Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2007, leden - červen:

Dne 30.6.2007 se z části svépomocí dostavuje pergola nad vchodem do Úřadovny Obecní policie Zdiby, protože přes nekryté vchodové dveře zatékalo.

                              

Dne 25.6 2007 ve 13.51 hod. zadrželi strážníci Obecní policie Zdiby dva zloděje okapů a to jen několik minut po krádeži. Okamžitě byla přivolána Policie ČR - Odolena Voda. Pachatelé byli převezeni Obecní policií a Policií ČR na Obvodní oddělení Policie ČR - Odolena Voda.

Dne 13.6.2007 v 9.10 hod. bylo Obecní policii Zdiby telefonicky oznámeno, že v ulici U Mlýna ve Zdibech se nachází spící muž. Na místě byly provedeny neodkladné úkony.

Dne 12.6.2007 byly rámci prevence osazeny nové dopravní značky "KONTROLA RYCHLOSTI A MONITOROVÁNÍ KAMEROVÝM SYSTÉMEM". Značky jsou umístěné na všech hlavních příjezdech do obce.


         

Dne 8.6.2007 v odpoledních hodinách se konala tradiční Přemyšleňská pouť ve Zdibech. Strážníci provázeli průvod občanů a poté jezdili s dětmi na řetízkovém kolotoči a autodromu.

                              


Dne 8.6.2007 v 8.15 hod. byl na Úřadovně Obecní policie Zdiby nahlášen požár rodinného domu a to v ulici Na Lada. Jednalo se o požár domácí vodárny. Na místě se již nacházeli hasiči Zdiby, Neratovice, Praha. Obecní policie a hasiči Zdiby odkláněli dopravu z ulice Průběžná, která musela být uzavřena.

Dne 1.6.2007 v 9.43 hod. nalezl strážník Obecní policie Zdiby vozidlo BMW zaparkované ve stráni. Řidič vozidla se na místě nenacházel. V odpoledních hodinách byl majitel vozidla dohledán a vozidlo bylo za pomoci technického pracovníka obce vytaženo.


                                                 

Dne 27.5.2007 se konal na Sokolovně ve Zdibech dětský den. Děti soutěžily v mnoha soutěžích. Strážníci Obecní policie Zdiby zde měli svoji atrakci a to měření rychlosti běhu dětí.

                              

Dne 23.5.2007 v 7.10 hod. nás požádala Policie ČR Odolena Voda o pomoc při řízení dopravy u dopravní nehody, která se stala na kruhovém objezdu ve Zdibech. Strážníci Obecní policie následně kyvadlově řídili dopravu až do vyšetření dopravní nehody.

Dne 21.5.2007 v 6.30 hod. nahlásila občanka z lokality Zlatý kopec, že hnůj na Zlatém kopci opětovně doutná a hoří. Obecní policie Zdiby na místě zjistila, že se tato informace zakládá na pravdě a povolala Hasiče Zdiby a majitele hnoje, pozemku.

                              

Dne 20.5. 2007 v 9.36 hod. požádal Obecní policii o pomoc občan s lokality U Mlejnku, že v ulici U Mlejnku, Zdiby se nachází v keři roj včel a ohrožuje děti. Obecní policie za pomoci místního občana "včelaře"  věc vyřešila. V odpoledních hodinách proběhla ještě kontrola této lokality.

Dne 19.5.2007 byl nahlášen požár hnoje na Zlatém kopci. Na místě zasahovalo mnoho hasičských jednotek (Zdiby, Praha, Mělník, Neratovice, Klecany, Líbeznice, Letňany). Obecní policie provedla prvotní šetření a informovala Policii ČR, která nebyla přítomna. Obecní policie navigovala přijíždějící hasičská vozidla na místo požáru a později řídila dopravu při čerpání vody z vodovodu v obci.

                              

Dne 17.5.2007 se konalo v kulturním domě ve Zdibech - Veltěži zasedání Obecního zastupitelstva. Byla projednávána činnost Obecní policie Zdiby a spolupráce s Obvodním oddělením Policie ČR - Odolena Voda. Přítomen byl zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR - Odolena Voda, npor. Václav Aron. Ze strany policie byl vznesen požadavek na posílení stavu strážníků OP Zdiby a to na celkem 9 strážníků. Zajistila by se tím nepřetržitá služba a také služba v noci na území Zdib (státní policie totiž trpí nedostatkem policistů v terénu). Bohužel tento požadavek není možné ze strany Obce Zdiby splnit a to z důvodu vysokých nákladů (stavba nové policejní budovy kolaudovanou pro 9 strážníků, materiální vybavení, uniformy, platy, nedostatek strážníků na trhu práce atd.). Po odchodu zástupce Policie ČR se mezi zastupiteli a občany strhla ostrá až vulgární debata. Opoziční zastupitelé z Volby pro Obec MUDr. Sedlák a Ing. Jordanov uvedli, že je tedy lepší Obecní policii zrušit pro neefektivnost a nečinnost. Vedoucí strážník se ohradil proč něco rušit co funguje ....... Vedoucí strážník (foto níže třetí z leva) byl zastupitelem Ing. Jordanovem otitulován za vola, fracka. Starosta (foto níže první z leva) musel vyhlásit mimořádnou přestávku. Vůl viz. foto níže je čtvrtý z leva a nevypadá jako vedoucí strážník (foto níže třetí z leva).

                                       

Dne 16.5.2007 v 19.14 hod. nás požádala Policie ČR - Odolená Voda o spolupráci. V rodinném domě v lokalitě Zdiby - Brnky se dle přítomného majitele domu nachází pachatel, který mu odcizil sim kartu z mobilního telefonu. Pachatele oznamovatel slyšel jak chodí po domě. Společná hlídka policistka a strážník provedla na místě neodkladné úkony. V domě se žádný pachatel nenacházel. Majitel domu si spletl úložné místo sim karty s chladičem procesoru mobilního telefonu.

Koncem měsíce dubna 2007 dokončili strážníci Obecní policie Zdiby instalaci zabezpečovacího zařízení do mateřské školky ve Zdibech. Mateřská školka je nyní elektronicky zabezpečena a to včetně požární signalizace.

Dne 30.4.2007 v odpoledních hodinách zajišťovali strážníci Obecní policie Zdiby bezpečnost při průvodu maminek s dětmi na "Dětské čarodejnice". Ve večerních hodinách zajišťovali strážníci a dobrovolní hasiči bezpečnost při čarodějnicích. Strážníci zejména regulovali a usměrňovali dopravu.
 
          

Dne 30.4.2007 v 8.56 hod. byla Obecní policie Zdiby vyzvána k součinnosti Obvodním oddělením Policie ČR Odolena Voda a to ve věci  požáru travního porostu vedle cyklistické cesty podél Vltavy, ve směru k psímu útulku Městské policie Praha. Na místě byl lokalizován požár travního porostu na pozemku katastrální území Brnky, majitel pozemku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obecní policie dozorovala požár do příjezdu hasičů Neratovice. Na místo se dostavila hlídka PČR Odolena Voda.

          

Dne 27.4.2007 v 21.48 hod. byl nahlášen požár chaty v Líbeznících. Požár byl mezitím uhašen, výjezd hasičů Zdiby a Obecní policie Zdiby byl zrušen.

                                                                   

Dne 26.4.2007 v 10.30 hod. se uskutečnila preventivní přednáška v Základní škole Zdiby. Přednáška byla pořádána strážníky Obecní policie Zdiby a byla zaměřena na drogy, dopravu, bezpečnost, šikanu. Byla předvedena policejní technika.

                             

Dne 14.4.07 se vedoucí strážník Obecní policie Zdiby zúčastnil v rámci prevence Úklidového dne pro čisté Brnky. Na místě diskutoval s občany a rozdával propagační materiály s kontakty na Obecní policii, Policii ČR, Záchrannou službu a Hasiče.

          


Dne 12.4.07 v 11.06 hod. byl ohlášen požár na adrese Zdiby- Brnky č.p. 1, areál zámku. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o pálení kabelů neznámými občany rómské národnosti. Šetřením strážníky Obecní policie Zdiby bylo zjištěno, že v rozpadnutém zámku a na přilehlé zámecké zahradě rozebírají rómští občané vozidla na šrot.  Na místě zasahovali hasiči Zdiby, Neratovice, Praha - stanice Argentinská a věc si převzala Policie ČR - Odolena Voda.

          

Dne 2. 4. 2007 nastoupil k Obecní policii Zdiby druhý zkušený strážník (17 let praxe) a hned se zapojil do práce. Strážník přešel od Městské policie Praha, kde pracoval v mnoha funkcích.
 
                                                         

Dne 1.4.2007 v 9.29 hod. bylo Obecní policii Zdiby nahlášeno, že v chatové oblasti na Brnkách a to ve směru do Chaber se nacházejí bezdomovci. Na místě strážník zjistil, že se jedná  o bezdomovce z Prahy, kteří se nacházeli v opuštěné chatě bez plotu. Bezdomovci nebyli v pátrání a následně byli vykázáni.

                                                 

Dne 26.3.2007 v 15.05 hod. se stala dopravní nehoda na křižovatce Průběžná x Na Lada, u mateřské školky ve Zdibech. Tato křižovatka, resp. vjezd do jednosměrné komunikace Na Lada je velice nebezpečný. Rodiče dětí, ale i další řidiči nerespektují dopravní značení jednosměrné komunikace a projíždějí touto komunikací v protisměru. Strážníci každodenně upozorňují řidiče na jejich nebezpečné jednání.

                                                 


Dne 24.3.07 se Obecní policie Zdiby v rámci prevence zúčastnila společenské akce  
"Den pro občany", kterou pořádal Sokol Veltěž, SPOZ Obecního úřadu, Obecní policie Zdiby, Sdružení fotbal Zdiby, Veltěž, Přemyšlení. Dětem a důchodcům byla rozdána propagační trička a propisovací tužky s kontakty na Obecní policii, Policii ČR, Záchrannou službu a Hasiče. S důchodci byla vedena diskuze o možném měření rychlosti vozidel u hřbitova, na hlavní silnici, kde se nedá vůbec bezpečně přejít.

          


Dne 20.3.2007 v 8.00 hod. bylo Obecní policii Zdiby nahlášeno, že na kruhovém objezdu Zdiby - Stará pošta, spadly cihly z projíždějícího nákladního vozidla. SPZ nákladního vozidla, které ujelo nebyla dohledána. Obecní policie řídila dopravu a techničtí pracovníci obce naložili celou multikáru rozbitými cihlami. Na místo dorazila i hlídka PČR Odolená Voda.

                          
   

Dne 19.3.2007 v 7.30 hod. bylo na adrese Na Lada 144, Zdiby, před mateřskou školkou vykradeno osobní vozidlo Renault. Na místo se dostavila Obecní policie Zdiby a posléze Policie ČR - Odolena Voda.

Dne 16.3.2007 v 19.30 hod. byl nahlášen požár lesa v oblasti Zdiby u čističky. Následně bylo zjištěno, že požár byl nahlášen pracovníky bezpečností služby z ulice U mlejnku. Požár skládky byl lokalizován a uhašen. Požár založil majitel přilehlé nemovitosti Nad Černou skálou, Klecany, když pálil odpad ze zahrady. Na místě zasahovali hasiči Zdiby, Praha, Neratovice. Obecní policie zajišťovala lokalizaci požáru a zasahovala spolu s hasiči SDH Zdiby v nedostupném terénu.

                                

Začátkem měsíce března
2007 se v areálu Mateřské školy Zdiby, Na Lada 144, dokončuje výstavba Úřadovny Obecní policie Zdiby. Začínáme svépomocí nakupovat a montovat nábytek IKEA.
 

                                                

Dne 20.2.2007 ve 12.05 hod. byla na žádost policistů z Obvodního oddělení Police ČR - Odolena Voda zabezpečena dopravní nehoda se zraněním na komunikaci 608, spojka na Klecany. Na místě bylo prováděno kyvadlové řízení dopravy až do příjezdu dopravní policie, resp. do vyšetření nehody.

          

Dne 12.2.2007 v 19.53 hod. byl vyhlášen požární poplach. Na adrese Zdiby, Průběžná, hořela kůlna.  Občan manipuloval s plynovou bombou (ohřívač místnosti), která posléze začala hořet. Občan plynovou bombu vyhodil ven z domu a chytla kůlna, přičemž se popálil.  Na místě zasahovali hasiči Zdiby, Praha. Obecní policie Zdiby řídila dopravu a zjišťovala totožnost občanů, až do příjezdu policistů a výjezdu hasičů


D
ne 7.2.2007 v 7.30 hod. venčila občanka Zdib svého psa a to v lokalitě rybníka "Syslováku". Pes objevil, že na břehu rybníka leží neznámý muž, nejevící známky života. Na místo dorazila záchranná služba,  Policie ČR - Odolena Voda a později výjezd Policie ČR - Praha venkov. Bohužel lékař již nedokázal muži pomoc. Obecní policie Zdiby zajišťovala řízení dopravy, identifikaci muže a navštívila spolu s policisty jeho dům.

                                                                    


Dne 2.2.2007 v 17.13 hod. přišla Obecní policii sms zpráva od hasičů, že v lokalitě Brnky, Nad Drahání, hoří chata. Na místě bylo zjištěno, že se zde již nacházejí členové SDH Zdiby bez cisterny a čekají na příjezd státních hasičů. Během několika minut dorazili hasiči Mělník, Aero, Praha. Obecní policie Zdiby provedla prvotní šetření, zjištění majitele, fotodokumentaci. Na místo byl povolán vyšetřovatel hasičů. Výsledky šetření byly předány vyšetřovateli hasičů a policistům z Policie ČR - Odolena Voda.

           


Dne 31.1.2007 v 17.10 hod. nahlásil místní občan, že v podchodu pod silnicí s názvem Pražská, u místního hřbitova se nachází vozidlo bílé barvy bez kol a to tov. zn. Hyundai Accent. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o odcizené vozidlo. Místo bylo zajištěno a to ve spolupráci společné hlídky policisty Policie ČR - Odolená Voda a strážníka Obecní policie Zdiby. Ve večerních hodinách se dostavil výjezd Policie ČR - Praha venkov. Po důkladném šetření a dokumentaci policisty bylo vozidlo odtaženo.

                                                 

Dne 25.1.2007 v 11.30 hod. bylo na Obecní úřad Zdiby oznámeno, že před  domem na adrese Sedlecká cesta 602, Zdiby- Brnky stojí kůň. Na místě byl nalezen hnědý kůň a to bez majitele. Na ohlávce koně nebylo žádné identifikační znamení. Za pomoci místních občanů bylo obvoláno několik majitelů koní ze Zdib, ale s negativním výsledkem. Na místním úřadu Praha - Chabry bylo zjištěno, že jejich občan postrádá od dnešního dne koně. Zkušený důchodce z Brnek (za války jezdil na koni) se o koně staral až do příjezdu majitele koně z Prahy - Chaber. Pan Novák uvedl, že zmizení svého koně nahlásil na linku 158 v Praze cca ve 12.30 hod. Policie ČR - Praha venkov nebyla o zmizení koně informována.

                                                 


Dne 24.1.2007 se přehnala naší obcí sněhová kalamita. Během dne se Obecní policie přeměnila na záchranáře Horské služby Zdiby, pomáhala vytahovat z polí zapadnutá vozidla a rozvážela občany domů. Rovněž řídila dopravu a uzavírala nesjízdné silnice. Zajišťovala průjezdnost sněžnému pluhu mezi neukázněnými řidiči.

                                                    

Dne 19.1.2007 v dopoledních hodinách vyhledávala a dokumentovala Obecní policie Zdiby vzniklé škody způsobené orkánem Kyrill. V odpoledních hodinách byl likvidován spolu s hasiči SDH Zdiby spadlý strom na obecní čističku.


                                

Dne 18.1.2007 se přes ČR, včetně obce Zdiby přehnal orkán Kyrill. Obecní policie až do večerních hodin projížděla obcí a upozorňovala občany na možné nebezpečí.

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz