Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Stalo se v roce 2006:

Dne 21.12.2006 v 10.45 hod.  projížděla Obecní policie Zdiby ul. Průběžnou ve směru do Klecánek na kontrolu lokality Šulkovna - obecní čistička. Za značkou konec obce Zdiby, cca 200 metrů, uviděla na stavbě rodinných domů nabourané vozidlo Ford Fiesta. Vedle vozidla postával mladý muž a obličej měl od krve. Byla přivolána PČR, přes linku 158 a záchranná služba.

                                                 

Dne 20.12. 2006 v 10.05 hod. byl u Obecního úřadu ve Zdibech nalezen pes, černé barvy, labrador, stáří cca 2 roky, bez známky a tetování. Měl reflexní obojek. Bylo provedeno vyhlášení ztráty psa obecním rozhlasem. OP vyrozuměla MÚ Klecany, evidenci psů. V 11.30 hod. si pejska převzala majitelka.

Dne 9.12. 2006 ve 14.15 hod. se na silnici K Holosmetkům, Zdiby, stala dopravní nehoda. Nákladní vozidlo, mix s naloženým betonem sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na místě byly provedeny neodkladné úkony Obecní policií a pořízena fotodokumentace škod na obecním majetku. Dopravní nehodu si převzal DI PČR Praha - východ. Dne 10.12.2006 byl vrak nákladního vozidla odtažen.

                                                  

V prosinci 2006 se zahajuje výstavba Úřadovny Obecní policie Zdiby. Kancelář s běžným zázemím bude vybudována v bývalém skladu uhlí Mateřské školky Zdiby. Výstavbu, rekonstrukci provádějí místní firmy a živnostníci. Mnoho práce odvedli místní občané ve spolupráci se strážníky Obecní policie Zdiby.

          

K 1. prosinci 2006 nastupuje k Obecní policii první strážník, který začíná budovat v kotelně mateřské školky Obecní policii Zdiby a to zejména po materiální stránce. Začínají se řešit běžné problémy se stavbou, se státními orgány, vozidlem, ale i občany, kteří chtějí okamžitě řešit své letité problémy.


      
   

Obecní policie Zdiby byla zřízena dne 6. července 2006 obecně závaznou vyhláškou č. 5/2006 a to v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.  Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zvláštními zákony.

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz