu Obecní policie Zdiby dostavila vyděšená maminka, mexické národnosti s žádostí o pomoc. Mamince se před školkou ve Zdibech náhle automaticky uzamklo vozidlo ve kterém zůstalo malé dítě, klíče od vozidla a domu, mobilní telefon. Strážnici se dostavili na místo, zapůjčili mobilní telefon k vyrozumění manžela, toho času v práci, nachystali speciální baterku s hrotem k případnému rozbití bočního skla vozidla a malé dítě rozptylovali donesenou maketou policejního vozidla s blikajícím silničním vlekem. Vyrozuměný manžel se za půl hodiny dostavil ke školce a náhradním klíčem odemkl vozidlo.

                            

Dne 30.10.2008 v 9.10 hod. dorazil ke Zdibské základní škole dlouhý kamion, který dovezl armatury na dostavbu školy. Strážník několik hodin usměrňoval dopravu před školou a to až do vyložení nákladu jeřábem.

                                  

Dne 30.10.2008 v 7.45 hod. donesla místní občanka na Úřadovnu Obecní policie Zdiby registrační značky, dříve SPZ. Po zpracování příslušné dokumentace byly registrační značky odeslány na příslušné odbory dopravy.

                                                                   

Dne 29.10.2008 ve 14.05 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna řidičem autobusu ČSAD, že v lokalitě serpentin v Husince stojí od nočních hodin neoznačené červené vozidlo a tvoří překážku silničního provozu. Strážníci se dostavili na místo, vozidlo u PČR vylustrovali a povolali odtahovou službu. Na místo se následně dostavila řidička vozidla s benzínem. Uvedla, že jí došel benzín, vozidlo neoznačila výstražným trojúhelníkem a pouze nechala zapnutá výstražná světla do vybití baterky. Odtahová služba byla strážníkem odvolána, řidička dostala blokovou pokutu a strážník za pomoci mobilní startovací sady Obecní policie Zdiby vozidlo nastartoval.

 

Dne 29.10.2008 v 9.50 hod. nařídil strážník Obecní policie Zdiby odtah vozidla, které dlouhodobě tvořilo překážku silniční provozu na komunikaci s názvem Průběžná, Zdiby. Vozidlo nebylo odcizené. Náklady na odtah a uskladnění vozidla budou řádně vymáhány Obcí Zdiby. Majitel vozidla byl strážníkem písemně vyrozuměn. Majitel si vozidlo nepřevzal od Obecní policie Zdiby a proto byla vypracována "Výzva k převzetí věci opuštěné".

                             

Dne 28.10.2008 od 17.30 hod. se ve Zdibech konal lampiónový průvod a to i přes nepříznivé deštivé počasí. U pomníku válečných obětí u ZŠ Zdiby zazpívaly děti národní hymnu. V čele a na konci lampiónového průvodu jel strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu a usměrňoval dopravu.  Lampiónový průvod byl letos rekordně dlouhý a to cca 800 metrů. Na fotbalovém hřišti ve Zdibech se uskutečnil krásný ohňostroj pod dohledem Hasičů Zdiby.

           

Dne 26.10.2008 ve 15.55 hod. nalezl strážník Obecní policie Zdiby a komunální pracovník OÚ Zdiby odcizené nákladní vozidlo z Líbeznic a to opětovně v silážní jámě v lokalitě Chaberská ve Zdibech. Strážník zajistil místo proti vstupu nepovolaných osob bezpečnostním pásem "Obecní policie vstup zakázán". Další šetření si převzala hlídka policistek Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a výjezd Policie ČR - Praha venkov.

                              

Dne 26.10.2008 ve 13.45 hod. vyrozuměl strážník Hasiče Zdiby, že u křižovatky Pražská  x Průběžná stojí nebezpečně ve svahu před rodinným domem vozidlo Škoda a hrozí sesunutí na přípojku plynu, včetně elektřiny. Strážník uzavřel okolí vozidla bezpečnostním pásem "Obecní policie vstup zakázán". Na místě postupně strážník Obecní policie Zdiby, hlídka policistek Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a Hasiči Zdiby. Vozidlo se podařilo jednotce Hasičů Zdiby vytáhnout na komunikaci. Řidič následně uvedl, že si v ranní mlze spletl odbočku na Prahu, vyjel z komunikace na trávník, pokračoval po cestě za telefonní budkou a poté zapadl.

         

Dne 26.10.2008 v 11.15 hod. se na komunikaci Zdiby x Líbeznice stala vážná dopravní nehoda se zraněním. Na místě postupně Záchranná služba Středočeského kraje, posádka Zdiby, strážník Obecní police Zdiby, hlídka policistek Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a dopravní policisté Policie ČR - Praha venkov. Strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu usměrňoval kyvadlově dopravu a spolupracoval se záchranáři.

          
 
Od 23.10.2008 do 25.10.2008 dopadli v součinností akci na několika adresách strážnici Obecní policie Zdiby a policisté Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda skupinu osob z Klecan, Zdib, která se vloupala do chat, odcizovala motorová vozidla (včetně skútru - událost 8.10.2008 v 15.10 hod.), páchala další trestnou činnost ve Zdibech a nejbližším okolí. Následně strážník, policisté a pachatel provedli prověrku u vyloupených chat. Strážník za pomoci přenosného lustračního počítače a dálkového přístupu do Katastru nemovitostí ČR dohledával kontakt na majitele chat. Skupinu osob si převzali k dalším úkonům kriminalisté Policie ČR - Praha venkov.

          

Dne 22.10.2008 v 10.15 hod. bylo Obecní policii Zdiby nahlášeno, že v lokalitě Vltavská někdo zakládá velkou skládku nákladním vozidlem červené barvy a je rozježděná tráva u komunikace. Nákladní vozidlo jezdí vysokou rychlostí po Klecánkách. Strážník na místě provedl úkony a poté vyrozuměl Stavební úřad v Klecanech.

        

Dne 22.10.2008 v 8.10 hod. nahlásil strážníkům komunální pracovník OÚ Zdiby, že v lokalitě Šulkovna u staré čističky ve Zdibech se nacházejí podezřelé osoby. Strážníci na místě nalezli muže a ženu, kteří se chystali za pomoci doneseného benzínu opalovat kabely. Po prověření totožnosti na Policii ČR byly osoby vykázány z místa.

                                     

Dne 21.10.2008 od 9.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby, Obecní policie Líbeznice zúčastnili střeleckého výcviku na Střelnici Mělník - Malý újezd a to v souladu se zákonem o zbraních a střelivu.

              

Dne 17.10.2008 v 16.45 hod. bylo strážníkovi nahlášeno, že na křižovatce Pražská x Průběžná ve Zdibech se stala dopravní nehoda a kolabuje osobní doprava, včetně autobusů. Strážník se dostavil na místo, informoval operační středisko Policie ČR, povolal Hasiče Zdiby a za pomoci píšťalky usměrňoval dopravu na křižovatce.

          

Dne 17.10.2008 v 16.00 hod. se k volbám dostavila maminka s dítětem a předsedovi volební komise sdělila, že byla napadena toulavým německým ovčákem u louky v ulici Na Lada, Zdiby. Maminka s dítětem nebyla zraněna a měla pouze ušpiněné oblečení. Strážník následně uviděl psa běžícího přes pole do Prahy - Chaber.

Dne 17.10.2008 od 14.00 hod. zajišťoval strážník usměrňování dopravy na Průběžné před volební místnostní ve Zdibech. Strážník na motocyklu dle požadavku předsedy volební komise střídavě zapínal modrý maják dle hustoty pátečního provozu a usměrňoval dopravu.  V 15.30 hod. se k volbám dostavil fousatý muž ve starším terénním vozidle a náhle slovně napadl strážníka, že znečišťuje ovzduší nastartovaným motocyklem. Strážník muži sdělil, že motocykl je nastartovaný z důvody slabé baterie a výroby elektřiny pro modrý maják. Muž sdělil, že si má strážník nabít baterii na nabíječce a několik dalších nelichotivých slov. O incidentu byl informován předseda volební komise. Pro doplnění strážníci využívají motocykly Honda Varadero XL 125V se systémem třícestného řízeného katalyzátoru se snímačem obsahu kyslíku udržujícího optimální poměr směsi paliva se vzduchem pro efektivní snížení hladiny škodlivých emisí. Motocykl XL 125V má spotřebu při jízdě 2,5 - 3 l/100 km.
 
                                        

Dne 15.10.2008 od 16.00 hod. vykonával strážník a dopravní policista společnou hlídkovou službu. Na náměstí Třebízského v Klecanech hlídka spatřila v 17.50 hod. muže z bohatou kriminální minulostí v regionu, který je  v celostátním pátrání Policie ČR. Muž byl vyzván k prokázání totožnosti na což nereagoval a dal se sprintem na útěk po stezce k Vltavě. Následovala dramatická honička, muž se skrýval, poté přeskakoval ploty a byl hlídkou zadržen až za použití varovných výstřelů. Po zadržení muže se okolo hlídky shlukla skupina osob, která požadovala vydání zadrženého. Muž byl  předán přivolaným policistům z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Muž byl eskortován hlídkovou službou Policie ČR - Brandýs k soudu do Litoměřic.

             

Dne 15.10.2008 od 9.00 hod. se na Úřadovně Obecní policie Zdiby uskutečnilo setkání strážníků z okolních obcí Středočeského kraje. Strážníci si navzájem dohodli spolupráci a to zejména v rámci novely zákona o obecní policii, kdy
je Obecní policie Zdiby oprávněna plnit úkoly i v jiné obci kdekoliv v ČR, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, nebo stav ohrožení státu (např. povodně, ekologické katastrofy, rozsáhlé požáry).

                     

Dne 14.10.2008 ve 12.35 hod. vyrozuměla strážníka bývalá místostarostka Zdib, že našla otevřené dvířka na lampě veřejného osvětlení a jsou odhalené svorkovnice kabelů. Strážník se dostavil na místo, dvířka zabezpečil proti dětskému otevření a telefonicky kontaktoval operační středisko správce veřejného osvětlení ELTODO.

                         

Dne 14.10.2008 v 10.05 hod. byl strážník vyrozuměn, že převozník od Vltavy vylovil z řeky tašku plnou písemností a dokladů. Strážník se dostavil na místo a ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda prověřil doklady. Strážníkovi se podařilo vypátrat kontakt na majitele dokladů, který se v odpoledních hodinách dostavil na Obecní policii. Zde si převzal doklady a poděkoval strážníkovi za jeho pátrací činnost.

                    

Dne 14.10.2008 v 01.00 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna operačním Policie ČR, že u komunikace K Holosmetkům došlo k dopravní nehodě, řidič vozidla Škoda z místa nehody utekl, je poškozen vodovodní hydrant, je třeba vypnout vodu a dopravní policie je na místě. Na místo byl povolán starosta Zdib a Hasiči Zdiby.

       

Dne 13.10.2008 ve 12.45 hod. byl strážník vyrozuměn,  že u komunikace  Na Brnky, Zdiby opětovně hoří kovový kontejner. Na místo se dostavil strážník a za pomoci dovezené vody prováděl hašení požáru až do příjezdu Hasičů Zdiby.  Strážník na místě od stavebních dělníků z nedaleké stavby zjistil, že neznámá starší občanka z chatové oblasti  vysypává  do kontejneru žhavý popel. Obecní policie Zdiby bude  tuto starší občanku hledat.

           

Dne 13.10.2008 v 15.30 hod. vykonával strážník Obecní policie Zdiby a dopravní policista Policie ČR - Praha venkov společnou hlídkovou službu. Za podjezdem dálnice D8 hlídka zastavila nákladní vůz, který měl některé pneumatiky maximálně sjeté až na dráty. Dopravní policista řidiči zakázal pokračovat v jízdě a uložil pokutu.

                           

Dne 13.10.2008 ve 16.45 hod. vykonával strážník Obecní policie Zdiby a dopravní policista Policie ČR - Praha venkov společnou hlídkovou službu u křižovatky Pražská x Průběžná ve Zdibech. Při dopravní kontrole bylo zjištěno, že řidič ze Zdib - Brnek je v celostátním pátrání a proto byl hlídkou zadržen. Hledaný muž byl následně eskortován hlídkovou službou Policie ČR - Brandýs do věznice v Českých Budějovicích.

                  

Dne 11.10.2008 od 14.00 hod. proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště v lokalitě Chaberská x Veltěžská ve Zdibech.
Nové dětské atrakce financovalo a věnovalo obci místní sdružení ODS Zdiby. Slavnostního otevření se mimo jiných zúčastnili zástupci Obce Zdiby, Ministerstva zdravotnictví, Poslanecké sněmovny a Senátu. Hasiči Zdiby, Záchranná služba Středočeského kraje, stanoviště Zdiby a Obecní policie Zdiby předvedli svoji techniku.

    


Dne 10.10.2008 v 10.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn komunálním pracovníkem OÚ Zdiby, že za kontejnery na Holosmetkách se v lese nachází přístřešek bezdomovce. Na místě strážník zjistil, že domeček na zarostlém volejbalovém hřišti  byl vybudován dětmi při letních prázdninách, ale v současné době slouží jako příbytek neznámého bezdomovce. Strážníci budou domeček a jeho obyvatele  namátkově kontrolovat.

                                                 

Dne 10.10.2008 v 9.44 hod. předal občan strážníkům Obecní policie Zdiby nalezené registrační značky a to u komunikace Pražská, Průběžná. Strážníci prověřili zda registrační značky nejsou odcizené a poté sepsali příslušnou úřední dokumentaci. Registrační značky byly odeslány na příslušný Odbor dopravy Městského úřadu.

                                                                    

Dne 9.10.2008 v 7.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn, že na dálnici D8 u Zdib, ve směru na Prahu došlo k několika řetězovým nehodám a dálnice stojí. Veškerá doprava z dálnice D8 bude směřovat přes Zdiby po Pražské. U nehod na dálnici zasahovali Hasiči Mělník a Záchranná služba Středočeského kraje. Strážník na motocyklu po dohodě s vedoucím dálničního oddělení Policie ČR projel místa nehod na dálnici D8, zabezpečil usměrňování dopravy na křižovatce Pražská x Průběžná a uzavřel nájezd na dálnici D8 od Zdib.

        

Dne 9.10.2008 v 10.30 hod. vyrozuměla paní Pavla Kubátová strážníka Obecní policie Zdiby, že v ulici Na Lada, Zdiby, leží na zahradě rodinného domu starší žena. Strážník se okamžitě dostavil na místo, přeskočil vrata, podchlazené ženě poskytl první pomoc a povolal Záchrannou službu Středočeského kraje s lékařem. Občanka Zdib paní Pavla Kubátová donesla z domova neprodleně deku k zahřátí starší ženy, děkujeme. Další strážník čekal na sanitku u dálnice D8 a následně ji navedl na místo. Strážník odpoledne vyrozuměl příbuzné.

             

Dne 8.10.2008 v 15.10 hod. strážník prováděl hlídkovou službu v lokalitě Zlatý kopec, Zdiby. Strážník uviděl místního mladíka na skútru bez přilby a zapnutých světel. Řidič na pokyn strážníka k zastavení nereagoval, seskočil a utíkal po poli ve směru na Prahu. Dle registrační značky nebyl skútr odcizený. Řidič se ke skútru nevrátil a proto strážník nechal skútr převézt na parkoviště Obecní policie. Následně bylo strážníky zjištěno, že registrační značka je věrohodně vyrobena z nalepovací folie. Bylo nalezeno neúplné VIN a po sestavení VIN bylo zjištěno, že skútr byl odcizen. Další šetření si převzali policisté z Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

       

Dne 8.10.2008 ve 12.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn  Policií ČR - Praha venkov, že v lokalitě Průběžná x Formanská ve Zdibech neznámý Róm přepadl občanku z lokality Zahradní, Zdiby. Občanka vracející se domů z místní pošty se ubránila, není zraněná, Róm je na útěku. Strážník se dostavil na místo a občanku střežil do příjezdu hlídky Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda a kriminalistů Policie ČR - Praha venkov.

              

Dne 4.10.2008 v 9.40 hod. byl strážník v době mimopracovní, vyrozuměn SMS zprávou, že se někde ve Zdibech koná nepovolená technoparty a je slyšet od nočních hodin velmi hlasitá hudba. Strážník na motocyklu HD za pomoci zastupitele Ing. Zbyňka Smetany a místního občana z Holosmetek našel místo konání technoparty v těžko dostupném terénu nad čističkou Zdiby, na Černé skále v Klecanech. Na místě se nacházela hudební aparatura s generátorem a tančící lidé okolo ohně. Strážník vyrozuměl místostarostu Zdib, starostu Klecan a Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Strážník se dohodl s pořadatelem na ztlumení hudby a ukončení technoparty. Ten akci neukončil a proto strážník, po dohodě jako zástupce starosty Klecan v 18.45 hod.  vypnul přívod 220 V, ukončil  technoparty a přivolal Policii ČR. Strážník poté za pomoci svého hasicího přístroje uhasil větší taneční oheň. Strážník a policisté zůstali na místě až do zabalení aparatury a uklizení lahví od alkoholu.

       

Dne 3.10.2008 v 9.45 hod. přijala Obecní policie Zdiby tísňové volání od techniků mobilního operátora O2, že  dochází k výpadkům mobilní sítě, včetně krizových telefonů ve Zdibech, okolí a to u vysílače O2 u komunikace Zdiby x Líbeznice. Technici O2 na místě zjistili, že "rozzuřená kuna" se zabydlela v kabelovém tubusu mezi vysílačem a technologickým domečkem  a postupně překousává kabely. Na místo byla vyslán strážník Obecní policie Zdiby a Líbeznice. Strážníkům se nepodařilo v regionu sehnat odchytovou službu.  Strážníci neprodleně vystřihali kunu z kabelů, přemístili za pomoci odchytové tyče do klece a poté vypustili do nedalekého lesíka.

          

Dne 3.10.2008 ve 13.05 hod. vyrozuměl strážníky bývalý starosta Zdib pan Ing. Luděk Šácha a uvedl,  že mu neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň okna rodinného domu. Strážníci se okamžitě dostavili na místo a provedli prohlídku okolí s negativním výsledkem. Při úklidu skla bylo zjištěno, že do okna narazil větší pták.

                                      

Dne 2.10.2008 v 9.17 hod. projížděl strážník na motocyklu po komunikaci s názvem Do polí, Zdiby - Brnky a nalezl spadlý strom přes plot do cesty. Strážník
ohraničil místo pásem "Obecní policie vstup zakázán" a vyrozuměl Hasiče Zdiby. Majitel nemovitosti, stromu byl strážníkem vyrozuměn prostřednictvím Městské policie Praha. Ve večerních hodinách kontaktoval strážníka majitel nemovitosti a poděkoval Hasičům Zdiby za zásah.

                     

Dne 1.10.2008 v 15.00 hod. byl strážník vyrozuměn,  že u komunikace  Na Brnky, Zdiby hoří kovový kontejner. Na místo se dostavil strážník a komunální pracovník. Oheň byl uhašen za pomoci hasicího přístroje a vody. Neznámý občan vysypal do kontejneru žhavý popel. Dohašení provedli Hasiči Zdiby.

           

Dne 1.10.2008 v 9.10 hod. nalezl strážník Obecní policie Zdiby odcizené vozidlo a to na poli v lokalitě za Čarodějnicemi ve Zdibech. Na místo byla povolána Policie ČR - Odolena Voda, výjezd Policie ČR Praha - venkov a Hasiči Zdiby. Strážníci zajišťovali střežení odcizeného vozidla až do večerních hodin, protože majitel vozidla si odmítl své vozidlo převzít. Ve 21.15 hod. bylo za asistence strážníka na motocyklu odcizené vozidlo odtaženo na parkoviště Policie ČR - Odolena Voda, kde si je následující den převzal majitel vozidla.

           

Dne 30.9.2008 v 17.15 hod. byl telefonicky vyrozuměn strážník, že u komunikaci Zdiby x Klecany leží ve křoví muž. Na místě strážník nalezl spícího bezdomovce, který si ve křoví vybudoval přístřešek. Muž ze Slovenska předložil doklady a za pomoci přenosného lustračního počítače bylo zjištěno, že není v pátrání. Muž s Ing. vzděláním uvedl, že ztratil zaměstnání a rozvedl se. Muž byl z místa vykázán a byl odkázán na místní ubytovny.

                                            

Dne 30.9.2008 v 15.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Obvodním oddělení Policie ČR - Odolena Voda, že v lese mezi Holosmetkami a Vltavou došlo k útoku psů na srnku, která následně uhynula. Strážníci se dostavili na místo, srnku nalezli a zajistili místo proti vstupu nepovolaných osob. Byla informována myslivecká stráž. Strážník a policista z Prahy, který bydlí na Holosmetkách v dalších dnech dohledal majitele útočných psů.

        

Dne 30.9.2008 obdržel Obecní úřad Zdiby děkovný dopis od Ing. Jana Šmejkala. Poděkování za práci Obecní policie Zdiby. Vážený pane starosto, dovolte mi poděkovat Vám osobně a všem lidem kolem pana Luďka Wachtla, kteří se zasloužili o vznik Obecní policie ve Zdibech. Jako majitelé Hotelu Nová Pošta a provozovatelé ubytovny a parkoviště musíme často řešit problémy s neukázněnými řidiči nebo narušováním nočního klidu na ubytovně či výtržnictvím. Vaše policie nám v tomto velice pomáhá a kdykoliv se naši zaměstnanci na pana Wachtla obracejí vždy je jim okamžitě a na vysoké profesionální úrovni poskytnuta pomoc. Takovou policii jakou máme ve Zdibech bychom chtěli mít všude, aby se nám lépe žilo. Sám bydlím v Praze na Vinohradech a pokud srovnám kvalitu služby na Zdibech s Prahou mají se pražští strážníci od Vašich hodně co učit.  Ing. Jan Šmejkal.

Dne 29.9.2008 v 11.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna místní občankou, že na její plastovou skříňku uzávěru plynu u rodinného domu neznámý pachatel nastříkal neslušný název. Strážník se dostavil na místo provedl fotodokumentaci a občanku odkázal na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda, protože byl spáchán trestný čin dle § 257b
(tzv. sprejerství), zákona č. 140/1961 Sb.

                                                 

Dne 26. 9. 2008 ve 13:00 proběhlo slavnostní otevření nového výjezdového stanoviště Záchranné služby Středočeského kraje ve Zdibech, v Ústecké 98 a to za účasti hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, náměstka hejtmana, náměstkyně ministra zdravotnictví, ředitele záchranné služby a starosty obce Jana Tvrdého. Největším místním problémem při plánovaném zřízení stanoviště ve Zdibech bylo to, že v obci Zdiby nejsou volné nebytové prostory. Starosta obce Jan Tvrdý společně s vedoucím strážníkem Luďkem Wachtlem nakonec našel volné prostory ve Výzkumném ústavu geodézie, topografie a kartografie ve Zdibech.

           

Dne 25.9.2008 ve 20.05 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby požádán o zajištění místa trestného činu pro Polici ČR - Praha venkov ve Zdibech. Případ je v šetření kriminální služby Policie ČR - Středočeského kraje.

                                                


Dne 24.9.2008 v 15.20 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na dálnici D8 ve směru na Prahu v lokalitě u sjezdu  Zdiby došlo k vážné dopravní nehodě osobních vozidel a kamionu. Strážníci se neprodleně dostavili na místo a v součinnosti z hlídkou dálniční policie usměrňovali dopravu až do vyšetření nehody.

      

Dne 23.9.2008 v 17.45 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že na zastávce u bývalé "Masny", komunikace Pražská ve Zdibech leží muž. Strážník muže vzbudil a poznal místního zedníka, který asi požil větší množství alkoholu. Byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem. Muž byl následně převezen komunálním vozidlem k přátelům k vystřízlivění a zaplatit blokovou pokutu za veřejné pohoršení ve Zdibech.

                           

Dne 23.9.2008 od 15.00 hod. probíhala na komunikaci Průběžná ve Zdibech dopravně bezpečnostní akce společné hlídky strážníků a dopravních policistů. Akce byla zaměřena na kontrolu rychlosti a alkoholu.

                                                          

Dne 22.9.2008 v 18.50 hod. nasadili strážníci tzv. "botičku"na vozidlo stojící na trávníku před ubytovnou ve Zdibech v ulici Průběžná.  Řidič z ubytovny následně strážníkům sdělil, že neměl kde zaparkovat a proto vozidlo postavil na trávník přes příkop. Řidič druhý den zaplatit blokovou pokutu na místě nezaplacenou.

                             

Dne 22.9.2008 od 14.00 hod. uskutečnili strážnicí Obecní policie Zdiby krátké školení pro dopravní policisty Policie ČR - Praha venkov a to ve využití policejních motocyklů při službě. Dopravní policisté poté strážníkům předvedli techniku řízení dopravy složité křižovatky ve Zdibech u dálnice D8, kde dochází k častým nehodám.

                           

Dne 22.9.2008 v 8.15 hod. nalezl strážník před školkou otevřené osobní vozidlo a na sedačce uviděl položené klíče. Dle znalosti strážníka vozidlo patřilo místnímu občanovi, který vozí dítě do školky. Strážník střežil vozidlo až do příchodu tatínka. Vozidla zaparkovaná před školkou byla v minulosti terčem motorizovaných zlodějů.

                 

Dne 21.9.2008 byl strážník vyrozuměn Policií ČR, že v lokalitě Klecany - Drasty hoří truhlárna a bude potřeba navádět hasičské cisterny k hydrantům po okolních obcích. Strážník na motocyklu se dostavil na místo a zjistil, že hoří saze v komíně a počkal do příjezdu hasičů. Na místě Hasiči Praha, Neratovice, Klecany.

          

Dne 19.9.2008 v 9.05 byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR, že v lokalitě Vltavská došlo k dopravní nehodě, k poškození telefonního vedení, dopravní policisté ještě nejsou na místě a neznámá odtahová služba vozidlo červené barvy z místa rychle odváží. Strážníci na místě nalezli starostu a místostarostu Klecan, kteří pořídili fotodokumentaci. Strážníci se vydali za odtahovou službou, která dle svědků jela po náplavce do Prahy. Strážníci u ZOO Praha potkali hlídku Policie ČR Praha a požádali ji o pomoc. Zjištěné poznatky od strážníků a hlídky Policie ČR Praha předala Obecní policie Zdiby, včetně fotodokumentace na Dopravní Policii ČR - Praha venkov. Řidič odtahového vozidla byl dohledán a bylo zjištěno, že má dokonce zákaz  řízení. Věc šetří Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Pozn. - Obecní policie Zdiby byla později informována občany z Klecan, že červené vozidlo řídila celostátně hledaná osoba, viz. naše událost ze dne 15.10.2008 v 16.00 hod.

        

Dne 19.9.2008 v 9.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna  Policií ČR, že v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži se v jídelně zabydlel bezdomovec a odmítá odejít. Strážníci ve spolupráci s Policií ČR bezdomovce vykázali.

                                                           

Dne 18.9.2008 v 8.00 hod. nasadili strážníci tzv. "botičku"na vozidlo stojící na trávníku před ubytovnou ve Zdibech v ulici Průběžná.  Řidič ze Slovenska bydlící na ubytovně následně strážníkům sdělil, že neměl kde zaparkovat a proto vozidlo postavil na trávník přes příkop. Řidič druhý den zaplatit blokovou pokutu.

                               

Dne 18.9.2008 od 9.30 hod. uskutečnila Obecní policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice preventivní měření rychlosti v obci Líbeznice. Měření se zúčastnili děti ze ZŠ Líbeznice pod vedením paní učitelky (občanky Zdib).

                         

Dne 17.9.2008 ve 12.30 hod. byla Obecní policie vyrozuměna, že u komunikace  Na Brnky, Zdiby hoří kovový kontejner. Na místo se dostavil strážník a komunální pracovník. Oheň byl uhašen za pomoci dovezené vody. Neznámý občan vysypal do kontejneru žhavý popel. O uhašení ohně byli Hasiči Zdiby informováni.

                            

Dne 17.9.2008 v 8.30 hod. zadržela Policie ČR - Praha ve sběrně v Praze dva muže s bydlištěm v Chaberské ulici, Zdiby, kteří odcizili v lokalitě Šulkovna ve Zdibech měděné rozvody topení v novostavbě. Pachatelé chtěli vinu svalit na místního zedníka, kterého poznali v hospodě. Obecní policie Zdiby vyhledala zedníka a převezla na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Po konfrontaci se pachatelé přiznali a zedník byl převez zpět do Zdib. Oba dva pachatele odsoudil Okresní soud Praha - východ k 400 hodinám veřejně prospěšných prací.

                                                                 

Dne 16.9.2008 v 9.45 hod. byl strážník vyrozuměn Policií ČR - Odolena Voda, že v lokalitě Zdiby - Brnky stavební dělníci vyplašili zloděje. Na místo směřuje policejní psovod Policie ČR. Strážník se dostavil na místo a z policejním psovodem provedl obhlídku chatové oblasti. Pes ztratil stopu na srázu nebezpečné skály nad Vltavou.

                                                 

Dne 12.9.2008 ve 12.07 hod. bylo strážníkům osobně nahlášeno, že v lokalitě K Přívozu, Zdiby - Holosmetky se nachází na polní cestě vozidlo bez registračních značek. V otevřeném vozidle byly nalezeny registrační značky na jiná vozidla. Strážníci ze pomoci přenosného lustračního počítače zjistili, že vozidlo a registrační značky nejsou odcizené, vozidlo je několik let v převodu. Vozidlo bylo následně z polní cesty odtaženo. Při odtahování vozidla ohrožoval opilý Ukrajinec s nožem strážníka.  Ukrajinec byl za pomoci donucovacích prostředků zpacifikován. Následně tvrdil, že šrot - vozidlo dostal od Rómů k likvidaci jako vyrovnání dluhu. Muž neměl k vozidlu jediný řádný doklad, nebo kupní smlouvu a proto byl pozván k vysvětlení na Obecní policii Zdiby.


                              

Dne 11.9.2008 ve 12.15 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna paní Magdou Česnekovou z "Kaštánku", že v ulici Prostřední, Zdiby sjela řidička mimo vozovku a vozidlo zapadlo. Za pomoci strážníků Obecní policie Zdiby a komunálního pracovníka Obecního úřadu Zdiby bylo vozidlo vytaženo na laně za vozidlem Obecní policie Zdiby.

                                        

Dne 11.9.2008 v 19.30 hod. zazvonil pan Hála ze Zdib u domu kde bydlí místní strážník a sdělil, že u sjezdu z dálnice D8 nalezl tašku z doklady. Tašku předal strážníkovi a uvedl, že se na místě nacházejí ještě nějaké papíry. Strážníci v ranních hodinách dohledali u dálnice další doklady. Majitel dokladů z Prahy byl strážníky kontaktován. Uvedl, že doklady mu odcizil neznámý pachatel z košíku v Globusu Čakovice a věc nahlásil na Policii ČR. Strážníci po zpracování úřední dokumentace osobně předali nalezené doklady na Policii ČR - Čakovice.

                                           

Dne 10.9.2008 v 17.45 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby vyrozuměn policistou Policie ČR - Odolena Voda, že u komunikace Zdiby x Klecany došlo k dopravní nehodě. Na místě policista a strážník zajistili řidiče pod vlivem alkoholu, který narazil do plynové skříně a sloupu veřejného osvětlení. Na místě zasahovali Hasiči Neratovice a pohotovost plynařů. Byla povolána Dopravní policie ČR - Praha venkov. Během vyšetřování nehody se zjistilo, že řidič je v pátrání Policie ČR. Řidič byl v nočních hodinách eskortován do cely.

           

Dne 8.9.2008 v 17.45 hod. zatelefonovala místní občanka strážníkovi Obecní policie Zdiby, že u Přemyšlenského rybníka ve Zdibech běhá opuštěný černý pes. Strážník na motocyklu se dostavil na místo a společně s místní občankou psa přivázali na vodítko. Strážník vyrozuměl pracovnici psího útulku, která si pejska následně odvezla do
psího útulku Bouchalka (smlouva s Obecním úřadem Zdiby), Na Bouchalce 398, 273 43  Buštěhrad u Kladna, telefon: 312 250 508, 603 523 070, otvírací doba: 10-16 hod., www.connection.wz.cz.

         


Dne 3.9.2008 v 15.45 hod. byl telefonicky vyrozuměn místním občanem vedoucí strážník (toho času jedoucí na osobním motocyklu na třídní schůzky), že v lokalitě komunikací K Holosmetkům x Na Brnky hoří a nad vesnicí se vznášejí oblaka kouře. Strážník na osobním motocyklu se okamžitě dostavil na místo, zajistil svědky a vyrozuměl operační středisko Hasičů, protože oheň již nebylo možno uhasit hasicím přístrojem z motocyklu. Požár byl uhašen Hasiči Zdiby a Neratovice. Na místo se dostavil starosta Zdib a policistka Policie ČR - Odolena Voda.

         

Dne 3.9.2008 v 8.54 hod. byla Obecní policie Zdiby a Líbeznice vyrozuměna Hasičským záchranným sborem, že v lokalitě U kovárny, Líbeznice hoří statek a jsou zde propanbutanové bomby. Na místě Hasiči Praha, Líbeznice, Neratovice, Zdiby, Obecní policie Líbeznice, Obecní policie Zdiby, Policie ČR - Odolena Voda, vyšetřovatel hasičů. Strážníci Obecní policie Zdiby na motocyklech naváděli hasičské cisterny k okolním hydrantům.

        

Dne 1.9.2008 od 6.30 hod. hlídkoval strážník Obecní policie Zdiby a dopravní policista Policie ČR - Praha venkov před Základní školou a Mateřskou školkou ve Zdibech. Strážník a policista ve spolupráci s panem starostou uskutečnil pro děti krátkou dopravní přednášku. Po celý zbytek dne prováděla společná hlídka obecní strážník a dopravní policista kontrolu dodržování rychlosti v obci. Strážníci budou v hlídkování před školou pokračovat.

          

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz