Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2008, leden - duben:

Dne 30.4.2008 od 16.00 hod. se strážníci Obecní policie Zdiby účastnili "dětských" čarodějnic. Strážnici dětem předvedli policejní motorky a usměrňovali dopravu při pochodu dětí do místa konání Zdibských čarodějnic. Od 19 hod. zajišťovali strážníci veřejný pořádek v lokalitě Zdibských čarodějnic. Ve 22.30 hod. byli strážníci požádáni o součinnost Policií ČR při dohledání majitele psa, který běhal po dvojproudové komunikaci s názvem Pražská.

           

Dne 24.4.2008 v 8.30 hod. bylo na Policii ČR nahlášeno, že na hrubé stavbě rodinného domu ve Zdibech - Holosmetkách došlo k odcizení střešních oken. Na místo vyjela společná hlídka strážník a policista ve vozidle OP Zdiby. Obecní policie Zdiby bude namátkově kontrolovat stavby nových rodinných domů a stavební dělníky.

                                                

Dne 22.4.2008 v 8.45 hod. bylo na Obecní úřad Zdiby telefonicky nahlášeno, že v chatě v lokalitě Zdiby - Brnky se nachází nemocný muž, který náhle nereaguje na každodenní telefonáty. Na místo okamžitě vyjeli strážníci Obecní policie Zdiby. Na místě nalezli uzamčenou chatu a od sousedů bylo zjištěno, že muž ráno odjel do Prahy.

                                                

Dne 21.4.2008 od 17.05 hod. usměrňovala Obecní policie Zdiby dopravu a to při pročišťování průtokové roury z rybníku Syslovák ve Zdibech. Pročišťování prováděli Hasiči Zdiby na žádost starosty Obce Zdiby.

                    

Dne 21.4.2008 v 10.30 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna, že v lokalitě Zdibsko, hranice Zdiby, Klecany dochází ke znečišťování pozemků místních firem a to tzv. náletovým, větrným odpadem. Strážníci v této lokalitě nalezli skládku pneumatik, pytlů od cementu, igelitů apod. Věc byla předána Stavebnímu úřadu v Klecanech.

  

Dne 19.4.2008 od 8.30 hod. zajišťovala Obecní policie Zdiby a Obecní policie Líbeznice hladký průběh turistické akce "Vešlap Povodím Mratínského potoka". Další informace na www.pochod.unas.cz.

                      

Dne 18.4.2008 v 9.15 hod. nahlásil chatař na linku 158, že v jeho nemovitosti v lokalitě Šulkovna se nachází cizí pes. Na místo vyjela společná hlídka strážníků a policistů. Pes bojového plemene byl nalezen za oknem chaty a na přítomné štěkal. Byl přivlán starosta Klecan, protože chata se již nacházela na katastrálním území Klecan. Starosta přivolal smluvní odchytovou službu a pes byl zajištěn. V odpoledních hodinách se dostavil majitel psa.

           

Dne 17.4.2008 v 9.10 hod. byla Obecní policie Zdiby vyrozuměna Policií ČR - Odolena Voda, že v regionu bylo vyhlášeno mimořádné pátrání. Muž zanechal dopis na rozloučenou a domů se k rodině nevrátil. Za účasti strážníků Zdiby, Líbeznice, Odolena Voda, policistů Odolena Voda, Brandýs nad Labem, Hasičů Dolínek byla provedena celodenní pátrací akce po obchodech, restauracích, lesích a v polních křovinách. Muž byl dohledán.

     

Dne 15.4.2008 ve 13.00 hod. nás požádala Obecní policie Měšice o spolupráci při zapůjčení certifikovaného zařízení (
Dräger Alcotest 6810 s tiskárnou Dräger Mobile Printer) k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Hlídka strážníků zastavila řidiče traktoru ZETOR, který řídil pod vlivem alkoholu. Bylo zjištěno, že řidiči byl odsouzen k zákazu řízení motorových vozidel až do poloviny roku 2010.  Dechová zkouška Drägerem byla pozitivní a bylo naměřeno 1,65 promile alkoholu. Řidič byl převezen na záchytnou stanici a Policií ČR - Odolena Voda mu bylo sděleno podezření ze tří trestných činů. A to maření výkonu úředního rozhodnutí, ohrožení pod vlivem návykové látky a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Další info zde !

        
 

Dne 13.4.2008 v 18.00 hod. byl strážník Obecní policie Zdiby informován Policií ČR, že se v lokalitě Holosmetky, Zdiby ztratila malá holčička a bude během několika minut vyhlášeno mimořádné pátrání za účasti všech složek, policistů, strážníků, hasičů.  Do lokality okamžitě vyrazila hlídka Policie ČR - Odolena Voda, následována strážníkem Obecní policie Zdiby. Povolávání složek bylo zrušeno a holčička byla nalezena opodál sousedem.

Dne 10.4.2008 v 19.42 hod. projížděli strážníci komunikací Československé armády, Klecany a to ve směru do Zdib. Na hranici katastrálního území Klecany, Zdiby uviděli, že hoří křoví a strom. Na místě zasahovali Hasiči Zdiby. Obecní policie kyvadlově řídila dopravu. Po uhašení požáru bylo zjištěno, že neznámý pachatel si  opékal odchyceného zajíce. V okolí bylo nalezeno několik pytláckých pastí. Obecní policie Zdiby bude po pytlákovi pátrat a to ve spolupráci s mysliveckou stráží.

                               

Dne 7.4.2008 v 15.45 hod. byl vyhlášen požární poplach. Na střechu čističky v lokalitě Šulkovna, Zdiby spadl strom. Na místě zasahovali Hasiči Zdiby. Obecní policie Zdiby zajistila  fotodokumentaci škodní události.

            

Dne 7.4.2008 v 12.10 hod. byla vyrozuměna Obecní policie Zdiby, že na křižovatce Průběžná x Pražská (u restaurace) leží na komunikaci žena a muž jí mlátí, kopá. Strážníci se neprodleně dostavili na místo a proti muži použili donucovací prostředky. Bylo zjištěno, že žena se chtěla rozejít s mužem a ten skutečnost psychicky neunesl. Muž byl předán přivolané hlídce Policie ČR. Žena byla na místě ošetřena. Ve 12.45 hod. strážníci doprovodili ženu do místa bydliště ve Zdibech. Muž byl policisty propuštěn a vrátil se domů. Zde došlo k vulgárnímu napadání ženy, strážníků, ničení vstupních dveří obytného domu. Proti muži  použili strážníci opětovně donucovací prostředky. V 16.30 hod. informovala Policie ČR, Obecní policii, že došlo k dalšímu napadení ženy, mužem a to v ulici Veltěžská. Proti muži  použili strážníci opětovně donucovací prostředky. Na místo byla Obecní policií povolána Záchranná služba a Hasiči Zdiby. Muže si převzala hlídka Policie ČR.

            

Dne 2.4.2008 v 18.20 hod. byl vyhlášen požární poplach. Dělníci v lokalitě Soběslavovo náměstí, Zdiby - Přemyšlení uviděli, že za oknem rodinného domu plápolá oheň. Na místo vyjela jednotka Hasiči Zdiby, Hasiči Neratovice, Obecní policie Zdiby. Bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Šlo o zapálený krb v nemovitosti.

                         

Dne 1.4.2008 v 16.30 hod. přijal strážník Obecní policie Zdiby telefonát, že v lokalitě Sněžná skála spadla mladá dívka z koně. Stádo srnek vyplašilo koně a ten shodil dívku ze sedla. Okamžitě bylo zahájeno pátrání a postupně byla upřesňována lokalita, Sněžná skála, Bílá skála, Černá skála a nakonec Slunečná stráň. Na poli cca 800 metrů od obytné zástavby v lokalitě Slunečná stráň, Zdiby byla nalezena dívka v bezvědomí. Opodál se nacházel vyplašený kůň. Byla vyrozuměna Záchranná služba Středočeského kraje a je strážníkem navigována na pole. Po základním vyšetření byla dívka za asistence Obecní policie převezena Záchrannou službou Středočeského kraje do nemocnice Na Bulovce k vyšetření na CT.

                   

Dne 1.4.2008 v 8.30 hod. bylo na Obecní policie Zdiby nahlášeno, že v lokalitě Na Výsluní x Slepá, Zdiby, Brnky se nachází vrak vozidla a ve večerních hodinách nelze ulicí projet hasičským vozidlem. Strážníci na místě nalezli vrak vozidla, který majitel po ústní výzvě druhý den odstranil. Špatná průjezdnost bude dále řešena výzvou.

              

Dne 31.3.2008 v 8.36 hod. byla na osobní vozidlo v ulici Veltěžská, Zdiby vylepena výzva k odstranění vraku.  Výzva byla uveřejněna úřední desce Obecního úřadu Zdiby a informační tabuli Obecní policie Zdiby.

                             

Dne 30.3.2008 v 16.15 hod. byl vyrozuměn strážník Obecní policie, že na komunikaci Průběžná došlo k dopravní nehodě. Účastníkem dopravní nehody byl místní chlapec na jízdním kole a chatař ze Zdib. Byla vyrozuměna dopravní policie, záchranná služba nebyla volána. Strážník usměrňoval dopravu do příjezdu dopravní policie a po dobu vyšetřování nehody. Další den navštívil strážník se starostou základní školu a provedli dopravní školení.

              
 

Dne 29.3.2008 od 14.00 hod. zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby místní záležitosti veřejného pořádku při kulturní akci a to "Dětském karnevalu" na Sokolovně ve Zdibech. Strážnici diskutovali s dětmi na různá témata.

       

Dne 29.3.2008 v 16.20 hod. bylo Obecní policie Zdiby telefonicky nahlášeno, že v lokalitě Formanská (Zdibské čarodějnice), kluci opalují kabely a nad malým lesem se vznáší tmavý kouř. Na místo se dostavili strážníci, kluky zajistili a přivolali Hasiče Zdiby. Požár byl uhašen. Kluci pocházeli z Klecan a kabely chtěli prodat do sběru.

          

Dne 29.3.2008
od 21.00 hod. proběhla pod vedením Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda dopravně bezpečnostní akce. Na silnice byly nasazeny smíšené hlídky policista + strážník.

Dne 28.3.2008 od 17.00 hod. usměrňovali strážníci Obecní policie Zdiby dopravu při lampiónovém průvodu Noci s Andersenem 2008, který se konal u Základní školy ve Zdibech.

      

Dne 25.3.2008 od 17.30 hod. se ve Zdibech konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva. V průběhu zasedání došlo k opakovanému rušení ze strany bývalého zastupitele Š.J. Rušitele zasedání v souladu s jednacím řádem starosta vykázal z jednací síně. Š.J. na výzvu starosty a obecního strážníka odmítal odejít z jednací síně. Jednání zastupitelstva bylo přerušeno. Vedoucí Obecního úřadu Zdiby pořídil ze zasedání řádný zápis. Na místo byla povolána hlídka Policie ČR - Brandýs nad Labem. Š.J. byl tříčlennou hlídkou vykázán z jednací síně a jednání zastupitelstva již v poklidu pokračovalo. Dle vyrozumění Policie ČR se Š.J. dopustil přestupku dle § 46, odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb, o přestupcích (přestupky proti pořádku ve státní správě a samosprávě). Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30 000, - Kč.

Dne 22.3.2008 v 15.00 hod. procházel strážník Obecní policie Zdiby lokalitou Za zámkem a u zemědělského sila u dálnice spatřil jak dva muži odstavují nepojízdné starší vozidlo tov. zn. Škoda, resp. vrak vozidla. Muži byli vyzváni k prokázání totožnosti a ověřeny ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda. Muži byli vyzváni k odstranění vraku, což následující pracovní den učinili.

                              

Dne 20.3.2008 v 9.30 hod. byla na osobní vozidlo v ulici Veltěžská, Zdiby vylepena výzva k odstranění vraku.  Výzva byla uveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Zdiby a informační tabuli Obecní policie Zdiby. Výzva byla odeslána do bydliště majitele vozidla. Vozidlo se nachází u domu bývalého zastupitele obce Zdiby "Š.J.", vydavatele tiskoviny s názvem OOčko.

           

Dne 20.3.2008 v 10.15 hod. byla Obecní policie Zdiby, vyrozuměna Policií ČR, že v lokalitě V Údolí, Zdiby - Brnky byl nalezen starý granát. Na místo se dostavila hlídka policistů Odolena Voda a strážníci Obecní policie Zdiby. Byl přivolán pyrotechnik Policie ČR. Bylo zjištěno, že se nejedná o granát, ale o starou náplň do hasicího přístroje.

                    

Dne 19.3.2008 v 9.00 hod. byla za asistence strážníka Obecní policie Zdiby a zastupujícího velitele jednotky Hasičů Zdiby usazena nová lávka přes potok. Lávka navazuje na nově budovaný chodník ve Zdibech a je financována Obcí Zdiby. Nový chodník a lávka zlepší bezpečnost chodců v nepřehledné zatáčce u rybníka.

       

Dne 18.3.2008 ve 13.30 hod. bylo na poště ve Zdibech nahlášeno, že v lokalitě za Celnicí se nachází pes bílé barvy, zmatený, bojové plemeno. Vedoucí pošty vyrozuměla Obecní policii Zdiby. Strážníci na poli u větrolamu nalezli psa. Pes bojového plemena byl vyplašený a před strážníky utíkal přes hlavní silnici k Chaberské skládce. Strážníkům poskytl pomoc policista PMJ Praha, který okolo projížděl terénním vozidlem. O pomoc byla požádána hlídka policistů Odolena Voda. Psa se podařilo společně na poli obklíčit a předat přivolanému majiteli.

                

Dne 17.3.2008 Obecní policie Zdiby upozorňuje občana "Zdeněk Hájek", ročník 1984, že jeho nalezený cestovní pas ve Zdibech byl odeslán na správní odbor, Městského úřadu Litomyšl.

Dne 14.3.2008 ve 14.05 hod. projížděl starosta Obce Zdiby po kruhovém objezdu u dálnice na Teplice a spatřil jak z přívěsného vozíku za osobním automobilem tov. zn. Škoda Favorit vypadlo několik dřevěných oken se skleněnou výplní. Na komunikaci kruhového objezdu se rozsypalo sklo. Na místo se dostavil strážník, který tankoval na dálnici u nedaleké pumpy JET. Strážník usměrňoval dopravu až do uklizení komunikace.

                        

Dne 7.3.2008 v 16.45 hod. byl v poštovní schránce Obecní policie Zdiby nalezen mobilní telefon zn. Nokia 2630. Byl proveden dotaz do pátrání MV ČR. Bylo zjištěno podle IMEI, že telefon je v pátrání Policie ČR. Po sepsání úředního záznamu strážníkem OP Zdiby byl mobilní telefon předán ve večerních hodinách na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda, které po telefonu vyhlásilo pátrání.

                          

Dne 7.3.2008 v 8.00 hod. zajistila Obecní policie Zdiby registrační značky z osobního vozidla. RZ byly nalezeny u podchodu pod komunikací s názvem Pražská. Dotazem do pátracích evidencí bylo zjištěno, že RZ byly přiděleny odcizenému vozidlu. RZ v pátrání byly předány na Obvodní oddělní Policie ČR - Odolena Voda k dalším úkonům.

                              

Dne 7.3.2008 Obecní policie Zdiby upozorňuje občana "Jozef Choma", ročník 1973, že jeho nalezené doklady karta VZP a pas občana SK byly odeslány po negativním pátrání ve Zdibech na příslušná místa (karta VZP - VZP Praha, pas - Velvyslanectví Slovenské republiky.

Dne 6.3.2008 v 9.45 hod. bylo strážníkovi Obecní policie Zdiby nahlášeno, že v lokalitě Zdiby - Draháňské údolí se nachází mladá mrtvá srnka. Na místě bylo zjištěno, že stádo srnek se páslo na zahradě jedné z chat. Srnky byly vyplašeny příchodem chatařů a jedna srnka útěk nepřežila. Strážníci na místo povolali místní mysliveckou stráž, která si mrtvou srnku převzala a následně z lesa odvezla.

                              


Dne 4.3.2008 v 8.15 hod. bylo Obecní policii Zdiby nahlášeno, že se na komunikaci s názvem Průběžná, v lokalitě u Obecního úřadu Zdiby stala dopravní nehoda. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu bez zranění. Nárazem se pouze uvolnil telefonní kabel z oka sloupu. Obecní policie zajistila fotodokumentaci, poskytla starší občance z Brnek azyl na Úřadovně Obecní policie Zdiby a to až do příjezdu odtahové služby.

            

Dne 1.3.2008 v dopoledních hodinách se přes Českou republiku přehnala vichřice Emma. Ve Zdibech vichřice poškodila mnoho střech a popadalo několik stromů. Hasiči Zdiby prováděli neodkladné úkony a to ve spolupráci se starostou obce. Strážník Obecní policie Zdiby prováděl fotodokumentaci pro občany, pojišťovny.

            

Dne 26.2.2008 v 10.20 hod. předala Policie ČR, Praha - venkov, Obci Zdiby, orgánu obce Obecní policii Zdiby zajištěné a opuštěné vozidlo po dopravní nehodě ze dne 12.7.2007 na kruhovém objezdu u hotelu Nová Pošta, Zdiby. Jedná se o vozidlo tov. zn. Renault Clio, RZ AKP 47-37. Majitel si vozidlo po nehodě nepřevzal a proto je postupováno dle § 135, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Výzva k převzetí věci opuštěné zde !

            

Dne 26.2.2008 v 8.20 hod. byly na žádost Obecní policie Zdiby opraveny díry v asfaltu komunikace s názvem Průběžná a to v zatáčce v lokalitě V Kopci, Chaberská. Řidiči jedoucí ve směru od Přemyšlenského rybníka do Zdib se vyhýbali dírám a najížděli do protisměru. Opravu provedla Údržba a správa komunikací Mladá Boleslav.

          

Dne 23.2.2008 vyšel v deníku Blesk článek - "Jen pár bodů a jste bez papírů". Na úvodní fotografii je strážník Obecní policie Zdiby, Karel Šedivec s kolegyní.

                 

Dne 22.2.2008 v 17.05 hod. byl vyhlášen požární poplach. V lokalitě Za Panskou zahradou, Zdiby hořela stráň, skládka trávy. Na místo vyjela jednotka Hasičů Zdiby a Obecní policie Zdiby. V záloze byla jednotka Hasičů Neratovice. Požár vznikl vysypáním žhavého popela na skládku trávy. Obecní policie Zdiby již zaznamenala dva případy požáru na této skládce trávy a to v rozmezí jednoho roku.

            

Dne 21.2.2008 v 17.10 hod. přijal vedoucí strážník Obecní policie Zdiby nouzový telefonát od našeho dobrovolného hasiče ze Zdib, který měl u výjezdu z dálnice na Teplice nezaviněnou dopravní nehodu a potřeboval pomoc. Vedoucí strážník okamžitě vyrozuměl starostu Obce Zdiby. Byl vyhlášen požární poplach. Na místě bylo zjištěno, že došlo ke střetu dvou vozidel. Postupně se k nehodě dostavili strážníci Zdiby, Hasiči Zdiby, Policie ČR - Praha venkov, skupina dohledu, Policie ČR - Praha venkov, skupina dopravních nehod. Později byla přivolána Záchranná služba Středočeského kraje pro zraněného hasiče po dopravní nehodě. Obecní policie Zdiby  a policisté ze skupiny dohledu zajišťovali řízení dopravy na složité křižovatce a sjezdu z dálnice.

                 

Dne 21.2.2008 byla orgánem obce Zdiby, Obecní policií Zdiby uveřejněna výzva k odstranění vraku vozidla tov. zn. BMW, barva modrá, lokalita Zdiby - Přemyšlení, komunikace s názvem sloupová, u č.e. 068, viz. foto.

           

Dne 21.2.2008 Obecní policie Zdiby upozorňuje občana "Josef Sedlák", ročník 1954, že jeho nalezené doklady karta VZP a občanský průkaz byly odeslány po negativním pátrání ve Zdibech na příslušná místa (karta VZP - VZP Praha, občanský průkaz - Magistrát Zlín.

Dne 18.2.2008 ve 14.20 hod. spatřil strážník, že v lokalitě komunikace Chaberská doutná stráň. Na místě bylo zjištěno, že majitel pozemku zde vypaloval  trávu a křoví. Majitel pozemku byl upozorněn na zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Věc byla předána k řešení na OÚ Zdiby.

                                                 

Dne 13.2.2008 v 11.10 hod. bylo strážníkovi Obecní policie Zdiby nahlášeno, že v zemědělském sile, komunikace Chaberská, Zdiby se nachází červené vozidlo a od sila odjíždí neznámé auto ve směru do Chaber, Praha 8. Na místě bylo zjištěno, že v sile je zaparkované úplně nové vozidlo Hyundai Coupe a to bez kol, předního víka motoru. Za pomoci mobilního počítače s pátráním bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno s převozní značkou. Byla vyrozuměna Policie ČR - Obvodní oddělení Odolená Voda. V odpoledních hodinách se dostavila Policie ČR s majitelem vozidla. Vozidlo bylo cca před týdnem odcizeno na překladišti nových vozidel Hyundai.

           


Dne 12.2.2008 v 9.50 hod. byl strážníkovi Obecní policie Zdiby předán nalezený mobilní telefon zn. Nokia. Předávající občan uvedl, že na mobilní telefon se několikrát pokoušel někdo volat a hledal zedníka, který pracuje na stavbě na Brnkách, Zdiby. Strážník v 11.30 hod. dohledal místního zedníka a předal mu mobilní telefon.

                                                                              

Dne 10.2.2008 ve 14.05 hod. se na křižovatce Pražská x Průběžná stala dopravní nehoda. Řidička vozidla Škoda Favorit nezvládla řízení a narazila do sloupu veřejného osvětlení. Obsluha restaurace poskytla řidičce pomoc a poté projíždějící strážník Obecní policie Zdiby s rodinou zavolal dopravní policii. Nehoda se obešla bez zranění.

           

Dne 8.2.2008 v 13.55 hod. bylo strážníkovi Obecní policie Zdiby nahlášeno, že v ulici Turistů, Na Lada, Zdiby napadá velký pták, krkavec psy a zranil zobákem majitelku psů. Krkavec užírá psům granule z misek. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o velkého okroužkovaného krkavce. Jedná se o strážníkům známého ptáka, který v létě roku 2007 útočil v Holosmetkách na psa, německého ovčáka.  Byl kontaktován útulek Trója a bylo zjištěno, že krkavec do útulku také zalétává a útočí na psy, pracovník útulku nám předal kontakt na majitele z Chaber, Praha 8. Byl vyrozuměn majitel a sdělil, že stačí po krkavci hodit míč a ten odletí. Krkavec následně odletěl.

          

Dne 5.2.2008 ve 12.55 hod. bylo na linku 158 nahlášeno, že u restaurace Celnice Zdiby se nachází pes. Na místo se dostavil strážník Obecní policie Zdiby. Strážník pejska převzal od příslušníků Celní správy a přivolal komunální vozidlo. Pejsek byl převezen na Úřadovnu Obecní policie Zdiby. Bylo provedeno vyhlášení v místním rozhlase, ale s negativním výsledkem. Ve 14.50 hod. si pejska převzala pracovnice
Psího útulka Bouchalka (smlouva s Obecním úřadem Zdiby), Na Bouchalce 398, Buštěhrad u Kladna, telefon: 312 250 508, 603 523 070, otvírací doba: 10-16 hod. Dne 6.2.2008 v dopoledních hodinách si pejska převzala zpět rodina z Chaber.

                    

Dne 4.2.2008 ve 14.45 hod. požádala Obecní policie Líbeznice o spolupráci. Na společné komunikaci Zdiby, Líbeznice byl zastaven řidič pod vlivem alkoholu. Strážník Obecní policie Zdiby přivezl na motocyklu Alcotest Dräger 6810 s tiskárnou. Řidič se dobrovolně podrobil dechové zkoušce. Naměřená hodnota byla 2,83 promile alkoholu. Pachatele trestného činu si převzala hlídka Policie ČR - Odolena Voda. Další info Policie ČR zde.

                                                

Dne 4.2.2008 ve 14.00 hod. v souladu s § 15, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, byl Obecní policii Zdiby zakázán "až do odvolání" vstup do okolí nemovitosti zámku na Brnkách. K ohraničení a vyznačení uzavřeného prostoru bylo použito technických prostředků - normované cedulky a výstražného pásu (Městská policie vstup zakázán). Neuposlechnutí bude řešeno dle § 47, odst. 1, písm. a), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

           

Dne 2.2.2008 v 11.00 hod. byl vyhlášen požární poplach. U komunikace Zdiby x Líbeznice hoří v areálu stavební firmy osobní automobil. Na místo se dostavili hasiči Neratovice, Zdiby, Obecní policie Zdiby, policista Policie ČR - Odolena Voda. Bylo zjištěno, že občan Zdib se rozhodl zbavit osobní vozidlo přebytečného hořlavého materiálu a vozidlo na skládce zapálil. Byl telefonicky vyrozuměn strážník Obecní policie Líbeznice, který neměl službu a požádal Obecní policii Zdiby o spolupráci. Další požární opatření na skládce budou v řešení OP a OÚ Líbeznice.

           

Dne 31.1.2008 v 15.00 proběhlo místní šetření na zámku na Brnkách a to za účasti statika, starosty, strážníka, komunálního pracovníka. Statik za pomoci žebříku provedl ohledání všech poschodí zámku a provede odborný posudek stavebního zajištění zámku. Bylo rozhodnuto, že okolí zámku bude uzavřeno výstražnou páskou.

                     

Dne 29.1.2008 v 15.35 hod. oznámila Obecní policii Zdiby pracovnice Motorestu Stará Pošta, že na parkovišti zkolaboval starší muž ve vozidle. Na místě se nacházela Záchranná služba Středočeského kraje s lékařem Záchranné služby Praha a dopravní policisté Praha - venkov. Záchranná služba muže převezla do nemocnice. Dopravní policisté předali vozidlo muže Obecní policii Zdiby k dohledání rodinných příslušníků. Strážník provedl dohledání a kontaktování rodinných příslušníků v obci Hoštice a následně předal vozidlo Škoda Octavia rodině.

           

Dne 29.1.2008 od ranních hodin vykonával strážník Obecní policie Zdiby společnou autohlídku ve vozidle OP Zdiby s dopravními policisty Praha - venkov a to na základě součinnostní dopravně bezpečností akce. V 9.20 hod. přijala společná hlídka hlášení na křižovatce silnic č. 371 z Řeže a do Lomu Klecany došlo k vážné dopravní nehodě. Na místě nehody se již nacházela záchranná služba, hasiči a vrtulník Policie ČR. Policisté se skupiny dopravních nehod vyšetřovali dopravní nehodu. Policisté se skupiny dohledu ve společné hlídce se strážníkem Obecní policie Zdiby řídili kyvadlově dopravu. Následně společná hlídka pokračovala ve své činnosti.

           

Dne 26.1.2008 v 17.10 hod. byl strážník telefonicky vyrozuměn Operačním střediskem Hasičů - Mladá Boleslav, že v lokalitě Vltavská je vyteklý olej u řeky Vltavy a hasiči potřebují rychle navést na místo zásahu. Jednalo se o olej z proražené vany osobního vozidla o úvazové železné oko. Poškozené osobní vozidlo se na místě nenacházelo. Hasiči Zdiby a Neratovice provedli zasypání pomocí sorbetu. Životní prostření nebylo narušeno.

           

Dne 23.1.2008 ve 21.40 hod. se na komunikaci K Holosmetkům, Zdiby - Holosmetky, stala vážná dopravní nehoda. Vozidlo tov. zn. Škoda se střetlo se srnkou a převrátilo se.  Řidička vozidla byla zraněna a převezena Záchrannou službou Středočeského kraje do nemocnice. Na místě zasahovali hasiči Neratovice, Zdiby, Aero, Praha a Obecní policie Zdiby, Dopravní policie Praha - venkov. Místo nehody a odstranění vozidla z komunikace si převzala Obecní policie Zdiby, Hasiči Zdiby.

                 

Dne 22.1.2008 v 16.52 hod. nahlásil Obecní policii Zdiby občan, že V Rokli, Zdiby hoří stráň, křoví. Občan bydlící v této ulici hasil požár vodou. Kousek od místa požáru zajistil strážník a pracovník Obecního úřadu tři děti se zapalovačem. Děti v křoví stavěly domeček a rozdělaly ohýnek. Děti si převzal pan starosta, který je řádně pokáral. Požár byl uhašen a zapalovač zabaven. Škoda na majetku nevznikla.  

                                                 
   

Dne 21.1.2008 v 11.15 hod. bylo strážníkovi Obecní policie Zdiby ohlášeno, že v chatě v lokalitě Šulkovna, Zdiby byl vyhlášen poplach EZS. Do Šulkovny vyrazila posádka strážník a starosta. Na místě byla nalezena vypáčená kůlna chaty a prostříhaný plot. U plotu měl pachatel již nachystané odcizené věci. Pachatel se zalekl houkajícího alarmu a utekl do lesa. Strážník a starosta prohledávali les až do příjezdu hlídky Policie ČR. Další pátrání a šetření si převzala Policie ČR. Dalšího dne poděkovala majitelka chaty Obecní policii Zdiby za včasnou pomoc.

             

Dne 21.1.2008 v 8:20 hod. bylo na Úřadovně Obecní policie Zdiby, ohlášeno stavbyvedoucím rodinného domu v lokalitě K Holosmetkům, že došlo k vloupání do rozestavěné stavby. Na místo se dostavil strážník, zjistil skutečný stav věci a informoval stálou službu Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

                                                                    


Dne 20.1.2008 v 15.05 hod. projížděl strážník Obecní policie Zdiby na motocyklu v lokalitě Za parkem (zemědělská cesta Zdiby - Březiněves). Strážník spatřil, že v poli se nachází zapadlé sportovní vozidlo Toyota MR2 se slovenskou registrační značkou. Řidič uvedl, že si chtěl vyzkoušet adrenalinovou jízdu po polní cestě. Prý je to oblíbená zábava na Slovensku. Vozidlo nebylo v pátrání. Strážník požádal o pomoc místního zemědělce pana Vondrušku s traktorem, děkujeme. Vozidlo bylo traktorem vytaženo z pole a řidič uhradil náklady za odtah.

           

Dne 19.1.2008 od 10.00 hod. se v restauraci U Parku konala Valná hromada Sboru dobrovolných Hasičů Zdiby.  Všichni účastníci se shodli, že spolupráce Hasičů Zdiby a Obecní policie Zdiby je na profesionální úrovni. Starosta obce Zdiby Jan Tvrdý poděkoval všem přítomným za jejich záslužnou a obětavou činnost. Starosta Okresního sdružení Hasičů Praha - východ Oldřich Lacina si vyslechl příspěvky účastníků a informoval o činnosti sdružení. Z diskuze vyplynulo, že nejpalčivějším problémem hasičů je špatný stav Hasičárny Zdiby a rozpadající se cisterna.

                   

Dne 19.1.2008 v 13.54 hod. byl strážník telefonicky vyrozuměn Operačním střediskem Hasičů - Mladá Boleslav, že na hřbitově ve Zdibech spadl pes do poškozené rodinné hrobky a na místo jede hasičská jednotka z Mělníka. Strážník okamžitě vyrozuměl starostu obce a velitele jednotky SDH Zdiby. Hasiči z Neratovic za přítomnosti strážníka vysvobodili psí štěňátko. Strážník si převzal štěně a za pomoci hasičů SDH Zdiby byla dohledána majitelka psa. Štěňátko bylo pohřešováno dva dny a bylo předáno psí mámě dlouhosrsté jezevčici.

               

Dne 17.1.2008 v 16.50 hod. bylo nahlášeno, že na křižovatce Pražská x Průběžná se perou dva muži. Na místo se dostavila hlídka policistů Policie ČR - Odolena Voda a strážník Obecní policie Zdiby. Muži byli nalezeni v restauraci Na Růžku. Personál restaurace provedl základní zdravotní ošetření a sdělil důvod rvačky. Muži nebyli v pátrání a věc byla řešena domluvou. Záchranná služba nebyla požadována.

Dne 17.1.2008 ve 12.45 hod. byla na linku 155, Záchranné služby - Středočeského kraje, nahlášena vážná dopravní nehoda se zraněním na komunikaci Přemyšlenská (Na Návsi), Zdiby, Brnky. Starší řidič vozidla Fiat Uno nezvládl zatáčku a zřítil se ze srázu opěrné zídky. Řidič vozidla byl vážně zraněn a spolujezdec vyvázl s lehkým zraněním. Řidič vozidla musel být z vozidla vyproštěn za pomoci hydraulických nůžek. Na místě zasahovala Záchranná služba Středočeského kraje, Hasiči Praha, Neratovice, Aero. Obecní policie Zdiby prováděla neodkladné úkony ve spolupráci s velitelem zásahu a to až do příjezdu dopravní policie, resp. vyšetření nehody, které skončilo až v 16.30 hod. odtažením vozidla na expertizu PČR.

           

Dne 14.1.2008 v 15.40 hod. bylo strážníkovi Obecní policie Zdiby nahlášeno, místní občankou, že u kontejnerů u bývalé Tesly, Zdiby - Přemyšlení se nacházejí plastové zbytky vozidla a rozlitý benzín ve sněhu. Na místě bylo zjištěno, že uvedené informace se zakládají na pravdě. Komunální pracovníci plastové zbytky zlikvidovali. Další občanka Zdib si poznamenala SPZ vozidla, jehož řidič zde vyhodil plastové zbytky vozidla. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o rómského občana z Klecan.  Věc bude dále řešena Obecní policií Zdiby.

                                                  


Dne 13.1.2008 v 16.30 hod. bylo nahlášeno, že u
zemědělského sila v lokalitě Za parkem (polní komunikace Zdiby x Březiněves) je zaparkované podezřelé modré vozidlo tov. zn. Fiat - Uno. Na místo vyjela hlídka Obvodního oddělení Odolena Voda. Ve stejnou dobu se v této lokalitě pohyboval i místní strážník Obecní policie Zdiby se psem. Společná hlídka posléze v polích nalezla dva mladé muže, tzv. sokolníky, kteří zde prováděli výcvik dravých ptáků. Uvedené vozidlo patřilo sokolníkům.

                                         


Dne 11.1.2008 ve 20.50 hod. sms a telefonicky nahlásil strážníkovi, občan Zdib z ulice V Zátiší, že z vody v obecním vodovodu je cítit nafta. Strážník neprodleně informoval členy krizového štábu obce, kteří okamžitě testovali vodu v různých částech Zdib, ale s negativním výsledkem. Oznamovatel byl o výsledku informován. Sdělil, že se mohlo jednat o zápach z domácího odpadu.

                              

Dne 10.1.2008 v 10.55 hod. bylo na křižovatce ulic Průběžná x Topolová nalezeno zaparkované dodávkové vozidlo Ford Transit, bez STK a emisí, s rozbitým sklem, přivázanou registrační značkou, vytrženou spínací skříňkou. Vozidlo nebylo hledané a současný majitel není evidován. Vozidlo stálo v křižovatce několik dní a tvořilo překážku silničního provozu. Byl zjištěn původní majitel z Libčic nad Vltavou. Bylo provedeno šetření na Obvodním oddělení Policie ČR - Libčice, Městské policii Roztoky a Obecní policii Velké Přílepy. Původní majitel nebyl nalezen. Policisté a strážníci uvedli, že se jedná o policejně známou osobu. Vozidlo bylo Obecní policií Zdiby odtaženo z křižovatky a byla uveřejněna výzva k odstranění vraku.

                   

Dne 9.1.2008 v 8.45 hod. požádal vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR - Oddolena Voda
o okamžitou spolupráci Obecní policie Zdiby. Na nádraží v obci Měšice došlo k napadení policejní hlídky a to po zadržení celostátně hledaného muže.  Na nádraží v Měšicích se manželka zadrženého pokoušela zachránit manžela před vězením, demolovala policejní vozidlo a fyzicky napadala policistu. Manželka byla policisty a strážníkem několikrát vytlačena z místa trestného činu a  musela být převezena na policejní oddělení. Na místo se postupně dostavili policisté z Brandýsa, Čelákovic a kriminalisté, technik OŘ Praha - venkov. Manželce bylo sděleno podezření z tr. činu útoku na veřejného činitele a tr. činu poškozování cizí věci. Manžel byl k dané věci vyslechnut a následně eskortován do výkonu trestu odnětí svobody do věznice v Praze – Ruzyni. Další informace na www PČR Odolena Voda !

           

Dne 8.1.2008 v 15.15 hod. spatřil strážník, že na lavičce autobusové zastávky "Na Růžku" leží špinavý mladý muž s nahatým zadkem a budí veřejné pohoršení. Bylo zjištěno, že se jedná o místního známého muže ze Zdib, Přemyšlení a to pod velkým vlivem alkoholu. Za pomoci komunálního pracovníka OÚ Zdiby a obsluhy místní restaurace byl mladý muž převezen komunálním vozidlem domů. Strážník poté předal mladého muže matce.

                                                 

Dne 8.1.2008 ve 13.05 hod. požádal řidič popelářského vozu IPODEC o pomoc strážníka. Popelářské vozidlo najelo na ledovku na místní komunikaci a vlastní tíhou se sesouvalo na dům v ulici Družstevní. Majitel domu se pokoušel pod kola popelářského vozidla házet popel. Strážník neprodleně povolal komunální pracovníky Obecního úřadu s posypovým materiálem. O pomoc byl požádán místní občan s traktorem, děkujeme.  Popelářské vozidlo bylo vytaženo traktorem na hlavní komunikaci s názvem Průběžná.
 
                              

Dne 7.1.2008 v 11.45 hod. se na Úřadovnu Obecní  policie Zdiby dostavila místní občanka Zdib. Uvedla, že si domů objednala výrobu dřevěné voliéry pro chov sov. S truhlářem sepsala objednávku, zaplatila zálohu a stanovila si termín dodání a to do štědrého dne roku 2007. Bohužel truhlář voliéru nedodal, neozval se, nezvedá telefony a v místě bydliště se nezdržuje. Truhlář inzeroval svoje služby na vývěskách po Zdibech (nabídka řemeslných prací, truhlářské, tesařské práce atd., mobil 723353257). Truhlář se jmenuje Pavel Janoušek - firma Janéz, Praha 4, IČ: 13141295, měl by se pohybovat po Zdibech a užívat neznámou chatu na Brnkách. Strážník zadokumentoval inzeráty po obci, informoval o věci policisty z Odolene Vody a občanku převezl na Obvodní oddělení Policie ČR k sepsání oznámení. V případě, že se setkáte s uvedeným truhlářem volejte Obecní policii.

                              

Dne 4.1.2008 ve 12.10 hod. nahlásil strážníkovi, chatař, zahrádkář z kolonie Zdiby - Holosmetky, že již tři dny pohřešuje domácí kočku. Také uvedl, že jeho kočka vlezla sousedovi na půdu. Zde mňouká a je vidět podvyživená za půdním oknem, souseda již kontaktoval. Občan se dožadoval příjezdu strážníka na místo a zajištění svědka při záchraně kočky. Strážník se dostavil na místo a chatař zachránil svoji kočku, vyhnutím špatně upevněného skla půdního okna. Případné škody na majetku kočičími výkaly si sousedi vyřídí sami.

                          

Dne 3.1.2008 ve 11.45 hod. byla strážníkovi Obecní policie Zdiby, předána žákovská legitimace Pražské integrované dopravy s platným kupónem až do března 2008. Legitimaci nalezl na autobusové zastávce ve Zdibech pan učitel Beznoska ze Základní školy Zdiby. Strážník prováděl pátrání po všech školách v našem regionu. Za pomoci paní učitelky z Řeže se mu podařilo zjistit do jaké pražské základní školy chodí žák. V odpoledních hodinách se podařilo kontaktovat dědečka na Praze 8 a posléze rodiče žáka (všichni bez trvalého pobytu ve Zdibech) v novostavbě ve Zdibech - Holosmetkách.

                              

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz