Úvodní stránka   Stalo se   Oprávnění strážníka   Technika   Krizový stav   Odkazy   Kontakt

Náborové řízení na strážníka (čekatele) Obecní policie Zdiby:  řízení ukončeno !

Vedoucí OP Zdiby vyhlašuje dle § 99, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v souladu s rozhodnutím rady ze dne 12.8.2010 jednat jménem obce v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do obecní policie, náborové řízení na obsazení volného pracovního místa strážník (čekatel) obecní policie.

Základní předpoklady:

- státní občanství ČR
- věk min. 21 let
- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- zdravotní způsobilost dle § 4c, zákona č. 553/1991 Sb.

- bezúhonnost dle § 4a, zákona č. 553/1991 Sb.
- spolehlivost dle § 4b, zákona č. 553/1991 Sb.


                               

Další podmínky náborového řízení:

- absolvování psychologického vyšetření na smluvním pracovišti na vlastní náklady, v případě přijetí
  do pracovního poměru budou náklady uhrazeny, kontakt na smluvní pracoviště si vyžádejte na
  e-mailu: wachtl@policiezdiby.cz
- řidičský průkaz skupiny B + A1 (motocykl 125 cm3 s manuální převodovkou)
- fyzická zdatnost, odolnost, komunikativnost, práce na počítači

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

- strukturovaný životopis, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození
- státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt a e-mail
- výpis z evidenční karty řidiče
ne starší než 3 měsíce
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a, odst. 1 písm. b) c), zákona č. 553/1991 Sb.
- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b, odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb.
- lékařský doklad o zdravotní způsobilosti dle § 4c, zákona č. 553/1991 Sb., vyhláška MV 444/2008 Sb.
- vyjádření psychologa o schopnosti vykonávat funkci strážníka
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto náborového řízení
- datum a podpis uchazeče

Platové podmínky a další informace:

- uchazeč se po přijetí k OP Zdiby stává zaměstnancem obce Zdiby, první měsíc se seznamuje s činností
  obecní policie přímo na Úřadovně OP Zdiby, následně nastupuje do dvojměsíčního kurzu v akreditovaném
  středisku na Mělníku, také absolvuje výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků dle
  vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb., vše ukončuje zkouškou (osvědčením) MV ČR na Policejní akademii v
  Praze a zkouškou odborné způsobilosti o vydání zbrojního průkazu skupiny "D" na příslušné střelnici
-
platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
  službách a správě,
platová třída 5 (od 10 630, - Kč), do doby ukončení školení a odborného výcviku
- přihlášku je nutno podat písemně na adresu Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, 250 66  Zdiby do 31.10.2015
- v případě splnění shora uvedených podmínek, bude uchazeč o zaměstnání vyzván k osobnímu pohovoru
- nástup k OP Zdiby od 1.1.2016

                    

Vyhrazujeme si právo náborové řízení kdykoliv zrušit a to bez udání důvodu !

 Úřadovna Obecní policie Zdiby, Na Lada 144, Zdiby, PSČ 250 66, Středočeský kraj, telefon: 774 986 014, 284 682 669, 
 e-mail:
info@policiezdiby.cz, www.policiezdiby.cz